måndag 27 april 2015

Notis: G5 Entertainment - Kommentar till Årsredovisningen 2014

Några snabba kommentar till G5EN (G5 Entertainment) rapporten som kom idag. Nedanstående inlägg är några snabba reflektioner baserade på rapporten. Inlägget har inte för avsikt att ge en komplett bild av läget i bolaget utan lyfter istället fram några intressanta punkter i rapporten. 

Rapporten:

intäkter: 182 116 (100 007) kSEK, en ökning med 82%
rörelseresultatet: 9 015 (-11 826) kSEK. 
resultatet efter skatt 6 814 (-11 664) kSEK. 
resultat per aktie 0,77 (-1,34) SEK. 
kassaflöde 5 090 (-20 343) kSEK. 

Kommentarer årsredovisningen.


”År 2014 lade vi till förvärv av användare (UA) som ytterligare ett marknadsföringsverktyg. Investeringar i UA ger snabbare tillväxt, men det sätter viss press på vår omedelbara lönsamhet. Vi aktiverar inte UA-kostnader”

Bolaget tar kostnaderna för förvärv av användare direkt, detta ser jag som positivt. Det ger en ökad flexibilitet och minskar risken. Den dagen G5EN slutar/minskar UA så kommer de genast få bättre marginaler. G5EN började med UA 2014 och intäkterna från de nya användarna ”släpar” efter ett par månader. 2014 körde G5EN därmed fler månaders UA än vad de fick full utväxling från. Eftersläppningen kommer leda till ökade intäkter per marknadsföringskrona under 2015 i jämförelse med 2014, förutsatt att spenderad krona i apparna/snittanvändare inte minskar. Finns det chans att vi ser effekten av detta i bättre marginal redan i Q1 rapporten som släpps 8 maj?

--------------------------------------

” vi gör en betydande vinst på varje krona investerad i UA.”

Först och främst så betyder detta att bolaget inte enbart "köper tillväxt", utan att den "köpta tillväxten" även ger vinst. Detta påståendet indikerar också att bolaget har goda möjligheter att även i fortsättningen hålla uppe en väldigt hög tillväxt. 1 kr investerad idag ger mer än 1 kr i ökade intäkter de kommande månaderna. I takt med att kassaflödet blir bättre och intäkterna ökar kommer detta gå att skala upp och UA kommer kunna användas som en tillväxtmotor även i fortsättningen, förutsatt att bolaget har attraktiva spel. 

--------------------------------------

”kostnaderna för marknadsföring uppgick under året till 37 724 (10 210) kSEK”

Bolaget har alltså lagt en stor del av deras ökade intäkter på UA. Detta tyder på att bolaget med kort varsel skulle kunna minska på dessa kostnaderna och dramatiskt lyfta marginalerna. Ökningen av marknadsföring kostade bolaget 27,5 miljoner, vilket motsvarar över 15% av bolagets totala intäkter. Bolaget är alltså väldigt offensiva i sin rekrytering av nya användare.

--------------------------------------

” Koncernens produktionskostnader under året var 102 090 (78 925) kSEK. Royalties till externa utvecklare var 65 968 (38 284) kSEK, motsvarande 36% (38%) av intäkterna.”

Efter framgången med ”The Secret Society” ökar royalties till externa utvecklare. Just nu klättrar dock det egenutvecklade ”Mahjong Journey” på listorna.  Framgång med egenutvecklat innebär att bolaget i framtiden kommer kunna öka intäkterna utan att royalties till externa utvecklare ökar. Levererar G5EN och deras team bra produkter kommer utbetalningarna till externa utvecklare kunna minska. Detta hade kunnat leda till förbättrade marginaler eller investeras i ytterligare utökning av kundbasen.

--------------------------------------

Överlag så ser rapporten lovande ut. Bolaget offrar marginalerna och resultatet för att skapa tillväxt. Det hade varit intressant att se exakt hur många kronor varje marknadsföringskrona ger tillbaka. Jag tror att bolaget gör rätt som satsar på tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar