tisdag 2 september 2014

Kopy Goldfields - Analys

Ny uppdaterad analys:
http://jakten.blogspot.se/2014/11/kopy-goldfields-analys-20.html

-------------------------------

Kopy Goldfields risk/reward är extremt bra och det borde finnas en uppsida på åtminstone 100 % efter säkerhetsmarginal, utan fler nyheter och baserat på 60 % chans att avtalet med GV Gold fullföljs. 

Vad är Kopy Goldfields? 

Kopy Goldfields är ett svensk prospekteringsbolag inom guldindustrin, verksamt i Ryssland. Bolaget gick till börsen 2010, med det långsiktiga målet att 2013 påbörja guldproduktion på Kopylovskoye fyndigheten(en av bolagets licenser). Bolaget ägde när de noterades 5 licenser, utöver Kopylovskoye var hade de rättigheter till Prodolny, Kavkaz, Krasny och Pravovesenny. På Kopylovskoye licensen hade man konstaterat mindre mängder guld baserat på prospektering. Där skulle även finnas större mängder som man förväntade sig hitta. Även på Kavkaz licensen hade prospekteringen dragit igång. När det gällde Prodolny och Krasny så fanns höga estimat över tillgångarna, men estimaten var ännu inte bekräftade. Arbetet med Pravovesenny licensen hade ännu inte startat.

2010 fanns det 3 681 633 aktier i bolaget. I oktober 2010 skriver DaniTheDog på Redeye att han köpt aktier i bolaget med ett gav på 22 sek. Detta ger mig en ungefärlig värdering av bolaget runt 80 Mkr (miljoner svenska kronor) 2010. Sedan dess har antalet aktier nästan 10 dubblats efterhand som pengar har behövts till prospektering. Börsvärdet har samtidigt fallit, alla emissionspengar till trots och historiskt sett har Kopy Goldfields varit en riktigt dålig investering. Vad som hänt nu, är att man har kommit lång både med Kopylovskoye och Krasny licenserna, minskat kostnaderna, och börjar närma sig skörden.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/clinical-laserthermia/nya-innehav-clinical-laserthermia-och-kopylovskoyeFyndigheterna 2014


Krasny: 

Under 2012 så kom ett PM som berättade 1,29 moz guld (moz står för miljoner oz, 1 oz motsvarar ungefär 31,1 gram guld) hade bekräftats enligt JORC-koden i Krasny. JORC-koden används internationella för att kvantifiera fyndigheters storlek. JORC är en av de 5 största standarderna för att bedöma mineral resurser i världen. Efter detta PM gick mängden bekräftat guld enligt JORC-koden från i princip inget, till till 1,397 moz. Detta PM gällde ”för en del av Krasny-guldfyndigheten”. Under 2013 kom sedan en uppdatering som höjde resurserna till 1,487 moz. Nu hade Kopy Goldfields något att utgå från vid beräkning av fyndigheternas storlek. Under början av 2013 kunde de därmed genomföra en förstudie av licensens möjliga kommersiella framtid. Denna påvisade förutsättningar för att bygga en gruva, om den antagna mängden guld stämde. Resultatet från förstudien tog sedan Kopy Goldfields med sig ut i en jakt på partner, att gå vidare tillsammans med. Under 2014 slöt man sedan ett avtal med GV Gold (ett ryskt guld bolag) om att föra licensen mot produktion(mer om detta senare).


http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_resource_classification
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopy_goldfields_memorandum_june_2013_hi_res_for_print.pdfKopylovskoye:
Licensen som bolaget tagit sitt namn efter ligger i ett kluster tillsammans med ytterligare 3 licenser(Pravovesenny, Takhtykan och Vostochnaya). 2013 skrev bolaget att, detta är ”det projektet som har kommit längst”, nu har dock Krasny projektet sprungit om. Potentialen bedöms även här att överstiga 1 Moz på sikt. Totalt har bolaget lagt över 100 Mkr, på arbetet med licenser. Jämför man Kopylovskoye med Kavakaz/Prodolny(2 licenser som bolaget sålde i våras) så bedömdes potentialen motsvarande, men arbetet med Kopylovskoye har kommit mycket längre. Kopy Goldfields är på jakt efter en samarbetspartner till Kopylovskoye.

