söndag 7 juni 2015

Kopy Goldfields - kort uppdaterad summering

Kopy Goldfields - Officiell tråd

Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag som letar guld i ryska Lena Goldfields. Bolaget gick till börsen 2010 med målet att komma igång med gruvverksamhet 2013. Bolaget har spenderat över 200 miljoner kr på införskaffning av licenser och prospektering. Detta har finansierats genom återkommande nyemissioner. Idag är börsvärdet 28 miljoner kr och bolaget är skuldfritt bortsett från ett lån på 3 miljoner SEK(med löptid till våren 2016). Kassan räcker året ut. Bolaget äger idag 13 licenser i området. Kopylovskoye licensen (som bolaget har som mål att sälja under året), Norra Territoriet där bolaget söker JV samarbete och Krasny licensen där man just nu arbetar sig allt närmare en produktionstakt.

Bolagets fokus ligger på Krasny licensen där det finns antagna resurser på 1,16 miljoner oz guld med en snitthalt(hur koncentrerat guldet är) på 1,60 gram guld per ton. Bolaget har skrivit ett samarbetsavtal med den ryska guldproducenten GV Gold som betalat Kopy Goldifelds 1 MUSD(miljoner dollar) kontant och finansierat prospektering för 6 MUSD. Dessa pengarna används just nu för att ta Krasny närmare gruvdrift genom vidare prospektering. Framåt slutet på året väntar en lönsamhetsstudie och uppdaterad mineralreservrapport. GV Golds investering i Krasny licensen på 7 MUSD (58,7 miljoner med dagens dollarkurs på 8,39) har givit dem en ägarandel på 51% av Krasny. Detta värderar Kopy Goldfields kvarvarande andel till ca 56 miljoner.

Den GV Gold finansierade prospekteringen på Krasny licensen är uppdelad i 2 steg. Det första steget pågick mellan augusti och december 2014. Resultaten från steg 1 var bättre än väntat och bolaget kunde rapportera att ”Samtliga prospekteringsmål för steg 1 har överträffats”, ”Såväl genomsnittlig guldhalt som total mängd guld ökar baserat på en intern mineraltillgångsberäkning” och ”Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten. Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet” .

Det andra steget var villkorat av ett framgångsrikt steg 1 och GV Gold hade möjlighet att avbryta efter första steget. Arbetet med steg 2 påbörjades i början av april och kommer pågå under stora delar av 2015. Beskedet om att steg 2 bekräftats fick kursen att lyfta från 38 öre till som högst 90, idag är kursen tillbaka på 50 öre utan negativa nyheter. Går arbetet med steg 2 bra och Kopy Goldfields lyckas påvisa omkring 300 koz guld i licensen så får bolaget en kontant betalning på 2 MUSD i slutet på 2016. Idag motsvarar denna summan ca 60% av börsvärdet. Det långsiktiga målet är att Krasny ska producera guld 2017.

Kommande triggers (kan komma när som):
Försäljning av Kopylovskoye licensen.
JV avtal för Norra Teritoriet
Operativ uppdatering om Krasny arbetet (om det går i linje med förväntan är det bra nyheter då det räcker för att bolaget ska få den kontanta betalningen i slutet av året).

Redeyes base-case värdering(motiverat värde just nu) är 1,59 SEK (dagens kurs är 0,505). Nyheter kan komma vilken dag som helst. Jag svarar gärna på frågor om bolaget :)

Redeye analys:
http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-forbattrade-utsikter-kopy

Blogginlägg om bolaget:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/kopy-goldfields/kopy-goldfields-en-rimlig-vardering

Video där CFO pressenterar bolaget:
http://www.redeye.se/webcast/kopy-goldfields-cfo-tim-carlsson-presenterar-pa-investor-forum-i-stockholm

http://www.kopygoldfields.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar