onsdag 26 augusti 2015

Tankar om börsen - hösten 2015, del 1

Jag har aldrig varit med om en nedgång på börsen. Jag har varit med om nedgångar i aktier som jag ägt, men jag har aldrig varit med om en generell större nedgång. Mitt intåg på börsen skedde i januari 2013. Det innebär att jag missat finanskrisen 2008 och skuldkrisen 2011. 2008 satt jag istället hemma hos mina föräldrar och läste på di. Jag läste även böcker skrivna av domedagsprofeter som sa att allt skulle gå åt skogen. På den tiden följde jag nyhetsbevakningen, men inte enskilda aktier. Jag var permanent skeptisk på den tiden, vilket gjorde att jag aldrig var intresserad av att köpa något. Jag hade inte varit intresserad av att köpa Swedbank 2009 då jag ansåg att det ekonomiska systemet skulle falla sönder. Avsaknaden av aktier vid tidigare nedgångar gör dock att jag har svårt att veta hur jag ska hantera de senaste dagarnas turbulens. Jag känner mig väldigt historielös och ny.

Därför har jag börjat sammanställa data. Varför börjar han inte bara prenumerera på Börsdata(www.borsdata.se) kanske du frågar dig? På det svarar jag att det är roligare att sammanställa data själv. Det är även gratis att sammanställa data själv. Får du ett färdigt diagram är det inte säkert man förstår allt. Vidare så spenderar man mycket tid om man sammanställer själv. Det kan låta negativt, men fördelen är att man tänker på innehållet under tiden. Jag föredrar att själv skriva en analys framför att läsa en analys. Skriver jag den själv förstår jag det hela bättre. Jag tänker att samma sak gäller börsen i allmänhet.

Den enda gången jag varit med om en nedgång på börsen var hösten 2014. 2014 tappade OMXS30 10,66% på 19 dagar. 10% eller mer brukar anses vara en korrektion. Hur står sig denna sommarens nedgång mot hösten 2014?
Linjerna är väldigt olika. Höstens 2014 års nedgång ser väldigt kortvarig ut om man jämför. Det är alltså ingen tvekan om att den nuvarande nedgången är värre än 2014 korrektionen. En kort nedgång med en uppstuds efter är ett tecken på att köpare snabbt strömmar till och ser nedgången som en möjlighet att köpa. En långsammare återhämtning innebär att folk tvekar mer. Grafen för 2014 var rakt ner och sedan rakt upp. Grafen för 2015 är en kamp mellan olika tankar.


Vad finns det för andra korrektioner i närtid?


Att jämföra med 2014 känns väldigt fel. När jag tittar tillbaka så hittar jag korrektioner våren 2013 och våren 2012. Den som utspelade sig våren 2012 är nära knuten tidsmässigt till finanskrisen 2011. Att det skedde en korrektion våren 2013 (röd linje), hade jag ingen aning om. Låt oss jämföra dessa med dagens utveckling. Tryck på diagrammet om du vill se ett större diagram!
Vad man ser tydligt på grafen är att de senaste årens korrektioner har vänt efter mellan 15 och 55 dagar. Den vi just nu är inne i har sin djupaste botten (än så länge) efter 83 dagar. Den nuvarande nedgången är även djupare än de tidigare. Korrektionerna ovan känns lättare än dagens. Den från 2012 kom precis efter finanskrisen och hör till finanskrisen. Jag är inte säker på om man ska räkna 2012 nedgången som en separat korrektion eller om man borde räkna in den i nedgången 2011.

Minna tankar säger att den pågående sättningen är större än de andra i diagrammet. Därmed bör man kanske istället jämföra den med de lite djupare nedgångarna under 2000 talet. Det är för sent för den pågående nedgången att vara en ny "hösten 2014 nedgång". När jag kollar igenom OMXS30 data (som helt gratis går att ladda ner på länken nedan), så ser jag följande tillfällen på 2000-talet där börsen gått ner lika mycket eller mer än idag,

Eurokrisen 2011
Finanskrisen 2007-2008
En rekyl på 18,42% 2006
IT-kraschen nedgången 2000-2002

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser?Instrument=SE0000337842


Låt oss jämföra med 2006, den lugnaste av de 4


Som ni ser i grafen nedan är det pågående fallet i nivå med ungefär var man befann sig efter en lika lång period av nedgång 2006. 2006 nedgången var den sista stora nedgången innan en stor uppgångsfas påbörjades. Efter uppgångsfasen kraschade börsen 2008. Dagsläget är väldigt likt var börsen befann sig under 2006. Min tanke är att det snart borde vända upp om inte folk ska börja bli oroliga att vi har kommit in i en långvarig nedåtgående marknad. Jag tror att vi kommer börja närma oss ett avgörande inom de kommande veckorna som avgör mellan en längre negativ trend eller om börsen ska leta sig mot nya toppar.

Jag säger som tekniska analytiker, går börsen upp så går den upp, annars så går den ner!

Jag hade inte kontroll över mina känslor i måndags(den svarta måndagen) och sålde en del aktier. Efter dagen var jag besviken på mig själv, jag hade låtit mina känslor styra. Nu har jag en portfölj bestående av två bolag (Kopy Goldfields och G5 Entertainment) som jag tror på. Jag är redo att följa med dessa två bolagen ner och fylla på ifall börsen skulle ge vika. Jag anser även att jag kan mer än marknaden om dessa bolagen.

Fram tills nyligen satt jag bland annat med Vardia och Jays. Jag hade inte varit redo att följa de bolagen ner i en djupare nedgång. Nu har jag rensat bland kortsiktiga innehav vilket innebär att det finns gott om kapital att köpa för ifall börsen skulle gå ner. Detta kapitalet ska nu få ta det lugnt en stund. Jag känner mig just nu bekväm med att invänta den fortsatta utvecklingen lite vid sidan av. Går börsen upp och den långsiktiga trenden förblir stark så kommer börsen fortsätta att belöna bra nyheter. Fortsätter börsen belöna bra nyheter så tror jag Kopy Goldfields kommer se till så att jag hänger med index i höst. Går börsen ner så tror jag jag klarar mig bra.

Jag har givit mig själv köpstopp under 2 veckors tid(förutsatt att inget av de 2 ovanstående bolagen rasar). Om 2 veckor borde den blå linjen i diagrammet ovan ha vänt upp och närmat sig den röda. Har börsen rört sig i sidled dessa 2 veckorna så kommer jag förmodligen behålla köpstoppet 1-2 veckor till. Skulle börsen ha gått ner mycket om 2 veckor så kanske jag gör ett par mindre köp. Jag har ingen åsikt om hur jag gör ifall börsen går upp, men då jag haft ett bra sista halvår på börsen så gör det inte så mycket om jag missar ett antal procent.

Spännande höst framför oss! September är en mycket intressant månad!

Har tänkt skriva en del 2 till detta inlägget lite senare, har dock lovat många inlägg tidigare som aldrig blivit av, så man vet aldrig. Men då jag känner att jag behöver jämföra dagens börs med de tidigare större nedgångarna så blir det nog en del 2...


måndag 17 augusti 2015

Kopy Goldfields - augusti 2015


 • Investering från partner värderar Kopy Goldfields andel i licensen Krasny till 57 miljoner
 • Tilläggsköpeskilling bedöms sannolik, potentiell intäkt på 17 miljoner
 • Prospekteringsresultat om ett par veckor
 • Produktionsstart på Krasny i början av 2017
 • Diskussioner om försäljning av licenser/nytt "joint venture" samarbete pågår.
 • Börsvärde ca 31 miljoner 

I förra veckan exploderade Botnia Explorations kurs. Aktien var som mest upp över 150%. Jag har sedan maj 2014 följt Kopy Goldfields och tror att bolaget kan vara nästa guld-prospekteringsbolag som uppvärderas. Botnia Exploration rusade från ett börsvärde på 50 miljoner och är nu värderat till över 100 miljoner. Kopy Goldfields är idag värderat till ca 31 miljoner, trots att bolaget är betydligt närmare produktion än Botnia. Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag som prospekterar guld i området Lena Goldfields i Ryssland.


Krasny-avtalet


Krasny är en av Kopy Goldfields prospekterings licenser. Licensen är giltig fram till 2035. och bolaget har identifierat mineraltillgångar på 1,37 miljoner oz på licensen(ett oz motsvarar 31,10 gram guld). I november 2013 tecknade Kopy Goldfields och GV Gold (Rysslands 8:de största guldproducent) en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen blev under sommaren 2014 till ett färdigt avtal. Det totala värdet av avtalet är 9 MUSD (miljoner dollar). Avtalet är uppdelat i 4 delar.


 • Kontantbetalning: 1 MUSD
 • "Steg 1", finansiering av prospektering: 3 MUSD
 • "Steg 2", finansiering av mer prospektering: 3 MUSD
 • Villkorad prestationsbaserad tilläggsköpeskilling: 2 MUSD


Kopy Goldfields har redan mottagit 7 MUSD vilket värderar Krasny licensen till 115,7 miljoner (dollarkurs 8,50). Lyckas Kopy Goldfields uppnå kraven för den villkorade tilläggsköpeskillingen blir avtalets totala värde 9 MUSD. När avtalet fullföljts kommer Kopy Goldfields äga 49% och GV Gold 51% av Krasny.

115 700 000 * 0,49 = 56,7 miljoner
150 200 000 * 0,49 = 73,6 miljoner

GV Golds värdering av Krasny värderar Kopy Goldfields andel till 56,7 eller 73,6 miljoner beroende på om den villkorade tilläggsköpeskilling betalas ut.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/25/kopy-goldfields-kopy-goldfields-och-gv-gold-tecknar-avsiktsforklaring-om-partnerskap-for-att-ta-krasny-projektet-till-produktionsfasen.html 

Den villkorade kontantbetalning på 2 MUSD (17 miljoner svenska kronor) tillfaller Kopy Goldfields om de lyckas bevisa en guldreserv på över 9 miljoner ton(ca 290 koz, koz står för tusen oz) enligt den ryska GKZ standarden. Detta bedömer både Kopy Goldfields och Redeyes analytiker som sannolikt. Sedan Kopy och Redeye bedömde att tilläggsköpeskillingen var sannolikt har positiva prospekteringsresultat kommit. I den senaste uppdateringen skrev bolaget att resultaten ”bekräftar den föreliggande geologiska modell av Krasny fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter”. Sannolikheten borde därmed ha förbättrats. Faller tilläggsköpeskillingen ut har GV Gold betalt sammanlagt 9 MUSD vilket värderar 49% av Krasny till 73,6 miljoner. 

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2014_swedish_page.pdf 
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/interview-kopy-goldfields-ceo-mikhail-damrin
http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-forbattrade-utsikter-kopy
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16720 

Krasny avtalet är inte enbart viktigt för Kopy Goldfields. Det är även viktigt för GV Gold som 2013 uttalade ett mål om att öka sin produktion med 66% fram till 2017. Ett sätt att uppnå detta är om de sätter igång flera nya anläggningar och just nu är Krasny licensen bolagets näst största prospekteringssatsning. GV Gold har alltså starka incitament att snabbt föra Krasny vidare mot produktion. Bilden nedan visar GV Golds investeringar i olika prospekteringsprojekt under 2014. 3 av GV Golds 9 senaste pressmeddelanden handlar om Krasny-licensen.http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf


Arbetet med Krasny


Den prospekteringsfinansierande delen av avtalet (6 MUSD) är uppdelad i 2 steg. Det första steget pågick från sommaren 2014 till vinter 2015. Mellan steg 1 och steg 2 hade GV Gold möjlighet att avbryta samarbetet. Efter steg 1 summerade Kopy Goldfields resultatet på följande sätt:

 • ”Samtliga prospekteringsmål för steg 1 har överträffats.”
 • ”Såväl genomsnittlig guldhalt som total mängd guld ökar baserat på en intern mineraltillgångsberäkning efter steg 1.”
 • ”Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten.”
 • ”Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet.” ”prospekteringskostnaderna långt under budget”

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8088

GV Gold valde att gå vidare och bekräftade därmed att de var nöjda med samarbetet och resultaten från steg 1. I Kopy Goldfields årsredovisning 2014 (skriven under våren 2015) finns följande kommentar från GV Gold:

”I december 2014 slutfördes det första steget. Resultatet var att vi fick en bekräftelse på de förväntade geologiska reserverna... Vi är glada över samarbetet och att få arbeta ihop med Kopy Goldfields team. Vi är övertygade om att genom våra bolags gemensamma ansträngningar kommer Krasny-projektet framgångsrikt att utvecklas till produktion och bli bas för ett långsiktigt samarbete mellan oss.”

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2014_swedish_page.pdf

Borrningarna på steg 2 påbörjades den 10 juni i år och den svaga ryska valutan har minskat kostnadsprognosen från 3 MUSD till 2 MUSD. Besparingen har inneburit att budgeten för steg 2 nu även kommer finansiera fortsatt arbete med lönsamhetsstudie efter prospekteringen är avslutad. Pengarna som blev över har också används till att köpa en licens för alluvial guldproduktion vid Krasnys fot. Kopy Goldfields, GV Gold och Ryska medier skrev om denna nyheten. Kopy Goldfields köpte licensen för att få kontroll över hela Krasny, men utesluter inte möjligheten att alluvial produktion med en partner kan komma att ske innan själva gruvan på Krasny sätts i produktion.

"Detta kommer potentiellt att ge oss intäkter från alluvial guldproduktion innan vi uppnår intäkter från berggrundsproduktionen. LLC Krasny behöver inte hantera denna produktion på egen hand eftersom dett finns ett antal alluviala guldproducenter i området som kan tjäna som operatörer och dessutom har vår joint venture partner GV Gold både utrustning och erfarenhet av alluvial produktion i området.”

En annan positiv sak med Krasny är närheten till existerande produktion och vägar. Infrastrukturen som krävs för produktion finns redan är på plats. Fallet i den ryska valutan har under de senaste 12 månaderna mer än vägt upp fallet i guldpriset. I dollar nådde guldet sin topp 2011, i rysk valuta toppade guldpriset i år. Dagens guldpris i ruble är högre än toppen 2011.

GV Gold äger en aktiv gruva i närheten av Krasny. Kopy Goldfields har bjudit in investerar att komma och besöka Krasny i september, besöket innehåller ett studiebesök på GV Golds aktiva gruva, vilket tyder på en bra relation mellan bolagen.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/07/16/kopy-goldfields-kopy-goldfields-inbjuder-till-att-besoka-krasny-projektet-i-bodaibo-ryssland.html
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16576
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16708

Den 30 juli 2015 publicerade bolaget sin första operativa uppdatering med resultat från arbetet med steg 2. Bolaget konstaterade följande:

 • ”prospekteringsprogrammet fortsätter i enlighet med plan”
 • ”Resultaten hittills från prospekteringssteg 2 bekräftar den föreliggande geologiska modell av Krasny‐fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter.”
 • ”Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten”

Allt som rapporterades tyder alltså fortsatt på att bolaget kommer lyckas med att bevisa 300 koz och att de därmed kommer få tilläggsköpeskillingen från GV Gold. Nästa uppdatering väntas komma under första halvan av september och varje uppdateringen som går i linje med förväntan minskar risken i projektet samtidigt som potentialen består. Torsdagen den 20 augusti kommer bolaget släppa sin halvårsrapport med fler kommentarer från VD Mikhail Damrin. När hösten prospektering är klar finns tillräckligt med data för att man ska kunna göra en lönsamhetsstudie över Krasny licensens potential. Det har pratats om 30 koz om året i 10 år. Dagens guldpris är 1 117 dollar/oz.

1 117(guldpris) * 8,50(dollar) * 30 000 (oz)  = 284 835 000

Den delen av Krasny som avtalet rör har 320 koz i antagna och identifierade mineraltillgångar. Totalt på Krasny licensen finns 1 370 koz i mineraltillgångar. Prospekteringen sker alltså på en del som innehåller ca 23% av licensens totala tillgång. Prospekteringsprogrammet sker på den centrala delen av mineraliseringen och ner till 200 meters djup, detta är den delen av fyndigheten som ligger närmast ytan och därmed är billigast att utvinna. Vid en Redeye presentation i september 2014 pratade Kopy Goldfields om produktionskostnader på 600-800 dollar i Lena Goldfields (området där Krasny ligger). Räknar man på kostnader på 800 dollar/oz så skulle det kosta 204 miljoner per år att ta upp 30 koz ur berget.

284 835 000 - 204 000 000 = 80 835 000.
80 835 000 * 0,49 (Kopy Goldfields andel) =  39 609 150 kr.

Siffrorna ovan bör tas med en stor nypa salt i väntan på lönsamhetsstudien. Min poäng är att det finns goda möjligheter att 23% av Krasny fyndigheten kan ge Kopy Goldfields fina vinster i 10 års tid(om det blir gruva).

http://www.kopygoldfields.com/projects/krasnyy/
http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9187
https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/moyazg5m?auto_play=true&seek=0&s_referrer=http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/company-presentation/&domain=&tags=&categories=
Kassa, övriga licenser och ledning


Bolaget är i princip skuldfritt (bortsett från ett lån på 3 miljoner från Novatelligence AB). Novatelligence AB kan konvertera lånet till aktier våren 2016. Värt att notera är att Novatelligence AB är storägare i bolaget och sitter på 6,9% av aktierna. Skulden är alltså till en intressent som vinner på om det går bra för bolaget. Kopy Goldfields satt på en kassa på 1,1 miljon vid årsskiftet 2014/2015. Sedan dess har 10,9 miljoner tillförts före emissionskostnader(i januari). Vid en tidpunkt för året tog bolaget upp ett kortsiktigt lån för att lösa finansiering i väntan på en inbetalning. Bolaget har alltså bevisat nyligen att de kan lösa tillfälliga likviditetsproblem. Redeye har räknat på bolagets burn-rate och kommit fram till att den låg runt 5 miljoner för andra halvåret 2014. Redeye räknar med lägre burn-rate i år då GV Gold står för merparten av alla kostnader. Baserat på detta borde bolaget klara sig fram tills tilläggsköpeskillingen trillar in på kontot. Bolagets styrelse gör samma bedömning i årsredovisningen där de skriver:

”Med beaktande av den nyligen genomförda nyemissionen, det omförhandlade lånet samt den sannolikt tillkommande tilläggsköpeskillingen i Krasny-projektet är det dock styrelsens bedömning att Bolaget är finansierat för resterande delen av räkenskapsåret och har förmåga till fortsatt drift.”

Bolagets har även målet för 2015 är att sälja Kopylovskoye-projektet (bolagets ursprungliga licens som givit bolaget dess namn). Redeye värderar licensen till 13 miljoner vilket jag ser som en rimlig värdering. 2014 lyckades nämligen Kopy Goldfields sälja 2 licenser med mindre identifierade tillgångar för 10 miljoner. I en intervju med Redeye den 3 augusti konstaterade bolagets VD att:

”Our target is to sell or develop Kopylovskoye into production under a Joint Venture and find a partner for exploration of the Northern Territories. We are holding discussions with several potential investors over both project” 

Det finns alltså konkreta diskussioner om avtal som skulle kunna frigöra ytterligare kapital. Jag värderar Kopylovskoye (försiktigt) till 10 miljoner.

http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/shareholder-structure/
http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-forbattrade-utsikter-kopy
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/interview-kopy-goldfields-ceo-mikhail-damrin

Vid nyemissionen i vintras tecknade merparten av ledningen fullt. Den enda i ledningen som inte tecknade fullt var styrelseledamoten Markus Elsasser. Markus har nu lämnat styrelsen vilket förklarar att han inte deltog. Sedan dess har CFO Tim Carlsson handlat 216 000 aktier. Under 2014 valde styrelsen att frivilligt halvera sina arvoden för att hjälpa bolaget ekonomiskt. Styrelse och ledning har sedan jag började följa bolaget agerat aktieägarvänligt. Jag har vid ett flertal tillfälle varit i kontakt med CFO Tim Carlsson och jag har möts av ett trevlig och tillmötesgående CFO.

Tabell över ledningens deltagande vid emissionen:

20150126 Kjell Carlsson buy share 61 000
20150126 Mikhail Damrin buy share 55 596
20150126 Andreas Forssell buy share 56 000
20150126 Tim Carlsson buy share 104 000
20150126 Johan Österling buy share 230 000


Sannolik utveckling den närmaste tiden


Jag tror att följande kommer hända:
Bolaget fortsätter att rapportera resultat i linje med förväntan och 300 koz bekräftas. Baserat på detta så motar bolaget tilläggsköpeskillingen denna vintern. Detta utfallet är i mina ögon det mest sannolika utfallet för det kommande halvåret vilket motiverar följande värdering av bolaget:

((9 MUSD (avtalets storlek) * 8,50 (nuvarande dollarkurs) ) / 51 (GV Golds andel)) * 49 Kopy Goldfields andel = Kopy Goldfields andel i Krasny bör värderas till 73,5 miljoner.

Kassa på 17 miljoner(efter att tilläggsköpeskillingen har trillat in på kontot) och skulder på 3 miljoner (bolagets lån). Kassan denna vintern kommer innehålla 14 miljoner.

Kopylovskoye licensen värderar jag till runt 10 miljoner, mer om avtal trillar in. Jag värderar bolagets tredje licens (Norra territoriet) till 0 kr. Potentiell ytterligare uppsida finns i ifall avtal trillar in om någon av licenserna. Bolaget bedömer att Norra territoriet har "blue sky" potential.

Total värdering av bolaget 73,5(Krasny) + 14(Kassan) + 10(Kopylovskoye+Norra territoriet)  = 97,5 miljoner vilket motsvarar 1,76 kr per aktie denna vintern.

Detta förutsätter dock att höstens arbetet går i nivå med bolagets förväntningar. Innan man köper aktier bör man göra en riskbedömning av sannolikheten att det går bra. Både bolaget, deras partner och Redeye är dock mycket positiva. Redeye (som har en riktkurs på 1,59 kr) skriver i sin senaste kommentar att:

”Implicit prisar marknaden in att Krasny-projektet inte faller väl ut trots alla de positiva resultat som Kopy har presenterat.” 

Baserat på dagens kurs bedömer marknaden att sannolikheten att höstens arbete lyckas är runt 33%. Jag bedömer att detta är en felprissättning och att den reala sannolikheten istället är över 70% vilket borde motivera kurser på över 1,20 kr redan idag (en dubblering från dagens 0,57 kr).

http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-allt-enligt-planen-i-krasny


Fotnot: jag äger mycket aktier i bolaget.


söndag 9 augusti 2015

Aktietorgets minsta bolag del 2 - Orezone AB

Börsvärde 7,14 miljoner
Kurs 07/08: 0,16
Antal aktier: 44 626 071

Resultat: -220 000 kr (2014)
Intäkter 0 kr (2014)
Kostnader 2014: Löner och Sociala avgifter 51 517, Övriga kostnader 169 240

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Orezone/73921/382695.pdf
http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006452546


Vad får man för pengarna om man köper aktier?


Bolaget är ett prospekteringsbolag, aktivt i Sverige med 10 undersökningstillstånd i sin portfölj. Strategin är att på kortast möjliga tid, till lägsta möjliga kostnad identifiera fyndigheter på licenserna. Bolaget tog nyligen in 4,2 miljoner via en till 60% tecknad nyemission. Bolagets enda anställda, deras VD Anders West ska tidigare ha varit drivande i ett projekt på filipinerna som sålts till Freeport-McMoRan Inc, en av värdens största koppar producenter. Nu ska han försöka göra samma sak i Sverige. Licenserna ligger i Värmland, Västerbotten och Norrbotten och har giltighetstid som varierar mellan en månad och 2,5 år.  Svenska myndigheter get tillstånd som varar i 3 år som sedan kan förlängas i omgångar. En del av licenserna ägdes tidigare av Archelon AB, vilket förklarar att de har kort giltighetstid.

Då bolaget i princip inte existerade förra året så förväntas kostnaderna gå upp i år. Bland annat ska bolaget betala för platsen på aktietorget (ca 150 000), styrelsearvoden på 222 500 och lön till VD. Totalt kan jag tänka mig att listningen, styrelse och Anders kommer kosta bolaget runt 600 000 - 700 000 per år. Resterande delarna av bolagets kassa kommer kunna användas till prospektering. Därmed kan bolaget prospektera för lite över 3 miljoner utan att behöva ta in kapital. Skulle man köpa aktier idag så motsvarar alltså kassan ca halva aktiens värde och utöver det får man en erfaren person i branschen (Anders) och 10 undersökningstillstånd.Lite smått och gott om bolaget: 


Bolaget skriver i sin årsredovisning från 2014 att "Vi minimerar riskerna till exempel genom att skaffa så många objekt som möjligt.." vilket jag reagerar på, då jag inte ser hur det skulle minska risken. Låt oss säga att bolaget skaffat 2 undersökningstillstånd till, hur hade detta minskat risken? I mina ögon ligger risken snarare i pengar som bränns på prospektering/undersökning utan resultat.

I övrigt så innehåller dock VD orden i 2014 års årsredovisning en del intressant. Bolaget uttrycker bland annat att de håller sig till områden där prospektering är miljömässigt och socialt acceptabelt, ligger rätt med avseende till infrastruktur och transporter och att de kommer sälja projekt innan den riskfyllda och kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. Anders West skriver om sig själv att han har flera decennier med erfarenhet inom guld, koppar och nickelprospektering. Områdena som bolaget undersöker ska bland annat innehålla Guld, Koppar, Nickel och Zink.

Den 22 juni noterades bolaget på Aktietorget, kursen har sedan dess fallit från en öppning på 22 öre till 16 öre. Kursen var nere på 13 öre som lägst under öppningsdagen. Bolagets emission skedde till teckningskursen 25 öre. För varje aktie man tecknade fick man även en teckningsoption. Nedan följer beskrivningen av hur teckningsoptionerna fungerar. Teckningsoptionerna går i dagsläget att komma över för runt 1 öre styck.

"Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att under två teckningsperioder, 24 augusti – 7 september och 2 november – 23 november 2015, teckna en aktie till en kurs uppgående till sjuttiofem procent av den genomsnittliga handelskursen i Bolagets aktie enligt AktieTorgets officiella kursstatistik avseende den period om tjugo handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Teckningskursen skall emellertid inte understiga 0,25 kronor, eller överstiga 0,55 kronor." 


Tror man på kurser över 26 öre är alltså teckningsoptionerna mer fördelaktiga än aktier.


Bolagets första nyhet och lite om ägarna: 


Den 14 juli släppte bolaget sitt första pressmeddelande rörande verksamheten. Aktiemarknaden reagerade inte nämnvärt. Aktier värda ca 30 000 kr bytte händer under dagen. I pressmeddelandet berättade bolaget om "en intensiv prospekteringskampanj fokuserad på södra Västerbotten". De hittade höga halter av Zink (30%) och en del Gallium. Undersökningen måste ha skett på ett ställe där de saknar officiellt tillstånd då bolaget nu ansöker nu om undersökningstillstånd för området.

Vidare berättade bolaget att de hade tecknat ett "förköpsrätt" avtal med  "Flitegold Pty. Ltd." angående Orezones licens Surberget i Vilhelmina kommun(även denna i Västerbotten). På licensen Surberget ska Vanadin och Molybden finnas, 2 sällsynta metaller. Om man googlar Flitegold hittar man ett australiensiskt råvarobolag som varit igång i några årtionden och som har lite över 50 anställda. De verkar dock inte ha någon hemsida vilket är ovanligt. Inga summer nämns i pressmeddelandet.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74482
http://www.aktietorget.se/pressdocs/orezone/documents/orezone_memo_150306-final.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Molybden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanadin
https://www.manta.com/ic/mvml8d0/au/flitegold-pty-ltd


Orezone AB sattes på börsen av Archelon AB, som också är noterat på Aktietorget. Archelon äger idag 12 miljoner aktier i Orezone . Andra stora ägare är Anders West med 2,5 miljoner aktier och Capensor Capital AB (ett bolag som arbetar med svenska småbolag). Övriga insiders(styrelsen och närstående till dem) äger total ca 1,7 miljoner aktier. Anders West äger även lite över 50 000 optioner som han fick när han tecknade aktier vid emissionen.

http://www.orezone.se/index.php/ir/aktien


Kort summering: 


Skulle man rent hypotetiskt köpa aktier i Orezone så gör man ett bet på Anders West, bolagets VD, storägare och enda anställda. Då bolaget är värderat till ca 3-5 miljoner efter kassa så värderar man i princip hans kunskap och erfarenhet till denna summan. Bolaget är dock i princip så hög risk man kan hitta och jag kan inte bedöma potentialen eller Anders Wests erfarenhet. När bolaget genomfört sin första exit(om en sådan någonsin sker) finns andra grunder att bedöma bolaget på. Skulle man vara intresserad av bolaget så finns teckningsrätterna som ger rätt att teckna aktier till ett rabatterat pris, förutsatt att kursen går upp. Skulle det kommande halvåret gå bra blir teckningsrätterna eventuellt värdefulla, går det dåligt blir de värdelösa i slutet av november.

Bolaget kommer släppa sin halvårsrapport 31 augusti.


Jag äger inga aktier eller optioner i bolaget.

http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006452546

Rekommendation: Vet ejTidigare inlägg i samma serie


Aktietorgets minsta bolag del 1- European Institute of Science AB
http://jakten.blogspot.se/2015/04/European-Institute-Of-Science.html