Maly Patom(även kallat "Norra Territoriet"):
Består av 6 st licenser som förvärvades under 2012. Prospekteringen här har dragit igång. Kopy Goldfields har sagt att området har "bule sky" potential. De har dock inte kommunicerat några resultat än.

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/20140211-kopygf-adamsmith-presentation-noparking-1.pdf
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/28/kopy-goldfields-kommunik-fran-arsstamma-i-kopy-goldfields.html

Sammanfattningsvis så består alltså bolaget av 3 projekt. Krasny där man slutit avtal om att ta licensen mot produktion. Kopylovskoye där man i dagsläget letar partner för att komma vidare och Norra Territoriet, där man ännu inte riktigt kommit igång på allvar.


Hur värderar man bolaget?

Kassa:
Den 30 juni hade bolaget en kassa på 2,5 Mkr. När avtalet med GV Gold skrevs på betalade GV Gold ca 6,5 Mkr vilket gör att Kopy Goldfields nu borde ha en kassa på lite under 9 Mkr. Under första halvåret 2014 hade bolaget rörelsekostnader på 7,4 Mkr. Det innebär ett snitt på 1,23 miljoner i månaden.  Då det har gått cirka två månader sedan rapporten, så borde kassan nu ligga på runt 9 Mkr, minus 2 månaders rörliga kostnader. Estimerad kassa 6,5 Mkr.

Första halvåret hade betydligt större ”externa kostnader” än första halvåret 2013. Jag tror att detta är relaterat till omstruktureringen av bolaget som krävdes för Krasny avtalet och legala kostnader relaterade till samma avtal. Då GV Gold kommer stå för alla Krasny relaterade kostnader under avtalets gång, så lär rörelsekostnaderna under andra halvåret 2014, hamna under andra halvåret 2013. Om dessa antaganden stämmer, blir kostnaderna för andra halvåret lägre än första och i så fall överskattar jag kostnaderna i mitt estimat.

Värdering av kassa: 6 500 000/30 247 220 (antal aktier) = 0,21 kr/aktie.

Kopylovskoye:
Det är kommunicerats att bolaget söker en partner till Kopylovskoye. Alternativet till en partner skulle vara att sälja licensen, ta in pengar antingen via andra försäljningar eller ta in pengar via en nyemission för att själv vidareutveckla licensen. ”Gamla” Kopy Goldfields hade förmodligen tagit in pengar, men med den nya strategin och det rådande marknadsklimatet känns ett nytt samarbete mest troligt. Redeye värderar denna licens till 0,40 kr/aktie. Då vi inte hört något angående denna på länge så är det svårt att värdera den. 0,40 kr/aktie skulle ge en värdering på runt 12 miljoner. Då licensen är utvecklad och bolaget har spenderat mycket pengar på prospekteringen och licens inköp(sammanlagt över 100 Mkr), så antar jag att licensen inte är värdelös. Tidtagare i år så sålde bolaget 2 licenser för ca 10 Msk. Jag har svårt att se att Kopylovskoye, skulle vara värd mindre än dessa, därmed köper jag Redeyes värdering. 

http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-framtida-samarbeten-i-fokus
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/20140211-kopygf-adamsmith-presentation-noparking-1.pdf

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopy_goldfields_memorandum_june_2013_hi_res_for_print.pdf

Värdering Kopylovskoye: 12 00 000/30 247 220 = 0,40 kr/aktie.

Norra Territoriet:
Detta värderas till 0,10 kr/aktie av Redeye. Kopy Goldfields har ännu inte kommit långt med arbetet med området, men de har själva sagt att området har ”blue sky” potential. Alla nyheter om detta område (bosätt från återlämning av licenserna till ryska staten) är uppsida. Oavsett om det blir ett avtal, eller om det blir en försäljning så lär uppsidan vara stor(från en värdering på 0,10 kr/aktie).

Värdering Norra Territoriet: 0,10 kr/aktie.

Totalt än så länge = 0,71 kr/aktie.  


Krasny och GV Gold

Till detta så tillkommer det viktigast, Krasny och avtalet med GV Gold. Avtalet innebär att Kopy Goldfields och det ryska bolaget GV Gold tillsammans kommer ta Krasny licensen vidare mot produktion. Avtalet innehåller 2 steg och GV Gold har möjlighet att kliva av efter det första. Fullföljs avtalet så kommer GV Gold tillsluta kontrollera 51 % av licensen. GV Gold är Rysslands 8de största guldproducent och de har målsättningen att öka sin produktion med 66 % från 2013 till 2017. Avtalet med Kopy Goldfields är det enda liknande avtalet, som bolaget gjort med en extern part, under året. Flera ryska medier(länkar till 5 av dem står nedan) valde att skriva om avtalet när det presenterades.  Både när avtalet skrevs på och när transaktionen var komplett så valde GV Gold att publicera en nyhet på deras hemsida. Att bolaget enbart släppt 7 pressmeddelande i år och valt att skriva om Krasny i 2 av dessa tyder också på att avtalet är viktigt för dem.

http://www.gvgold.ru/en/
http://www.metalinfo.ru/ru/news/73029
http://advis.ru/php/view_news.php?id=0FCE9321-C2A4-C345-A875-4A2F8A8F5EC9
http://www.snews.ru/index.php?id=51548&sm=3
http://www.investinrussia.biz/news/gv-gold-invest-9-mln-kopy-goldfields-krasny-project-get-51-jv
http://news.rambler.ru/26060608/


Avtalets ekonomiska bit:

Det totala värdet av avtalet är 9 miljoner USD, fördelade enligt följande
1 000 000 USD
Kontant betalning
Denna är betald
3 000 000 USD
GV Gold står för kostnaderna i steg 1
Löpande
3 000 000 USD
GV Gold står för kostnaderna i steg 2
Vid lyckat steg 1
2 000 000 USD
Kontant betalning
Villkorad tilläggsköpeskilling
Kopy Goldfields VD har skrivit följande om tilläggsköpeskillingen: ”Beroende på utfallet av mineralreservsrapporten kan en tilläggsköpeskilling om 2 miljoner USD utfalla, vilket vi bedömer realistiskt.”. Kopy Goldfields anser alltså att den realistiska utgången av programmet är att GV Gold kommer fullfölja. GV Golds agerande tyder i mina ögon också på att de kommer fullfölja. Skulle GV Gold avbryta på vägen, så kommer de inte få 51 % av licensen, utan de kommer bli sittande som minoritetsägare i en licens som de inte vill gå vidare med. 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/08/21/kopy-goldfields-kopy-goldfields-half-year-report-january-june-2014.html

Första delen av avtalet är värt 4 000 00 USD. Med en dollarkurs på 6,5 SEK(den nuvarande är 7 SEK) så skulle detta värdera ca 25 % av Krasny till 4*6,5, 26 Msk vilket motsvarar 0,86 kr/aktie. Drar man bort den delen som redan är betald (som redan är medräknad i kassan) så landar hela värderingen av Krasny på 3,22 kr/aktie, se uträkningen nedan.

26 Msk (GVs värdering av 25 % av licensen) 
Minus de redan betalda 6,5 Msk (finns med i värderingen av kassan) 
Plus 26*3 Msk, Kopy Goldfields kvarvarande 75 % andel.
Detta ger en total värdering av Krasny på: 97,5 Msk eller 3,22 kr/aktie.

Den andra delen av avtalet är värd 5 000 000 USD. Med samma dollarkurs så skulle detta värdera en 51 % andel av Krasny till 9*6,5 Msk, 58,5 Msk vilket motsvarar 1,93 kr/aktie. Tar man denna siffra x2 och drar bort kontant betalningen på 6,5 Msk får vi en total värdering av Krasny på 110,5 miljoner(58,5-6,5+58,5=110,5).

Värdering för Krasny om GV fullföljer alla steg = 110,5 miljoner/30 247 220 = ca 3,65 kr/aktie.

