lördag 5 november 2016

Varför hamnade Ulrik bakom galler, vad hände med IGE Resources?

För ett par veckor sedan fälldes Ulrik Jansson och Terje Engstrom Lien för grov trolöshet mot huvudman. Ulrik Jansson är en känd småbolagsprofil och har bland annat startat Crown Energy och varit koncernchef för PA Resources. Terje Lien är mest känd för skandalen som beskrivs nedan. När man läser historien förstår man att det blev fällande dom. Det råder inget tvivel om att brott har begåtts.

Det hela började 2013 när bolaget IGE Resources skulle köpa Ghana Gold AB. Säljaren var Alluvia Mining och vid tillfället satt Terje i både bolagens styrelse. Han var även rådgivare till Alluvia Minings huvudägare Amarant Mining. Det klassiska exemplet av att sitta på två stolar. Terje hade kommit in i IGE Resources styrelsen genom att Alluvia Mining kort tid före transaktionen hade köpt in sig i bolaget. Efter detta hade en ny styrelse tillsatts och Alluvia Mining ordförande Arto Kuusinen blev ny vd för IGE Resources. Ulrik Jansson tillträdde som ordförande för IGE Resources i samband med detta. Han var ordförande när transaktionen skedde, men hoppade kort efter transaktionen av. Transaktionen ledde till att Terje och Ulrik flädes i tingsrätten.

http://www.realtid.se/langa-fangelsestraff-ige-atalade
http://www.realtid.se/atal-i-ige-harvan
http://nickelmountain.se/wp-content/doc/fr/2012/Arsredovisning_IGE_AB_2012.pdf
http://www.amarantmining.com/alluvia-mining.html
nickelmountain.se/wp-content/uploads/2014/06/NMG_AR_2013_f.pdf

IGE Resources var före köpet ett riktigt kvalitetsbolag (nej det var de inte) som hade lyckats få till 24 nyemissioner under 2000-talet. Utöver detta hade man som tradition att låna pengar och sedan konvertera lånen till aktier. Den senaste emissionen hade genomförts våren 2012 och tillfört 97 miljoner norska kronor. Vid emissionen nådde man inte ens nära full täckningsgrad, vilket resulterade i att garanten Waterton Global Value L.P. fick 54 000 000 aktier (29,7% av bolaget). Såg man det hela med positiv syn hade IGE Resources fått en ny stor storägare, en mer negativ syn skulle kunna vara att en garant blev sittande med en position som omöjligt gick att sälja via börsen. Efter detta var kassan full och bolaget såg ut att kunna stå på egna ben ett tag. Bolaget hade ett nickelfynd i Sverige och ett diamantprojekt i Sydafrika. Under hela 2012 faller sakta kursen och tillslut är bolaget värt mindre än sin kassa. I december 2012 hoppade Waterton Global Value L.P. av som huvudägare och sålde alla sina aktier till Amarant Mining. Kort därefter tillsatte Amarant Mining en ny styrelsen för IGE Resources. När 2012 avslutades fans 70 miljoner kvar i bolagets kassa. 

I början av 2013 presenterade Amarant sina avsikter. Man hade köpt in sig i IGE Resources för att använda bolagets kassa till att köpa Ghana Gold. Köpeskillingen var 50 miljoner + 50 miljoner nytryckta IGE Resources aktier. Ghana Gold ägdes av Alluvia Mining som i sin tur ägdes till stor del av Amarant Mining . I samband med detta tecknades även ett finansieringsavtal med Amarant Finance. I rapporten konstaterar IGE Resources att ”det komma att behövas ytterligare kapital under år 2013” efter att kontantbetalningen genomförts. Efter köpet skulle pengarna inte längre räcka året ut.


Vad var Ghana Gold AB?

I IGEs årsredovisning från 2012 står:

”Vid affärens genomförande ska Ghana Gold AB innehålla en förköpsrätt av 6 st fullskaliga produktionsanläggningar för alluvial guld- och diamantutvinning från Auvert Recovery System Inc. samt rättigheter till alluvial guldutvinning i en koncession i DR Kongo samt i ett licensområde i Etiopien.”

http://nickelmountain.se/wp-content/doc/fr/2012/Arsredovisning_IGE_AB_2012.pdf


Fokus bör läggas på formuleringen ”ska...innehålla”. Bolaget som köptes innehöll alltså ännu inte alla licenser. Ghana Gold AB hade registrerats 2012 och gissningsvis var bolaget ihopsatt just för att IGE skulle köpa bolaget. Pengarna (50 miljoner) var ett förskott och betalades ut till Ghana Golds ägare redan innan IGEs ägare fick säga sitt på den extrainsatta bolagsstämman. 25 april 2013 beslutade bolagsstämman att köpet skulle genomföras. Innan det hela hinner slutföras bestrider en mindre grupp aktieägare transaktionen och några minoritetsägare lämnar in en stämning mot bolaget. Inga nya aktier hinner tryckas.

http://www.realtid.se/ige-affaren-till-domstol


I stämningen mot IGE man läsa följande:

”I början på december 2012 fick Bolaget en ny ägare, det Dubai-baserade bolaget Amarant Mining Ltd som förvärvade 29,9 procent av aktierna i IGE. Den 27 december 2012 kallade Amarant Mining till en extra bolagsstämma i IGE varvid hela Bolagets styelse byttes ut. En av de åtgärder som Amarant Mining vidtog i IGE var att genomföra ett förvärv av bolaget Ghana Gold AB, som bildades så sent som den 31 maj 2012, som påstods inneha rättigheterna till en guldlicens i den Demokratiska Republiken Kongo samt rättigheter till en guldlicens i Etiopien, Moyale, och en rätt att förvärva sex st produktionslinjer av en ny revolutionerande metod att utvinna guld (Auvert Recovery System). Ghana Gold skulle förvärvas för 22,5 miljoner dollar (cirka 150 miljoner kronor), varav 50 miljoner kronor skulle betalas kontant och återstående del betalas nyemitterade aktier i IGE.”

Följande har alltså hänt:

1. Alluvia Mining ägt av Amarant Mining skapar Ghana Gold
2. Amarant Mining tar över kontrollen över IGE
3. IGEs kassa förs över till Alluvia Mining genom köpet
4. Stämning inkommer
5. Transaktionerna stoppas, men pengarna är redan borta ur IGE

Vid årsskiftet 2013 var IGEs totala marknadsvärde ca 65 miljoner, mindre än bolagets kassa. Gissningsvis såg Amarant läget, klev in, sålde en värdelös licens och snodde åt sig kassan genom dotterbolaget Alluvia Mining. Amarnt ägde vid tillfället enbart 29,9% av aktierna i IGE. Med innehav värda 19 miljoner kunde man alltså plundra bolaget på 50.


På Amarants hemsida kan man än idag läsa att "Amarant holds a 37% stake in Alluvia Mining Ltd."
http://www.amarantmining.com/alluvia-mining.html

I juli 2013 förklarar Stockholms Tingsrätt beslutet om förvärvet via emission ogiltigt. IGE väljer att inte bestrida detta. Senare samma månad kommer ett pm som berättar om nya förutsättningar:

” IGE har nu nått en överenskommelse med Alluvia Mining Ltd. om att annullera och avsluta det föreslagna förvärvet och hur man ska reversera transaktionen.”

Men det slutade tyvärr inte lyckligt här. Längre ner i samma PM berättar IGE om hur man istället genomför ett annat köp, från samma säljare. Ägarandelen av Ghana Gold som IGE köpte förs i samband med detta tillbaka till Alluvia Mining. Istället får IGE följande för sina 50 miljoner kronor:

”Alluvia Mining´s aktier i Advance Mineral Technologies Inc.(”AMTO). De förvärvade aktierna i AMTO representerar 40,07 procent av de emitterade stamaktierna i AMTO och 99,11 procent av emitterade preferensaktier i AMTO (gemensamt "AMTO Aktier"). Köpeskillingen för AMTO aktierna uppgår till 50 MSEK. Köpeskillingen ska betalas genom kvittning mot den skuld på samma belopp som härrör från Alluvia´s skyldighet att återbetala den kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i Ghana Gold till IGE, vilket innebär att ursprungstransaktionen reverseras.”

AMTO innehåller 100% av Tillicum Mountain, ett USA baserat guld bolag och 7,8% av Alluvia Mining. Guldbolaget i Ghana som man försökte köpa för 50 miljoner + aktier blir inte långlivat. Senare samma år likvideras Ghana Gold, bolaget var tydligen värdelöst. Tillicum Mountain verkar också vara värdelöst och preferensaktierna ger aldrig någon utdelning.

http://news.cision.com/se/axactor-ab/r/forvarvsavtalet-av-ghana-gold-ab-omforhandlas,c9437871
http://news.cision.com/se/axactor-ab/r/stockholms-tingsratt-avkunnar-sin-dom-avseende-klander,c9438870
http://news.cision.com/se/axactor-ab/r/ige-omforhandlar-forvarvsavtalet-av-ghana-gold-med-alluvia-mining,c9445148
http://www.allabolag.se/5568948870/verksamhet


I Augusti har en ny styrelse tagit över, den nya styrelsen riktar ett krav mot Alluvia Mining, genomför besparingsprogram och byter namn på IDG Resources till Nickel Mountain Group. När årsredovisningen 2013 publicera har bolaget skrivit ner sin fodran med 20 miljoner. De resterande 30 miljonerna skrivs av 2014. Nickel Montain Group blir aldrig en lyckad historia och man får aldrig tillbaka pengarna. IGEs gamla sydafrikanska licenser, som man ägde innan Ghana Gold transaktionen, delas 2014 ut till Nickel Montain Groups ägare. Licenserna får namnet African Diamond AB. Bolaget är fortfarande onoterat, hade vid slutet av 2015 en kassa på 69 000 kr och har 5700 aktieägare som inte kan köpa eller sälja aktien. Bolaget dyker kanske snart upp på en börs nära dig.

”Bolaget avser att ansöka om notering på lämplig marknadsplats i Sverige under 2016-2017.” 

De svenska licenserna som givit bolaget namnet Nickel Mountain Group köps tillslut av Archelon. Transaktionen värderar licenserna till 0,6 miljoner. Gissningsvis kommer Archelon inom 2 år särnotera bolaget med tillhörande nyemission (likt de gjort så många gånger förr). Av en kassa på 70 miljoner, diamantprojekt i Sydafrika och vad Archelon vid köpet kallade ”Europas största obearbetade nickelförekomst” finns idag inget kvar. Ulrik Jansson och Terje Lien ska nu avtjäna ett tvåårigt fängelsestraff. Terje, som genom pengarna som plundrades från IGE Resources kunde förbättra förutsättningarna för sitt egna bolag känner nog att det är värt det. Vad Ulrik hade att tjänat på detta är inte lika självklart. Den bästa ledtråden jag har hittat är en DI artikel från 2013 som spekulerar i att Ulrik 2012 köpte in sig i Alluvia Mining.

"Enligt ett emissionsprospekt från Alluvia Mining i fjol äger företaget USB Investment Limited 10 procent av Amarant Mining. USB Investment Limited pekas ut som Ulrik Janssons privata bolag."

http://www.di.se/artiklar/2013/4/22/ebm-utreder-svensk-guldaffar-i-kongo/


Kanske ägde han 10% av Alluvia, kanske blev han lurad eller så ville han hjälpa vänner. Oavsett så förnekar de båda dömda. Jag har dock noll förtroende kvar för Ulrik Jansson. Det finns fortfarande möjlighet för de anklagade att överklaga domen till högre instans.

http://news.cision.com/se/axactor-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-nickel-mountain-group-ab--publ--onsdagen-den-23-december-2015,c9873355
http://nickelmountain.se/wp-content/uploads/2015/04/NMG_AR_2014_0424-Master.pdf
http://adiam.se/Redovisning%202015.pdf
https://press.aktietorget.se/archelon/78128/508064.pdf

Alluviaming.com säljer idag skor.