onsdag 7 maj 2014

G5 Entertainment - Insiders i G5

Insiders i G5
Under året har det skett ett stort antal insideraffärer i G5 och jag tänkte att jag kunde sammanställa dem lite i väntan på nästa veckas rapport. I nedanstående tabeller har jag sammanställt de olika insider personerna som handlat aktier under 2014. I tabellen presenteras ungefärlig kurs, dagen då transaktionen utfördes, antalet aktier som handlats och till vilket värde. Då alla insider transaktioner varit positiva, så innehåller tabellen inga försäljningar.

Vlad Suglobov, CEO, Member of the Board
Start antal 2014
571 000
          ca Kurs
     värde
2/26/2014
4 000
26,40
105 600
3/6/2014
5 000
24,40
122 000
9 000
Martin Bauer, Member of the Board
Start antal 2014
53 000
           ca Kurs
     värde
2/25/2014
7 000
26,50
185 500
3/3/2014
1 500
22,80
34 200
3/7/2014
6 000
25,90
155 400
3/21/2014
5 000
26,20
131 000
4/2/2014
7 300
30,20
220 460
4/2/2014
2 500
30,20
75 500
4/4/2014
5 200
29,80
154 960
34 500
Odd Bolin, CFO
Start antal 2014
0
         ca Kurs
      värde
4/4/2014
1 000
29,80
29 800
4/11/2014
1 000
30,00
30 000
2 000
Sergey Shults, VP Finance
Start antal 2014
525 000
         ca Kurs
    värde
4/9/2014
10 000
29,60
296 000
4/11/2014
7 000
30,00
210 000
17 000
Alexander Tabunov, COO
Start antal 2014
510 000
          ca Kurs
    värde
4/10/2014
10 000
30,00
300 000
totalt antal
totalt värde
72 500
2 050 420

(obs ca Kurs är baserad på en manuell avläsning av Avanzas 3 månaders graf)
källa till siffrorna: http://www.aktietorget.se/InstrumentInsider.aspx?InstrumentID=se0001824004

Kommentar till handel

Under perioden har alltså insiders eller deras associerade handlat sammanlagt 72 500 aktier. Det motsvarar 0,82 % av det totala antalet aktier och ett värde på lite över 2 miljoner svenska kronor. Alla avslut har skett mellan den 25 februari och 11 april.

Köpen påbörjades 25 februari och upphörde den 11 april. De första köpen genomfördes på kurser runt 26,5 sek och de sista köpen skedde på kurser runt 29-30 sek. Köpen har gjorts av stora delar av styrelsen. Det rör sig alltså inte om en enskild individ i ledningen som tror på företaget, utan om att merparten av ledningen vill öka sin privatekonomis exponering mot företagets aktiekurs.

Datumen i sig är också väldigt intressanta. G5 Entertainment kommer ha årets första delårsrapport den 15 maj. Som ni ser i texten nedan så får insiderpersoner enbart köpa aktier i bolaget fram till 30 dagar innan en kvartalsrapport, sedan följer en frysperiod på 30 dagar där inga transaktioner får ske. Det sista insiderköpet skedde fredagen den 11 april, detta datum matchar nästintill perfekt med 30 dagar innan rapport(om man tar hänsyn till helgen 12-13 april). Under de sista två dagarna som insiders fick köpa (10 och 11 april), så köpte de 18 000 aktier i bolaget på kurser runt 30 kr.


”26. Insynspersonerna i 1) och 2) i punkt 25 ovan samt deras närstående får inte handla med Bolagets finansiella instrument under trettio dagar innan ordinarie bokslutskommuniké, halvårsrapport, kvartalsrapport eller kvartalsredogörelse offentliggörs, dagen för offentliggörandet inkluderad. Om det finns särskilda skäl kan dock AktieTorget medge undantag från handelsförbudet.”

Källa: https://www.aktietorget.se/documents/AnslutningsVillkor_Avtal_2014-02-01.pdf

Det andra datumet är lika intressant. Den 25 februari är nämligen dagen efter 2013 års bokslut. Därmed är den 25 februari, den första dagen som insiders fick handla efter 30 dagar av handelsfritt.

Insiders handlade alltså så fort och så länge det var grönt ljus för dem att köpa (25 februari till 11 april). Från dag ett till den sista dagen, så handlades det friskt oavsett om kursen stod i 24 kr eller 30 kr. Detta tyder på att ledningen tror stenhårt på G5 och förmodligen även på deras Q1 resultat. I med att de fortsatte köpa även när kursen gick upp mot 30 kr, så utgår jag från att det tror på kurser över 30 kr efter rapport. Har tänkt att sätta ihop en mer ingående analys av G5 senare, men så länge tar jag rygg på insider personerna och tror på G5 på kort sikt. För i mina ögon speglar handeln att insider personerna i princip köpt så mycket de kunnat komma över.