lördag 16 augusti 2014

Interfox Resources - Augusti 2014

Den första augusti presenterade Interfox Resources ett PM om att en oberoende extern partner hade konstaterat att ”det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket”. Aktien hade dagen innan stängt på 0,033. Denna dag stängde aktien på 0,061 kronor, en uppgång på över 80 procent.


Det finns många andra som har haft åsikter om vad detta PM borde gjort med kursen. Det finns också olika skribenter som har räknat på vad bolaget borde värderas till baserat på mängden olja och gas. Jag kommer i denna analys ignorera fundamental värdering av fyndet. Istället kommer jag jämföra dagens kurs, med tidigare värderingar. Detta inlägg är avsett för personer som redan har tittat på bolaget eller haft aktier i det.

Sedan den 1 augusti har bolaget släppt 3 PM som givit marknaden en ökat information om läget. Under denna period har också aktier från en riktad emission börjat handlas. Dessa 3 PM, tillsammans med de nya aktierna, har i mina ögon varit de 4 största händelserna i augusti. Dessa händelser har skett följande datum.

1 augusti              - betydande förekomst av olja och gas
5 augusti              - arbetet med perforering 
påbörjat
12 augusti            - estimerat datum då de nyemitterade aktierna blev tillgängliga*
13 augusti            - analys avslutad, att det finns reservoarer med kolväten på plats


*Den 12:e var den första dagen då ENS började sälja av stora mängder Interfox aktier. Under dagen ökade också omsättningen utan att nyheter nådde marknaden. ENS fortsatte sedan sälja av sammanlagt över 100 miljoner aktier. På ”Om bolaget” sektionen på Avanzas hemsida finns en lista med storägare. Ingen av dessa (utöver The Far East and Pacific Investments) ägde tillräckligt manga aktier innan de nyemiterade aktierna släpptes och kunde därmed inte sälja 100 miljoner aktier. Vi vet att ”The Far East and Pacific Investments” inte sålt några aktier, då de är insiderlistade och en eventuell försäljning hade dykt upp i insiderlistan på aktietorget. Detta får mig att gissa att de nya aktierna började handlas på aktietorget den 12 augusti.

Händelsen som skedde den 1 augusti var en positiv nyhet. 5 augusti och 13 augustis PM var PM som enbart bekräftade saker som marknaden redan viste. I mina ögon så borde alltså enbart händelserna 1 augusti och 12 augusti påverka kursen. Första augustis PM lyfte som sagt kursen från 0,033 till 0,061. Sedan kom en liten rekyl neråt. De nya aktierna som nådde marknaden den 12 augusti fick efter det kursen på fall från 0,055 öre till 0,034 öre.

Stängningskurser under perioden
1 augusti
0,061
4 augusti
0,060
5 augusti
0,052
6 augusti
0,055
7 augusti
0,062
8 augusti
0,055
11 augusti
0,054
12 augusti
0,046
13 augusti
0,037
14 augusti
0,037
15 augusti
0,034

Kursen är nu tillbaka på ruta 1, och stängde den 15 augusti på 0,34. Värderingen av bolaget är alltså just nu tillbaka på nästan samma nivå som innan Interfox gick ut med PM där den externa partnern konstaterat att Interfox hittat olja och gas.

Låt oss titta lite närmre för att få lite perspektiv på detta. Jag kommer använda mig av följande parametrar för att få perspektiv på dagens kurs

*uppskattad kassa vid tidpunkten(frågetecknet betyder att jag inte har en aning). Jag har valt att skriva 15 miljoner på nuvarande kassa då jag antar att en del av emissionspengarna är brända. 200 000 är hämtat från den senaste delårsrapporten.
*ungefärligt antal aktier vid tidpunkten
*kurs vid tidpunkten

kurs
aktier
kassa
Värdering efter kassa
24-mar
0,03
1 104 382 495
?
33 131 475
16-maj
0,03
1 104 382 495
200 000
33 131 475
26-maj
0,03
1 104 382 495
200 000
33 131 475
27-jun
0,027
2 159 613 118
21 000 000
37 309 554
01-aug
0,061
2 159 613 118
20 000 000
111 736 400
17-aug
0,034
2 159 613 118
15 000 000
58 426 846

Den 27 juni kommer beskedet om nyemissionen, kursen sjunker då något, men börjar sedan stiga. Den första augusti kommer beskedet om träffen och bolaget är vid stängning den dagen värderat till över 100 miljoner mer än bolagets kassa. 

Under början av året värderades Interfox till runt 30 miljoner. Denna värdering bestod även i slutet av perioden, då bolagets kassa var nästintill obefintlig. Detta innebär att licenserna(bolagets enda tillgång utöver kassan) var värderat av marknaden till 30 miljoner. Vid det posstiva beskedet om olja ökade värderingen av licensen med 80 miljoner till runt 110 miljoner(bolagets börsvärde minus kassan). Idag har värderingen av licensen sjunkit från 110 miljoner till runt 60 miljoner.

Vecka 33

Under förra veckan sjönk aktien från 0,055 öre till 0,034. Detta skedde i en nyhetsfattig vecka. Det som hänt under veckan som fick kursen att falla vara att de nyemitterade aktierna nådde marknaden. Under denna vecka har enorma mängder aktier bytt händer. Totalt har transaktioner bytt ägare på sammanlagt 736 598 252 aktier sedan i måndags(11-aug).

Under denna tid har handlare med aktier liggande hos följande banker sålt följande antal aktier:

ENS: 145 259 200
PAS:   65 756 680
NEO:  18 094 936
UBS:  14 600 000
MGF:   2 000 000

Källa: http://www.introduce.se/foretag/interfox-resources/aktien/

En stor del av dess är förmodligen aktier som kom ut på marknaden vid den riktade nyemissionen. Aktierna ovan motsvarar över 10 % av bolaget. Nyemissionen ökade mängden aktier med 100 %. Detta innebär att en 5-te del av aktierna från nyemissionen förmodligen sålts över marknaden under förra veckan. Detta måste vara anledningen till den branta kursnedgången.

Vad är då poängen med detta blogginlägg?

Poängen är att bolaget värderades till 33 miljoner utan kassa den 26 maj. Idag finns en kassa i bolaget på vad jag tror är minst 15 miljoner. 33 miljoner + 15 miljoner = 48 miljoner. Baserat på fredagens stängningskurs så är bolaget värderat till runt 73 miljoner. Detta innebär att fyndet som har hittats i dagsläget värderas till 25 miljoner mer än licensen innan den var undersökt(73-33-15). Kontentan av det, är att om PM:et om olja borde reflektera mer än en ökning av bolagsvärdet med 25 miljoner, så har den senaste tidens nedgång varit obefogad.  Under den senaste tiden har aktörer som fått aktier genom den riktade nyemissionen sålt av aktier vilket har pressat ner kursen till denna nivå. Jag tror inte det har varit fundamentala faktorer som har pressat ner kursen, utan enbart en ökning av utbudet av aktier.

Ägde du aktier den 24 mars, 16 maj, 26 maj eller 27 juli och har sålt så föreslår jag att du läser igenom den senaste månadens PM (listade längst ner i inlägget). Finner du att nedanstående PM borde motivera en värdeökning på 25 miljoner eller mer så anser jag att du bör överväga att återköpa aktier i bolaget(om du inte ångrat att du någonsin ägt aktier i bolaget). Köpläget idag är i mina ögon bättre än vid de listade tidpunkterna.

Köpte du aktien den 01 augusti och känner dig komfortabel med analysen du gjorde så föreslår jag att du ökar. Inget negativt har hänt sedan dess och om din analys sa till dig att köpa den 01 augusti så borde den föreslå starkare köp idag.

Har du inte sedan tidigare ägt aktier i bolaget eller satt dig in i verksamheten föreslår jag att du läser nedanstående länkar som jag postat under och ”Åsikter och fakta” om bolaget.
Summering: Jag anser att bolaget idag är mer köpvärt idag än tidigare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar