torsdag 23 april 2015

Aktietorgets minsta bolag del 1- European Institute of Science AB

Börsvärde 2,26 miljoner
Kurs 23/04: 0,331
Antal aktier: 6 827 550

Resultat: -1 637 000 kr (varav avskrivningar på 918 000 kr)
Intäkter 920 000 kr (konsult intäkter) + 67 000 kr i Royaltyintäkter
Kostnader: Aktietorget 150 000 kr, Personal: 1 210 000 kr, hyra 125 000 kr, övrigt 27 000 kr. I personalkostnaderna ingår lön till VD på 852 840 kr.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/EuropeanInstituteOfScience/73403/Euris__EURI_B_20150423_21.PDF

Vad får man för pengarna om man köper aktier?


Bolagets affärsidé är att ”kommersiellt exploatera medicinsk –samt bioteknisk forskning”. Bolaget drar i dagsläget in pengar genom att sälja konsulttjänster och royalties. Flera bolag har tidigare avknoppats från European Institute of Science AB (bland annat Biotech-IgG AB). VD Dario Kritz har en lön på lite över 850 000. 2014 så flyttade bolaget till nya fina lokaler vilket innebär att lokalkostnaderna ökat med 100 000 per år jämfört med 2013. Räknar man ihop VD lön + hyra och avgiften till aktietorget så är kostnaderna för detta mer än bolagets samlade intäkter . Bolagets största(ej likvida medel) tillgång är aktier i Biotech-IgG AB. European Institute of Science AB äger 7 531 400 aktier i bolaget Biotech-IgG AB. Aktierna i Biotech-IgG AB skrevs ner från 0,33 kr/st till 0,20 kr/st under 2014 vilket skapade en negativ engångspost i resultatet på 918 000 kr. Kursen i Biotech-IgG AB har dock fortsatt falla och ligger idag på runt 14 öre. Detta motsvarar ett fall på ytterligare 451 884 kr. Om inget positivt händer i Biotech-IgG AB kommer alltså nya nedskrivningar näsa år och en ny stor förlust för European Institute of Science AB (i förhållande till omsättningen).Lite smått och gott från redovisningen: 


Bolaget äger 1 aktie i Hansa Medical AB, 1 aktie i Biolight AB och ytterligare lite aktier i diverse bolag till en sammanlagt bokfört värde på 20 kr. Utöver detta äger bolaget även aktier i Implementa Hebe AB, värda totalt 2 821 kr. Bolagets VD Dario Kritz är en riktig mångsysslare och han är också VD för Biotech-IgG AB. Dario har även svenskt rekord i emissioner och 2011 hade han lyckats få till 56 emissioner på 13 år. Sedan dess har han lyckats få till en nyemission i European Institute of Science AB och 3 i Biotech-IgG AB(tror jag, kan vara 4 med).

http://www.sydsvenskan.se/lund/56-emissioner-pa-13-ar/
http://www.aktietorget.se/pressdocs/chemel/documents/ar%20bigg%202014%20150415.pdf

Kort summering: 


Bolaget har idag negativt kassaflöde, VD tar ut alla intäkter i lön och han har flyttat in i nya fina lokaler till en ökad kostnad på över 10% av bolagets intäkter. Biotech-IgG AB innehavet är idag värt ca 955 861 kr, jag har ingen åsikt om ifall detta är en rimlig kurs eller inte. Vad som är positivt i bolaget är att det finns en kassa på 1 603 858 kr. Räknar man ihop kassan och aktierna i Biotech-IgG AB så finns det tillgångar till ett totalt värde av 2 559 719 kr, detta är att jämföra med börsvärdet på 2 260 000 kr. Med tanke på att bolaget går med operativ förlust, att VD (och den enda anstälda) har svenskt rekord i nyemissioner och kommande nedskrivningar så anser jag att substansrabatten borde vara mer än den nuvarande(just nu är den 12%). Bolaget borde klara sig några år utan emission förutsatt att förbränningen av kassan inte påskyndas. Bolaget har dock slutit JV avtal med DiaSystem vilket kan innebära att kassan bränns snabbare än väntat.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=73411

Rekommendation: Rör ej

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar