måndag 1 december 2014

Aktietorget Insiderköp - 01/09-01/12 2014

I sammanställningen nedan kommer de 3 senaste månadernas insidertransaktioner på aktietorget summeras. Summeringen kommer enbart innefatta transaktioner av typen "ökade innehav". Sammanställningen kommer att utgå från alla bolag och tillslut kommer enbart bolagen med de mest lovande transaktionerna finnas kvar. Detta är det andra inlägget i serien, det första finns att hitta på länken nedan:

http://jakten.blogspot.se/2014/09/aktietorget-insiderkop-0106-0909-2014.html

Aktietorget är en av Sveriges alternativa marknadsplatser för handel med värdepapper. Marknadsplatsen innehåller allt från lite större bolag, till väldigt okända företag. Anledningen att detta blogginlägg handlar om bolag som är listade på aktietorget, är marknadsplatsens snygga insidertransaktionshantering. På aktietorgets hemsida finns en tjänst där investerare väldigt enkelt kan se alla transaktioner. 

Antal bolag på aktietorget: 128 st
Antal insider transaktioner som har skett sedan 01/09/14: 608 st
Antal värdepapper där en "ökade innehav" transaktioner har skett sedan 01/09/14 som fortfarande är listade : 47 st

En "Minskade innehav" transaktion har skett i 20 av dessa. Dessa 20 bolag tar jag bort från listan. Av de kvarvarande efter denna filtreringen har det skett regelbrott i 3 av bolagen. I SensoDetect, BrainCool genomförde en närstående en transaktion samma dag som rapporten. I Vivoline skedde en liknande transaktion 16 dagar innan rapport. Jag behåller dessa bolag på listan, men ledningen bör vara noggrannare med att följa aktietorgets regler. Då ECOMB TO 1 är en teckningsrätt och inte ett bolag så kommer inte de positiva transaktionerna i det pappret tas med.

Kvarvarande bolag: 26

---------------------------------------------------------------------------------

Bolag där antal aktier köpta multiplicerat med dagens aktiekurs är mindre än 50 000. Dessa transaktioner är "för små," i kronor och öre, för att nå toppen av bolagen med tydligast positivt insideragerande.

antal kurs antal*kurs
Latvian Forest B 6842 7,05 48 236
Xtranet 46143 1,00 46 143
Ortoma B 5000 7,05 35 250
Ambia 1500 15,10 22 650
Delta Minerals B 84194 0,229 19 280
C Security 11804 1,50 17 706
Vindico Security 14000 1,24 17 360
Caucasus Oil 32500 0,398 12 935
IDL Biotech B 8000 1,40 11 200

Kvarvarande bolag efter att dessa är borttagna: 17

---------------------------------------------------------------------------------

Bolag där köpen står för mindre än 0,15% av bolaget

antal antal aktier %
Botnia Exploration 105191 77 809 228 0,1352%
BrainCool 21207 17 171 816 0,1235%
Vivoline 26000 22 870 326 0,1137%
Enzymatica 5700 24 961 438 0,0228%
---------------------------------------------------------------------------------

Kvarvarande bolag: 11

antal antal aktier kurs % antal*kurs
SyntheticMR 340860 4 040 078 76,50 8,4370% 26 075 790
Phase Holographic 264384 9 806 510 6,30 2,6960% 1 665 619
MediRätt B 188000 7 620 000 2,70 2,4672% 507 600
TiksPac 100000 7 114 089 3,85 1,4057% 385 000
Accelerator 212322 16 461 951 1,08 1,2898% 229 308
Yield Life Science B 90850 12 444 335 3,60 0,7301% 327 060
SensoDetect 33500 6 035 791 5,35 0,5550% 179 225
Spago 23463 5 528 787 12,50 0,4244% 293 288
Serstech 26000 14 248 735 4,80 0,1825% 124 800
Zenicor 6895 4 453 300 12,00 0,1548% 82 740
Peptonic Medical 12000 7 971 054 8,35 0,1505% 100 200

---------------------------------------------------------------------------------

Summering: Personer med insyn i dessa 11 bolag har under de senaste 3 månaderna utökat sina aktieinnehav. Detta skulle kunna vara en anledning att som investerare titta närmre på bolagen.

SyntheticMR har rusat efter att transaktionerna skedde och även Phase Holographic har haft positiv kursutveckling den senaste tiden. I fallen TiksPac, MediRätt B, Accelerator, Yield Life Science B och SensoDeterct har kursutvecklingen varit negativ eller mer neutral under de senaste 3 månaderna. Detta gör att insider transaktionerna kan ha skett på kurser över dagens. De övriga bolagen på listan har jag inte tittat närmre på.

Då all data är sammanställd via script (bortsett från antal aktier), Jag anser att detta är en möjlig, relativt objektivt väg att filtrera ner aktietorgets 128 bolag till en hanterbar lista av bolag att titta närmre på.