Om avtalets alla steg däremot inte fullföljs så innebär det att GV Gold (i mina ögon) värderar 50 % av Krasny till mindre, än vad det hade kostat dem att fullfölja avtalet. 50 % av licensen skulle då vara värd maximalt 5 miljoner USD(den delen som GV Gold inte valt att investera). Går GV Gold inte vidare med projektet har de i princip förlorade 4 miljoner USD.  Så jag tror enbart de skulle avbryta om de upptäcker att detta var ett(för dem) väldigt dåligt avtal. I så fall bör licensen värderas till någonstans en bra bit under 5 miljoner USD. För att ha säkerhetsmarginal halverar jag detta värde och landar på en värdering av hela licensen på 2,5 miljoner USD (om avtalet avbryts efter steg 1). Av dessa 2,5 miljonerna USD så äger Kopy Goldfields i så fall 75 % vilket hade ger ett värde på 2,5*0,75 = 1,875 miljoner USD.

Värdering för Krasny om GV Gold inte fullföljer = 1,875 *6,5 = ca 12 Msk
12 Msk/30 247 220 = ca 0,40 kr/aktie.


Summering av värderingen:

Kassa: 0,21 kr
Kopylovskoye: 0,40 kr
Norra Territoriet: 0,10 kr
Total: 0,71 kr

+ en av följande

Krasny just nu* 3,22 kr
Krasny om allt går bra 3,65 kr
Krasny om allt går dåligt 0,40 kr
* om vi utgår från att det kommer fullföljas

=

Totalt just nu = 3,93 (om man utgår från att allt kommer gå bra)
Totalt om Krasny går bra = 4,15 (om allt går bra så kommer den nuvarande kassan vara förbrukad men vara ersatt av en betalning på 13 miljoner från GV Gold).
Totalt om Krasny går dåligt = 0,9 (om detta händer så lär kassan vara slut, så räknar inte med kassan).

Till detta tillkommer att dollarn just nu står i 7 SEK. I alla ovanstående siffror har jag räknat med dollarkurs på 6,5. Skulle det hända något med Kopylovskoye som värderar licensen till över 12 Mkr så är det uppsida på värderingen ovan. Om det kommer mer information om Norra territoriet, som indikerar på ett värde över 3 Mkr är även detta uppsida. Nedsidan av värdering är det negativa löpande kassaflödet, risken att GV Gold inte fullföljer Krasny projektet och omvärldsläget. 


Sannolikhet att olika utfall uppnås:

I min investering räknar jag med att avtalet mellan GV Gold och Kopy Goldfields kommer fullföljas. För er som inte är lika säkra, skulle man kunna använda följande tabell för att värdera ett  Kopy Goldfields utan Krasny avtalet. Sätt in din egen procentsats att avtalets alla steg fullföljs för att kunna räkna ut motiverat värde på Kopy Goldfields. Värdet till vänster(3,65) är estimerat värde för Krasny om avtalet går igenom. Värdet till höger(0,4) är värdet av Krasny ifall GV Gold inte väljer att fullfölja avtalet. Som ni ser i diagrammet finns en uppsida från dagens värdering ifall man anser att det är 20% chans att GV Gold fullföljer. 


om det går bra 100% 80% 60% 40% 20% 0% om det går dåligt 
3,65 3,65 3,00 2,35 1,70 1,05 0,40 0,4
övriga licenser 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 övriga licenser
totalt 4,15 3,50 2,85 2,20 1,55 0,90 totalt
Insideragerande:

Under denna vår sänkte styrelsen sina arvoden med 50 %. I samband med detta så startade de ett incitamentsprogram som gav dem möjlighet att teckna optioner. Dessa optioner är förlustaffärer för styrelsen om inte kursen går över 1,76 kr. Styrelsen har betalt runt 22 öre styck för dessa och Kjell Carlsson, Andreas Forssell och Johan Österling valde att köpa fullt antal. De sänkte alltså sitt arvode med 50 % från 710 000 kr/år(för hela styrelsen) till 355 kr/år för att få ökad exponering mot aktien. Jag anser att styrelsen genom detta beslut har gjort ett tydligt ställningstagande om att kursen är undervärderad. Styrelsens köp av optionerna kostade dem ca 101 000 kr. Om kursen inte stiger så kostar vårens beslut dem 355 000(per år) + kostnaden för teckningen 101 000 = 456 000. Min syn på detta är att jag tror att styrelsen valde att göra detta för att uppnå egen vinning. Styrelsens intressen är nu i linje med aktieägarnas. 

