söndag 20 december 2020

Inte alla CAGR är lika - gör dig redo för en portföljgrafstsunami

Fyra ljus brinner hemma i stugorna, det är väntans tider. Finanstwitter håller andan i väntan på årets portföljgrafstsunami (nej vi väntar inte på julen). Många på Finanstwitter (mig inkluderat) har haft sjuka CAGR-tal de senaste 3-10 åren. I år har talen blivit ännu vackrare (om man är lagd åt graf-hållet). När ni ser årets portföljgrafer och CAGR beräkningar, ha i åtanke att:

Inte alla CAGR är lika.

Först lite grundläggande information: CAGR står för Compound annual growth 
rate. Begreppet används för att mäta ökningstakt i procent över tid. Säg att ett bolags omsättning ökar från 100 som utgångspunkt, till 120 vid slutet av år ett och sedan vidare till 130 efter två år. På två år, har då omsättningen ökat med 30% (100 + 30% av 100 = 130). Vad blir då CAGR? Jag brukar tänka ”hur många procent ökning per passerat år hade krävts, för att slutresultatet skulle uppnås”, vilket i fallet ovan innebär att 100 multiplicerat med X i kvadrat, ska bli 130. Svaret är 14,02% (100 * 1,1402 * 1,1402 = 130). CAGR är då 14,02%. Den verkliga ekvationen finns på Investopedia och det finns gott om sidor där du kan beräkna CAGR online.


Beräkna online:
https://cagrcalculator.net/result/

https://www.investopedia.com/ask/answers/071014/what-formula-calculating-compound-annual-growth-rate-cagr-excel.asp

 

Vad menar någon när hen säger att hen har 30% CAGR?


När någon skriver det, syftar de på vilken avkastning deras portfölj har genererat under vald tidsperiod per år (Compound annual growth rate på portföljens kapital), eller som Avanza kallar det ”Genomsnittlig årsavkastning” (finns på din översiktssida under kontovyn på Avanza). Det är inte ovanligt att se folk posta att de på senare år har haft 20, 30, 50 eller 70% CAGR. Säg att du har 100 000 på konto och sedan gör 0 insättningar och noll uttag under ett antal år. Med en CAGR på 70% innebär det att du efter 10 år uppnår ett kapital på 20 miljoner. Det är inte normalt. När hur många personer som helst skriver det, bör varningsklockor ringa.

Med 70% CAGR når du till slut efter 20 år ditt drömmål, ett kapital på 4 miljarder. En av världens genom tiderna bästa fondförvaltare Peter Lynch nådde ett CAGR på 29% under 13 år. Greenblatt (med betydligt mindre kapital än Lynch) lyckades nå 48% över 10 år och allas älskling Buffett har haft ett CAGR på 19% i 50 år. Är många på Finanstwitter bättre än dessa? Nja...åter till de fem orden:

Inte alla CAGR är lika.


Varför undrar du.. eller så vet du

Vi kan börja med att namedroppa några anledningar, innan vi senare går in lite mer på djupet. Storlek på kapital, risk, koncentration i portföljen, insättning/uttag, marknadsklimat, antal beslut och grund för beslut, påverkar alla CAGR kvalitén (hur robust din CAGR är/blir). Säger din CAGR något om din prestation och om din framtida förväntade avkastning? Över långa tidshorisonter normaliseras de flestas CAGR och blir mer representativ för prestationen som verkligen har uppnåtts.

Lite exempel:

Riktiga Olle (jag) ägde vintern 2015 Kopy Goldfields. Han hade nyligen förlorat 62% av portföljen och gått all in på vägen ner. Låt oss säga att han INTE hade följt med ned, utan istället köpt Kopy Goldfields nära all time low (39 öre) den 17–18 mars 2015 för hela sitt kapital (50 000 kr, summan är fiktiv). Han har då läst på internet varför aktien skulle gå upp (eller kastat pil mot darttavlan med ögonbindel). Efter det håller han alla aktier han har köpt till den 8 september 2020, då han säljer allt på 3 kr. Hans portfölj har då stigit 670%. Olle funderar lite och bestämmer sig för att räkna ut vilken CAGR han uppnått över 6 år. Han landar då på 40,5% CAGR (och tänker att han är försiktig, då han egentligen uppångat avkastningen på bara 5,5 år). Efter det konstaterar han ganska nöjt, ”inte riktigt som Greenblatt, men betydligt bättre än Lynch”, sedan postar han sitt CAGR-tal på Twitter tillsammans med portföljgrafen och skriver boken ”Den enkla vägen: rik och kanske fri med juniora gruv-aktier”. När boken sedan släpps, konstaterar många läsare att ”magkänslan” skriker:


Inte alla CAGR är lika.

Om du har tid och inte funderat på detta tidigare, fundera över vilka anledningar du kan komma på att Olles CAGR ovan, kanske inte riktigt ”kvalitativt” matchar avkastningen som ovan nämnda experter nådde upp till. Fundera vidare över varför Olles historiska avkastning inte kan förväntas återupprepas i framtiden.

Har du redan funderat färdigt, det gick snabbt!

- Olles Kapital var bara 50 000. Totalt 17–24 mars 2015 omsattes 313 504 aktier i bolaget, sen drog kursen 50% på en dag. Kursen stod under hela perioden mellan 0,36–0,40 kr. Räknar jag på ett snitt runt 0,38 kr/aktie, omsattes aktier till ett totalt värde av 119 131 kr. Olle kunde gå all in med kapital på 50 000 kr. Hade Olle däremot haft större kapital än 100 000, hade hans CAGR börjat falla, då hans köp hade höjt kursen och därmed sänkt avkastningen. Redan vid dubblat kapital hade Olle nått upp till lägre CAGR allt annat lika.

- En enda datapunkt, ett beslut. Säg att du snurrar på rouletthjulet och är en genomsnittligt duktig person på att snurra. Du satsar på grön (chansen att utfallet "grön" sker är 1/37 = 2,7%) och utbetalningen är 35x satsad summa. Efter att ha snurrat en gång, med en datapunkt, med negativ expected value och träffat vinsten är Olle färdig med att snurra. Sedan väntar han 6 år och postar en bild på twitter. Olle har uppnått 80,86% CAGR genom att snurra på rouletthjulet en gång. Visserligen bara en datapunkt, men va fan, denna gång slog han ju till och med Greenblatt!

- Alternativa utfall & risk. Mellan 2015 och 2019, producerade Kopy Goldfields nästan inget guld och bolaget brände cash i den löpande verksamheten. Under perioden skedde 2 nyemissioner (2016 och 2018). Under perioden var det fördelaktigt klimat för bolag som behövde pengar. Om en av nyemissionerna ej hade gått igenom, hade bolaget ej överlevt. Bolaget fick också låna pengar när bolaget behövde det. Vidare så lyckades de faktiskt öka sannolikheten att guldet fanns i marken när de borrade vid huvudprojektet. Hade något på vägen misslyckats kunde kursen ha gått till 0. När jag testar att skriva in 50 000 i initialt kapital och 0 i slutkapitel blir CAGR -100%.

- Diversifiering. I exemplet har fiktiva Olle (precis som riktiga Olle ibland har gjort i verkliga världen) gått all in. Många påstår att diversifiering är den enda gratislunchen, andra påstår att diversifiering är det som skyddar idioter från ruin. Greenblatt påstår att äga 10 aktier är "Not a significant difference from owning 500 stocks". Det finns dock en signifikant skillnad mellan att äga aktier i ett bolag och 5–6. Vad alla kan vara överens om är att fiktiva Olle, oavsett hur rätt han hade haft, hade nått 0 i kapital om bolaget gått i konkurs. Så att enbart äga aktier i ett bolag, ökar chansen att CAGR blir -100%, samtidigt som det ökar risken att CAGR blir ett astronomiskt nummer och att Olle postar en magnifik twittergraf (jag vet att jag använt chans och risk omvänt här).

- Låt oss säga att Olle hade rätt. I så fall har han under dessa 6 åren haft en bra idé. Sedan jämför vi med diversifierade Didrik (googlade precis namn på Di) som når samma CAGR och har 12 bolag. Didrik har då haft ett antal bra idéer. Det borde innebära att det är mer sannolikt att Didrik får bra idéer även i framtiden, än att Olle får det.

- Historien förtäljer vidare inte om Olle har haft koll på detaljerna i bolagets årsredovisning eller ifall han hade kunnat upptäcka potentiella oegentligheter ifall de funnits. Det visade sig till slut att bolaget var ärliga, men hur stor var sannolikheten att Olle upptäckt oegentligheter om de funnits? Olle kanske inte viste vilken risk han själv tog, då han kanske inte kollade på siffrorna.

- Var Olle medveten om värderingen eller inte? Bolaget i fråga handlades vid tidpunkten till EV under 20 miljoner och hade tillgångar på balansräkningen som via en transaktion värderats till flera hundra procent över EV (nyligen), kände Olle till detta vintern 2015? Om Olle inte tog hänsyn till värderingen, hade han kanske gjort samma transaktion i en situationer där R/R hade varit en helt annan.

- Var detta verkligen ett bra beslutet vid alla tidpunkter mellan 2015 och 2020? Har Olle bara grävt ner sina aktier (i gruvan) och glömt dem i 6 år? Har han sett andra bra bolag som han dissat, har han ens letat efter andra bolag? Säg att köpet var ett bra beslut 2015 och att sälj transaktionen var ett bra beslut 2020, var det ett bra beslut att äga alla dagar där emellan? Om Olle kunnat något om bolaget, hade han kanske kunnat analysera balansräkningen och sälja aktierna inför en av nyemissionerna (för att sedan köpa tillbaka dem eller gå vidare). Oavsett, är det tveksamt att besluten som fattades varje dag på vägen var bra nog för att även i framtiden kunna leverera 40% CAGR.

En mer kreativ människa hade säkert kunnat hitta på fler anledningar varför Olles CAGR ej är robust.

Hur får du/Olle då ett mer robust CAGR?

- Många år
- Hög positiv avvikelse från underliggande marknads avkastning (var du all in random gaming 2015–2020, är ditt CAGR förmodligen högre än det kommer vara i framtiden...)
- Många enskilda beslutspunkter som är oberoende av varandra
- Diversifierad portfölj
- Högt portföljvärde
- Koll på bokföringen
- Medveten om riskerna
- Hänsyn till värderingen
- Obetydliga uttag i relation till portföljstorlek (om portföljens storlek växer med din CAGR, är din CAGR mer robust än om du tar ut 30% av portföljen/år).
- Rätt på grund av rätt analys, inte enbart rätt utfall
- Tagit få risker (och tänkt på riskerna som finns, även om 2020 varit ett år där många av de som presterat allra bäst, är de som aldrig funderat över riskerna).
- Uppvärderingen som drivit ditt CAGR hade skett oavsett om Finanstwitter hade funnits eller ej.

Många kallar mig bitter på Twitter av olika anledningar. Jag personligen är oftast glad. Jag har dock en portfölj som varit aktiv en kort tid (7 år), med många saker som "gått starkt" på grund av underliggande marknad (gaming), har få beslutspunkter, o-diversifierad portfölj och lågt portföljvärde vid starten. Robustheten i min CAGR är inte särskilt hög.

Med det sagt kan du/jag över tid förbättra hur sannolikt det är att ditt/mitt CAGR ej berott på tur. När man går från att 1–3 beslut har drivit värdet, till 5–10 är redan skillnaden stor. 12 år är extremt mycket mer värt än 6 år och de som diversifierar och får samma avkastning, ökar sannolikheten att det är beslutens kvalité och ej turen som driver. Ett annat sätt att se det: Om din process ser mer ut som @kvalitetsaktiepoddens och mindre som @89Olle's, är din CAGR förmodligen mer robust. 

Avslutar med 5 ord:


Inte alla CAGR är lika 


1 kommentar: