onsdag 3 november 2021

Lyssna analysera eller analysera lyssna

Efter att ha lyssnat på ett avsnitt av Value: After Hours för några veckor sedan, slog en fundering mig. I avsnittet beskriver Jake Taylor (@farnamjake1) hur ”fingeravtrycks-matchning” påverkas av ”cognitive biases”. Matchningen är inte rakt av vetenskap, hur själva matchningen görs kan påverkas av personen som utför jobbet. Anledningen till att ”tolkning” sker när matchningarna görs, är att fingeravtryck oftast är ofullständiga. Om 70% av ett fingeravtryck saknas och det ligger ett annat fingeravtryck på samma yta som avtrycket blandas ut med, hur avgör man ifall en 80% träff betyder träff eller ej? Då bedömning sker, kan personen som bedömer påverkas av andra. När den som ska göra en matchning redan hört någon annan bekräfta att ”det matchar”, ökar sannolikheten att personen bedömer att det "matchar".

Sedan flyttar Jake samtalet till investeringar och lyfter fram risker när investerare lyssnar på varandras analyser/tips. Den som berättar storyn ”du borde investera i X för att Y” säger i princip ”fingeravtrycken matchar” och den som lyssnar på analysen påverkas och kommer därmed i större utsträckning fram till att ”det matchar” (samma slutsats). Efter detta följer samtal kring hur investerare kan gå direkt mot årsredovisning/siffror, för att undvika att påverkas. Sedan säger Bill Brewster (@BillBrewsterTBB) ”I don’t know...”. 

Jag vill redan nu tillägga att Bill i efterhand har rätt sig själv lite, men jag tycker ändå hans "I don't know..." svar är intressant.

https://acquirersmultiple.com/2021/10/value-after-hours-s03-e37-atus-did-i-miss-the-turn-in-value-the-ten-year-spikes-fingerprint-bias/

Oenighet!

Jag tolkar Bills resonemang (vid tidpunkten) som om han inte håller med om att lösningen på detta problem, är att gå direkt mot originalkällan (den underliggande informationen som ligger till grund för analysen). För om man alltid går direkt mot originalkällan, förlorar man möjligheten att dra nytta av andras förmåga.

Vi står inför följande avvägning.
A: 1. Lyssna på vad andra säger, 2. Göra din egen analys (för att få ett gratis filter)
B: 1. Göra din egen analys, 2. Lyssna på vad andra säger (för att undvika att påverkas av andra).

Det finns uppenbarligen fördelar med båda alternativen. Innebär det att det faller ner till ”gör som du vill, det spelar ingen roll”?

Vi är alla olika individer med olika styrkor och svagheter. Säg att du är sjukt grym på att göra din egen analys och att komma fram till ifall X är köpvärt med tillräckligt stor säkerhetsmarginal eller ej, då tror jag det finns fördelar med att röra sig mot alternativ B (gör analysen, lyssna sedan). Av en händelse verkar Jake som tar ställning för B, höra till skolan som gör den egna analysen först (han läser 50+ böcker/år och letar sedan små bolag). Säg att du är sjukt grym på att bygga relationer med andra, då är det kanske i stället A som borde vara vägen som du idag letar efter köpvärda bolag (lyssna först)?

Vill du att smarta människor ska filterara fram vad du ska titta på eller vill du undvika att bli påverkad av andra människors fördomar? I verkligheten blir det ofta någon form av medelväg. När jag skriver detta inlägg tänker jag att det är viktigt att veta vem man är. På samma sätt som det är efterblivet att försöka undvika mark-to-market förluster genom stopploss som fundamental investerare, är det efterblivet att försöka vara den som ALDRIG lyssnar på andras idéer om du aldrig letar efter egna. Man kan argumentera för att alla borde göra sin egen analys (du vet den klassiska disclaimern!), men vi vet att det inte är fallet att alla gör det. 

Jake har en poäng. Bill har en poäng. Jake borde inte strikt ta till sig av det Bill säger (det hade försämrat hans process) och Bill borde inte strikt ta till sig av det Jake säger (det hade också försämrat hans process). Därav tycker jag det är helt vettigt att Bill sa "I don't know..". Det finns mindre risk att bli påverkad av andra, om det första du gör är att ställa upp senaste årsredovisningens balansräkning i Excel och det finns ökad sannolikhet att snappa upp en bra analys från andra personer, om du lyssnar på andra personer.

Det finns duktiga investerare som gör sin egen analys från grunden genom att till exempel kolla på alla bolag i en sektor och det finns duktiga investerare som hittar sina bolag genom att utvärdera analyser som andra individer presenterar. 

Risker med kedjor

Alla analyser startar med att någon gör research, i vissa fall sprider sedan personen sina tankar. Ibland kan det uppstå kedjor av individer som sprider en analys. Om Anders skapar en idé och sprider den till Bertil, har Anders gjort den egna analysen och Bertil blir färgad av vad Anders har kommit fram till (och av sig själv). Sedan pratar Bertil med Cesar och Cesar berättar om idén för David. Om du är Erik som får idén från David, är du förmodligen utsatt för en hel hög personers bias, medan Bertil enbart är utsatt för 2 personers. Samtidigt har Eriks information filtrerats av 4 personer istället för bara en person. Är du Erik som lyssnar på andras idéer tror jag en vettig sak att ta med sig, är att försöka lyssna på ursprungskällan, om du inte har mycket högt förtroende för Bertil, Cesar och Davids filter. Även om "spridandet" har skett genom att individerna skickat samma dokument vidare, så har ändå deras filter påverkat vilka dokument de har valt att skicka vidare.

Jag vet inte riktigt vart jag vill komma. Men tänk själv och tänk på att när människor för fram tips är det utifrån deras syn på livet. TA gurun är meningslös om du investerar baserat på värderingar. Jakes tips kan potentiellt vara skadliga om du är personen som primärt investerar baserat på andra människors analyser (som du tycker låter vettiga). Att höra vad kortsiktiga har att säga kan potentiellt vara skadligt om du är extremt långsiktig (men är du extremt långsiktig måste du kanske ha en syn på TAM och E2024 tillväxt!). Jag personligen hör till skolan som anser att Jakes verklighetsbild tilltalar mig mer och jag strävar efter att komma närmare den. Därmed är även denna texts författare vinklad att föredra hans argument/sett att se på det hela.