lördag 17 oktober 2015

Hur man väljer rätt Courtageklass på Avanza

Jag bränner mycket pengar på courtage i samband med köp och försäljningar av aktier. Courtage är pengarna du betalar till din bank för att få köpa eller sälja aktier. Courtage kostar mig en normal månad ofta flera tusen kronor. För några veckor sedan började jag dock tänka på courtage och grävde lite i hur mycket som egentligen försvann till mellanhanden (Avanza). På Avanza kan man själv välja vilken courtagenivå man vill ha. Jag hade, när jag började kolla på detta, courtagenivån "Small". Nedan följer de olika nivåerna man kan välja som kund till Avanza.https://www.avanza.se/mina-sidor/min-profil/min-profil/courtageklasser.html

Frågan jag ställde mig själv var ifall jag skulle nedgradera till "Mini" och därmed sänka mitt lägsta courtage från 39 till 1 kr. En "nedgradering" hade samtidigt höjt mitt rörliga courtage från 0,15% till 0,25%. När tjänar man på att ha de olika nivåerna? Man räknar ut för vilka transaktioner det är fördelaktigt att ha "Mini" genom "39 = x * 0,0025" vilket ger 15 600. Gör man transaktioner under summan 15 600 så bör man ha "Mini". Motsvarande siffra för alla nivåerna är följande.

Mini: Upp till 15 600
Small: 15 601 -  46 000
Medium: 46 001 - 143 478
Fast Pris. Över 143 478


Hur vet jag hur stora transaktioner jag brukar göra?


Min självbild sa att jag handlade för relativt stora belopp, därav valet av "Small". De gångerna man handlar för större summor finns en större tendens att köpen fastnar i minnet än vid små summor. Vad mins du mest, när du sålde ut ett stort innehav för mycket pengar eller när du köpte en chanspost i ett minibolag för en väldigt liten del av portföljen? Jag tror att vi som människor har en tendens att vilja klassificera oss själva i en "bättre" kategori än var vi befinner oss. Vidare är det vedertaget att människor gärna betalar "lite extra" för att slippa osäkerhet och slippa tänka på saker. Vi är byggda på ett sätt som får oss att välja ett lite högre "fast pris" istället för att ta vad som är billigast. Hellre en fast elräkning varje månad, än en växlande något lägre. Hellre bunden ränta på bostadslånet än en osäkerheten som kommer med rörlig ränta. Det är skönt att alltid veta hur mycket courtage du kommer betala utan att behöva räkna på det. 

För att räkna ut vilken courtagenivå jag borde ha exporterade jag min transaktionshistorik till Excel. Med Avanzas handelsplatform går det enkelt att exportera sina transaktioner till Excel. För att göra detta väljer man "Mina Sidor", "Kontoöversikt" och sedan "Transaktioner". Välj inställningar enligt bilden nedan, det är viktigt att du väljer transaktionstypen "Värdepapperstransaktioner" för att filtrerar bort bland annat insättningar och uttag från listan. Sedan väljer du tidsperioden uppe i vänstra hörnet (jag valde 2015-04-24 till 2015-09-24). Gör du få transaktioner föreslår jag att du väljer en längre period. Sedan trycker du på "visa alla"(långt ner på sidan) och avslutar med att trycka på knappen "Exportera transaktioner till Excel".

Öppna sedan dokumentet i Excel och gå ner till slutet av listan med transaktioner. I cellen nedanför den sista transaktionen skriver du sedan följande formel (se bild nedan). Bytta ut "466" i formeln mot radnumret från den sista transaktionen i listan(blåmarkerat på bilden). Byta sedan utan 465 mot antalet transaktioner du gjorde under perioden (vilket är samma siffra som radnumret - 1).

=SUM(SUMIF($G$2:$G466;"<0")*-1+ SUMIF($G$2:$G466;">0"))/465Om någon bryr sig om formeln så tar jag alla transaktioner som är av typen köp och vänder dem från "negativa" till positiva genom att multiplicera dem med -1 och slår sedan samman summan med summan av alla sälj transaktioner. På så sätt får jag fram antalet kronor som totalt är omsatt på kontot. Den totala omsättningen delas sedan med antalet transaktioner. I mitt fall var genomsnittssumman under perioden 11 931,498 kr. Då "Mini" är fördelaktigt för transaktioner upp till 15 600, valde jag efter denna upptäckten att byta från "Small" till "Mini".

Summan 29,83 som står nedanför 11 931,98 är det genomsnittliga estimerade courtaget jag hade betalt ifall jag haft "Mini", en nivå som är klart lägre än 39 kr(minst courtaget på "Small"). 18 174 är ungefär hur mycket jag betalade i Courtage under perioden och 13 900 är vad jag hade betalt ifall jag istället haft "Mini".

Formler jag använt för att få fram dessa summorna:
=G478*0,0025 (vad jag hade betalt per affär med mini)
=477*39 (totalt estimerat courtage med small)
=477*G479 (totalt estimerat courtage om jag hade haft mini)

Baserat på detta så förväntar jag mig att jag kommer spara runt 1 000 kr per månad i minskat courtage på att använda "Mini". Om någon har några frågor om inlägget eller behöver hjälp med att få det ovanstående att fungera så går jag att nå genom "kommentatorsfältet" och finns på Twitter.

Exemplet ovan bortser från att vissa produkter har 19 kr som lägsta courtage(även med mini). Exempel på produkter av den typen är alla aktier och värdepapper som är listade på NGM, Nordic MTF och Aktietorget. Man betalar 59 kr för att köpa aktier på aktietorget om man har courtageklassen small på Avanza.

https://www.avanza.se/prislista/oversikt/handel-sverige.html

söndag 11 oktober 2015

G5 Entertainment - Inför Q3 2015

G5 Entertainment(G5EN) är en relativt liten Sverige-listad aktör som publicerar och utvecklar mobilspel. Bolaget har ett börsvärde på runt 290 miljoner och omsatte under de 4 senaste kvartalen lite över 300 miljoner.  I våras publicerade jag min syn på hur man ska se på bolaget och hur de rekryter användare genom marknadsföring(se länk nedan). Kontentan av inlägget var att G5 Entertainments resultat inte speglade den underliggande lönsamheten i affärsmodellen då man valde att investera hela vinsten i tillväxt. Inlägget innehåller också en beskrivning av bolagets verksamhet.

http://jakten.blogspot.se/2015/07/g5-entertainment-analys.html

När jag publicerade analysen så stod kursen runt 33,50. Sedan dess ha bolaget presenterat sitt Q2 resultat. Q2 resultatet var en besvikelse både vad det gäller omsättning och resultat. I samband med Q2 förvärvade bolaget mobilspelet Brave Tribe, vilket vände ett positivt kassaflöde till negativt. Omsättningen som i Q1 var 97,5 miljoner, sjönk i Q2 till 89,5 miljoner. Det finns en säsongseffekt för mobilspel där fler användare spelar (och spenderar) under vinterhalvåret, men konsensus bland de som följer G5EN var att bolagets starka tillväxt skulle kompensera mer för säsongseffekten i Q2. I nedanstående tabell summerar jag resultatet från Q2. Alla siffror i är tusen kronor.

Vad var bra med Q2?


Bolaget har under 5 kvartal i rad haft en stabil bruttomarginal på 47-49%. Bolagets bruttomarginal (resultatet minus de rörliga kostnaderna) är omsättningen minus avgifter till distributörerna och Royalties till externa utvecklare. Avgifterna till distributörer är inget som G5EN kan påverka och kommer även i fortsättningen ta 30% av omsättningen. Royalties till externa utvecklare går däremot att påverka. I Q2 förvärvade G5EN Brave Tribe och döpte om spelet till Farm Clan. Detta gjorde att man kontrollerade "fem av de tio bäst presterande free-to-play-spelen i portföljen". Dessa 5 spelen betalar inte G5EN några Royalties för. I Q2 rapporten skrev man vidare att "Mahjong Journey var kvartalets höjdpunkt när det kommer till tillväxt och steg kraftigt på butikernas topplistor med ett ökat antal användare och ökade intäkter varje månad som följd.". Kombinationen av framgångarna med Mahjong Journey och förvärvet av Farm Clan gör att jag bedömer att brutto marginalen förmodligen var bättre under andra halvan av Q2 än första halvan, vilket är positivt inför kommande kvartal.

Övriga kostnader vände ner under Q2 (trots en mindre nedskrivning). Detta signalerar om viss flexibilitet även vad det gäller de återkommande kostnaderna. Bolaget lyckades leverera en mindre vinst i vad som brukar vara årets sämsta kvartal. 

http://www.g5e.com/documents/2015/G5_Entertainment_15Q2_Swe.pdf


Vad var dåligt i Q2?


I Q2 2014 växte G5EN med 86% jämfört med året innan. Omsättningen jämfört med Q1 2014 (den kvartalssekventiella tillväxten) var runt 4%. Mellan Q1 2014 och Q2 2014 ökade man dock investeringarna i marknadsföring för att förvärva användare(UA, user acquisition) med nästan 25%. En ökning av UA med 25% mellan kvartalen gav alltså en ökning i omsättning med 4% 2014. 

Tillbaka till 2015 så väljer man att öka investeringarna i marknadsföring med 5,7% vilket resulterar i en omsättning som sjunker med ca 8% jämfört med kvartalet innan. Omsättningen i Q2 var dålig, men jag tror att en stor del av detta består i säsongseffekten. De bästa kvartalen är Q4 och Q1 (vinterhalvåret) medan människor spelar mindre mobilspel Q2-Q3. Hela G5EN caset bygger på en skalbar affärsmodell som ska leverera stora vinster om omsättningen stiger, fallande omsättning(även under svagare perioder) resulterar därför i stora försämringar i resultatet. Bortser man från omsättningen (den viktigaste parametern) så såg Q2 okej ut.


Preliminära Q3 siffror


06 oktober släppte G5EN sin preliminära siffror för omsättning under Q3. Bolagets preliminära siffror brukar stämma väldigt bra överens med de slutgiltiga. Man kan därmed förlita sig på dem när man gör prognoser. Mellan Q2 och Q3 2014 växte man med 9,7%, då lutade man sig mot en ökning av marknadsföringen med 23,5%. I år har dock ledningen sagt följande om UA kostnaderna.

"MINSKAD INVESTERING I ANVÄNDARFÖRVÄRV UNDER TREDJE KVARTALET Ledningen fortsätter att vara dedikerad till att investera i tillväxt, men vi undersöker också hur tillväxten påverkas med en lägre investering i användarförvärv för några specifika spel. Detta förhållande planerar vi att uppvisa under det tredje kvartalet. Denna minskning kan motverkas av en lansering av nya spel, om det anses motiverat med en större satsning på användarförvärv vid lansering."

http://www.g5e.com/documents/2015/G5_Entertainment_15Q2_Swe.pdf

De preliminära siffrorna för omsättning landade trots detta på 96 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 51% jämfört med samma kvartal 2014 och en ökning med 7,3% jämfört med Q2. Bolagets har alltså levererat fortsatt bra omsättningstillväxt, samtidigt som man flaggat för minskade investeringar i rekrytering av nya användare. Detta borde signalera om förbättrat resultat i Q3. 


Q3 resultatet


Jämför man spelens prestation i Q3 med Q2, ser man att det fortsätter att gå bättre och bättre för de egenägda produkterna Mahjong Journey och Farm Clan. Dessa ser ut att vara med och driva upp omsättningen medan The Secret Society (bolagets största framgång) ligger relativt stilla. Baserat på detta bör bolagets bruttomarginal i sämsta fall återgå till normen (48%) vilket innebär royaltie kostnader på runt 21 miljoner i Q3. Min bedömning är att minskningen i kostnader för förvärv av användare kommer var relativt liten. Jag tror att bolaget har återgått till en nivå runt Q4 2014 då bolaget spenderade 19% av omsättningen  på UA. Baserat på detta så skulle "Bruttomarginal efter kostnader för förvärv av användare (%)" landa på 29%, den bästa skadan 2014. Baserat på att övriga kostnader ligger i nivå med snittet för de 3 senaste kvartalen landar EBIT då på 7,6 miljoner och bolaget får en rörelsemarginal på 8%. Jag förväntar mig skatt på runt 2 miljoner vilket ger ett nettoresultat på 5,6 miljoner och ett resultat per aktie på runt 64 öre efter skatt. Jag anser att jag har gjort konservativa antaganden i min prognos.Vad håller på att hända?


Stämmer estimatet så går G5EN in i Q4 med en samlad vinst per aktie för årets första 3 kvartal på 93(41 öre 2014). Men det som är intressant (om siffrorna ovan ger en hyfsad verklighetsbild) är att G5EN har bevisat att de kan sänka kostnaderna för marknadsföring och samtidigt växa. Frågetecknet innan har varit hur mycket av bolagets tillväxt som varit "köpt". Skulle man lyckas minska marknadsföringen och samtidigt växa så bevisar man för första gången skalbarheten i affärsmodellen. Under förra året valde bolaget att skala upp organisationen och man ökade de fasta kostnaderna från 13-14 miljoner till 19-21 miljoner. Den ökade kostnadsmassan beror på en ökad satsning på utveckling, men även en ökad satsning på att fortsätta få bättre koll på sina kunders agerande i spelen. Bolaget har nu en organisation som över de senaste kvartalen kostat 18-22 miljoner. Kan bolaget hålla denna storleken, och fortsätta växa så ser det bra ut. Beroende på vad som sägs i nästa rapport om hur mycket marknadsföring som har krävts för att leverera en omsättning på 96 miljoner så kan det vara så att G5EN bevisar skalbarhet i affären på rapportdagen den 9 november. 


Vad innebär det för framtiden om bolaget lyckats växa trots minskad UA?


I Q4 2014 växte G5EN med 29% jämfört med Q3, motsvarande siffra för 2013 var en tillväxt på 31%. Den kvartalssekventiella tillväxten mellan Q2 och Q3 låg på 7,3% 2015, 9,7% 2014 och 0,4% 2013. Det är alltså tydligt att det finns en positiv säsongseffekt mellan Q3 och Q4, en effekt som inte existerar mellan Q2 och Q3. Bolaget har historiskt vuxit sparsamt mellan Q2 och Q3, samtidigt som de levererat riktigt bra tillväxt mellan Q3 och Q4. Baserat på detta så anser jag att 11% kvartalssekventiell tillväxt i Q4 (vilket ger 30% i tillväxt jämfört med samma period året innan) är ett väldigt konservativt antagande för avslutningen av året. Med konstant bruttomarginal, UA i förhållande till omsättning och konstanta kostnader hade i så fall resultatet per aktie i Q4 landat på 0,87 öre vilket hade givit en årsvinst på 1,8 kr per aktie och ett rullande P/E på 18,4 för de senaste 12 månaderna. Jag tror dock att Q4 2015 kommer leverera mer än 11% sekventiell tillväxt jämfört med Q3. 

Nu är jag ute på djupt vatten, men låt oss dra till med samma sekventiella tillväxt även för Q1 2016, jag behåller kostnadsmassan på samma nivå, låter royalties som andel av totala intäkterna bestå och slänger in samma UA i förhållande till bruttoresultat och omsättningen. Då landar vinsten på sista raden i Q1 2016 på 1,19 kr per aktie och rullande P/E för de senaste 12 månaderna är plötsligt nere på 12. Min poäng är inte att mina estimat stämmer eller att G5EN kommer omsätta 119 miljoner i Q1 2016. Min poäng är att konservativa antagande kan räcka för att G5EN ska växa in i sin nuvarande värdering inom 7 månader. Bolaget växer organiskt med 59% jämfört med förra året och jag anser att värderingen idag inte har tagit höjd för tillväxten, skalbarheten i affären, potentialen att förbättra bruttomarginalen eller att förvärv av användare faktiskt är uppskjuten vinst (och inte bara en kostnad, se min tidigare analys).

Jag upprepar min rekommendation om att det är vettigt att köpa aktier i G5 Entertainment på de nuvarande kurserna. Stämmer mina tankar om Q3 resultatet, så kan bolaget växa in i den nuvarande värderingen redan denna vintern och då har vi ett bolag som växer med 30-50%/år och som samtidigt värderas till riktigt låga P/E tal.

För en annan syn på bolagets Q3 rekommenderar jag alpha Resercher som har en mer positiv syn på Q3 EBIT och beskriver ett scenario med lägre UA i förhållande till omsättningen. Han tror på en positiv reaktion i kursen om en EBIT över 10 miljoner levereras, min syn är att EBIT i linje med estimaten ovan (runt 7,6) är tillräckligt för att bolaget ska ha en ljus framtid.

http://www.alpharesearcher.com/g5s-preliminary-sales-figures-in-line-with-our-estimates/

Jag äger aktier i bolaget. Om du hittar fel i analysen, stavfel eller eventuella tankevurpor så får du gärna kontakta mig så att jag kan rätta till det. Merparten av siffrorna är uträknade(i kontrast till kopierade från bolagets rapporter) vilket gör att det kan finnas avrundningar som skiljer sig mellan mina tabeller och de som syns i G5ENs rapport. 
söndag 4 oktober 2015

Tankar om börsen - hösten 2015, del 2

Jag har varit med om nedgångar i aktier jag ägt, men aldrig om en generell större nedgång på börsen. För att få någon form av grepp över vad som händer försöker jag därför hålla kolla på trenden och index dag för dag. I ett tidigare inlägg från 26 augusti summerade jag mina tankar och jämförde det senaste halvårets nedgång med några tidigare rekyler. Vi var redan då inne i en betydligt djupare och mer långvarig nergång än de mindre korrektionerna som skedde 2012, 2013 och 2014. Dessa tre korrektionerna var i intervallet 10-16%. Jag avslutade med att jämföra med en korrektion från 2006 då OMSS30 föll som mest 18% och konstaterade att det senaste halvårets nergång ännu inte riktigt var lika djup.

http://jakten.blogspot.se/2015/08/tankar-om-borsen-hosten-2015-del-1.html

Låt oss börja där jag slutade mitt första inlägg, med samma graf. När jag skrev mitt förra inlägg hade det gått 85 dagar sedan toppen. Nu har det gått 111 (börs)dagar sedan toppen. Ett förtydligande som jag aldrig nämnde i mitt förra inlägg är att all data presenterad nedan är "stängningskurser". Jag har markerat var vi befann oss för 26 börsdagar sedan med en cirkel och en pil.
Jag mins inte nedgången 2006 när jag tittar tillbaka på mitt liv. Däremot så minns jag IT-kraschen i början av 2000-talet, skuldkrisen 2011 och finanskrisen som kulminerade 2008. Jag kommer nog redan nu komma ihåg denna perioden som vi är i just nu betydligt mer än till exempel förra höstens rekyl. Det finns nog ett starkt samband mellan antal procent ner och hur mycket man kommer ihåg av nedgångar. Det återstår att se ifall vi befinner oss i början på en ny krasch eller i en högst temporär svacka. Oavsett så känns det inte längre relevant att ha nedgången 2006 som jämförelseobjekt. Nedan följer istället en graf där jag jämför den nuvarande trenden med utvecklingen från toppen 2011.2011 och 2016 


Idag finns det en del skräckrubriker i mainstream media, men fortfarande inte så många. Bara en sådan sak som att Aftonbladet.se hade en nedräknare på förstasidan till 1 oktober (Armstrong datumet) säger en del om att vi kommit en bit ner. Det stora intresset för den dokumentären, tyder dock i mina ögon mer på att vi fortfarande är i en marknad där oinsatta faktiskt är intresserade av aktier. Jag var oinsatt 2011, i samband med nedgången sålde jag mina fonder och gick likvid i väntan på att världen skulle gå under. Jag har än så länge inte hört en enda polare som har sålt sina fonder eller sålt sina aktier. När vi är i en riktig nedgång lär många kasta in handduken, än så länge har ingen i min umgängeskrets gjort det. I mina ögon är detta ett tecken på att vi inte kommit lika långt ner som 2011. Ett annat tecken är att vi just nu "enbart" tagit oss ner 20% från toppen, 2011 tog vi oss ner 26% på kortare tid. Jag saknar fakta för att min umgängeskrets representerar allmänheten, men jag tror inte allmänheten har börjat lämna börsen än. Inga aktie-poddar har lagts ner, antalet oerfarna som ger tips om att gå all in i Biotech bolaget X är fortfarande stort och mängden nya medlemmar fortsätter att öga på Shareville och i Aktiegrupperna på Facebook. Om man ignorerar att OMXS30 fallit närmare 20% så är det väldigt svårt att upptäcka att börsen faktiskt har fallit ganska mycket.


Årets utveckling på olika listor


Ser man tillbaka lite längre så ligger OMXS30 årsavkastning just nu på -3,53%. Räknar man med utdelningarna och tittar på SIX30 Return Index istället är årsavkastningen -0,26%. De som passivt investerat i storbolag har alltså trots en nedgång på nästan 20% inte haft en nämnvärd negativ avkastning under året. Ser man det ur detta perspektivet så ser det faktiskt ut som om vi inte är inne i en "bear-trend". Börsen har faktiskt inte fallit så mycket, inte ens storbolagen har gjort det och det kanske inte är så konstigt att humöret fortsatt är gott.

Ett populärt sätt att investera är att välja ut några mer eller mindre slumpvisa bolag som man har anknytning till och sedan köpa aktier i dessa. Det kan vara arbetsgivare, favoritbutiken, tillverkaren av produkter man gillar, tips från en kompis eller ett bolag som äger en fabrik på orten. Investering där köparen av aktien inte tagit hänsyn till bolagsvärdet är i mina ögon slumpmässig oavsett vilket bolag man köper. Personer som gör den typen av investeringar går att jämföra med att kasta pil mot någon av listorna och sedan hoppas man träffar bolagsnamn som går upp. Hur har pilkastningsstrategin fungerat under 2015?


Jag har summerat hur det gått på det olika listorna och resultatet är att 55% av aktierna på large cap, 68% av aktierna på mid cap och 76% av aktierna på small cap givit avkastning (exklusive utdelningar) under året. Räknar man med utdelning så ser det hela ännu bättre ut. Kontentan av detta är att merparten av de som köpt bolag de inte kan något om, fortfarande har fått vinst i portföljen. Det är alltså inte så konstigt att det är ganska lugnt bland småsparare. De flesta som varit på börsen har nämligen fortfarande inte förlorat pengar i år. 26 bolag har givit 50% eller bättre avkastning i år, medan enbart 10 bolag har givit 50% eller sämre avkastning. Att så många bolag givit så bra avkastning gör att många småsparare kan berätta för sina vänner om otroligt bra avkastning på börsen (Fingerprint, Precise, Sensys och Karo) medan betydligt färre berättar skräckhistorier om mer än 50% ner. De bolagen som har gått sämst, är bolag som även gått dåligt innan (bland annat Nordic Mines, Eniro och PA Resources). Det är fler som varit med på väldigt bra resor än på väldigt dåliga resor i år. Nedgången känns än så länge lugn och kontrollerad. Mentala stoppar i vettiga bolag har inte smällt än. Jag tror många småsparare just nu känner sig väldigt nöjda med att ha "duckat" en nedgång. Att man ser en nedgång på OMXS30 och sedan jämför det med småbolagen man äger och tänker "jag har vunnit, ni har förlorat", när man i själva verket tävlat i en helt annan tävling.


OMX Small Cap Sweden PI


Hur har dock småbolagen gått sedan nergången i OMXS30 började? Det finns ett småbolagsindex på www.nasdagomxnordic.com som heter "NOMXSCSEPI, NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN PI, " och går att nå på följande länk-

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser?Instrument=SE0002896373

Kollar man på indexet nedan så har det fallit från 1185,29 till 1118,42 under perioden då OMXS30 har fallit med 17,85%. Småbolagsfallet är än så länge under -6%.  Måndagen den 24 augusti syns tydligt på grafen. Den dagen föll småbolags index med -4,7%. Den 24 augusti står alltså för merparten av fallet på småbolagsindex. Det är den enda dagen som det varit panik på de mindre svenska listorna under nedgången. Under resten av dagarna så har det varit ganska lugnt på det svenska småbolags indexet.Summering, läget och framtiden


Börsen har fallit runt 20% sedan toppen och det ser värre ut än 2006. Än så länge är vi inte inne i ett nytt 2011 eller 2008. OMXS30 har fallit, men små och medelstora bolag har klarat sig väldigt bra. Även de flesta Large cap bolage är fortfarande på plus i år. Börsen har gått ner, men det har ändå varit relativt lugnt att vara exponerad mot aktier. Dagens inlägg gav mig insikt om att småbolag inte har gått ner, denna insikten hade jag inte när jag började skriva detta inlägget. Jag hoppas på att börsen ska fortsätta gå ner så att jag ska kunna köpa bra bolag till låga priser.

I mitt förra inlägg skrev jag att jag hade givit mig själv köpstopp under 2 veckors tid. Jag höll detta i exakt 0 dagar. Den första veckan höll jag dock nere aktiviteten. Sedan inlägget skrevs har jag tagit positioner i ett antal bolag, jag har även spekulerat i nedgång med hjälp av knockoutwarrant (med goda resultat). Totalt har perioden sedan den 26 augusti givit 4,77% avkastning för mig medan OMXS30 fallit med en motsvarande siffra.

Har tänkt skriva en del 3 till detta inlägget lite senare, har lovat många inlägg tidigare som aldrig blivit av, så man vet aldrig. Innan en del 3 kommer så lär börsen antingen rört sig ett antal procent uppåt eller neråt, annars blir det ett väldigt tråkigt inlägg.