måndag 13 april 2015

Dome Energy: Uppsida 23-142%

Vad är Dome Energy:


Dome Energy är ett svensknoterat (First North) bolag med Norsk ledning och verksamhet i USA. Bolaget producerar Olja och Gas och har genom en blandning av arbete med licenser och förvärv kommit upp i en produktion på 1,250 fat oljeekvivalenter(olja och gas)/dag. Jag kom i kontakt med bolaget under hösten 2014 efter att jag observerat stora insiderköp. Insiders, med CEO Paul Morch och styrelseledamoten Kristian Lundkvist i spetsen köpte under ett års tid över 8 % av bolaget, sedan dess (21 augusti) har insiderköpen bara fortsatt. Paul och Kristian äger idag via bolaget Bustein AS totalt 15,16% av Dome (aktier till ett värde av över 42 miljoner med dagens stängningskurs). Bolaget gör just nu stora investeringar i flera av deras licenser för att öka produktionen, detta sker samtidigt som man har positivt kassaflöde. Bolaget levererade under Q4 2014 ett EBITDA på 7 356 000 dollar och bolaget går med vinst (även efter skatt och avskrivningar). Bolaget har än så länge klarat sig bra trots fallande oljepriser genom prissäkrad produktion fram till 2017.


Vad har hänt:


Den 24 februari handelsstoppades bolaget på First North och dagen efter släpps nyheten att de säljer sin amerikanska verksamhet till Pacific Energy Development (PEDEVCO, NYSE:PED). Kursen som på kort tid (innan affären) gått från 8 kr, till nästan 11 kr rusade på morgonen den 25 februari och toppade ut på 14,35 kr. För sin amerikanska verksamhet, får Dome 140 miljoner aktier i PDEVCO, vilket motsvarar ca 64 % av bolaget. Den praktiska effekten av detta blir att Dome Energys verksamhet flyttas in i PDEVCO och att Domes aktieägare tar över majoriteten av det gemensamma bolaget. Efter transaktionen kommer de som idag styr Dome styra det gemensamma bolaget. I praktiken är det alltså Dome som tar över PDEVCO. Dagen då transaktionen publicerades så motsvarade budet 1 060 miljoner kr(baserat på PDEVCO dåvarande aktiekurs). Efter sammanslagningen kommer det finnas 220 miljoner aktier i det gemensamma bolaget. 


Ett kort försöka att räkna på budet:


Domes börsvärde är idag ca 279 miljoner kr, bolaget var HÖGRE värderat innan budet. Budet har alltså inte haft en positiv effekt på kursen. Domes genomsnittliga kurs under perioden 1 januari i år fram till budet kom är också högre än dagens kurs. PDEVCO kurs stod i 0,9 dollar när budet kom, dollarn stod samma dag i 8,4 kr. Detta värderade PDEVCO och dess verksamhet till 80*0,9*8,4 = 604 miljoner kr (då det finns 80 m aktier i bolaget). Slår man samma detta så borde det gemensamma bolagsvärdet landa på 604,8 + 279 = 883,8 miljoner kr. Av detta äger Dome 64 % efter transaktionerna vilket ger 565,6 miljoner som delat på antalet aktier i Dome(34,4 m) borde motsvara en aktiekurs på 16,44 kr/aktie*. Uppsidan till denna kursen är idag ca 103%.

*I beräkningen ovan används en konservativ värdering av Dome och en värdering av PDEVCO som råkar sammanfalla med en kurstopp, längre ner presenterar jag även en mer konservativ värdering av PDEVCO. 


Hur tolkar börsen detta:


Dagens kurs i Dome är 8,10 kr. För 8,10 kr får man 4,07 aktier i PDEVCO(140/34.4), du kan alltså genom att köra aktier i Dome, komma över aktier i det gemensamma bolaget för 1,965 kr st. Omräknat till dollar blir det 0,22 dollar per aktie(dollarkurs 8,8) och börsvärdet för hela kalaset landar då på 432 300 000 kr. I Sverige har alltså marknaden gjort bedömningen att affären är värdeförstörande och att det gemensamma bolaget efter affären borde värderas till ett pris under de båda bolagens individuella värdering.

Dagens kurs för PDEVCO i USA är 0,54 dollar(avläst 20:57). Detta motsvarar 4,76 kr(0,54*8,81). Denna siffra ska jämföras med 1,965 kr vilket betyder att man i USA just nu, betalar 142 % mer per aktie. Värderar man hela kalaset baserat på kursen i USA så landar värderingen på 1 046 628 000 (220 000 000 * 0,54 * 8,81). I USA anser man därmed att transaktionen är värdeskapande och höjer värdet på det gemensamma bolaget.


Summering:


Bara en sida kan till slut få rätt (förutsatt att det blir en transaktion), den svenska marknaden kollar skeptiskt på samma transaktion som den amerikanska marknaden är mer positiv till. Den svenska börsen ser detta som värdeförstöring medan man i USA ser värdeskapande. Bolagen har gått ut och berättat att PDEVCO kommer kunna använda sig av Dome Energys mer fördelaktiga lånevillkor och bolagets prissärkring efter transaktionen. Det gemensamma bolaget kommer också slippa en massa overheadkostnader. Det finns alltså fördelar och vad jag kan se, så finns det inget som tyder på att ”DomePDEVCO” borde värderas lägre än Dome + PDEVCO.

PDEVCO hade rusat på börsen dagarna innan nyheten om affären presenterades, i mitten av januari var deras kurs nere på låga 0,38 dollar. Jag vill avsluta med en beräkning där jag värderar PDEVCO baserat på den kursen (0,38 dollar istället för 0,9 dollar). 80*0,38*8,4 = 255,36 miljoner. Då skulle de 2 bolagens värdering landa på 255,36 + 279 = 534,36 miljoner kr före affären presenterades. Med dagens Dome kurs som värderas det gemensamma bolaget då till 432,3 miljoner, borde det därmed finnas en uppsida på absolut MINST 23 %. 23% motsvarar en värdering på två-års-lägsta av PEDEVCO och en konservativ värdering av Dome. Då ignorerar vi den amerikanska marknaders värdering av transaktionen, ignorerar fördelarna som PDEVCO kommer få(mycket lägre räntekostnader och prissäkring) och ignorerar att företag av Doms typ generellt värderas högre i USA. En extremt pessimistisk syn ger alltså 23 % uppsida, medan den amerikanska börsens värdering motsvarar 142 % uppsida. Skulle affären inte bli av så vill jag påminna om att Domes kurs idag är lägre än innan affären presenterades. Det borde alltså inte finnas någon nedsida kopplat till om affären inte blir av, enbart uppsida om den fullföljs. Jag tror att bolaget under de kommande månaderna(fram till slutet av juni) kommer gå upp betydligt mer än 23%.

Fotnot:
Idag kom beskedet att Dome Energy flyttar fram sin stämma från den 15 maj till den 25 juni. Jag antar att detta har med transaktionen att göra och att man vill ha allt klart innan det är dags för bolagets stämma. Den 8 april kommunicerade bolaget att ”transaktionen med Pedevco fortlöper och ett definitivt avtal väntas signeras i slutet av april”.

https://www.domeenergy.com/press-releases/dome-energy-postpones-its-annual-general-meeting-to-june-25-2015/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar