fredag 29 december 2017

Börsåret 2017 - Höstens bedrift (eller misslyckande?)

den 29 december 2017, 17.23...

....någonstans ska man börja när man sammanfattar ett börsår. Då börsen inte ens har stängt och Avanza ännu inte har kört sitt nattjobb väntar jag med grafer, resultat och bolag. Då jag själv har annat planerat väntar jag med tidskrävande utvärderingar och bolagsgenomgångar. I stället blir detta ett väldigt kort inlägg.

Hösten 2017 blev portföljens sämsta period sedan hösten 2014. Från den 25 augusti till den 30 november förlorade portföljen 20,9% av sitt värde och mitt egna kapital sjönk med 16,7%. Anledningarna till varför är flera, men det jag först av allt tänker på när jag tittar tillbaka på 2017 är min reaktion på hösten. Tidigare i livet har jag upplevt irriterade perioder runt förluster och frustration som vuxit i taket med att distansen till toppnoteringar ökat. Denna gången såg det dock väldigt annorlunda ut.

Jag har aldrig tidigare brytt mig så lite när jag har förlorat så mycket. Känslan är en blandning av förundran över hur avtrubbat man blivit, besvikelse på hur vinnarskallen inte reagerat med "extra ansträngning" och stolthet över hur humöret inte påverkats. Avtrubbningen känns på något sätt naturlig, inget gör så ont som de första förlusterna, däremot är avsaknaden av motreaktion oroande. Någonstans känns det som om reaktionen indikerar på oroande tendenser som skulle kunna upprepas om en längre nedgångsperiod hade startat. Om inte en motreaktion sker just nu på nedgång, hur hade det sett ut om nedgången bara varit början på en längre dålig period? Utvärdering av portföljen, arbete med bolag och jakt efter aktier som bättre fyller samma position i portföljen borde utökas, inte minska vid motgång. I stället för att öka mängden arbete flyttade jag likvider från sidan in i existerande case utan att leta efter nya. På så sätt ökade jag risken, utan att öka ansträngningen. Den sista betydande insättningen skedde 05 december, kort efter portföljens nedgång bottnat ut. Trots som mest över 35% kriskassa brändes hela under en nedgångsperiod på under 3 månader. Agerar jag på liknande sätt i en längre nedgång kommer det kosta mig dyrt. Baserat på höstens genomsnittliga engagemang från min sida, borde istället likvida medels andel av mina tillgångar vara på höga historiska nivåer. Just nu är de nära noll. Det gick bra denna gången och portföljen är upp över 10% sedan botten. MEN, höstens hantering av motgångar kommer för eller senare kosta mig dyrt om jag fortsätter agera på samma sätt.

...vad jag däremot är extremt nöjd med, är mitt humör hösten 2017. Pratade med flickvännen om mitt risktagande för runt en månad sedan när portföljen var på botten. Vid den tidpunkten skickade jag även över grafen till henne över utvecklingen från toppnotering till botten. Jag berättade om hur tidigare nedgångar påverkat mitt humör. Hennes svar när jag frågade om hon hade märkt nedgången på mitt humör, är vad jag är mest nöjd med 2017. Svaret var "nej". Hösten då min portfölj senast förlorade så här stora summor, var mitt vuxna livs värsta period.

Vad är din största bedrift kopplat till börsen i år som du inte har tjänat pengar på?