Utöver detta så har även CFO Tim Carlsson köpt aktier för ca 43 000 kr under våren . Ett av köpen skedde till kursen 1,49 kr, efter att avtalet med GV Gold var tecknat.

http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=12747
http://jakten.blogspot.se/2014/07/kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html (OBS! Hänvisar här till mig själv)
http://jakten.blogspot.se/2014/07/notis-kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html (OBS! Hänvisar här till mig själv)
http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/insider-list/


Ett annat sätt att räkna på värdering:

GV Gold betalar under avtalets tid 3 miljoner dollar kontant för 51 % av en licens. Utöver detta så står de som tidigare nämnt för alla kostnader. Hade de köpt 100 % för samma pris hade de alltså betalt 6 miljoner dollar och sedan fått stå för alla kostnader för att driva sitt 100 % ägda projekt. Dollarn står idag i 7 SEK, men låt oss räkna på 6,5 istället. 6,5 * 6 = 39 miljoner svenska kronor. Utgående kassa från förra rapporten var 2,5 miljoner. Denna del av kassan är ungefär vad som har förbrukats sedan senaste rapporten. Hade Kopy Goldfields sålt hela projektet till samma pris per andel och som de avtalat bort 51 % för, så hade alltså dagens kassa varit 39 miljoner, dagens börsvärde är 28,5 miljoner.

En annan värdering: 39 000 000/30 247 220 = 1,28 kr/aktie.
OBS, detta är inte en ”rimlig” värdering i mina ögon utan ett räkneexempel som skulle kunna gå att använda för att försvara en lägsta kurs på 1,28 kr/aktie. Denna värdering tar inte hänsyn till övriga licenser i bolaget eller till summan som GV Gold investerar.


Andras värderingar:

Motiverade värde från Kristoffer Lindström på Redeye 3,7 kr
http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-framtida-samarbeten-i-fokus

Motiverade värde från Rika (bloggare på Redeye) 3,32 kr
http://www.redeye.se/aktiebloggen/kopy-goldfields/kopy-goldfields-borde-nu-inom-all-rimlig-sans-stiga-drygt-100-fran-dage

Ajol på aktiebloggarna: På 3-6 månader sikt, ser jag ett värde på Kopy om minst 3 kr/aktie 
http://www.ajol.aktiebloggarna.se/okategoriserade/kvalls-och-koptankar-kring-kopy-goldfields/


Summering av möjliga värderingar, i jämförelse med dagens kurs:

Dagens kurs 0,945
Säkerhetsmarginal 20%
Andras kurser värdering uppsida efter marginal
Kristoffer Lindström, Redeye 3,70 292% 213%
RiKa, Redeye 3,32 251% 181%
Ajol, Aktiebloggarna 3,00 217% 154%
Indikatorer på låg värdering
"En Annan värdering" 1,28 35% 8%
CFO's aktieköp 1,49 58% 26%
Kurs där styrelseoptioner går + 1,76 86% 49%
Mina kurser*
Kurs om GV fullföljer 4,15 339% 251%
Kurs 80 % chans att avtal fullföljs 3,50 270% 196%
Kurs 60 % chans att avtal fullföljs 2,85 202% 141%
Kurs 40 % chans att avtal fullföljs 2,20 133% 86%
Kurs 20 % chans att avtal fullföljs 1,55 64% 31%
Kurs 0 % chans att avtal fullföljs 0,9 -5% -24%
Kurs om GV ej fullföljer 0,9 -5% -24%
*dollar i 6,5


Kopy Goldfields risk/reward är extremt bra och det borde finnas en uppsida på åtminstone 100 % efter säkerhetsmarginal, utan fler nyheter och baserat på 60 % chans att avtalet med GV Gold fullföljs


OBS, det finns såklart också andra risker än att GV Gold inte fullföljer. Kopy Goldfields har verksamhet i Ryssland vilket förmodligen är en av anledningarna till dagens kurs. Min syn är att även en extremt pessimistisk syn borde motivera en kurs på åtminstone 1,55 kr (om man räknar med 80 % chans att avtalet med GV Gold inte fullföljs). För vidare genomgång av risker hänvisar jag till Kopy Goldfields årsredovisning.
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2013_swedish.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar