torsdag 21 augusti 2014

Dome Energy - Insiders

För ett par veckor sedan köpte jag en post i Dome Energy. Köpet gjordes, efter att jag såg en insidertransaktion på 500 000 aktier. Det var CEO Paul Morch och styrelseledamoten Kristian Lundkvist som köpte via deras gemensamma bolag "Bustein AS". Med tanke på att det bara finns 34 031 945 aktier i bolaget så var transaktionen anmärkningsvärt stor. När jag sedan gick in på bolagets hemsida så visade det sig att denna transaktionen bara var en liten del av en stor samling köp som har pågått sedan bolaget noterades på Firsth North. Det första köpet skedde redan samma dag som flytten offentliggjordes och har sedan följt av nedanstående köp till nedanstående ungefärliga kurser(manuellt avlästa från grafen på avanza).

Bustein AS 500 000 2014-07-02 12,20
Espen Johansen 29 385 2014-06-26 12,80
Susanna Helgesen 537 2014-06-26 12,80
Susanna Helgesen 12 850 2014-06-25 12,90
Espen Johansen 20 615 2014-06-13 12,65
Bustein AS 250 000 2014-04-17 11,80
Bustein AS 40 000 2014-04-15 11,50
Bustein AS 21 109 2014-04-11 11,90
Bustein AS 20 000 2014-04-10 11,80
Bustein AS 1 023 891 2014-01-31 11,85
Bustein AS 25 000 2014-01-08 11,95
Bustein AS 30 000 2013-10-30 7,30
Bustein AS 95 000 2013-10-30 7,30
Bustein AS 25 000 2013-10-28 6,45
Bustein AS 150 000 2013-10-12 4,56
Bustein AS 10 000 2013-10-08 4,50
Bustein AS 7 000 2013-10-04 4,47
Bustein AS 73 000 2013-10-02 4,40
Bustein AS 40 000 2013-08-30 3,85
Bustein AS 30 000 2013-07-26 3,80
Bustein AS 20 000 2013-07-19 3,33
Bustein AS 50 000 2013-07-18 3,37
Bustein AS 85 315 2013-07-16 3,37
Bustein AS 78 285 2013-07-15 3,40
Bustein AS 57 000 2013-06-28 3,08
Bustein AS 19 300 2013-06-14 3,07
Bustein AS 25 000 2013-06-13 3,00
Bustein AS 25 000 2013-06-05 3,04
Bustein AS 20 000 2013-05-31 2,96
Bustein AS 30 000 2013-05-21 3,31

Detta innebär att sammanlagt 2 813 287 aktier har förvärvats av insiders under lite mer än ett år. Redan innan detta hade dock Bustein AS 1 510 100 aktier vilket gör att de nu sammanlagt äger 4 260 000 aktier i bolaget. Under perioden då köpen har skett så har antal aktier i bolaget ökat från 22 957 745 till 34 031 945 .Trots att antalet aktier har ökat, så har Buestein AS ägande-andel i bolaget stigit från 7 till 12,5 procent. Går man in på länken nedan så ser man bolagets storägare. Antalet aktier som Bustein AS äger stämmer, "Total Outstanding Shares" är dock inte uppdaterat för att reflektera den senaste riktade emissionen. Totalt så har insiders köpt över 8% av bolaget på ett år.

https://www.domeenergy.com/investor-relations/information-shareholders-meetings-calendar/

Köptidpunkter och summering

Bolaget kommer att släppa nästa rapport den 29 augusti. De tidigare rapporterna har varit 15 maj 2014, 28 februari 2014, 29 november 2013, 30 augusti 2013 och 16 maj 2013. Jämför man det med när insiderköpet tog plats, så ser man att bolagets ledning har skött sig bra och att inga köp skett inom 4 veckor innan rapport. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men jag tar inte upp det för att bedöma ledningen. Jag nämner istället detta för att kunna motivera nedanstående tabells utformning. Nedan följer en tabell med alla köp som gjorts, fördelat på månader. I tabellen så har jag utelämnat månader då bolaget har släppt en delårsrapport.

500 000 juli 2014 12,20
63 387 juni 2014 12,65 12,90
331 109 april 2014 11,50 11,90
mars 2014
1 023 891 januari 2014 11,85 11,95
december 2013
390 000 oktober 2013 4,40 7,30
30 000 september 2013
273 600 juli 2013 3,33 3,85
126 300 juni 2013 3,00 3,08
50 000 maj 2013 2,96 3,31

I mars 2014 skedde en riktad nyemission den 21, tidigare samma månad skedde ett förvärv och aprils rapport släpptes redan den 15. Detta innebär att det förmodligen inte fanns någon möjlighet för insiders att handla under mars 2014. I december 2013 så finns en optionstransaktion i insiderköp-listan. Septembers siffra är taget från den 30 augusti (rapport dag). Summeringen av detta är att det i princip genomförts positiva insider transaktioner varje månad sedan bolaget noterades på FirstNorth. Köpen har gjorts medan kursen ökat med nästan 400%. Det senaste köpet skedde i juli. Då rapport är på ingång, så har inte ledningen/styrelsen kunnat köpa aktier denna månaden. Inget i transaktionshistoriken tyder på att köpen har avtagit i frekvens eller minskat i mängd.

Dagens kurs och den riktade emissionen.

Bolaget valde att genomföra en riktad nyemission till kurs 12.50 när kursen låg på 13,20. På den nivån emitterades runt 4,3 miljoner aktier till externa investerare. 12,50 är 12% över dagens kurs(11,20). Under juni handlade insiders aktier i bolaget. Till skillnad från majoriteten av köpen gjordes dessa av flera olika personer i ledningen/styrelsen(och inte av Bustein AS). Dessa köpen skedde(baserat på avanza grafen) till kurser över 12,50. Även Bustein AS har passat på att köpa aktier till kurser en bit över dagens börskurs både i juli, april och januari i år.

Summering

De externa investerarna som deltog i emissionen, ledning och styrelsen har alla agerat som om bolagets börsvärde är för lågt och införskaffat aktier över dagens kurs. Har dessa rätt så är aktien undervärderad i dagsläget.

-------------------------------------------

EDIT: Fick en kommentar från glepar på placera.nu som påpekade att jag hade missat en nyemission. Det totala antalet aktier i bolaget är 34 031 945, och inte 27 251 945 som tidigare stod i texten. Även denna emissionen skedde till kurs 12,50 kr.

källa till ändringen:

https://www.domeenergy.com/press-releases/dome-energy-ab-completes-7-7-million-private-placement/

lördag 16 augusti 2014

Interfox Resources - Augusti 2014

Den första augusti presenterade Interfox Resources ett PM om att en oberoende extern partner hade konstaterat att ”det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket”. Aktien hade dagen innan stängt på 0,033. Denna dag stängde aktien på 0,061 kronor, en uppgång på över 80 procent.


Det finns många andra som har haft åsikter om vad detta PM borde gjort med kursen. Det finns också olika skribenter som har räknat på vad bolaget borde värderas till baserat på mängden olja och gas. Jag kommer i denna analys ignorera fundamental värdering av fyndet. Istället kommer jag jämföra dagens kurs, med tidigare värderingar. Detta inlägg är avsett för personer som redan har tittat på bolaget eller haft aktier i det.

Sedan den 1 augusti har bolaget släppt 3 PM som givit marknaden en ökat information om läget. Under denna period har också aktier från en riktad emission börjat handlas. Dessa 3 PM, tillsammans med de nya aktierna, har i mina ögon varit de 4 största händelserna i augusti. Dessa händelser har skett följande datum.

1 augusti              - betydande förekomst av olja och gas
5 augusti              - arbetet med perforering 
påbörjat
12 augusti            - estimerat datum då de nyemitterade aktierna blev tillgängliga*
13 augusti            - analys avslutad, att det finns reservoarer med kolväten på plats


*Den 12:e var den första dagen då ENS började sälja av stora mängder Interfox aktier. Under dagen ökade också omsättningen utan att nyheter nådde marknaden. ENS fortsatte sedan sälja av sammanlagt över 100 miljoner aktier. På ”Om bolaget” sektionen på Avanzas hemsida finns en lista med storägare. Ingen av dessa (utöver The Far East and Pacific Investments) ägde tillräckligt manga aktier innan de nyemiterade aktierna släpptes och kunde därmed inte sälja 100 miljoner aktier. Vi vet att ”The Far East and Pacific Investments” inte sålt några aktier, då de är insiderlistade och en eventuell försäljning hade dykt upp i insiderlistan på aktietorget. Detta får mig att gissa att de nya aktierna började handlas på aktietorget den 12 augusti.

Händelsen som skedde den 1 augusti var en positiv nyhet. 5 augusti och 13 augustis PM var PM som enbart bekräftade saker som marknaden redan viste. I mina ögon så borde alltså enbart händelserna 1 augusti och 12 augusti påverka kursen. Första augustis PM lyfte som sagt kursen från 0,033 till 0,061. Sedan kom en liten rekyl neråt. De nya aktierna som nådde marknaden den 12 augusti fick efter det kursen på fall från 0,055 öre till 0,034 öre.

Stängningskurser under perioden
1 augusti
0,061
4 augusti
0,060
5 augusti
0,052
6 augusti
0,055
7 augusti
0,062
8 augusti
0,055
11 augusti
0,054
12 augusti
0,046
13 augusti
0,037
14 augusti
0,037
15 augusti
0,034

Kursen är nu tillbaka på ruta 1, och stängde den 15 augusti på 0,34. Värderingen av bolaget är alltså just nu tillbaka på nästan samma nivå som innan Interfox gick ut med PM där den externa partnern konstaterat att Interfox hittat olja och gas.

Låt oss titta lite närmre för att få lite perspektiv på detta. Jag kommer använda mig av följande parametrar för att få perspektiv på dagens kurs

*uppskattad kassa vid tidpunkten(frågetecknet betyder att jag inte har en aning). Jag har valt att skriva 15 miljoner på nuvarande kassa då jag antar att en del av emissionspengarna är brända. 200 000 är hämtat från den senaste delårsrapporten.
*ungefärligt antal aktier vid tidpunkten
*kurs vid tidpunkten

kurs
aktier
kassa
Värdering efter kassa
24-mar
0,03
1 104 382 495
?
33 131 475
16-maj
0,03
1 104 382 495
200 000
33 131 475
26-maj
0,03
1 104 382 495
200 000
33 131 475
27-jun
0,027
2 159 613 118
21 000 000
37 309 554
01-aug
0,061
2 159 613 118
20 000 000
111 736 400
17-aug
0,034
2 159 613 118
15 000 000
58 426 846

Den 27 juni kommer beskedet om nyemissionen, kursen sjunker då något, men börjar sedan stiga. Den första augusti kommer beskedet om träffen och bolaget är vid stängning den dagen värderat till över 100 miljoner mer än bolagets kassa. 

Under början av året värderades Interfox till runt 30 miljoner. Denna värdering bestod även i slutet av perioden, då bolagets kassa var nästintill obefintlig. Detta innebär att licenserna(bolagets enda tillgång utöver kassan) var värderat av marknaden till 30 miljoner. Vid det posstiva beskedet om olja ökade värderingen av licensen med 80 miljoner till runt 110 miljoner(bolagets börsvärde minus kassan). Idag har värderingen av licensen sjunkit från 110 miljoner till runt 60 miljoner.

Vecka 33

Under förra veckan sjönk aktien från 0,055 öre till 0,034. Detta skedde i en nyhetsfattig vecka. Det som hänt under veckan som fick kursen att falla vara att de nyemitterade aktierna nådde marknaden. Under denna vecka har enorma mängder aktier bytt händer. Totalt har transaktioner bytt ägare på sammanlagt 736 598 252 aktier sedan i måndags(11-aug).

Under denna tid har handlare med aktier liggande hos följande banker sålt följande antal aktier:

ENS: 145 259 200
PAS:   65 756 680
NEO:  18 094 936
UBS:  14 600 000
MGF:   2 000 000

Källa: http://www.introduce.se/foretag/interfox-resources/aktien/

En stor del av dess är förmodligen aktier som kom ut på marknaden vid den riktade nyemissionen. Aktierna ovan motsvarar över 10 % av bolaget. Nyemissionen ökade mängden aktier med 100 %. Detta innebär att en 5-te del av aktierna från nyemissionen förmodligen sålts över marknaden under förra veckan. Detta måste vara anledningen till den branta kursnedgången.

Vad är då poängen med detta blogginlägg?

Poängen är att bolaget värderades till 33 miljoner utan kassa den 26 maj. Idag finns en kassa i bolaget på vad jag tror är minst 15 miljoner. 33 miljoner + 15 miljoner = 48 miljoner. Baserat på fredagens stängningskurs så är bolaget värderat till runt 73 miljoner. Detta innebär att fyndet som har hittats i dagsläget värderas till 25 miljoner mer än licensen innan den var undersökt(73-33-15). Kontentan av det, är att om PM:et om olja borde reflektera mer än en ökning av bolagsvärdet med 25 miljoner, så har den senaste tidens nedgång varit obefogad.  Under den senaste tiden har aktörer som fått aktier genom den riktade nyemissionen sålt av aktier vilket har pressat ner kursen till denna nivå. Jag tror inte det har varit fundamentala faktorer som har pressat ner kursen, utan enbart en ökning av utbudet av aktier.

Ägde du aktier den 24 mars, 16 maj, 26 maj eller 27 juli och har sålt så föreslår jag att du läser igenom den senaste månadens PM (listade längst ner i inlägget). Finner du att nedanstående PM borde motivera en värdeökning på 25 miljoner eller mer så anser jag att du bör överväga att återköpa aktier i bolaget(om du inte ångrat att du någonsin ägt aktier i bolaget). Köpläget idag är i mina ögon bättre än vid de listade tidpunkterna.

Köpte du aktien den 01 augusti och känner dig komfortabel med analysen du gjorde så föreslår jag att du ökar. Inget negativt har hänt sedan dess och om din analys sa till dig att köpa den 01 augusti så borde den föreslå starkare köp idag.

Har du inte sedan tidigare ägt aktier i bolaget eller satt dig in i verksamheten föreslår jag att du läser nedanstående länkar som jag postat under och ”Åsikter och fakta” om bolaget.
Summering: Jag anser att bolaget idag är mer köpvärt idag än tidigare.tisdag 5 augusti 2014

2013 – mitt första år på börsen.

Förra året(2013), var mitt första år på börsen. Året var fullt av lektioner, misstag, framgångar och ögonblick som borde förevigas innan de försvinner ur minnet. Detta inlägg är en reflektion över vad som hände, vilka beslut som fattades och vilka konsekvenser de hade på avkastningen.

Mitt intresse för börsen har alltid funnits. När jag var 10 till 12 år brukade jag kolla på text-tv för att se de senaste priserna på morfars Volvo, pappas Skistar och mammas Pricer. Sedan unga dagar, har jag även läst om ekonomi i tidningen. Under de senaste 10 åren har jag läst på di.se och haft en hyfsat koll på var i konjunkturen vi har legat. Det som har saknats, är ett deltagande i marknaden. Den 11 januari 2013 togs dock det stora beslutet och pengar sattes in på ett konto på Avanza. Min första tanke var att jag skulle ha kontot för att kunna agera snabbt när ett läge öppnade sig. När jag tittade tillbaka på de senaste åren, såg jag tillfällen som när Swedbank låg i botten efter finanskrisen och Nintendo innan DS/Wii släppet som självklara köpmöjligheter. Jag ville ha möjligheten, att agera när chanser uppstod.

Fotnot: nedan följer de aktierna jag handlat med under 2013 som påverkat mig. Jag kommer inte nämna alla kortare innehav, då jag under 2013 köpt många aktier, bara för att gå ur senare samma dag. 2013 var mitt första år på börsen och många ogenomtänkta transaktioner gjordes. För att nämna ett exempel köptes KappAhl den 17 januari, bara för att säljas igen senare samma dag.

Nokia – 11 januari till 3 september

Den 11 januari, samma dag som överföringen var klar inhandlades aktier i Nokia. Under de kommande 2 veckorna genomfördes sedan ett antal transaktioner fram och tillbaka i jakt på några ynka procents vinst. Den 24 januari är min sammanlagda avkastning i Nokia en förlust på 2,4 % av insatt kapital och mitt gav ligger på runt 30,5 kr. Då aktien försätter falla, går jag den 13 februari in och dubblerar mitt innehav och sänker mitt gav till runt 27,5. Sedan faller aktien under hela våren och når som lägst 19,55 kr.

I mars 2013 under en lunchen på jobbet försöker jag sälja in Nokia till en kollega. Killen pratar då om Apple och om att han eventuellt har tänkt att handla aktier i bolaget. Jag tar upp Nokia, nämner att mobildivisionen idag värderas till 0 kr och att varje framgång borde ge ett lyft i kursen. Vidare nämner jag att Nokia-Siemens börjar gå bättre och ger han hela värde-investerings-fallet som jag läst på bloggar på seeking-alpha. Han svarar med att det går dåligt för Nokia. Detta är såklart sant. Min syn var dock att det inte spelade någon roll eftersom detta redan var reflekterat i börskursen. Frågan släpps och lunchen tar slut. Under sommaren/hösten kommer sedan sakta men säkert lyftet i aktien och då jag fortfarande trodde på bolaget köptes fler aktier den 22 juli, till kursen 26,1. I början av september köpte sedan Microsoft Nokias mobil avdelning och aktierna såldes av till en bra vinst. Ett par veckor senare stöter jag på min arbetskamrat som gratulerar mig till affären.

Vinst: 30+%
Lärdom: Om du tror på något och kursen faller, men inget i fallet har förändrats, håll hårt i dina aktier. Går kursen ner mycket och en lång tid har gått så kan det finnas anledningar att handla mer. 

CDON - 14 januari till 17 juli

Den 14 januari köpte jag aktier i CDON till kursen 34,7, jag fyllde sedan på efterhand. Min CDON investering byggde på ett liknande tankesätt som Nokia, att delarna var mer värda än börsvärdet. När bolaget sedan närmade sig Q1 rapporten 2013 så valde jag att fylla på. Jag mins att en analytiker från en bank hade besökt deras lager och kommit fram till att det såg bra ut. Efter detta höjdes riktkursen och kursen började stiga. Dagarna innan rapporten började kunder till samma bank sälja av aktier och jag följde spänt snacket på placera.se. Folk skrek sälj och varnade för att det nog var något dålig på gång. Vissa pratade om att anmäla det som hände till finansinspektionen. Dessa hade rätt och på rapportdagen kom information om nyemission ut. På rapportdagen så backade kursen över 20 % och mitt andra köp hade också slutat i katastrof. Genom nyemissionen fick jag dock teckningsrätter som jag tecknade och när allt var sålt och klart slutade mitt äventyr i CDON med en mindre förlust.

Förlust: 10%
Lärdom: Om en kurs i ett ostabilt bolag faller kraftigt dagarna innan rapport så beror det förmodligen på något. Man kan inte enbart värdera ett bolag utefter deras tillgångar om det inte har stabila kassaflöden.


Q1 - 2013

Precise Biometrics – någon dag här och någon dag där

Redan i januari 2013 läste jag om Precise Biometrics och köpte en post, denna post var såld mindre än ett dygn senare.  I maj köptes en liknande post, som jag lyckades sälja dagen efter med över 9 % vinst. Under hela 2013 gjordes sedan liknande transaktioner. Såhär i backspegeln kan jag nog ha varit en av de få som lyckades förlora pengar på företagets uppgång från 80 öre till över 5 kronor. Min tidiga tradingvinst fick mig dock att försätta. Under perioden gjordes sammanlagt 29 avslut i bolaget vilket kostade mig Courtage på 2871. Mitt Courtage gjorde att jag gick från en liten vinst till en liten förlust.

Förlust: 2-3%
Lärdom: Om en kurs befinner sig i starkt uppåtgående trend, köp och sälj inte så fort du fått/förlorat några procent. Beter man sig på det sättet, så är det mycket bättre att helt avstå från att agera i aktien.

 
Q2-2013

In och ut ur småbolag – Q3 2013

Efter att kommit ur Nokia med en bra vinst, så var det dags att ta sig vidare. Under slutet av sommaren och början av hösten spenderade jag mycket tid på placera.nu och hade börjat kolla på svenska småbolag. Under denna period rusade många småbolag på börsen. Jag hade ingen direkt plan för vad jag skulle köpa, men hade bestämt mig för att köpa in ett antal bolag som verkade intressanta. Sedan hoppades jag på att fler av dem skulle öka i värde, än antalet som sjönk. Bolagen som inhandlas var följande.

Star Valut B                   0,36-0,555             sålde dagar senare med 27 % förlust
WntResearch                 11,60-12-60           sålde en månad senare med 6 % förlust
Shelton Petroleum          25,7                        sålde samma dag med 3 % vinst
Shelton Petroleum          30,1                        sålde 2 veckor senare med 13 % vinst
Image System                0,13-0,18                sålde 2 veckor senare med 13 % förlust
Cybercom Group           2,32                        sålde 1 vecka senare med 4 % förlust
G5 Entertainment           42,1                        sålde 2 veckor senare med 14 % förlust

Totalt: Förlust på många tusenlappar. 


Förlusten i Star Valut B var nästan 5 gånger så stor som Shelton vinsten(den enda vinsten). Den var även ungefär 50 % större än de övriga förlusterna tillsammans. September 2013 var en lärorik period, då jag genom att blint följa forum-skriverier förlorade mer än halva min Nokia vinst. Bolag köptes utan analys eller aning om ifall de var billiga eller dyra. Detta ledde till att jag sålde dem, så fort det blev skakigt eller en liten vinst gick att ta hem. Därmed fanns ingen uppsida, och stor ner sida. Hade en analys gjorts innan köp, så hade aldrig Star Valut köpts. Om jag tittat närmre på Wnt, så hade jag upptäckt att jag inte har en aning om vad de höll på med. Med lite självkännedom, hade jag inte köpt ett långsiktigt bra, men ett kortsiktigt dåligt köp som Cybercom. Hade jag räknat på siffrorna, så hade G5 Entertainment sett övervärderade ut med en kurs runt 42 kronor. 

Lärdomar: Köp inte läkemedelsbolag, du förstår dig inte på dem. Köp inte företag enbart baserade på vad folk skriver i forum. Köp inte bolag som vore bra långsiktigt, om du inte orkar vara långsiktig. Köp inte bolag som du borde kunna sätta dig in i utan problem(Star Valut) utan att ens försöka sätta dig in i dem.

Starbreeze – 03 september och väldigt lång tid framöver.

Samma dag som Nokia såldes, handlade jag en post i Starbreeze. Posten kostade mig 28 öre/aktie. Köpet var från början liknande det som gjordes i de ovan nämnda små-bolagen, men när dessa såldes av efterhand, så valde jag istället att ligga kvar och fylla på i Starbreeze. När väl investeringen var gjord, så blev jag väldigt motiverad att fortsätta ta reda på mer information om bolagen. Efterhand som jag fick mer kött på benen genom att läsa på, så fick det mig att istället handla fler aktier. Starbreeze aktier inhandlades vid nedanstående tidpunkter, till följande kurser. Utöver dessa så tog jag även kortare(kortare i tid) positioner i bolaget. Transaktionerna nedan ökade dock antalet akter och alla aktier köpta vid tillfällena nedan behölls åtminstone året ut.

03 september – 28 öre
09 september – 30 öre
21 november – 65 öre (när aktien föll efter rapporten)
22 november – 59 öre
25 november – 55 öre
06 december – 54 öre
17 december – 47 öre

Starbreeze är min överlägset bästa aktieaffär någonsin och kommer även vara en del av en eventuell framtida 2014 sammanställning. På de första aktierna som köptes gjordes tillslut över 150 % vinst och de som gav sämst vinst gav 20 %.

Vinst: 20-150% beroende på vilket inköpstillfälle
Lärdomar: Om man tror på något och det går ner och allt i sin kalkyl talar för att det inte borde gå ner utan upp, så kan det vara bra att köpa mer. Bättre att ha mycket aktier i något man tror på och förstår, än att sprida riskerna till saker med sämre potential eller som man har mindre kunskap om.


Q3 - 2013

In och ut ur småbolag – Q3-Q4 2013

Under nästa kvartal försatte handeln se ut som i det föregående kvartalet. Jag lyckade bland bli Sveriges sämsta Josab trader(gick minus över 20 % under en period då aktien gick upp). Utöver Josab förlorades även pengar på PetroGrand, Prostata Lund, Karo Bio och Wesc. I procent av portföljen så var mina småbolagsaffärer tillräckliga för att vända ett annars positivt kvartal till förlust. Under perioden gjordes fortfarande ingen analys, utan småbolag köptes och såldes hej vilt utan varken målkurser eller aning om ifall det var dyrt eller billigt. Många av bolagen jag var inne i har sedan förra året rusat, andra har kraschat.

Under början av december gjorde jag också ett stort misstag. En dag blev min rädsla mig att börsen skulle gå åt skogen för stor och allt såldes av allt utom Starbreeze. Dagen mina känslor tog överhanden, var en dålig börsdag och börsen gick surt. Försäljningen slog mot portföljen och på bara den dagen så tappade portföljen flera procent(se lägstapunkten för december i diagrammet nedan), som jag vunnit tillbaka om jag stannat kvar.

Q4-2013

Summering av 2013:

Stora vinnare 1:a Starbreeze, 2:a Nokia, 3:a inget.
Stora förlorare 1:a Star Valut, 2:a Prostata lund, 3:a Josab
Köpte: Bolag som folk rekommenderade på forum + Nokia som jag själv hittat.
Sålde: Allt som jag köpt och efter kort tid kom på att jag inte ville äga.

Nyvunnen kunskap om 2013
Mängden transaktioner som genomfördes under året
Storleken på vissa av mina dåliga affärer(och hur mycket som förlorades på dem)
Hur kort tid jag ägde vissa bolag.

Kunskap om 2013, där en påminnelse krävs
Hur lite som krävdes för att jag skulle köpa något på den tiden
Hur liten andel av bolagen som jag faktiskt behöll och vågade lita på.

Nöjd med:
De 3 bolagen jag inte sålde när de gick ner (Starbreeze, Nokia och CDON) var också de 3 bolagen som jag trodde på. Dessa bolagen läste jag på mycket om och för dessa 3 bolagen hade jag en aning om vilka kurser som var höga och låga. Hade jag haft en analys som jag hade litat på i de andra bolagen så hade det förmodligen gått upp för mig att jag aldrig skulle ha köpt dem. Har man gjort sin egen analys vågar man stå kvar när det blåser och det är en av anledningarna att denna blogg skapades. Jag hade tur som hittade Starbreeze när jag famlade i mörker, men var skicklig som behöll och fyllde på när det gick ner. Nuförtiden försöker jag baser mina investeringar på kunskap och analys, nuförtiden försöker jag göra fler Starbreeze affärer, och färre Star Valut affärer.


Jag hoppas att detta inlägg kan hjälpa mig själv att fatta bättre beslut i framtiden. 2013 slutade trots allt på 61 % +, men med bara lite bättre beslut, och lite mer is i magen, så hade året istället landat närmare 90 % +.


2013