tisdag 1 juli 2014

Kopy Goldfields - Insiderköp i Kopy

Under de senaste månaderna har det skett insiderköp i Kopy Goldfields och jag har tänkt titta lite närmre på dessa och vad de egentligen innebär. Hur kommer det sig att styrelsen har köpt warranter, och vad är det för warranter de handlat?

Tabell över insider transaktioner kopierad från Kopy Goldfields hemsida
20140625 Tim Carlsson   buy share 18 000
20140613 Kjell Carlsson   buy warrant 260 000
20140613 Andreas Forssell buy warrant 100 000
20140613 Johan Österling   buy warrant 100 000
20140515 Tim Carlsson   buy share 8 500

I ” Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields (beQuoted)” står följande:
"(B) högst 260 000 teckningsoptioner till styrelsens ordförande och högst 130 000 teckningsoptioner vardera till övriga styrelseledamöter, varvid fattades beslut om riktad emission av sammanlagt högst 650 000 teckningsoptioner av Serie 2014/2016 på de villkor som framgått av kallelsen samt av det fullständiga förslaget inför årsstämman."

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/28/kopy-goldfields-kommunik-fran-arsstamma-i-kopy-goldfields.html

I kallelsen till årsstämman (som finns att ladda ner på länken nedan), står följande:
"Teckning av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 9 juni 2014 till och med den 13 juni 2014."… "Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Kopy Goldfields AB. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 140 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under perioden från och med den 28 maj 2014 till och med den 6 juni 2014, dock lägst till aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna får ske under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med den 31 december 2016. Utspädningseffekten, vid fullt utnyttjande teckningsoptionerna, är cirka två procent av antalet utestående aktier och röster."

http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=12680

Warranten är alltså en teckningsoption som kan köpas av styrelsemedlemmar i Kopy Goldfield. Teckningsoptionen är en del av ett program som kom till i samband med att styrelsen halverade sin ersättningsnivå. Detta skedde vid årsstämman 2014. Styrelsen valde alltså att gå från en modell där de fick en högre fast ersättning, till en modell där de själva fick möjlighet att få utökad ersättning vid kursuppgång, förutsatt att de gick in med mer pengar i bolaget och köpte teckningsoptioner.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/28/kopy-goldfields-kommunik-fran-arsstamma-i-kopy-goldfields.html

Sista dagen att köpa teckningsoptionerna var den 13 juni. Denna dag valde styrelseordföranden Kjell Carlsson att köpa sitt max antal (260 000). 2 andra styrelsemedlemmar valde också att inhandla teckningsoptioner. Både Andreas Forssell och Johan Österling köpte 100 000, de hade rätt att köpa max 130 000. Teckningskursen som optionerna ger rätt att teckna aktien till skulle sättas till 140 % av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen mellan 28 maj och 6 juni i år. Under denna period pendlade aktien mellan 1,15 och 1,04. Den största volymen var dock när kursen låg runt 1,15, så jag har estimerat genomsnittet till 1,10. 1,10 + 40 % (Teckningskursen per aktie ska uppgå till 140 procent) är 1,54. Så teckningsoptionerna ger styrelsen rätten att teckna aktier till en kurs runt 1,54 kronor.

"Teckning av teckningsoptioner ska ske till marknadspris beräknat med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes."

Värderingsmodellen Black & Scholes innebär att man utgår från aktiens nuvarande kurs, vilken kurs man får möjlighet att teckna aktier för i framtiden, hur lång tid in i framtiden man kan utnyttja teckningsrätten, den nuvarande riskfria räntan på marknaden och aktiens volatilitet för att ta fram ett rimligt pris på teckningsoptioner. Alla variabler är alltså knutna till aktien och marknaden, de är inte kopplade till bolaget. Detta innebär att värderingsmodellen är fördelaktig ifall aktien har goda förutsättningar att prestera i framtiden på grund av att fundamenten ser bra ut. Skulle en aktie vara överköpt eller handlas till ett oskäligt högt pris, så ger modellen dyre teckningsrätter. Jag använde mig av en online räknare och skrev in följande värden för att komma fram till vilket pris styrelsen kan ha handlat sina teckningsoptioner för.

http://www.mystockoptions.com/bs2.cfm?ticker=&s=0.16&x=0.23&t=2.5&r=2&v=50&calculate=Calculate

Dollarkurs när jag räknade = 6,69
Stock price:                          0,16 dollar (1,06 sek, aktiekursen den 13 juni)
Exerciseprice:                       0,23 dollar (1,54 sek)
Time to maturity                    2.5 år (från nu till sista december 2016)
Anual risk-free intrest             2%, i Sverige kan man idag få runt 2 % ränta
Anualized volatility                 50 % (På avanzas kopy goldfields sida står Volatilitet
 % = 49,65.)

Det ger ett black scholes value på 0,033 dollar vilket är 22 svenska öre. Ledningen betalade alltså runt 22 öre för rätten att teckna aktier inom 2,5 år till priset av 1,54 kr styck. De kommer alltså tjäna pengar på att de tecknade ifall kursen någon gång mellan sommaren 2015 och vintern 2016 har passerat 1,54 + 0,22 = 1,76 svenska kronor.

Samanställning av köpen:
Köp Aktier
Köp Warrant
estimerad kurs
Tim Carlsson 1
8 500
1,20 SEK
10 200,00 SEK
Tim Carlsson 2
18 000
1,01 SEK
18 180,00 SEK
Kjell Carlsson 
260 000
0,22 SEK
57 000,00 SEK
Andreas Forssell 
100 000
0,22 SEK
22 000,00 SEK
Johan Österling
100 000
0,22 SEK
22 000,00 SEK
129 380,00 SEK


Hoppas jag har bidragit med klarhet angående insiderköpen i Kopy Goldfields. Om något i blogginlägget är fel så påpeka gärna det så att jag kan rätta det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar