måndag 27 april 2015

Notis: G5 Entertainment - Kommentar till Årsredovisningen 2014

Några snabba kommentar till G5EN (G5 Entertainment) rapporten som kom idag. Nedanstående inlägg är några snabba reflektioner baserade på rapporten. Inlägget har inte för avsikt att ge en komplett bild av läget i bolaget utan lyfter istället fram några intressanta punkter i rapporten. 

Rapporten:

intäkter: 182 116 (100 007) kSEK, en ökning med 82%
rörelseresultatet: 9 015 (-11 826) kSEK. 
resultatet efter skatt 6 814 (-11 664) kSEK. 
resultat per aktie 0,77 (-1,34) SEK. 
kassaflöde 5 090 (-20 343) kSEK. 

Kommentarer årsredovisningen.


”År 2014 lade vi till förvärv av användare (UA) som ytterligare ett marknadsföringsverktyg. Investeringar i UA ger snabbare tillväxt, men det sätter viss press på vår omedelbara lönsamhet. Vi aktiverar inte UA-kostnader”

Bolaget tar kostnaderna för förvärv av användare direkt, detta ser jag som positivt. Det ger en ökad flexibilitet och minskar risken. Den dagen G5EN slutar/minskar UA så kommer de genast få bättre marginaler. G5EN började med UA 2014 och intäkterna från de nya användarna ”släpar” efter ett par månader. 2014 körde G5EN därmed fler månaders UA än vad de fick full utväxling från. Eftersläppningen kommer leda till ökade intäkter per marknadsföringskrona under 2015 i jämförelse med 2014, förutsatt att spenderad krona i apparna/snittanvändare inte minskar. Finns det chans att vi ser effekten av detta i bättre marginal redan i Q1 rapporten som släpps 8 maj?

--------------------------------------

” vi gör en betydande vinst på varje krona investerad i UA.”

Först och främst så betyder detta att bolaget inte enbart "köper tillväxt", utan att den "köpta tillväxten" även ger vinst. Detta påståendet indikerar också att bolaget har goda möjligheter att även i fortsättningen hålla uppe en väldigt hög tillväxt. 1 kr investerad idag ger mer än 1 kr i ökade intäkter de kommande månaderna. I takt med att kassaflödet blir bättre och intäkterna ökar kommer detta gå att skala upp och UA kommer kunna användas som en tillväxtmotor även i fortsättningen, förutsatt att bolaget har attraktiva spel. 

--------------------------------------

”kostnaderna för marknadsföring uppgick under året till 37 724 (10 210) kSEK”

Bolaget har alltså lagt en stor del av deras ökade intäkter på UA. Detta tyder på att bolaget med kort varsel skulle kunna minska på dessa kostnaderna och dramatiskt lyfta marginalerna. Ökningen av marknadsföring kostade bolaget 27,5 miljoner, vilket motsvarar över 15% av bolagets totala intäkter. Bolaget är alltså väldigt offensiva i sin rekrytering av nya användare.

--------------------------------------

” Koncernens produktionskostnader under året var 102 090 (78 925) kSEK. Royalties till externa utvecklare var 65 968 (38 284) kSEK, motsvarande 36% (38%) av intäkterna.”

Efter framgången med ”The Secret Society” ökar royalties till externa utvecklare. Just nu klättrar dock det egenutvecklade ”Mahjong Journey” på listorna.  Framgång med egenutvecklat innebär att bolaget i framtiden kommer kunna öka intäkterna utan att royalties till externa utvecklare ökar. Levererar G5EN och deras team bra produkter kommer utbetalningarna till externa utvecklare kunna minska. Detta hade kunnat leda till förbättrade marginaler eller investeras i ytterligare utökning av kundbasen.

--------------------------------------

Överlag så ser rapporten lovande ut. Bolaget offrar marginalerna och resultatet för att skapa tillväxt. Det hade varit intressant att se exakt hur många kronor varje marknadsföringskrona ger tillbaka. Jag tror att bolaget gör rätt som satsar på tillväxt.

torsdag 23 april 2015

Aktietorgets minsta bolag del 1- European Institute of Science AB

Börsvärde 2,26 miljoner
Kurs 23/04: 0,331
Antal aktier: 6 827 550

Resultat: -1 637 000 kr (varav avskrivningar på 918 000 kr)
Intäkter 920 000 kr (konsult intäkter) + 67 000 kr i Royaltyintäkter
Kostnader: Aktietorget 150 000 kr, Personal: 1 210 000 kr, hyra 125 000 kr, övrigt 27 000 kr. I personalkostnaderna ingår lön till VD på 852 840 kr.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/EuropeanInstituteOfScience/73403/Euris__EURI_B_20150423_21.PDF

Vad får man för pengarna om man köper aktier?


Bolagets affärsidé är att ”kommersiellt exploatera medicinsk –samt bioteknisk forskning”. Bolaget drar i dagsläget in pengar genom att sälja konsulttjänster och royalties. Flera bolag har tidigare avknoppats från European Institute of Science AB (bland annat Biotech-IgG AB). VD Dario Kritz har en lön på lite över 850 000. 2014 så flyttade bolaget till nya fina lokaler vilket innebär att lokalkostnaderna ökat med 100 000 per år jämfört med 2013. Räknar man ihop VD lön + hyra och avgiften till aktietorget så är kostnaderna för detta mer än bolagets samlade intäkter . Bolagets största(ej likvida medel) tillgång är aktier i Biotech-IgG AB. European Institute of Science AB äger 7 531 400 aktier i bolaget Biotech-IgG AB. Aktierna i Biotech-IgG AB skrevs ner från 0,33 kr/st till 0,20 kr/st under 2014 vilket skapade en negativ engångspost i resultatet på 918 000 kr. Kursen i Biotech-IgG AB har dock fortsatt falla och ligger idag på runt 14 öre. Detta motsvarar ett fall på ytterligare 451 884 kr. Om inget positivt händer i Biotech-IgG AB kommer alltså nya nedskrivningar näsa år och en ny stor förlust för European Institute of Science AB (i förhållande till omsättningen).Lite smått och gott från redovisningen: 


Bolaget äger 1 aktie i Hansa Medical AB, 1 aktie i Biolight AB och ytterligare lite aktier i diverse bolag till en sammanlagt bokfört värde på 20 kr. Utöver detta äger bolaget även aktier i Implementa Hebe AB, värda totalt 2 821 kr. Bolagets VD Dario Kritz är en riktig mångsysslare och han är också VD för Biotech-IgG AB. Dario har även svenskt rekord i emissioner och 2011 hade han lyckats få till 56 emissioner på 13 år. Sedan dess har han lyckats få till en nyemission i European Institute of Science AB och 3 i Biotech-IgG AB(tror jag, kan vara 4 med).

http://www.sydsvenskan.se/lund/56-emissioner-pa-13-ar/
http://www.aktietorget.se/pressdocs/chemel/documents/ar%20bigg%202014%20150415.pdf

Kort summering: 


Bolaget har idag negativt kassaflöde, VD tar ut alla intäkter i lön och han har flyttat in i nya fina lokaler till en ökad kostnad på över 10% av bolagets intäkter. Biotech-IgG AB innehavet är idag värt ca 955 861 kr, jag har ingen åsikt om ifall detta är en rimlig kurs eller inte. Vad som är positivt i bolaget är att det finns en kassa på 1 603 858 kr. Räknar man ihop kassan och aktierna i Biotech-IgG AB så finns det tillgångar till ett totalt värde av 2 559 719 kr, detta är att jämföra med börsvärdet på 2 260 000 kr. Med tanke på att bolaget går med operativ förlust, att VD (och den enda anstälda) har svenskt rekord i nyemissioner och kommande nedskrivningar så anser jag att substansrabatten borde vara mer än den nuvarande(just nu är den 12%). Bolaget borde klara sig några år utan emission förutsatt att förbränningen av kassan inte påskyndas. Bolaget har dock slutit JV avtal med DiaSystem vilket kan innebära att kassan bränns snabbare än väntat.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=73411

Rekommendation: Rör ej

måndag 13 april 2015

Dome Energy: Uppsida 23-142%

Vad är Dome Energy:


Dome Energy är ett svensknoterat (First North) bolag med Norsk ledning och verksamhet i USA. Bolaget producerar Olja och Gas och har genom en blandning av arbete med licenser och förvärv kommit upp i en produktion på 1,250 fat oljeekvivalenter(olja och gas)/dag. Jag kom i kontakt med bolaget under hösten 2014 efter att jag observerat stora insiderköp. Insiders, med CEO Paul Morch och styrelseledamoten Kristian Lundkvist i spetsen köpte under ett års tid över 8 % av bolaget, sedan dess (21 augusti) har insiderköpen bara fortsatt. Paul och Kristian äger idag via bolaget Bustein AS totalt 15,16% av Dome (aktier till ett värde av över 42 miljoner med dagens stängningskurs). Bolaget gör just nu stora investeringar i flera av deras licenser för att öka produktionen, detta sker samtidigt som man har positivt kassaflöde. Bolaget levererade under Q4 2014 ett EBITDA på 7 356 000 dollar och bolaget går med vinst (även efter skatt och avskrivningar). Bolaget har än så länge klarat sig bra trots fallande oljepriser genom prissäkrad produktion fram till 2017.


Vad har hänt:


Den 24 februari handelsstoppades bolaget på First North och dagen efter släpps nyheten att de säljer sin amerikanska verksamhet till Pacific Energy Development (PEDEVCO, NYSE:PED). Kursen som på kort tid (innan affären) gått från 8 kr, till nästan 11 kr rusade på morgonen den 25 februari och toppade ut på 14,35 kr. För sin amerikanska verksamhet, får Dome 140 miljoner aktier i PDEVCO, vilket motsvarar ca 64 % av bolaget. Den praktiska effekten av detta blir att Dome Energys verksamhet flyttas in i PDEVCO och att Domes aktieägare tar över majoriteten av det gemensamma bolaget. Efter transaktionen kommer de som idag styr Dome styra det gemensamma bolaget. I praktiken är det alltså Dome som tar över PDEVCO. Dagen då transaktionen publicerades så motsvarade budet 1 060 miljoner kr(baserat på PDEVCO dåvarande aktiekurs). Efter sammanslagningen kommer det finnas 220 miljoner aktier i det gemensamma bolaget. 


Ett kort försöka att räkna på budet:


Domes börsvärde är idag ca 279 miljoner kr, bolaget var HÖGRE värderat innan budet. Budet har alltså inte haft en positiv effekt på kursen. Domes genomsnittliga kurs under perioden 1 januari i år fram till budet kom är också högre än dagens kurs. PDEVCO kurs stod i 0,9 dollar när budet kom, dollarn stod samma dag i 8,4 kr. Detta värderade PDEVCO och dess verksamhet till 80*0,9*8,4 = 604 miljoner kr (då det finns 80 m aktier i bolaget). Slår man samma detta så borde det gemensamma bolagsvärdet landa på 604,8 + 279 = 883,8 miljoner kr. Av detta äger Dome 64 % efter transaktionerna vilket ger 565,6 miljoner som delat på antalet aktier i Dome(34,4 m) borde motsvara en aktiekurs på 16,44 kr/aktie*. Uppsidan till denna kursen är idag ca 103%.

*I beräkningen ovan används en konservativ värdering av Dome och en värdering av PDEVCO som råkar sammanfalla med en kurstopp, längre ner presenterar jag även en mer konservativ värdering av PDEVCO. 


Hur tolkar börsen detta:


Dagens kurs i Dome är 8,10 kr. För 8,10 kr får man 4,07 aktier i PDEVCO(140/34.4), du kan alltså genom att köra aktier i Dome, komma över aktier i det gemensamma bolaget för 1,965 kr st. Omräknat till dollar blir det 0,22 dollar per aktie(dollarkurs 8,8) och börsvärdet för hela kalaset landar då på 432 300 000 kr. I Sverige har alltså marknaden gjort bedömningen att affären är värdeförstörande och att det gemensamma bolaget efter affären borde värderas till ett pris under de båda bolagens individuella värdering.

Dagens kurs för PDEVCO i USA är 0,54 dollar(avläst 20:57). Detta motsvarar 4,76 kr(0,54*8,81). Denna siffra ska jämföras med 1,965 kr vilket betyder att man i USA just nu, betalar 142 % mer per aktie. Värderar man hela kalaset baserat på kursen i USA så landar värderingen på 1 046 628 000 (220 000 000 * 0,54 * 8,81). I USA anser man därmed att transaktionen är värdeskapande och höjer värdet på det gemensamma bolaget.


Summering:


Bara en sida kan till slut få rätt (förutsatt att det blir en transaktion), den svenska marknaden kollar skeptiskt på samma transaktion som den amerikanska marknaden är mer positiv till. Den svenska börsen ser detta som värdeförstöring medan man i USA ser värdeskapande. Bolagen har gått ut och berättat att PDEVCO kommer kunna använda sig av Dome Energys mer fördelaktiga lånevillkor och bolagets prissärkring efter transaktionen. Det gemensamma bolaget kommer också slippa en massa overheadkostnader. Det finns alltså fördelar och vad jag kan se, så finns det inget som tyder på att ”DomePDEVCO” borde värderas lägre än Dome + PDEVCO.

PDEVCO hade rusat på börsen dagarna innan nyheten om affären presenterades, i mitten av januari var deras kurs nere på låga 0,38 dollar. Jag vill avsluta med en beräkning där jag värderar PDEVCO baserat på den kursen (0,38 dollar istället för 0,9 dollar). 80*0,38*8,4 = 255,36 miljoner. Då skulle de 2 bolagens värdering landa på 255,36 + 279 = 534,36 miljoner kr före affären presenterades. Med dagens Dome kurs som värderas det gemensamma bolaget då till 432,3 miljoner, borde det därmed finnas en uppsida på absolut MINST 23 %. 23% motsvarar en värdering på två-års-lägsta av PEDEVCO och en konservativ värdering av Dome. Då ignorerar vi den amerikanska marknaders värdering av transaktionen, ignorerar fördelarna som PDEVCO kommer få(mycket lägre räntekostnader och prissäkring) och ignorerar att företag av Doms typ generellt värderas högre i USA. En extremt pessimistisk syn ger alltså 23 % uppsida, medan den amerikanska börsens värdering motsvarar 142 % uppsida. Skulle affären inte bli av så vill jag påminna om att Domes kurs idag är lägre än innan affären presenterades. Det borde alltså inte finnas någon nedsida kopplat till om affären inte blir av, enbart uppsida om den fullföljs. Jag tror att bolaget under de kommande månaderna(fram till slutet av juni) kommer gå upp betydligt mer än 23%.

Fotnot:
Idag kom beskedet att Dome Energy flyttar fram sin stämma från den 15 maj till den 25 juni. Jag antar att detta har med transaktionen att göra och att man vill ha allt klart innan det är dags för bolagets stämma. Den 8 april kommunicerade bolaget att ”transaktionen med Pedevco fortlöper och ett definitivt avtal väntas signeras i slutet av april”.

https://www.domeenergy.com/press-releases/dome-energy-postpones-its-annual-general-meeting-to-june-25-2015/

onsdag 8 april 2015

OMXS30, Stabila bolag och rekylen hösten 2014

I Sparpodden idag pratade Günter och Jan om bolag som klarar sig ”mindre dåligt” i krascher. Det är ett väldigt intressant ämne och diskussionen är framförallt en ögonöppnare. Även stabila bolag som Telia och Axfood faller under krascher. 

Jag har en negativ grundsyn till börsen och varje kr upp som en aktie går, är i mina ögon förlorad potential och ökad risk. Sedan Finanskrisen har jag i princip trott att börsen ska ner varje år, men 2013 valde jag ändå att tillslut börja köpa aktier. Efter det har mitt intresse och min kunskap vuxit och jag har förstått vikten av att delta för att få avkastning. Min delvis ändrade inställning gör att jag just nu snarare tror på en rekyl, än ett börsras(på 6 månaders sikt). Därför har jag valt att titta närmare på hur bolagen på OMXS30 klarade den senaste rekylen.

Har lästa av all data manuellt, då jag inte var sugen på att Excel-trixa idag, så slänger in en liten reservation för eventuella fel. 

OMXS30 öppnade den 19 september på 1416 och den 15 oktober stängde börsen på 1269, ett fall på 10,37%. Jag har nedan placerat alla bolag i kategorier baserat på hur nära de följde OMXS30 under dessa dagarna. Jag har valt procentsatserna för att göra det enkelt för mig att läsa av Avanzas jämförelse graf*.

*Om OMXS30 hade fallit 8,7% under perioden så hade OMXS30 stannat på 1300 och om OMXS30 hade fallit till 1200 så hade det givit 15,7% ner. PÅ OMXS30 grafen finns fina stödlinjer vid 1200 och 1300, därav underlättar dessa procentsatserna avläsningen.


Bättre än -8,7%:

TeliaSonera, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Tele2, Alfa Laval, Getinge, AstraZeneca


I nivå med eller lite sämre(-8,7% till -15,7):

Hennes & Mauritz, Nordea Bank, Ericsson, Atlas Copco, Volvo, Sandvik, ABB, Investor, SCA, SKF, Assa Abloy, Skanska, Electrolux, Swedish Match, Securitas, Boliden, Nokia


Sämre än -15,7%:

Kinnevik, SSAB, Lundin Petroleum, MTG,


Kommentar till de som gick sämre

  • MTG öppnade skarpt ner den 19 september på grund av bolagsspecifika nyheter (Ryssland-problem). 
  • Lundin Petroleum blev särskilt hårt drabbad av rekylen då bolaget har stark koppling till oljepriset.
  • SSAB föll i takt med råvarupriser. 
  • Kinnevik föll efter fall i deras innehav Zalando och Rocket internet
Bolagen som gick sämre än OMXS30 hade alltså alla bolagsspecifika problem. Det känns därmed som om helt andra bolag kan bli dom som ”går sämre” vid nästa rekyl.


Kommentar till de som gick bättre


Vad siffrorna däremot tyder på, är sanning i "rykten" om att Telia och Tele2 faller mindre än andra i dåliga tider. Även läkemedelsbolagen Getinge och AstraZeneca klarar sig bättre, vilket också är ”allmänt känt”. Denna gången gick även bankerna och Alfa Laval helt ok. Detta har jag ingen kommentar till.

Gissar att jag inte direkt slår in några dörrar med detta inlägget.