söndag 1 november 2015

Kopy Goldfields - november 2015

Inlägget skrevs 01/11/2015, inläggets uppdaterades 14/11/2015


För 2 månader sedan skrev jag en Kopy Goldfields analys. Nedanstående inlägg är en uppföljning av mitt inlägg från augusti 2015 och fokuserar på det som har förändrats sedan dess. Jag kommer fram till att aktien bör nå 1,56 kr/aktie våren 2016, vilket ger en uppsida på 130%.

http://jakten.blogspot.se/2015/08/kopy-goldfields-augusti-2015.htmlKort summering av bolaget:


Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag som letar guld i ryska Lena Goldfields i Irkutsk regionen. I närheten finns en av världens största guld gruvor Sukhoy Log. Bolaget noterades 2010 med målet att nå gruvverksamhet 2013. Runt börsnoteringen 2010 värderades bolaget som högst till 120 miljoner(dagens börsvärde är runt 37,3 miljoner). Bolaget har sedan dess gått från att ha intressanta licenser, till att ha långt gångna projekt. Detta har finansierats genom återkommande nyemissioner. Bolagets fokus ligger nu på Krasny licensen där det finns antagna och indikerade mineraltillgångar på 1,37 miljoner oz med en snitthalt(hur koncentrerat guldet är) på 1,60 g/t gram guld per ton. Investipedia skriver följande om guldhalter:

"The World Gold Council defines a high-quality underground mine as having a gold ore density between 8 and 10 g/t (grams per tonne), while a low-quality underground mine has a gold ore density of 1 to 4 g/t. Open-pit mines tend to have a lower grade, but they can be considered very valuable because of the lower average operating costs necessary to obtain them. The council recommends using cost per ounce, not gold ore grading, to evaluate a gold mine."

http://www.investopedia.com/ask/answers/022315/what-does-grade-gold-mine-refer.asp

Den mest utforskade delen av fyndet ligger är från ytan och ner mot 150-200 meters djup. Att fyndet ligger vid ytan innebär att man kan använda sig av ett dagbrott (open-pit). Därmed är guldhalten, som kan låta låg, fullt tillräcklig då den kompenseras av låga brytningskostnader. Bolagets CFO berättade 2014 om att kostnaden för de aktiva gruvorna i regionen låg mellan 600-800 dollar/oz. Kostnaderna har sedan dess gått ner(i dollar), då den ryska valutan har rasat i värde. Fallande oljepriser bidrar också till lägre kostnader i gruvor. Jämför man det med dagens guldpris på runt 1080 dollar/oz så ser man att licensen har potential.

http://www.wsj.com/articles/gold-miners-find-little-solace-in-cheaper-oil-1418252494

Den ryska guld producenten GV Gold såg potentialen och skrev 2014 ett samarbetsavtal med Kopy Goldfields, för att ta Krasny till gruva. GV Gold betalade 1 MUSD kontant och finansierat prospektering på Krasny licensen för 6 MUSD. Det finns även en potentiell bonus på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om arbetet når målen(mer om detta senare). I utbytte mot detta tog GV Gold över 51% av licensen. Kopy Goldfields äger resterande 49%. Prospekteringsprogrammet startade sommaren 2014 och avslutas denna vintern. Prospekteringsprogrammets syfte är att "kunna konvertera de tidigare antagna och indikerade mineralresurserna till de mer säkra kategorierna indikerade och kända mineralresurser". Detta uppnår man genom att borra på licensen. Just nu håller resultaten på att sammanställas.

Sedan avtalet skrevs på (sommaren 2014) har guldpriset i rysk valuta stigit med över 50%, från nivåer runt 45 000 rub/oz till dagens 70 000 rub/oz. GV Gold hade produktionskostnader 2013 på 815 dollar/oz, 2014 hade produktionskostnaderna fallit till 660 dollar/oz. Då fallet i den ryska valutan påbörjades under Q3 2014 och oljepriset rasat sedan dess så förväntar jag mig att GV Golds snittkostnad kommer fortsätta att falla under 2015.Utöver Krasny äger även Kopy Goldfields ytterligare 2 licens kluster (sammanlagt 11 licenser) kallade "Norra Territoriet" och Kopylovskoye.

Prospekteringen på Krasny


 • "Programmet förväntas ta 18 månader inklusive rapportering av mineralreserver"
 • Initial budget på 6 MUSD
 • Upprätta och rapportera en mineralreservsrapport under såväl ryska GKZ-standarde som internationell JORC-standarden.
 • Mål att öka guldresurserna
 • Mål att färdigställa en reservrappport som visar minst 300 koz guldTidsschemat
Programmet startade under sensommaren 2014 och har än så länge pågått i runt 15 månader. Den 29 oktober 2015 berättade bolaget om att JORC rapporten(internationell standard för kvantifiering av guldreserver) och den ryska motsvarigheten GKZ förväntas godkännas av myndigheter under februari-mars 2016. I samband med detta berättade bolaget även om att de skulle påbörja arbetet med lönsamhetsstudier i december 2015. Fältarbetet är redan avslutat. Bolaget är alltså på väg att uppnå sitt mål om att vara färdiga med prospekteringsarbetet 18 månader efter starten. Bolaget arbetar just nu med upprättandet av rapporterna och inget tyder på att den delen kommer dra ut på tiden.


Budget
Budgeten för projektet var 6 MUSD. GV Gold betalade Kopy Goldfields summan i förväg. Under projektets gång föll den ryska valutan kraftigt i relation till dollarn. Resultatet av fallet blev en besparing på 1 MUSD vilket innebar att det "kommer finnas medel kvar för att fortsätta med lönsamhetsstudier". Som ett resultat av detta kan bolaget dra igång med arbetet med lönsamhetsstudien redan i december i år, då finansieringen redan finns på plats. Fallet i den ryska valutan är även väldigt positivt inför det fortsatta arbetet då fallet kommer fortsätta bidra till lägre kostnader och även sänker framtida produktionskostnader.


300 koz
I oktober uppdateringen skriver bolaget följande "Resultaten från prospekteringssteg 2 är i linje med den föreliggande geologiska modell av Krasny‐fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter... de nya resultaten fortsätter att starkt konfirmera den föreliggande geologiska modellen av Krasny‐fyndigheten".. Efter att ha borrat 49 borrhål under prospekteringsarbetet på sammanlagt 7551 meter kan man alltså konstatera att bolagets modell som låg till grunden för prospekteringsarbetet verkar stämma bra överens med vad som hittats. Man konstaterar vidare att även om alla resultat inte har kommit än, följer de preliminära resultaten från de pågående testerna "generellt sett resultaten från 2012 års processtester". Mycket tyder alltså på att man uppnår målen och kan bekräfta 300 koz i berget. Mer om vad detta innebär senare!Öka guldresurserna
Efter halva arbetet konstaterade bolaget i Januari 2015 att "Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten. Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet." . I halvårsrapporten konstaterade man vidare att:

 • "Den genomsnittliga guldhalten har ökat i jämförelse med den tidigare mineraltillgångsberäkningen vid samtliga cut-off halter. 
 • Den totala mängden guld har ökat vid samtliga cut-off halter.
 • En uppgradering av mineraltillgångskategorin ”antagna resurser” kan göras till tillgångskategorierna ”kända” och ”indikerade” utan någon väsentlig förlust i volym."

Mycket tyder alltså på en ökad guldreserv, trots att "Att öka mängden guldresurser har dock inte varit huvudmålet och av den anledningen har Krasny‐mineraliseringen medvetet lämnats öppen i strykningsriktningen. Vi bedömer att en ökning av Krasny‐licensens mineraltillgångar kan uppnås i ett senare steg i utvecklandet av Krasny och vi ser starka indikationer för en uppsida av guldresurser både inom den nuvarande fyndigheten men också inom andra guldmineraliseringar, alla inom Krasny‐licensens gränser." Bolaget vill så snabbt som möjligt gå i produktion med den centrala delen av Krasny-fyndigheten. Därför har man medvetet valt att låta väldigt intressanta områden förbli outforskade för att spara tid och pengar. När väl gruva och positivt kassaflöde finns på plats finns goda möjligheter att gå vidare med prospekteringen och fortsätta öka storleken på fyndet. De totala antagna och indikerade mineraltillgångar är 1,37 miljoner oz. Prospekteringen 2014-2015 har skett på ett område där 0.3 miljoner oz antas. Allt arbete har syftat att uppgradera dessa reserverna till "kända". För att uppgradera reserverna ökar man "tätheten" mellan borrhålen jämfört med tidigare borrningar. Bilden visar profil 41 (från septembers operativa uppdatering), ett tvärsnitt av fyndet. Profilen visar 4 gamla borrhål och 4 som borrats under 2014-2015 prospekteringen. Alla hålen ovan är borrade för att "öka tätheten" och därmed höja sannolikheten att modellen över fyndigheten stämmer. De lila markerade zonerna är områden där modellen, baserat på de tidigare borrningar, indikerat på guld. Trianglarna som är "svartifyllda" är nya borrhål, de som är "vita" är gamla. Längs med borrhålen har Kopy Goldfields markerat "zonerna" där över 0,6 gram guld per ton påträffats. Grönt betyder över 0,6 g/t, rött betyder över 1 g/t och lila betyder över 2 g/t. Den svarta gränsen som "omringar" alla borrhålen är den centrala delen av Krasny fyndigheten som man tänkt utveckla till dagbrott. Vad bilden bland annat visar är att "kanterna" av denna delen inte är utforskad i samma grad som de centrala delarna. I det nya borrhålet längst till vänster (141596) är de "sista 20 metrarna (av ett 100 meter djupt borrhål) ett område där modellen visar på guld, men där inga borrningar bekräftat detta. Resultatet "bekräftar den tidigare modellen" och visar på guld även här. För den som är intresserad finns totalt 10 profilbilder(som släppts juni-oktober i år) som visar de konkreta resultaten av arbetet. Bolaget har alltså varit extremt transparenta med resultaten och dessa ser väldigt lovande ut! Det ser alltså förhoppningsfullt ut att bolaget lyckas öka mängden guld, trots att detta inte varit det primära målet. 
Vad händer om man bevisa 300 koz/misslyckas?


Utöver 7 MUSD finns ytterligare en del av avtalet, en kontantbetalning på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om den kommande ryska reservrapporten visar på mer än 9 ton guld. 9 ton guld motsvarar 288 000 oz (288 koz). Det innebär att Kopy Goldfields kommer "få" motsvarande 17 miljoner svenska kronor (dollarkurs 8,5) förutsatt att resultatet visar sig vara över 288 koz(rysk standard). I en Redeye intervju formuleras kriterierna för att få tilläggsköpeskillingen på följande sätt av VD Mikhail Damrin.

"The 2 MUSD additional consideration is paid if Krasny will prove more than 9 tons (approximately 290 koz) of gold reserves under Russian GKZ classification. "

Bolaget håller just nu på att färdigställa rapporten till de ryska myndigheterna och den förväntas bli klar i slutet av 2015. De ryska myndigheterna har bokat tid för att granska mineralreservrapporten i januari 2016. Bolaget förväntar sig ett godkännande av rapporten i februari-mars 2016.

I väntan på godkännandet har man tagit ett lån på 3,3 miljoner med löptid fram tills tilläggsköpeskillingen har erhållits. Lånet har tagits för att säkra likviditeten. De som lånar ut pengarna till Kopy Goldfields är bolagets VD(Mikhail Damrin), CFO (Tim Carlsson) och 3 av bolagets huvudägare ("KGK Holding", "UBS AG Clients Account" och "Novatelligence AB"). Både Novatelligence och UBS AG Clients Account har ökat sina innehav sedan i våras. I början av november passade även CFO Tim Carlsson på att köpa fler(50 000 nya) aktier i väntan på beskedet. Lånet innebär att bolaget bör klara sig fram tills tilläggsköpeskillingen och att risken för nyemission i närtid är undanröjd. Notera att formuleringen angående löptiden på lånet är "Lånet löper tills tilläggsköpeskillingen har erhållits, dock längst till och med den 30 september 2016" vilket är en kaxig formulering som utgår från att de får tilläggsköpeskillingen. I samma PM skriver även bolaget att "Baserat på prospekteringsresultaten hittills så förväntas den kommande ryska reservrapporten visa mer än 9 ton guld". Överlag verkar bolaget vara säkra på positiva resultat.

Vid delårsrapporten hade bolaget kortfristiga skulder på 6,5 miljoner kr och likvida medel på 2,7 miljoner. Av skulderna så är 3 miljoner ett lån från huvudägaren "Novatelligence AB"(en skuld som Novatelligence kan konvertera till aktier). Skulle bolaget inte få tilläggsköpeskillingen kommer kassan vara slut och bolaget kommer ha skulder på runt 9,8 miljoner våren 2016. Efter ett misslyckande kommer "Novatelligence AB" förmodligen inte konvertera skulden till aktier då kursen lär ha fallit betydligt från dagens nivå. Vid Kopy Goldfields senaste emission drog man in 10,9 miljoner (före emissionskostnader) på kursen 45 öre per aktie. Jag tror inte Kopy Goldfields har en chans att dra in ett liknande belopp till samma kurs om bolaget inte får tilläggsköpeskillingen. Jag förväntar mig kursslakt och nyemission om bolaget misslyckas med att bevisa 288 koz. Om detta sker kan jag tänka mig kurser runt 10-20 öre per aktie om ett halvår.

Men, aktörer som redan har en exponering på en bra bit över 10 miljoner kr valde ändå att öka sin exponering med 3,3 miljoner kr(lånet). Lånet har 10% ränta och förväntas löpa under ett halvår, vilket innebär att investerarna riskerar 3,3 miljoner för ränteintäkter på 165 000 kr. Jag tycker det vore bisarrt om de ökade sin exponering med 3,3 miljoner, när de redan har en exponering på över 10 miljoner för att tjäna 165 000 om de inte var säkra på att bolaget skulle få tilläggsköpeskillingen. Det enda sättet att motivera den investeringen är om de utgår från att Kopy Goldfilds får in 17 miljoner kr på kontot till våren. Jag ser lånet som ett lån där aktieägare lånar ut pengar för att undvika nyemission och utspädning. Tim och Mikhail har full insyn i arbetet och därmed vet de betydligt mer om resultaten än marknaden. De tror på tilläggsköpeskillingen, annars hade de inte ökat sin exponering mot bolaget. Redeye skriver att:

"Att bolaget nu sköter finansieringen fram till att de kan erhålla tilläggsköpeskillingen från GV Gold på 2 MUSD genom lån och inte nyemission ställer vi oss positiva till. Det visar enligt oss på ett aktieägarvänligt förhållningssätt"Värdering med tilläggsköpeskillingen på kontot


Trillar tilläggsköpeskillingen in kommer antalet aktier i bolaget öga, då Novaintelligens kommer konvertera sitt lån till aktier. Detta innebär att skuldsättning i bolaget minskar med 3 miljoner. Sker detta ökar mängden aktier i bolaget med ca 5,45 miljoner (teckningskurs 0,55 SEK/aktie.). Totalt finns det i så fall ca 60 miljoner aktier i bolaget. Efter detta finns skulder kvar på ca 6,5 miljoner. Tilläggsköpeskillingen är på 2 MUSD (17 miljoner vid dollarkurs 8,5) vilket innebär att bolaget kommer vara skuldfritt (0 kr i skulder) och sitta på en kassa på runt 10-11 miljoner när tilläggsköpeskillingen kommer. Lånet från storägarna och ledningen kommer då vara återbetalt. 

En kassa på 10 miljoner motsvarar (avrundat neråt) 16 öre per aktie efter utspädning.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7229 - Kopy tar lån
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7240 - Årsredovisningen 2014

Krasny bör värderas baserat på GV Golds investering fram tills Kopy Goldfields och GV Gold har uttalat sig om hur arbetet kommer fortsätta. Båda bolagen har dock varit tydliga med att de vill se att Krasny utvecklas till en Gruva. Lyckas Kopy Goldfields uppnå kraven för den villkorade tilläggsköpeskillingen blir avtalets totala värde 9 MUSD. När avtalet fullföljts kommer Kopy Goldfields äga 49% och GV Gold 51% av Krasny. Detta innebär att 49% av Krasny är värt:

 9 000 000 (GV Golds investering) * 8,5 (dollar kurs) / 51 (antal procent GV Gold fått för investerad summa) * 49 (Kopy Goldfields kvarvarande andel) = 73,5 miljoner. 73,5 miljoner motsvarar 1,23 kr per aktie efter Novaintelligens utspädningen. 

Utöver detta äger bolaget Kopylovskoye-projektet och Norra Territoriet. Bolagets har målet att sälja Kopylovskoye-projektet (bolagets ursprungliga licens som givit bolaget dess namn) under 2015. Redeye värderar licensen till 13 miljoner vilket jag ser som en rimlig värdering. 2014 lyckades nämligen Kopy Goldfields sälja 2 licenser med mindre identifierade tillgångar för 10 miljoner. I en intervju med Redeye den 3 augusti konstaterade bolagets VD att:

”Our target is to sell or develop Kopylovskoye into production under a Joint Venture and find a partner for exploration of the Northern Territories. We are holding discussions with several potential investors over both project” 

Det finns alltså konkreta diskussioner om avtal som skulle kunna frigöra ytterligare kapital. Jag värderar Kopylovskoye + Norra Territoriet (försiktigt) till 10 miljoner.

10 miljoner på kontot - 0 i skulder + Krasny värderat till 73,5 miljoner + Övriga licenser värderade till 10 miljoner ger ett motiverat värde på 93,5 miljoner för hela bolaget våren 2016, vilket motsvarar 1,56 kr per aktie (efter utspädning). Dagens aktiekurs är 67 öre vilket ger en uppsida på 130% de kommande 3-6 månaderna. Ledning och samarbetspartner


Ledningen bevisade genom att de löste finansieringen via lån istället för nyemission att man värnar om aktieägarna. Detta har man de senaste åren bevisat vid åtskilliga tidpunkter. Vid nyemissionen vintern 2014/2015 valde hela ledningen att teckna fullt vilket ökade deras innehav med över 500 000 aktier. Våren 2014 valde man att tillfälligt halvera styrelsens arvoden, att låta ledningen skjuta till pengar genom teckningsoptioner och att ta ett tillfälligt lån för att undvika nyemission. Under perioden 2014-2015 ökade CFO sitt aktieinnehav i bolaget med 436 500 aktier(de senaste köpet skedde i november 2015). Bolaget har under sin tid på börsen genomfört väldigt många nyemissioner, men under senare tid har ledningen kämpat för att minimera utspädningen. När styrelsen väljer att halverar sin arvoden för att hjälpa till att lösa likviditetsproblem i ett bolag är det i mina ögon ett tecken på att de ställer upp för aktieägarna. I samband med årsmötet 2015 tog styrelseledamoten Markus Elsasser ett steg ner och lämnade styrelsen, han har inte ersatts (en besparing på 100 000 kr/år). Han har valt att trots kursuppgång, behålla sina aktier i Kopy Goldfields.

Krasny avtalet är inte enbart viktigt för Kopy Goldfields. Det är även viktigt för GV Gold som 2013 uttalade ett mål om att öka sin produktion med 66% fram till 2017. Ett sätt att uppnå detta är om de sätter igång flera nya anläggningar och i årsredovisningen 2014 berättade GV Gold om hur Krasny var bolagets näst största prospekteringssatsning. GV Gold har alltså starka incitament att snabbt föra Krasny vidare mot produktion. Bilden nedan visar GV Golds investeringar i olika prospekteringsprojekt under 2014. GV Gold brukar släppa pressmeddelande till sina aktieägare i samband med Krasny nyheter. Amerikanska BlackRock är storägare i GV Gold och sitter på 17,99% av rösterna vilket är en kvalitetsstämpel för en rysk guldproducent. Om världens största fondbolag anser det vettigt att investera i GV Gold, är bolaget förmodligen mån om sin relation med "väst". 
Följande uttalande från GV Gold fanns med i Kopy Goldfields årsredovisningen från 2014:

"Vi är glada över samarbetet och att få arbeta ihop med Kopy Goldfields team. Vi är övertygade om att genom våra bolags gemensamma ansträngningar kommer Krasny-projektet framgångsrikt att utvecklas till produktion och bli bas för ett långsiktigt samarbete mellan oss."

http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8797 - Årsredovisning 2015

Kalender & Kurs:


 • Nya resultat från metallurgiska processtester - november/december 2015
 • Kopy Goldfields och GV Gold deltar på Mines and Money - början av december 2015
 • Slutförandet av en intern rapport över Krasny under december 2015
 • Påbörjandet av rapportering av för‐lönsamhetsstudier/lönsamhetsstudier – december 2015
 • Slutförande och inlämning av den ryska GKZ‐rapporten – januari 2016
 • Ryska myndigheter granska GKZ-rapporten - januari 2016
 • Godkännande av de ryska GKZ‐reserverna under februari – mars 2016
 • Slutförandet av JORC‐rapporteringen under februari – mars 2016
 • Tilläggsköpeskillingen – våren 2016
 • JORC baserad reservuppdatering - första halvåret 2016
 • Gruva – 2017

När jag publicerade min förra Kopy Goldfields uppdatering stod kursen i 0,57 kr 17 augusti 2015. Jag hade då en motiverad kurs på 1,20 kr och en riktkurs på 1,76 kr. Sedan dess har kursen stigit till 0,67 kr. Jag har nu sänkt riktkursen till 1,56 kr då kassan visade sig vara sämre än väntat i Q2 rapporten. Bolaget valde att lösa den låga kassan genom ett lån. I min augusti uppdatering bedömde jag sannolikheten att bolaget skulle få tilläggsköpeskillingen till 70%, denna siffran är nu höjd till 80% efter positiva resultat, positiva uttalande och investeringar från personer med insyn. Detta ger ett nytt motiverat värde på 1,25 kr per aktie. Redeye har en (base case) riktkurs på 1,59 kr per aktie, en kurs som de har indikerat att de ska höja "vid positiva resultat från steg 2 samt när reservberäkningen är upprättad.". Positiva resultat har kommit in och jag förväntar mig en höjd riktkurs från deras sida innan året är slut. Min riktkurs är baserad på GV Golds investering. Redeyes riktkurs är baserad på 33% chans att Krasny blir gruva. Deras "Bull-case" är 2,52 kr per aktie.
http://www.borsdata.se/ta/comp/kopy
http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-finansieringen-visar-pa-aktieagarfokus
http://jakten.blogspot.se/2015/08/kopy-goldfields-augusti-2015.html
http://jakten.blogspot.se/2014/11/kopy-goldfields-analys-20.html


Sannolik utveckling den närmaste tiden


Jag tror att följande kommer hända:
Bolaget fortsätter att rapportera resultat i linje med förväntan. I slutet av året skickas reservrapporterna in och i början av nästa år godkänner ryska myndigheter rapporten. Baserat på detta motar bolaget tilläggsköpeskillingen i februari-april 2016. Tilläggsköpeskillingen motsvarar över 45% av dagens börsvärde. Tilläggsköpeskillingen blir i mars 2016 katalysatorn för värdeökningen i aktien, fram tills dess förväntar jag mig en sakta stigande kurs. Jag skrev för 2 veckor sedan att "om kursen inte stiger, så kommer jag fortsätta öka i bolaget". Detta har jag gjort.

Detta utfallet är i mina ögon det mest sannolika utfallet för det kommande halvåret vilket ger följande riktkurs för bolaget:

Krasny: 9 000 000 * 8,5 / 51 * 49 = 73,5 miljoner.
Kassa: 10 miljoner
Övriga licenser: 10 miljoner
93,5 miljoner motsvarar 1,56 kr per aktie (efter utspädning). Dagens aktiekurs är 67 öre vilket ger en uppsida på 130% de kommande 5 månaderna.

Infrias detta värderas bolaget till över 93 miljoner kr i slutet av mars 2016. För att sätta siffran i perspektiv så värderades bolaget till över 80 miljoner 25 november 2013 efter att avsiktsförklaringen rörande Krasny avtalet hade presenterats. Sedan dessa har merparten av avtalet fullföljts och risken har sjunkit. Bolaget var värderat till som mest 120 miljoner kort efter introduktionen. Dagens börsvärde är 37 miljoner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar