måndag 1 december 2014

Aktietorget Insiderköp - 01/09-01/12 2014

I sammanställningen nedan kommer de 3 senaste månadernas insidertransaktioner på aktietorget summeras. Summeringen kommer enbart innefatta transaktioner av typen "ökade innehav". Sammanställningen kommer att utgå från alla bolag och tillslut kommer enbart bolagen med de mest lovande transaktionerna finnas kvar. Detta är det andra inlägget i serien, det första finns att hitta på länken nedan:

http://jakten.blogspot.se/2014/09/aktietorget-insiderkop-0106-0909-2014.html

Aktietorget är en av Sveriges alternativa marknadsplatser för handel med värdepapper. Marknadsplatsen innehåller allt från lite större bolag, till väldigt okända företag. Anledningen att detta blogginlägg handlar om bolag som är listade på aktietorget, är marknadsplatsens snygga insidertransaktionshantering. På aktietorgets hemsida finns en tjänst där investerare väldigt enkelt kan se alla transaktioner. 

Antal bolag på aktietorget: 128 st
Antal insider transaktioner som har skett sedan 01/09/14: 608 st
Antal värdepapper där en "ökade innehav" transaktioner har skett sedan 01/09/14 som fortfarande är listade : 47 st

En "Minskade innehav" transaktion har skett i 20 av dessa. Dessa 20 bolag tar jag bort från listan. Av de kvarvarande efter denna filtreringen har det skett regelbrott i 3 av bolagen. I SensoDetect, BrainCool genomförde en närstående en transaktion samma dag som rapporten. I Vivoline skedde en liknande transaktion 16 dagar innan rapport. Jag behåller dessa bolag på listan, men ledningen bör vara noggrannare med att följa aktietorgets regler. Då ECOMB TO 1 är en teckningsrätt och inte ett bolag så kommer inte de positiva transaktionerna i det pappret tas med.

Kvarvarande bolag: 26

---------------------------------------------------------------------------------

Bolag där antal aktier köpta multiplicerat med dagens aktiekurs är mindre än 50 000. Dessa transaktioner är "för små," i kronor och öre, för att nå toppen av bolagen med tydligast positivt insideragerande.

antal kurs antal*kurs
Latvian Forest B 6842 7,05 48 236
Xtranet 46143 1,00 46 143
Ortoma B 5000 7,05 35 250
Ambia 1500 15,10 22 650
Delta Minerals B 84194 0,229 19 280
C Security 11804 1,50 17 706
Vindico Security 14000 1,24 17 360
Caucasus Oil 32500 0,398 12 935
IDL Biotech B 8000 1,40 11 200

Kvarvarande bolag efter att dessa är borttagna: 17

---------------------------------------------------------------------------------

Bolag där köpen står för mindre än 0,15% av bolaget

antal antal aktier %
Botnia Exploration 105191 77 809 228 0,1352%
BrainCool 21207 17 171 816 0,1235%
Vivoline 26000 22 870 326 0,1137%
Enzymatica 5700 24 961 438 0,0228%
---------------------------------------------------------------------------------

Kvarvarande bolag: 11

antal antal aktier kurs % antal*kurs
SyntheticMR 340860 4 040 078 76,50 8,4370% 26 075 790
Phase Holographic 264384 9 806 510 6,30 2,6960% 1 665 619
MediRätt B 188000 7 620 000 2,70 2,4672% 507 600
TiksPac 100000 7 114 089 3,85 1,4057% 385 000
Accelerator 212322 16 461 951 1,08 1,2898% 229 308
Yield Life Science B 90850 12 444 335 3,60 0,7301% 327 060
SensoDetect 33500 6 035 791 5,35 0,5550% 179 225
Spago 23463 5 528 787 12,50 0,4244% 293 288
Serstech 26000 14 248 735 4,80 0,1825% 124 800
Zenicor 6895 4 453 300 12,00 0,1548% 82 740
Peptonic Medical 12000 7 971 054 8,35 0,1505% 100 200

---------------------------------------------------------------------------------

Summering: Personer med insyn i dessa 11 bolag har under de senaste 3 månaderna utökat sina aktieinnehav. Detta skulle kunna vara en anledning att som investerare titta närmre på bolagen.

SyntheticMR har rusat efter att transaktionerna skedde och även Phase Holographic har haft positiv kursutveckling den senaste tiden. I fallen TiksPac, MediRätt B, Accelerator, Yield Life Science B och SensoDeterct har kursutvecklingen varit negativ eller mer neutral under de senaste 3 månaderna. Detta gör att insider transaktionerna kan ha skett på kurser över dagens. De övriga bolagen på listan har jag inte tittat närmre på.

Då all data är sammanställd via script (bortsett från antal aktier), Jag anser att detta är en möjlig, relativt objektivt väg att filtrera ner aktietorgets 128 bolag till en hanterbar lista av bolag att titta närmre på. 

tisdag 25 november 2014

Kopy Goldfields analys 2.0

Kopy Goldfields risk/reward är extremt bra och det borde finnas en uppsida på åtminstone 62 % efter säkerhetsmarginal, utan fler nyheter och baserat på 60 % chans att avtalet med GV Gold fullföljs.


Vad är Kopy Goldfields? 

Kopy Goldfields är ett svensk prospekteringsbolag som letar guld i Ryssland. 2010 gick bolaget till börsen med det långsiktiga målet att påbörja guldproduktion på Kopylovskoye licensen 2013. Man hade innan börsintroduktionen konstaterat mindre mängder guld på licensen och modellen indikerade mer. 

2010 fanns det 3 681 633 aktier i bolaget och bolaget var värderat till runt 80 Mkr. Sedan dess har antalet aktier mer än 10 dubblats. Efter en kommande nyemission, som förväntas slutföras i januari 2015, kommer det finnas ca 55 miljoner aktier i bolaget. Börsvärdet har fallit och historiskt sett har Kopy Goldfields varit en dålig investering. Bolaget har köpt licenser för 94 miljoner och lagt över 140 miljoner på prospektering, kvar finns ett börsvärde på ca 30 miljoner. Nu har man har kommit lång både med Kopylovskoye och Krasny licenserna, minskat kostnaderna, och skördetiden närmar sig.


Licenserna:

Krasny: 
Under 2012 och 2013 kom PM som tillsammans berättade om att Kopy Goldfields hade identifierat 1,37 moz guld på Krasny licensen. Moz står för miljoner oz och 1 oz motsvarar ungefär 31,1 gram guld. Nu hade Kopy Goldfields något att utgå ifrån och under början av 2013 genomförde de en förstudie av licensens möjliga kommersiella framtid. Resultatet påvisade förutsättningar för att på sikt bygga en gruva, om den antagna mängden guld stämde. Efter förstudien inledde Kopy Goldfields en jakt på en finansiellt stark partner, för att gemensamt ta Krasny vidare. Under 2014 slöt bolaget ett avtal med GV Gold (ett ryskt bolag ägt av en rysk bank) om att föra licensen vidare mot produktion.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_resource_classification
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopy_goldfields_memorandum_june_2013_hi_res_for_print.pdf

Kopylovskoye:
2013 skrev bolaget att Kopylovskoye är ”det projektet som har kommit längst”, nu har dock Krasny projektet sprungit om. Potentialen bedöms dock fortfarande överstiga 1 Moz. Totalt har bolaget lagt över 100 Mkr på Kopylovskoye och arbetet med licensen. Kopy Goldfields är på jakt efter en samarbetspartner som kan hjälpa till att finansiera vidare arbete med Kopylovskoye.

Norra Territoriet:
Består av 6 licenser som förvärvades under 2012. Prospekteringen här är knappt påbörjad. Kopy Goldfields säger att området har "bule sky" potential.

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/20140211-kopygf-adamsmith-presentation-noparking-1.pdf
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/28/kopy-goldfields-kommunik-fran-arsstamma-i-kopy-goldfields.html

Sammanfattningsvis så består alltså bolaget av 3 projekt. Krasny där man slutit avtal om att ta licensen mot produktion. Kopylovskoye där man i dagsläget letar partner för att komma vidare och Norra Territoriet, där man ännu inte kommit igång.


Kassa:

I juli 2014 mottog Kopy Goldfields en inbetalning från GV Gold på ca 6,5 Mkr vilket gjorde att Kopy Goldfields hade en kassa på runt 9 miljoner. Under första halvåret 2014 hade bolaget rörelsekostnader på 7,4 Mkr. Det innebar utgifter på i snitt på 1,23 miljoner i månaden. Baserat på detta estimerar jag att ca 4 Mkr kronor är kvar i kassan idag. Detta innebär att dagens kassa räcker fram till februari-mars 2015. Bolaget ska i december 2014 besluta om en fullt garanterad företrädesnyemission på cirka 10 miljoner kronor.  Emissionen skapar 24-25 miljoner nya aktier. I alla värderingar nedan har jag utgått från att dessa redan existerar. Emissionen förväntas vara slutförd i januari 2015 och jag ser inget som skulle kunna stoppa den.  Efter detta har 9-10 miljoner kr tillförts bolagets kassa efter emissionskostnader vilket innebär att bolaget har kapital så att de klarar sig fram till september 2015. Jag kommer inte att värdera kassa till något utan enbart använda den för att bedöma hur länge bolaget klarar sig. I med emissionen så kan vi vara säkra på att bolaget står stabilt fram till september 2015.

Värdering av kassa efter företrädesemission: Livskraft fram till september 2015.


Värdering av Kopylovskoye:

Det är kommunicerats att bolaget söker en partner till Kopylovskoye. Alternativet till en partner skulle vara att sälja licensen. Då inget kommunicerats angående licensen på länge så är det svårt att värdera den. Redeye värderade denna licens till runt 12 miljoner vilket motsvarar 0,24 kr/aktie efter nyemissionen. Då bolaget har spenderat mycket pengar på prospekteringen och hittat resurser, så jag antar att licensen inte är värdelös. I början av 2014 så sålde bolaget 2 licenser för ca 10 Msk. Jag har svårt att se att Kopylovskoye, skulle vara värd mindre än dessa(då licensen har mer konstaterade resurser). 

http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-framtida-samarbeten-i-fokus
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/20140211-kopygf-adamsmith-presentation-noparking-1.pdf
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopy_goldfields_memorandum_june_2013_hi_res_for_print.pdf

Värdering Kopylovskoye: 0,24 kr/aktie.


Norra Territoriet:

Värderades till 0,10 kr/aktie av Redeye innan nyemissionen, det ger ca 0,055 efter nyemissionen. Alla nyheter om detta område (bosätt från återlämning av licenserna till ryska staten) är uppsida. Oavsett om det blir ett avtal, eller om det blir en försäljning så lär det finnas en uppsida från en värdering på 0,05 kr/aktie.

Värdering Norra Territoriet: 0,05 kr/aktie.

Totalt än så länge = 0,29 kr/aktie.  


Krasny och avtalet med GV Gold

Avtalet innebär att Kopy Goldfields och det ryska bolaget GV Gold tillsammans kommer ta Krasny licensen vidare mot produktion. Under avtalets längd (fram till sommaren 2015) kommer GV Gold stå för alla prospekteringsrelaterade utgifter. Avtalet innehåller 2 steg och GV Gold har möjlighet att kliva av efter det första. Fullföljs avtalet så kommer GV Gold kontrollera 51 % av licensen.

GV Gold är Rysslands 8de största guldproducent och de har målsättningen att öka sin produktion med 66 % från 2013 till 2017. Både när avtalet skrevs på och när transaktionen var komplett så valde GV Gold gå ut med ett pressmeddelande. Flertalet ryska medier valde också att skriva om händelsen.

http://www.gvgold.ru/en/


Det totala värdet av avtalet är 9 miljoner USD, fördelade enligt följande

Status:
1 000 000 USD
Kontant betalning
Betald
3 000 000 USD
GV Gold står för kostnaderna i steg 1
Betald och snart avslutad
3 000 000 USD
GV Gold står för kostnaderna i steg 2
Betald och snart påbörjad
2 000 000 USD
Kontant betalning
Villkorad tilläggsköpeskilling


Kopy Goldfields ledning skrev följande om tilläggsköpeskillingen i samband med att avtalet presenterades: ”Beroende på utfallet av mineralreservsrapporten kan en tilläggsköpeskilling om 2 miljoner USD utfalla, vilket vi bedömer realistiskt.”. I samband med att bolaget presenterade sin nyemission skrev bolaget  ”tilläggsköpeskillingen kan förväntas och som Bolaget bedömer sannolik ”. Bolagets syn på chansen att hela avtalet genomförts har alltså gått från ”realistiskt” till ”sannolikt”. GV Golds agerande tyder i mina ögon också på att de kommer fullfölja.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/08/21/kopy-goldfields-kopy-goldfields-half-year-report-january-june-2014.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/11/17/kopy-goldfields-kopy-goldfields-offentliggor-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-cirka-109-msek.html

De första tre delarna av avtalet är värda 7 000 000 USD. Med en dollarkurs på 7 SEK så skulle detta värdera ca 40 % av Krasny till 49 Msk. Då landar värderingen av hela Krasny på 49*2,5 = 122,5 Msk. Av detta äger Kopy Goldfields ca 60 % vilket värderar bolagets andel till 73,5 Msk eller ca 1,33 kr/aktie.

Den kvarvarande delen av avtalet är värd 2 000 000 USD. Med dollarkurs på 7 kr skulle detta värdera de sista 11 procenten som GV Gold köper till 14 Msk. Om denna betalning sker så värderas hela Krasny till 127,3 miljoner. 127*0,49 värderar Kopy Goldfields andel till runt 62,2 Msk. Detta motsvarar 1,13 kr/aktie. Till detta tillkommer dock själva kontantbetalningen(på 14 miljoner). Beloppet ger likviditet som enligt ledningen ”förväntas räcka fram till produktion.”. Bolaget förväntar sig att produktion i Krasny licensen kan starta i slutet av 2016.  Totalt kommer alltså Kopy Goldfields andel av Krasny vara värd 1,13 kr/aktie, men de kommer även sitta på en kassa för mer än 1 år (kassan för ett år motsvarar ett värde på ca 0,25 kr/aktie).

Total värdering av Krasny om allt fullföljs baserat på GV Golds sista inbetalning med nuvarande dollarkurs blir 1,13 + 0,25 = 1,38 kr/aktie.

Om avtalets alla steg inte fullföljs så skulle det indikera att beräkningarna ovan kraftigt övervärderar Krasny. Vid ett misslyckande värdar jag 50 % av licensen till maximalt 2 miljoner USD, eftersom GV Gold inte anser att det är värt 2 miljoner USD att köpa en kontrollerande andel av Krasny. Jag bedömer att de enbart skulle avbryta om prospekteringen går väldigt dåligt. I så fall bör licensen värderas till någonstans runt 4 miljoner USD. För att ha säkerhetsmarginal sänker jag detta värde betydligt och landar 2,5 miljoner USD för hela licensen. Av dessa 2,5 miljonerna USD så äger Kopy Goldfields i så fall 60 %

Värdering för Krasny om GV Gold inte fullföljer = 2,5*0,6 *7 = ca 10,5 Msk eller ca 0,19 kr/aktie.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/11/17/kopy-goldfields-kopy-goldfields-offentliggor-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-cirka-109-msek.html


Summering av värderingen:

Kopylovskoye: 0,24 kr
Norra Territoriet: 0,05 kr
Total: 0,29 kr
+ en av följande

Krasny just nu* 1,33 kr
Krasny om allt* går bra 1,38 kr
Krasny om allt går dåligt 0,19 kr
* om vi utgår från att avtalet kommer fullföljas

=

Totalt just nu = 1,62
Totalt om Krasny går bra = 1,67
Totalt om Krasny går dåligt = 0,48(om detta händer kommer en nyemission behövas till sommaren).

Dollarn står just nu i 7,44 SEK. I alla ovanstående siffror har jag räknat med dollarkurs på 7. Skulle det hända något med Kopylovskoye som värderar licensen till över 12 Mkr så är det uppsida för värderingen. Om det kommer mer information om Norra territoriet, som indikerar på ett värde över 3 Mkr är även detta uppsida. De största riskerna är att GV Gold inte fullföljer Krasny projektet, Ryssland (och sanktioner mot landet), valutaförändringar, guldpriset och omvärldsläget. Under de senaste månaderna har guldpriset fallit, men då kronan och Rubeln fallit så påverkar detta inte värderingen negativt.


Glömmer jag inte något nu?

Värderingen ovan utgår från att alla pengar som GV Gold och Kopy Goldfields investerat i Krasny höjer värdet på licensen med 0 kr. Vad händer med värderingen av en licens(värderad till 18 miljoner USD) om man investera 6 miljoner USD i att utveckla den vidare? Målet med investeringen måste vara att licensen ska stiga i värde med minst den investerade summan, annars är inte investeringen försvarbar.

När man inledde arbetet med steg 1 hade man följande mål¨

  • Kontinuitet av guldmineraliseringen
  • Guldreserver om 280-373 koz(merparten av de 1,37 Moz som hittats i Krasny ligger djupare). Målet för prospekteringen är att bevisa guldreserver om minst 300 koz
  • Genomsnittlig guldhalt om cirka 2 g/t
  • Tjocklek på malmkroppar mist 5 meter.


Jag har valt att bortse från kontinuiteten då den är svår att kvantifiera och räkna på. Bolaget har dock släppt flera uttalanden som indikerar att det inte blir några problem att möta detta mål. Vad det gäller malmkropparnas tjocklek och genomsnittliga guldhalt är detta variabler som påverkar lönsamheten i en framtida gruva. Är den genomsnittliga guldhalten och tjockleken på malmkropparna hög blir det billigare att utvinna resurserna. Kommer att utgå från att g/t(guld per ton) halten stannar på 2 g/t och att de uppnår målen om tjocklek.

Medelvärdet av 300 koz (minsta mängd reserver) och 373 koz(taket i det förväntade spannet) är 336 koz. I mina ögon är därmed ett resultat som indikerar på guldreserver på runt 336 koz och 2 g/t ett projekt som gått i nivå med förväntan. Jag anser att den mängde borde motivera en värdeökning av Krasny licensen på den investerade summan.

1,38 (värdering av Kopy Goldfields andel) + 0,375 ((42 000 000*0,49 andel)/55 000 000 antal aktier) = 1,75. Det innebär att Kopy Goldfields andel av Krasny efter en prospektering som går enligt förväntat(2g/t och 336 koz) borde vara värd 1,75 per aktie. Hade man istället hittat 370 koz och 2,0 g/t hade jag istället värderat Krasny 1,93 kr/aktie. 10 % mer guld borde höja värderingen av licensen med 10 %. Tabellen nedan presenterar min syn på motiverat värde av Krasny beroende på resultatet från en framtida resursuppdatering.

2
g/t
300
1,56
336
1,75
370
1,93
400
2,09
kozFinns det någon chans att man uppnår 2g/t och 336 koz?

Den 20 oktober gick Kopy Goldfields ut med en uppdatering om hur arbetet går. De berättade då om en ökning med 6,6 % av mängden guld och en minskning av den genomsnittliga guldhalten med 4 %. Utgår man från siffrorna 300 koz och 2,0 g/t ger uppdateringen från den 20 oktober runt 320 koz och 1,92 g/t. Den 21 november kom sedan en ny rapportering. Rapporteringen från 21 november utryckte sig inte med samma precision, men den innehöll ett antal formuleringar som alla indikerade att antalet koz hade fortsatt att öka och att g/t halten förbättrats. I uppdateringen stod följande:

”Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten.”
”Baserat på de hittillsvarande positiva prospekteringsresultaten övervägs det dessutom för närvarande att borra ytterligare nya hål på mineraliseringens västra och östra utbredning”
” Preliminära interna beräkningar av mineraltillgångar som gjorts där de gamla mineraltillgångarna baserat på 2011-2013 års resultat jämförs med nya mineraltillgångar baserat på såväl gammal som ny data, visar en ökning av såväl guldförekomsten som den genomsnittliga guldhalten.”

Baserat på detta så bedömer jag att man åter igen är uppe på 2,0, g/t och att man just nu ligger över 320 koz. Därmed når man förmodligen upp till 336 koz och 2,0 g/t nivån som i mina ögon motiverar en värdering av Kopy Goldfields andel av Krasny till 1,75 kr/aktie.

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7850&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css
http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7627&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css

Detta ger följande tabell för värdering. Alla dessa förutsätter 336 koz och 2,0 g/t. Procentvärdet står för sannolikheten att GV Gold fullföljer. Värdet till vänster(1,75) är estimerad värdering av Krasny om avtalet fullföljs. Värdet till höger(0,19) är värdet av Krasny ifall GV Gold inte väljer att fullfölja avtalet. Som ni ser i diagrammet finns en uppsida på 50 % från dagens kurs ifall man anser att det är 20 % chans att GV Gold fullföljer. 


100%
80%
60%
40%
20%
0%
1,75
1,75
1,44
1,13
0,81
0,50
0,19
0,19
övriga licenser
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
övriga licenser
totalt
2,04
1,73
1,42
1,10
0,79
0,48
totalt


Insideragerande:

Under våren 2014 sänkte styrelsen sina arvoden med 50 %, från 710 000 kr/år(för hela styrelsen) till 355 000 kr/år. I samband med detta så startade de ett incitamentsprogram som gav dem möjlighet att teckna optioner. Dessa optioner är förlustaffärer för styrelsen om inte kursen går över 1,76 kr. Styrelsen betalade runt 22 öre styck för dessa och Kjell Carlsson, Andreas Forssell och Johan Österling valde att teckna det maximalt tillåtna antalet. Styrelsens köp av optionerna kostade dem ca 101 000 kr. Om kursen inte stiger så kostar vårens beslut dem 355 000(per år) + kostnaden för teckningen 101 000 = 456 000. Styrelsens intressen blev genom detta i linje med aktieägarnas. 

Utöver teckningsrätterna så har CFO Tim Carlsson köpt aktier för ca 54 780 kr under våren och sommaren. Ett av köpen skedde till kursen 1,49 kr, efter att avtalet med GV Gold var tecknat.

http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=12747
http://jakten.blogspot.se/2014/07/kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html (OBS! Hänvisar här till mig själv)
http://jakten.blogspot.se/2014/07/notis-kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html (OBS! Hänvisar här till mig själv)
http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/insider-list/
http://jakten.blogspot.se/2014/09/notis-kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html (OBS! Hänvisar här till mig själv)


Ett annat sätt att räkna på värdering:

GV Gold betalar under avtalets tid 3 miljoner USD kontant för 51 % av Krasny. Utöver detta så står de för alla kostnader. Hade de köpt 100 % av Krasny för samma pris hade de betalt 6 miljoner USD och sedan fått stå för alla kostnader för att driva sitt 100 % ägda projekt.  Hade Kopy Goldfields sålt hela projektet till samma pris hade det genererat 42 miljoner(med dollarkurs 7). Dagens börsvärde är ca 30 miljoner(om man räknar med de 25 miljonerna nya aktier som tillkommer efter nyemissionen).

En annan värdering: 42 000 000/55 000 000 = 0,76 kr/aktie.
OBS, detta är inte en ”rimlig” värdering utan ett räkneexempel som skulle kunna gå att använda för att försvara en lägsta kurs på 0,76 kr/aktie. Denna värdering tar inte hänsyn till övriga licenser i bolaget.


Summering, i jämförelse med kurs 0,51:

Indikatorer på låg värdering
värdering
uppsida
efter marginal
"En Annan värdering"
0,76
49 %
10 %
Mina kurser*
Kurs om GV fullföljer
2,04
300 %
112 %
Kurs 80 % chans att avtal fullföljs
1,73
239 %
87 %
Kurs 60 % chans att avtal fullföljs
1,42
178 %
62 %
Kurs 40 % chans att avtal fullföljs
1,10
116 %
37 %
Kurs 20 % chans att avtal fullföljs
0,79
55 %
12 %
Kurs 0 % chans att avtal fullföljs
0,48
– 5 %
– 12 %
Kurs om GV ej fullföljer
0,48
– 5 %
– 12 %
*Dollarkurs 7

Kopy Goldfields risk/reward är extremt bra och det borde finnas en uppsida på åtminstone 62 % efter säkerhetsmarginal, utan fler nyheter och baserat på 60 % chans att avtalet med GV Gold fullföljs


OBS, det finns såklart också andra risker än att GV Gold inte fullföljer. Kopy Goldfields har verksamhet i Ryssland vilket förmodligen är en av anledningarna till dagens kurs. Min syn är att även en extremt pessimistisk syn borde motivera en kurs på åtminstone 0,76 kr (om man räknar med 80 % risk att avtalet med GV Gold inte fullföljs). För vidare genomgång av risker hänvisar jag till Kopy Goldfields årsredovisning. 
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2013_swedish.pdf

torsdag 9 oktober 2014

Kopy Goldfields - Operativ uppdatering 1 analys

För runt en månad sedan så släppte Kopy Goldfields den första uppdatering om arbetet som utförs på Krasny licensen. Kopy Goldfields är operatör för projektet, som de driver tillsammans med GV Gold. GV Gold står dock för alla kostnader(3 miljoner USD), Kopy ägde licensen till 100 % när arbetet påbörjades. I uppdateringen går att läsa ”att arbetet fortgår enligt plan” och ska vara klart i slutet av november. I slutet av november ska sedan GV Gold besluta om de vill gå vidare med steg 2 i projektet. Om det gör det så kommer de investera ytterligare 3 miljoner dollar i arbetet.

Uppdateringen som jag diskuterar går att nå på följande länk:
http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7627&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css
Om du inte sedan tidigare har koll på bolaget hänvisar jag till min tidigare analys:
http://jakten.blogspot.se/2014/09/kopy-goldfields-analys.html

Nedan följer bedömningskriterierna för om projektet anses lyckat, dessa ska ligga till grund för GV Golds vidare investeringar i licensen.

”Målet för prospekteringen är att bevisa guldreserver om minst 300 koz... Resultaten från detta steg 1 anses lyckosamma om de bekräftar… 
en kontinuitet av guldmineraliseringen mellan borrlinje #39 och #57 (720 meter) och till djupet av 150-200 meter. 
Guldreserver om 280-373 koz
Genomsnittlig guldhalt om 2 g/t
Tjocklek på malmkroppar om minst 5 meter”

Det finns alltså ett antal skilda kriterier som kommer användas för att bedöma om resultatet är ”lyckosamt” eller inte. Det handlar om kontinuitet i resultaten, storleken på reserverna, koncentrationen och den genomsnittliga guldhalten. Texten är skriven utifrån att det finns en koppling mellan "Genomsnittlig guldhalt" och "tjocklek på malmkroppar om mist 5 meter". Denna hypotes är baserad på Kopy Goldfields presentation av resultatet. Deras PM (som bland annat innehåller texten nedan) fokuserar på de bästa resultaten vilket har fått mig att tro att genomsnittlig guldhalt syftar på malmkropparna.

I avslutningen på uppdateringen så väljer Kopy Goldfields att kommunicera följande:

”Hittills går det att konstatera att dessa nya resultat är i linje med tidigare resultat från 2011-2013, samt i enlighet med förväntan, vilket innebär att de geologiska tolkningarna är bekräftade och modelleringens parametrar är i linje med antaganden. Resultaten inkluderar 7,5 meter med en genomsnittlig guldhalt om 3,76 g/t i borrhål #141532, 27 m @ 1,96 g/t (borrhål #141434), 16 m @ 1,16 g/t (borrhål #141533), 5 m @ 2,01 g/t (borrhål #141534), samt 24 m @ 1,43 g/t (dike 143511).”

Vilka av borrningarna har varit som förväntat, vilka har varit bättre och var resultatet egentlige bra eller dåligt? För att försöka reda ut detta så har jag valt att titta närmare på vad som står i de olika bilagorna. I en av bilagorna har Kopy Goldfields lagt till följande karta. Bolaget själv har valt att rita ut vilka 2 profiler de har arbetat med(de 2 markerade profilerna är de som behandlas i detta blogginlägg) .
Jag har dock valt att gå in i Paint och kladda lite på kartan för att öka tydligheten. De 8 borrhåls-resultat som presenterades i uppdateringen är markerade på bilden nedan. Dessa är fördelade i 4 st. i profil 42 och 4 st. i profil 44. I profil 42 har man borrat hål 141533, 141521, 141534 och 141522. I profil 44 borrade man också 4 hål (141509, 141511, 141532 och 151523). Området där Kopy Goldfields har sina övre C2 resurser (de guldresurserna som bolaget har starkast belägg för) är märkta med en röd linje på kartorna.
Borrningarna har gjorts i ett område som är bland Kopy Goldfields mest lovande(merparten av hålen skär igenom den röda zonen i bilden ovan). Det rör sig alltså inte om en ”smygstart”, med oviktiga borrningar, utan om borrningar som syftar till att verifierade de mest lovande resurserna. Vissa av hålen ligger dock i utkanten av området och är positionerade på sett som inte maximerar utfallet(sett till vad man kan förvänta sig hitta i dessa). Placeringen av hålen är reglerade och Kopy Goldfields beslutar inte distansen mellan hålen själva(då dessa måste följa standard för att resultaten ska räknas och kunna registreras som resurser).

Då borrhålen inte går rakt ner i marken utan snett, går många av hålen som startar utanför den röda zonen in i den, när ett specifikt djup är nått. Alla nya borrhål i samma profil är planerade att ha samma vinkel. Detta tillsammans innebär att till exempel 141522 i profil 42(den blå linden längst till vänster i bilden nedan) startar innanför den röda zonen och går ut, medan 21 startar utanför och sedan går innanför zonen längre ner i marken. Bilden nedan är hämtad från uppdateringen. De svarta linjerna är gamla resultat och de blå linjerna är var de nya hålen var planerade att placeras. Längs med de svarta linjerna kan man se färgkodade rektanglar. Dessa är områden där man sedan tidigare hittat halter över 0,6 gram guld per ton. Grönt betyder över 0,6, röd betyder över 1,0 och lila betyder över 2,0.
Borrprofil 42

Bilden ovan presenterar planeringen för borrprofil 42. I bilagorna finns även tabell nedan, som presenterar resultaten. Vid första anblick så ser man några bra resultat, och några mindre bra. Det är dock väldigt svårt att utefter dessa tabeller komma fram till ifall det gått bättre eller sämre än väntat. Tabellen är något av en ”best of” tabell där de mest intressanta resultaten presenteras. Tabellen ger dock inte hela sanningen och det är till exempel svårt att bedöma hur vanligt det är med ”Tjocklek på malmkroppar om minst 5 meter” baserat på tabellen nedan.
Längre ner i samlingen av bilagor finns dock kompletterande avsnitt som hjälper till att förklara vad som presenteras i tabellen ovan. För analys av resultatet från borrprofil 42, är i mina ögon bild 4 mer intressant en tabellen ovan. Mest intressant blir det om man slår ihop information som finns i bilden, med vad man hittar i tabell 2 ” Mineraliserade intervall med guldhalter överstigande cut off 0.6 g/t”. Nedan kommer min syn på det resultatet, hål för hål. Bilden är resultatet av borrprofil 42. De blå pilarna är de nya hålen från augusti 2014.
141522(hålet längst till vänster i bilden ovan)

Förväntningar: 141522 är ett hål som korsar ett tidigare borrhål vid namn 141425. Borrhålen möts precis mellan 2 tidigare bra(hög guldhalt) intervall. Det ena av de gamla intervallen var 7,45 meter med 2,15 g/t(gram guld per ton) i genomsnitt på djupet av 11,75-19,2 meter och det andra var 11,3 meter med 0,88 g/t lite djupare ner i berget. Förväntningarna på hål 141522 borde därför vara att någonstans mellan 0,88 och 2,15 g/t på djupet där hålen möts.
Utfall: Resultatet blev 15,9 meter med en snitthalt på 1,03. Dessa 15,9 metrarna var placerade på det stället där man kunde förvänta sig dem och innehöll bland annat 4,9(letar efter 5 meters intervaller då det var ett mål med programmet) meter av 1,68 i snitthalt. Man hittade även lite resurser i slutet av hålet.

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Resultat: I linje med förväntan.

141534

Förväntningar: 141534 ligger i linje det gamla hålet 141404 och korsar ett annat hål (141403). I närheten av där 141403 och 141404 korsar varandra har man tidigare hittat genomsnittliga guldhalter på över 1,00 g/t.
Utfall: 9 meter av 0,67–3,62 g/t(gram guld per ton) på 18 till 27 meters djup vilket var i linje med förväntan. Räknar man bara på de sista 5 metrarna av denna träff så kommer man upp i ett snitt på 1,582 g/t. På 36,8 meters djup hittade man 5 meter med ett snitt på 2,01 g/t. På 37,5 meters djup var g/t hela 5,92. Mellan 46,5 och 73,5 var snittet hela 1,96 g/t. Om man bryter ner den siffran i mindre intervaller hittar man bland annat på 53,5 till 58,5 meters djup en 5 meter lång malmkropp med ett snitt på 3,025 g/t. Mellan 63 och 73,5 meter finns ett 10 meter långt parti med ett snitt på 3,74. Mellan 63 och 64 meters djup var resultatet 17,26 g/t. Längre ner finns ytterligare ett intervall där man hittade över 5 meter med nästan 2,0 i g/t(82-87,6 som låg på 1,937).

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: I linje med eller bättre än förväntat.

141521

Förväntningar: Borrhålet är i linje med det korta hålet 141426 där man hittat resurser ner till 50 meters djup. Längre ner så korsar det även 141403 i närheten av ett ställde där man tidigare hittat ett intervall med halter över 2 g/t. Tillslut så korsar det även 141425 i närheten av runt 1,46 g/t.
Utfall: Relativt dåligt i närheten av ytan och man hittar överlag mindre än när man borrade 141426 (ner till 50 meters djup). Längre ner blir det dock bättre och man hittar 4 meter med 2 g/t på ett djup av 139 till 143 meter. Detta kan inte ha varit helt överraskande, då de hittat liknande koncentrering i närheten, men det var inte heller självklart. På djupet 189-191 meter hittar man sedan 2 meter med 2,32 g/t, vilket man inte haft belägg för sedan tidigare.

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Summering: i linje med eller något sämre än förväntat

141533:

Förväntningar: Det närmaste hålet som finns sedan tidigare är 141412. Detta innehöll en mindre träff runt 70 meters djup och 1 meter med 2,05 g/t runt 180 meter ner. 141533 ligger helt utanför zonen med C2 resurser.
Utfall: 1 meter med 4,76 nära ytan. 16 meter med 1,16 g/t ungefär där man tidigare hittat 9,3 meter med 0,96 g/t. Detta intervall innehöll 5 meter med ett snitt på 2,34 g/t vilket måste ses som bra i förhållande med förväntingarna. På 195 till 198 meters djup hittade man även 3 meter med 3,32 g/t i snitt.

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: i linje med förväntat


Borrprofil 44

I bilagorna finns följande tabell som presenterar resultaten från borrhålen i profil 44. I denna tabell nämns bara 2 av hålen(141532 och 141509). Det beror på att 141511 i princip inte innehöll någon träff med över 0,6 g/t. Vad det gäller 151523 så innehöll den inte en enda träff med över 0,6 g/t.


141511

Förväntningar: Borrhålet inleds innanför zonen där Kopy Goldfields har hittat C2 resurser, men lejonparten av hållet är utanför detta område.
Utfall: Man hittade i princip inget vid denna borrning vilket styrker att området som Kopy Goldfields har fokuserat på stämmer överens med var merparten av reserverna finns.
Stärker existerande modell: Tyvärr så gör den det
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Summering: I linje med förväntat.

141532

Förväntningar: Hålet i borrprofil 44 där den största delen ligger innanför ”zonen”. Borrhålet går runt 70 meters djup genom en zon där man tidigare hittat ett stort(25+ meter) intervall med 1,32 g/t.
Utfall: Innehöll ett 34,1 meters intervall med 1,33 g/t(vilket är mycket bra). Detta intervall innehöll 5 meter (från 51,5 meter ner till 56,5 meter) med ett snitt på 2,96 g/t. Lite närmare ytan hittade man även 7,5 meter med 3,76 g/t i snitt.
Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: I linje med höga förväntningar.

141509

Förväntningar: Korsar ett borrhål(141430, se tabell) på ett djup där man tidigare hittat 2 meter med 1,13 g/t så bör man förvänta sig vissa mängder runt detta djup.
Utfall: I närheten av detta djup hittade man ett 11,5 meters intervall med ett snitt på 2,25 g/t. Som högst nådde detta intervall på 7,29 g/t.  Man hittade även ett 26 meters intervall med ett snitt på 1,27 g/t som innehöll 6 meter med snitt på 2,13 g/t. Utöver detta innehåll borrningen ett antal mindre träffar som också var över 0,6 g/t. 141509 indikerar på resurser på ställen i C2 zonen där man tidigare inte hittat något, detta är mycket positivt.
Stärker existerande modell: Ja, eller förbättrar den något
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: i linje med eller bättre än förväntningarna

141523

Förväntningar och utfall: En borrning som går i linje med en gamla borrning där man inte hittat något innanför zonen med C2 resurser. Inte heller nu hittade man något i den delen. Sedan tidigare hade man hittat små resurser utanför denna zon, detta hittade man dock inte denna gång. Borrhålet låg till 80 % utanför det mest intressanta området. Den delen som låg innanför området låg precis vid zonens ytterkant.
Stärker existerande modell: Tyvärr så gör den det
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Summering: i linje med förväntat eller något sämre.

Sammanställning:


”en kontinuitet av guldmineraliseringen mellan borrlinje #39 och #57 (720 meter) och till djupet av 150-200 meter. ”

Resultaten av de första hålen berör enbart profil 42 och 44. Här har man dock hittat resurser. Vad det gäller djupe (150-200 meter) så gick enbart borrhålen 141521 och 141533 från borrprofil 42 samt 141509 och 141523 från borrprofil 44 ner till detta djup.

141521: 4 meter med 2 g/t på ett djup av 139 till 143 meter och på djupet 189-191 meter hittar man sedan 2 meter med 2,32 g/t.
141533: Mellan djupen 195 och 198 hittade man 3 meter med 3,32 g/t i snitt.
141509: På 148-159,5 meters djup hittades ett 11,5 meters intervall med ett snitt på 2,25 g/t. Som högst nådde detta intervall på 7,29 g/t.
141523: Inget, låg dock i utkanten av området där de har C2 resurser.

Är min bedömning att målet uppnåddes: JA


”Guldreserver om 280-373 koz”

Arbetet som var innanför området där de sedan tidigare har C2 resurser resulterade i träffar. 141509 innehöll träffar som dessutom förmodligen var bättre än förväntat. När man borrade utanför C2 område så varierade mängden träffar. Min bedömning (och Kopy Goldfields då de sa att resultatet är i nivå med förväntningarna) är att de borrhålen de gjort hitintills styrker de bedömningarna de gjort sedan tidigare.

Är min bedömning att målet uppnåddes: JA


”Tjocklek på malmkroppar om minst 5 meter” + ”Genomsnittlig guldhalt om 2 g/t”


hål
Från
Till
Snitt
141534
36,8
41,8
2,01 g/t
141534
46,5
73,5
1,96 g/t
141534
82
87,6
1,937 g/t
141521
139
143
2 g/t
141533
66
71
2,046 g/t
151509
46
51
2,26 g/t
141509
148
159,5
2,25 g/t
141532
32,5
40
3,76 g/t
141532
51,5
56,5
2,958 g/t

Det fanns alltså gott om malmkroppar på minst 5 meter som uppfyllde guldhalt kravet om 2 g/t.

Är min bedömning att målet uppnåddes: JA


Avslutning:


Jag har sett folk som utan att underbygga sina argument skrivit att resultatet varit dåligt, ledningen har dock sagt följande om resultaten:

”De första resultaten från prospekteringsprogrammet är i linje med förväntan och i vissa fall bättre än förväntat. Resultaten bekräftar den modell av Krasny-fyndigheten som arbetats fram vid tidigare års prospektering och som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter.”

Min bedömning är att bolagets ledning har rätt och att resultaten presenterade i denna uppdatering tyder på att den första delen av Steg 1 har gått bra.


*OBS, Kopy Goldfields uppdatering berör enbart 8 av 48 hål i steg 1, det är långt kvar tills de är klara. Jag har inga kunskaper sedan tidigare om detta område utan har lärt mig medan jag skrivit detta inlägg. När jag skriver att borrhål korsar varandra så innebär det inte bokstavligt att de gör det, utan det syftar enbart på 2D bilderna som Kopy Goldfields släppt. Alla som diskuteras ovan är enbart indikationer.

tisdag 9 september 2014

Aktietorget Insiderköp - 01/06-09/09 2014

I sammanställningen nedan kommer de 3 senaste månadernas insidertransaktioner på aktietorget summeras. Summeringen kommer enbart innefatta transaktioner av typen "ökade innehav". Sammanställningen kommer att utgå från alla bolag och tillslut kommer enbart bolagen med de mest lovande transaktionerna finnas kvar. Detta är tänkt att bli ett återkommande inslag på bloggen.

Aktietorget är en av Sveriges alternativa marknadsplatser för handel med värdepapper. Marknadsplatsen innehåller allt från lite större bolag (som till exempel Mr Green), till väldigt okända företag. Anledningen till att detta blogginlägg handlar om bolag som är listade just på aktietorget, är marknadsplatsens snygga insidertransaktionshantering. På aktietorgets hemsida finns en tjänst där investerare väldigt enkelt kan se alla transaktioner. 

Antal bolag på aktietorget: 124 st
Antal insider transaktioner som har skett sedan 01/06/14: 569 st
Antal bolag där en "ökade innehav" transaktioner har skett sedan 01/06/14: 44 st


Listan med dessa 44 bolagen

AlphaHelix
Ambia
Amhult 2 B
Amnode
AQ
Bahnhof B
Botnia Exploration
BrainCool
Caucasus Oil
Cherry B
Conpharm B
DEFLAMO B
ECOMB
EcoRub B
Enzymatica
Eurocon Consulting
Greater Than
HomeMaid B
HQ
INEV Studios
Interfox Resources
Josab International
Latvian Forest B
Lovisagruvan
Massolit B
MediRox B
MediRätt B
Miris Holding
Motion Display
Mr Green
Nordic Camping
Orasolv
ProstaLund
Railcare Group
RLS Global
SensoDetect
Serstech
Sivers IMA
Spago
TiksPac
Wiking Mineral
Vindico Security
Vivoline
Zinzino B

En "Minskade innehav" transaktion har skett i 20 av dessa. Dessa 20 bolag tar jag bort från listan. I Caucasus Oil har ett regelbrott skett (en transaktion har skett 25 dagar innan bolaget offentliggjorde sin halvårsrapport) och därför tar jag även bort Caucasus Oil från listan.

Kvarvarande bolag: 23

---------------------------------------------------------------------------------

Bolag där antal aktier köpta multiplicerat med dagens aktiekurs är mindre än 50 000. Dessa transaktioner är "för små," i kronor och öre, för att nå toppen av bolagen med tydligast positivt insideragerande.

antal kurs antal*kurs
EcoRub B 2020 3,22 6 504
Vivoline 1000 5,1 5 100
Interfox Resources 5000 0,035 175
AlphaHelix 27473 1,57 43 133
RLS Global 45000 0,955 42 975
INEV Studios 5000 5,4 27 000

Kvarvarande bolag: 17

---------------------------------------------------------------------------------

Bolag där köpen står för mindre än 0,1% av bolaget

antal aktier i bolag  %
Botnia Exploration 75000 77 809 228 0,0964%
Spago 5000 5 528 787 0,0904%
Serstech 12742 14 248 735 0,0894%
Lovisagruvan 2000 3 416 500 0,0585%
Zinzino B 6625 27 805 270 0,0238%
Cherry B 3000 12 802 642 0,0234%

---------------------------------------------------------------------------------

Kvarvarande bolag: 11

antal antal aktier kurs % antal*kurs
ProstaLund 93623 4 777 330 12,45 1,9597% 1 165 606
HQ 2591799 272 271 480 0,37 0,9519% 958 966
MediRätt B 54000 7 410 000 2,5 0,7287% 135 000
BrainCool 107307 17 171 816 6,8 0,6249% 729 688
Orasolv 322580 123 344 995 0,404 0,2615% 130 322
Massolit B 38000 17 527 223 1,7 0,2168% 64 600
Latvian Forest B 23440 12 685 434 7,05 0,1848% 165 252
SensoDetect 9272 6 035 791 9,25 0,1536% 85 766
Amhult 2 B 8754 6 158 600 43,5 0,1421% 380 799
Enzymatica 29000 24 961 438 13,15 0,1162% 381 350
Greater Than 7000 6 388 450 13,2 0,1096% 92 400
---------------------------------------------------------------------------------

Summering: Personer med insyn i dessa 11 bolag har under de senaste 3 månaderna utökat sina aktieinnehav. Detta skulle kunna vara en anledning att som investerare titta närmre på bolagen. Man brukar säga att insiderförsäljning kan ske av många olika anledningar, men att ett stort insiderköp bara kan ske av en anledning(för att köparen ska tjäna pengar). Under perioden har vissa av bolagen rusat så mycket att "antal*kurs" kan bli väldigt missvisande(då kurs är bassetar på dagens kurs och inte inköpskurs). Därför är bolagen sorterade efter % av bolaget som insiders har köpt. 

ProstataLund, HQ, Greater Than och SensoDetect har  haft en negativ kursutveckling under de senaste 3 månaderna. Detta gör att insider transaktionerna kan ha skett på kurser över dagens. Då all data är sammanställd via script (bortsett från antal aktier och dagens kurs), så anser jag att detta är ett möjligt objektivt sett att filtrera ner aktietorgets 124 bolag till en hanterbar lista av bolag att titta närmre på. 

Jag önskar er alla trevlig analys!