onsdag 30 december 2015

Kopy Goldfields - januari 2015

Jag har vid flera tillfällen under hösten skrivit om ett litet prospekteringsbolag. I mina texter har jag skrivit att det är i februari-april 2016 det händer. Nu är väntan snart över. De kommande 4 månaderna är de mest intressanta i bolagets historia och jag förväntar mig en kursdubbling.

www.jakten.blogspot.se/2015/11/kopy-goldfields-november-2015.html


Kopy Goldfields letar guld i Lena Goldfields, ett område i Irkutsk regionen(Sibirien) som ligger i närheten av Sukhoy Log (väldens största oexploaterade guldfyndighet). Runt börsnoteringen 2010 värderades bolaget till 120 miljoner, att jämföra med dagens börsvärde på runt 40 miljoner. 2010 fanns förhoppningar och högt ställda mål, nu finns istället konstaterat guld och konkreta planer på gruva. Ett prospekteringsprogram pågår just nu på bolagets Krasny licensen. Tillsammans med en partner (som finansierar prospekteringen i utbyte mot andel i licensen) håller man på att uppgradera antagna och indikerade mineraltillgångar till kända. 1,37 moz (runt 42,6 ton guld) finns redan på licensen. Efter programmet är tanken att man ska gå vidare mot gruva. Resultaten presenteras i februari till april 2016. Blir resultaten i nivå med planen får bolaget en kontant betalning på 16,6 miljoner (motsvarar 40% av börsvärdet).


Historia


När bolaget noterades var målet att identifiera 140 ton guld och starta den första gruvan inom 3 år. För att lyckas med detta tog bolaget in kapital från ägarna och använde pengarna till att borra på licenserna. Huvudprojektet Kopylovskoye hade historiska ryska guldreserver, dessa skulle man genom borrningar utöka och konvertera till internationell standard. De ryska beräkningarna var baserade på guldmängden ner till 30 meters djup. Totalt spenderade bolaget 49 miljoner på prospektering på licensen, men när man borrade ner mot 130 meters djup upptäckte man att guldhalten sjönk snabbt. Den mängden Guld man hade förhoppningar om, hittades aldrig. När man presenterade Kopylovskoye resultaten rasade kursen.

Medan man arbetade med Kopylovskoye påbörjades ett antal andra projekt. På licensen Krasny såg resultaten lovande ut. Kanadensiska Eldorado Gold (en av världens 10 största guld bolag) såg potentialen och investerade 29 miljoner i Kopy Goldfields, pengarna skulle användas till Krasny och att förvärva fler licenser. Året efter drar Kopy Goldfields igång ett borrprogram på Krasny med 28 miljoner i budget och efter lyckade resultat förlängs programmet. 2013 levererar Kopy Goldfields en JORC rapport på 1,37 moz. Baserad på resultaten göra man preliminära beräkningar som kommer fram till att:

Krasny-fyndigheten som visar att förutsättningar finns för dagbrottsproduktion av 60 koz guld per år under 18 år och 360 MUSD i fritt kassaflöde.

moz står för "miljoner troy ounces", en troy ounce(oz) motsvarar ungefär 31,1 gram. koz står för "tusen troy ounces".

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/prospekt_kopygoldfield_nov_2012_fi2.pdf

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/rightsissuedecember2010/kopylovskoye_prospekt_dec2010_svenska.pdf
http://www.redeye.se/intervju/kopylovskoye-ab/prospekteringsbolag-i-varldsklass

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4507 - Eldorado Gold
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=5921 - 1,37 moz

http://www.kopygoldfields.com/projects/krasnyy/ - Krasny


Allt fokus på Krasny


I samband med Krasny resultaten ändrar bolaget fokus. Istället för att försöka bli en stor spelare inser man sin position, tempot i prospekteringsarbetet saktas ner och en kostnadsfokusering infinner sig. 2 licenser säljs och 2 lämnas tillbaka till ryska staten för att hålla nere kostnaderna. Totalt bantar bolaget ner rörelsekostnaderna med 25% 2012, ytterligare 35 % 2013 och minskar sedan overheadkostnaderna med 14% 2014.

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2014_swedish_page.pdf
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2012_swe.pdf
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2013_swedish.pdf

Den ryska guld producenten GV Gold såg potentialen i Krasny och en avsiktsförklaring tecknades i november 2013. Avtalets värde var mellan 7 och 9 MUSD beroende på utfallet. Avtalet lyfte Kopy Goldfields börsvärde från 30 till som högst 86 miljoner. Guldpriset, som när Eldorado Gold investerade i Kopy Goldfields låg på 1800 dollar/oz hade dock fallit till 1300 dollar/oz. Marknaden var helt förändrad och bolag som tidigare sökte med ljus och lykta efter nya projekt, försökte istället hålla nere kostnaderna. När Kopy Goldfields kurs rusade i samband med GV Gold avtalet valde Eldorado Gold att kliva av som storägare och runt 10 % av det totala antalet aktier såldes via den öppna marknaden. Detta resulterade i att börsvärdet föll tillbaka hela vägen till 30 miljoner under vintern-våren 2014, utan negativa nyheter.

Avtalet var en plan i 2 steg om hur man skulle färdigställa prospekteringen på Krasny innan man gick vidare mot gruva. GV Gold betalade 1 MUSD kontant och finansierade prospektering för 6 MUSD. I avtalet finns även en potentiell bonus på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om arbetet når målen(mer om detta senare). I utbyte mot detta tog GV Gold över 51 % av licensen. Kopy Goldfields förblir operatör på licensen och är det fram tills våren 2016. Prospekteringsprogrammet startade sommaren 2014 och avslutas denna vinter. Just nu håller resultaten på att sammanställas.


http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=6640 – Krasny avtal
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7522 – Avtalet slutförs
Prospekteringen på KrasnyTidsschemat

Programmet startade under sensommaren 2014 och har än så länge pågått i 16 månader. Den 29 oktober 2015 berättade bolaget att JORC rapporten(internationell standard för kvantifiering av guldreserver) och den ryska motsvarigheten GKZ förväntas godkännas av myndigheter under februari-mars 2016. Huvuddelen av fältarbetet på Krasny avslutades i september. Bolaget är alltså på väg att uppnå sitt mål om att vara färdiga med prospekteringsarbetet 18 månader efter starten.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9587 - oktober 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7522 - augusti 14 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9030 – juni 15 uppdatering

Budget

Budgeten för projektet var 6 MUSD. Under projektets gång föll den ryska valutan kraftigt i relation till dollar. Från början var det tänkt att 6 MUSD skulle räcka till att borra 80 hål på licensen. Fallet i valutan gjorde istället att 5 MUSD räckte till att finansiera 97 borrningar. Besparing på 1 MUSD gjorde att bolaget kunde tidigarelägga arbete med lönsamhetsstudien, då finansiering redan fanns på plats. I början av december presenterades att de sista miljonerna skulle användas till ett mindre borrprogram(ytterligare 17 hål) mellan december 2015 och februari 2016 med målet att hitta mer guld på Krasny licensen.

http://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=RUB&to=USD&view=5Y
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten 15
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9389 - september 15 PM
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9030 – juni 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9783 – december 15 uppdatering

Resultaten

I oktober uppdateringen skriver bolaget följande efter att fältarbetet är avslutat:

"Resultaten från prospekteringssteg 2 är i linje med den föreliggande geologiska modell av Krasny‐fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter... de nya resultaten fortsätter att starkt konfirmera den föreliggande geologiska modellen av Krasny‐fyndigheten”. Bolaget konstaterar att modellen som låg till grunden för prospekteringsarbetet stämmer bra överens med resultaten.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9587 - oktober 2015 uppdatering

Öka guldresurserna

Efter halva arbetet konstaterade bolaget i januari 2015 att "Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten. Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet". I halvårsrapporten konstaterade man vidare att:

 • "Den genomsnittliga guldhalten har ökat i jämförelse med den tidigare mineraltillgångsberäkningen vid samtliga cut-off halter."
 • "Den totala mängden guld har ökat vid samtliga cut-off halter."
 • "En uppgradering av mineraltillgångskategorin ”antagna resurser” kan göras till tillgångskategorierna ”kända” och ”indikerade” utan någon väsentlig förlust i volym."

I december 2015 presenterade man planer på att borra ”längs strykningen” för att ”tillföra ytterligare malmreserv”. Bolaget tror sig kunna tillföra ytterligare 45-80 koz guld ”nära ytan”, vilket skulle kunna ”förbättra den finansiella modellen”.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8088 - januari 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9783 – december 15 uppdatering

Borrprogrammet

De totala antagna och indikerade mineraltillgångar på Krasny är 1,37 moz. Prospekteringen 2014-2015 har skett på ett område där 300 koz antas. Merparten av arbete har syftat att uppgradera dessa reserver till "kända". För att uppgradera reserverna ökar man tätheten mellan borrhålen.Bilden visar profil 41 (från septembers operativa uppdatering). Profilen visar 4 gamla(vit triangel) borrhål och 4 som borrats under 2014-2015 prospekteringen(svart triangel). Alla de nya hålen ovan är borrade för att öka tätheten och höja sannolikheten att modellen över fyndigheten stämmer. De lila markerade zonerna är områden där modellen, baserat på de tidigare borrningar, indikerat på guld. Längs med borrhålen har Kopy Goldfields markerat zonerna där över 0,6 gram guld per ton(g/t) påträffats. Grönt betyder över 0,6 g/t, rött betyder över 1 g/t och lila betyder över 2 g/t. Den svarta gränsen som omringar alla borrhålen är den centrala delen av Krasny fyndigheten, delen som man har tänkt utveckla till dagbrott. I det nya borrhålet längst till vänster (141596) är de sista 20 metrarna (av ett 100 meter djupt borrhål) ett område där modellen visar på guld, men där inga borrningar bekräftat detta. Resultatet "bekräftar den tidigare modellen" och visar på guld även här. Bolaget har alltså varit extremt transparent med resultaten och resultaten ser väldigt lovande ut. Alla borresultat finns alltså tillgängliga på bolagets hemsida.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8088 - steg 1 är avslutat
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9360 - september uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten 2015


288 koz


Utöver 7 MUSD finns ytterligare en del av avtalet, en kontantbetalning på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om den kommande ryska reservrapporten visar på mer än 9 ton guld(288 koz). Bolaget håller just nu på att färdigställa rapporten till de ryska myndigheterna. Kopy Goldfields har bokat tid för granskning av rapporten i januari 2016. Bolaget förväntar sig ett godkännande av rapporten i februari-mars 2016.

I väntan på godkännandet har man tagit ett lån på 3,3 miljoner med löptid fram tills tilläggsköpeskillingen erhållits. Lånet har tagits för att säkra likviditeten. De som lånar ut pengarna är bolagets VD(Mikhail Damrin), CFO (Tim Carlsson) och 3 av bolagets huvudägare (KGK Holding, UBS AG Clients Account och Novatelligence AB). I samband med PM om lånet skrev man att "Baserat på prospekteringsresultaten hittills så förväntas den kommande ryska reservrapporten visa mer än 9 ton guld". Överlag verkar bolaget vara säkra på positiva resultat. Tim och Mikhail har full insyn i arbetet och väljer att låna ut pengar till bolaget. Redeye skrev i december efter att fler positiva resultat hade presenterats:

Att bolaget kommer erhålla tilläggsköpeskillingen på 2 MUSD från GV Gold ser vi nu mer eller mindre som en självklarhet

http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/interview-kopy-goldfields-ceo-mikhail-damrin
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9536 - lån
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9360 - september uppdatering
http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/shareholder-structure/
http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-bekraftar-var-vardering


Värdering med tilläggsköpeskillingen på kontot


Vid delårsrapporten hade bolaget kortfristiga skulder på 6,5 miljoner kr och likvida medel på 2,7 miljoner. Av skulderna så är 3 miljoner ett lån från huvudägaren Novatelligence(en skuld som Novatelligence kan konvertera till aktier). Trillar tilläggsköpeskillingen in kommer antalet aktier i bolaget öga, då Novaintelligens kommer konvertera sitt lån till aktier. Detta innebär att skuldsättning i bolaget minskar med 3 miljoner och att antalet aktier i bolaget ökar med 5,45 miljoner (teckningskurs 0,55 SEK/aktie) till ca 60 miljoner. Efter detta finns skulder kvar på runt 6,5 miljoner. Tilläggsköpeskillingen är på 2 MUSD (16,6 miljoner vid dollarkurs 8,3) vilket innebär att bolaget kommer ha 0 kr i skulder och ha en kassa på runt 10 miljoner kr.

En kassa på 10 miljoner motsvarar 16 öre per aktie.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7229 - Kopy tar lån
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7240 - Årsredovisningen 2014


Krasny bör värderas baserat på GV Golds investering fram tills bolagen har uttalat sig om hur arbetet kommer fortsätta. Båda bolagen har varit tydliga med att de vill se att Krasny utvecklas till en gruva. Lyckas Kopy Goldfields påvisa 288 koz enligt rysk standard är avtalets totala värde 9 MUSD. Det värderar hela Krasny till 146,5 miljoner vid dollarkurs 8,3. Kopy Goldfields äger 49 % av Krasny vilket innebär att bolagets andel är värd 71,8 miljoner eller 1,20 kr per aktie.

Utöver Krasny äger bolaget ytterligare 2 licenskluster Kopylovskoye-projektet och Norra Territoriet. Redeye värderar Kopylovskoye till 13 miljoner vilket jag ser som en rimlig värdering. I en intervju med Redeye den 14 augusti konstaterade bolagets VD att:

Kopylovskoye project already has gold resources and basic infrastructure on place to become a mine in the short run and with limited capital costs. We see a strong interest for the project from various investors and during 2015 we had 5 visitors on site to review the project in details. We also note some recovery in the investment market in Russia and we see a strong potential to find a partner for the Kopylovskoye project in 2016…. we see good exploration results and a strong possibility of gold production on Krasny in the near future. With the potential of developing the Kopylovskoye project into production on similar joint venture terms, Kopy Goldfields has the chance of becoming a multiple mine gold producer short term.

Ett antal investerare har alltså besökt Kopylovskoye licensen under 2015 och Kopy Goldfields ser en stor chans att de kan hitta en partner under 2016. Vad det gäller Norra Territoriet ska området ha en liknande geologi som Sukhoy Log och Kopy Goldfields har en färdig 3 års plan för prospekteringen av området. Bolaget letar efter en partner som kan finansiera prospekteringen mot ägarandel i licensen.

Det finns alltså konkreta diskussioner om avtal som skulle kunna skapa ytterligare aktieägarvärde, men jag värderar Kopylovskoye + Norra Territoriet (försiktigt) till 10 miljoner. Kommer det avtal om Kopylovskoye/Norra Territoriet så är det uppsida.

10 miljoner på kontot - 0 i skulder + Krasny värderat till 71,8 miljoner + Övriga licenser värderade till 10 miljoner ger ett motiverat värde på 91,8 miljoner för hela bolaget våren 2016, vilket motsvarar 1,53 kr per aktie (efter utspädning). Dagens aktiekurs är 75 öre vilket ger en uppsida på över 100 % de kommande 3 månaderna. Katalysatorn för värdeökningen är GKZ rapporten, tilläggsköpeskillingen, JORC rapporten och sedan hur man väljer att gå vidare med Krasny.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7240 - Årsredovisningen 2014
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/results-mineral-processing-krasny-and-look-future-kopy-goldfields - Intervju med Redeye december 2015
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8797 - Årsredovisning 2015
http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-bekraftar-var-vardering


Ledning och GV Gold


Ledningen bevisade genom att de löste finansieringen via lån istället för nyemission att man värnar om aktieägarna. Vid nyemissionen vintern 2014/2015 valde hela ledningen att teckna fullt vilket ökade deras innehav med över 500 000 aktier. Våren 2014 valde styrelsen att tillfälligt halvera arvodena och att skjuta till pengar genom att köpa teckningsoptioner(värdelösa vid en aktiekurs under 1,54) för att bolaget skulle undvika nyemission i väntan på en inbetalning. Under perioden 2014-2015 ökade CFO sitt aktieinnehav i bolaget med 436 500 aktier, han köpte senast i november 2015. I samband med årsmötet 2015 lämnade styrelseledamoten Markus Elsasser styrelsen, han har inte ersatts (en besparing på 100 000 kr/år). Markus har valt att trots kursuppgång sedan han lämnade, behålla samtliga aktier(1,86 miljoner). Storägarna Novatelligence och UBS AG Clients Account har under året ökat sina innehav.

Krasny avtalet är inte enbart viktigt för Kopy Goldfields. Det är även viktigt för GV Gold som 2013 uttalade ett mål om att öka sin produktion med 66 % fram till 2017. I GV Golds årsredovisning 2014 berättade bolaget om hur Krasny var deras näst största prospekteringssatsning. Amerikanska BlackRock är storägare i GV Gold och sitter på 17,99% av rösterna vilket är en kvalitetsstämpel för en rysk guldproducent. Om världens största fondbolag anser det vettigt att investera i GV Gold, är bolaget förmodligen mån om sin relation med västerländska bolag.

Följande uttalande från GV Gold fanns med i Kopy Goldfields årsredovisning från 2014:

"Vi är glada över samarbetet och att få arbeta ihop med Kopy Goldfields team. Vi är övertygade om att genom våra bolags gemensamma ansträngningar kommer Krasny-projektet framgångsrikt att utvecklas till produktion och bli bas för ett långsiktigt samarbete mellan oss."

http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8797 - Årsredovisning 2015
http://jakten.blogspot.se/2014/07/kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html


Ryska produktionskostnader


En preliminär lönsamhetsstudie gjordes 2013 över Krasnys potential som framtida gruva, man räknade på ett guldpris runt 1,670 USD/oz. Idag står priset i runt 1070 USD/oz. Ett fall på 600 USD/oz. 2013 förväntade man sig att Krasny projektet, skulle kunna generera positivt kassaflöde så länge guldpriset höll sig över 1,240 USD/oz. Man kom fram till produktionskostnader på runt 855 USD/oz.

http://www.kopygoldfields.com/projects/krasnyy/


Sedan 2013 har dock den ryska valutan kraschat, vilket har inneburit att kostnaderna för att producera guld i USD/oz har fallit. GV Gold hade 2013 kostnader på 815 USD/oz vid bolagets gruvor. Dessa föll 2014 till 660 USD/oz. 2013 var den genomsnittliga växelkursen mellan USD/RUB 31,82 (för GV Gold), 2014 var den 37,82. Den ryska valutans fall var den huvudsakliga anledningen till de minskade kostnaderna. Idag är växelkursen över 70 (de högsta nivåerna någonsin). Då GV Gold inte är noterade släpper de inga kvartalsrapporter. 2014 års siffror är alltså de senaste siffrorna som är publika rörande bolagets produktionskostnader. 2014-2015 har guldpriset i rubel legat på rekordnivåer.http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf
http://gvgold.ru/doc/BOOK-2014-ENGL-16-ALL.pdf


Ett annat bolag som producerar guld i Ryssland är Nord Gold, bolaget är noterade på London börsen. Guld är ingen strategisk resurs i Ryssland vilket innebär att västerländska bolag kan äga gruvor i landet utan problem. Licensavgifterna ligger på låga 6 %. Nordgold har 4 aktiva gruvor i ryssland. Deras produktionskostnader har utvecklats enligt följande sedan 2013. Siffrorna för 2014 och 2013 är för helåren, medan siffrorna för 2015 är för de för de första 9 månaderna.


2013 
2014 
2015 
Sänkta kostnader sedan 2013
Buryatzoloto
993
793
589
41 %
Berezitovy
783
572
414
42 %
Neryungri
1017
721
547
46 %
Aprelkovo
1020
994
710
30 %

Kostnader i USD/oz för bolagets ryska gruvor har alltså fallit med mellan 30 och 46 % sedan Krasnys preliminära lönsamhetsstudie publicerades. Under andra halvåret 2015 har den ryska valutans försvagning fortsatt.

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US65557T2050USUSDIOBE.html
http://www.nordgold.com/upload/iblock/04c/Nordgold%20Q3%20and%209m%202015%20Financial%20Results.pdf
http://www.nordgold.com/upload/iblock/1ac/Nordgold%20Q4%20and%20FY%202014%20Financial%20Results.pdf


Som jämförelseobjekt till Krasny har jag dock hittat en annan gruva. Gruvan ligger i Irkutsk(samma region som Krasny), heter Verninskoye och ägs av bolaget Polyus Gold. Gruvan är av typen ”Open pit, gravity, flotation and cyanide leaching". Krasny är tänkt att bli ett dagbrott (Open pit). Baserat på de senaste testresultaten från Krasny rekommenderades följande tekniker för utvinning av guldet ”crashing-grinding-gravity, separation-flotation and CIP leaching circuits”. Verninskoyes guldhalt var 1,9 g/t 2014. Baserat på de tidigare Krasny borrningarna låg Krasnys guldhalt på runt 1,6 g/t. Man har sedan dess indikerat att halterna kan komma att höjas.

Verninskoye ligger alltså i samma region, är av samma typ, använder motsvarande separeringsmetoder och har en jämförbar guldhalt. 2013 låg produktionskostnaderna på 869 USD/oz. Motsvarande siffra för H1 2015 var 462 USD/oz, ett fall på 49 %. Baserat på siffrorna ovan är min bedömning att kostnaderna för produktion på Krasny borde ha fallit med allra minst 30 % sedan 2013. Stämmer antagandena ovan så borde en framtida lönsamhetsberäkning av Krasny licensen resultera i produktionskostnader under 600 USD/oz. Med tanke på USD/RUB utvecklingen under andra halvårat 2015, väntar fortsatt lägre produktionskostnader i Ryssland 2016. Allt tyder alltså på att Krasny kan bli en mycket lönsam gruva vid dagens guldpris.

http://www.polyusgold.com/upload/press_releases/2015-08-20-1h2015-results-eng-final.pdf
http://www.polyusgold.com/upload/investors/annual_reports/pgil-annual-report-2014.pdf


Kalender


Slutförande och inlämning av den ryska GKZ‐rapporten: januari 2016
Ryska myndigheter granska GKZ-rapporten: januari – februari 2016
Resultat från borrprogrammet på Krasny: februari 2016
Godkännande av de ryska GKZ‐reserverna: februari – mars 2016
Slutförande och inlämning av JORC‐rapporten: februari – mars 2016
Tilläggsköpeskillingen: februari – mars 2016

Min investering i Kopy Goldfields utgår från att bolaget kommer få tilläggsköpeskillingen, får jag rätt ger detta ett motiverat värde på 1,53 kr per aktie till våren. Redeye har en (base case) riktkurs på 1,59 kr per aktie, en kurs som de har indikerat att de ska höja "vid positiva resultat från steg 2 samt när reservberäkningen är upprättad". Positiva resultat har kommit in och jag förväntar mig en höjd riktkurs från deras sida. Deras "Bull-case" är 2,52 kr per aktie.

Jag har ägt aktier i bolaget sedan maj 2014.

http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-finansieringen-visar-pa-aktieagarfokus
http://jakten.blogspot.se/2015/08/kopy-goldfields-augusti-2015.html


Det finns såklart alltid risker relaterat till aktiehandel. Prospekteringsverksamhet är i allmänhet väldigt riskfyllt. Att bolaget är verksamt i Ryssland bidrar också till ökad risk. Även om problem i Ryssland de senaste åren förbättrat läget för Kopy Goldfields, så kan fortsatt instabilitet i landet ställa till problem. Bolaget befinner sig i ett område där en stor del av befolkningen livnär sig på guldindustrin, vilket gör att jag anser att den lokala politiska risken är låg. Guld är ingen strategisk resurs i Ryssland och landets regering är positiv till utländska investeringar. Bolaget har likvida medel så det räcker fram tills tilläggsköpeskillingen kommer in på kontot. Skulle den utebli eller försenas med ett antal månader finns en likviditetsrisk. Bolaget är såklart även beroende av guldpriset och även om dagens nivåer inte ställer till problem, så kan ett fortsatt fallande pris skapa problem. Min bedömning är dock att risken att detta går åt skogen under de kommande månaderna är under 10%, vilket ska jämföras med 100% uppsida. 

tisdag 15 december 2015

Misslyckade försök att handla med hävstång


En av de största fördelarna på aktiemarknaden är att inte behöver välja om man ska gå lång eller kort, valet att avstå finns också. Därför bör alltid bevisbördan ligga på ”att ageras” sida. Hittar man inte tillräckligt bra argument ska alltid utgångsvalet vara att stå vid sidan om. När motargumenten överväger ska man lyssna på dem. Det är aldrig fel att avvakta eller att avstå från en bransch, aktie eller typ av produkt.

Under 2015 har jag vid ett antal tillfällen handlat hävstångsprodukter med OMXS30 som underliggande index. Jag gjorde ett försök under våren, försök "headga" en del av portföljen i samband med en resa och ett gjorde nytt försök under hösten. Alla tre försöker har gått dåligt. Det första försöket började seriöst, men avsaknad av tålamod fick mig att agera ”för ofta”. Sommarens försök var en vettig tanke, men då jag inte fullföljde utan sålde efter halva semestern förlorade positionen sin funktion. Det tredje försöket konsumerade väldiga mängder tid och gick bra till en början, men slutade i min största enskilda förlust sedan jag började med värdepappershandel.


Låt mig börja med en summering av min totala avkastning i år på hävstångsprodukter:

Andel av transaktionerna med positiv avkastning: 52,4%
Andel av transaktionerna med negativ avkastning: 47,6%
Genomsnittlig vinst: 763,76
Genomsnittlig förlust: 890,8**
Total förlust: ca 7% av 
portföljen

En sur historia...

*intradag transaktioner i samma värdepapper, där jag inte har avslutat position 1 innan position 2 påbörjas är i siffrorna ovan summerade till 1 transaktion. En transaktion kan till exempel innehålla 3 köp-avslut och 1 säljavslut. Courtage är medräknat.

**Förlusten är egentligen mycket värre. Siffran är rensad för min största förlust, då den sticker ut väldigt mycket. Jag har rensat bort den siffran då den inte speglar den genomsnittliga transaktionen och då den siffran hade kunnat användas till att räkna ut totalt antal kronor på mitt konto.

Siffrorna ovan ser tråkiga nog ut som det är, även utan min "största förlust"(mer om den senare). Majoriteten av transaktionerna slutade med positiv avkastning, men förlusterna var ändå större än vinsterna. Bortser jag från mitt största misslyckande så var ändå genomsnittsförlusten över 16% större än genomsnittsvinsten (om man räknar med courtage) och att vinsterna var något fler än förlusterna kompenserade inte för detta. Det hela säger kanske inte så mycket, så låt oss placera vinster/förluster på en graf för att få en bättre helhetsbild.

I grafen ovan summerar jag när jag avslutat mina positioner. Hur stora vinster/förluster jag har valt att ta. Y-axeln innebär hur många procent av mina transaktioner av typen vinst/förlust som jag avslutat när vinsten/förlusten vuxit till nivå x. Grafen visar bland annat att 62,9% av alla mina vinster var ”säkrade” innan 500 kr i vinst hade uppnåtts. Enbart 52,17% av mina transaktioner som slutade med förlust var stoppade innan förlusten nådde 500 kr. Summerar man grafen i en mening så visar den i princip att jag ”låtit förlusterna löpa” medan jag avslutat ”vinande transaktioner”. Detta stämmer med snitten ovan, där jag gjorde vinst på merparten av transaktionerna, men där förlusterna var större än vinsterna.


Jag är inte helt dum i huvudet, jag är medveten om att tanken är snäva stoppar och att låta vinnarna löpa. Jag är fullt medveten om att jag hade behövt ha en gräns där jag tog förlusterna om traden gick emot mig. Men jag har inte agerat logiskt när jag handlat hävstångsprodukter. Istället har jag kämpat in i det sista för att försöka vända förluster till vinster, vilket har gjort att jag ökat risken och exponeringen när förluster vuxit. I samband med att jag ökat exponerat kapital i transaktionen har jag ökat risken i positioner som redan varit på minus. Under hösten klarade jag vid några tillfällen (i rad) att "rädda mitt skinn", då utveckling som gått emot mig vändes till vinst. Detta gjorde att jag mentalt trodde att situationer skulle "lösa sig till sist", även om jag förstod att de rent logiskt inte borde göra det. Jag var även medveten om att jag tog enorm risk, ändå gjorde jag det. Tillslut small det istället rejält. En transaktion som började som en liten motgång, dubblades under början av oktober, flera gånger för att jag skulle "rädda den". Tillslut blev en förlust som hade kunnat avslutas efter några hundra minus plötsligt en förlust på över 20 000. Jag valde att inte "stoppa ur". Denna situationen speglar mitt agerande under hela hösten, ren tur gjorde att smällen inte kom tidigare.

Agerandet summerat:
Genom att snittade ner mig i förlusterna och avsluta vinsterna såg jag till att förlusterna konstant löpt längre än vinsterna. Vad gör jag för fel


 • För stor size
 • Vinster fick mig att öka risken
 • Avslutade vinster tidigt
 • Lät förluster löpa och "snittade ner mig"
 • Höll inte koll på mitt risktagande
 • "When in trouble, double!"
 • osv
Jag hade kunnat göra listan dubbelt så lång och fortsätta rada upp flera sätt som jag agerade felaktigt på. Jag var överaktiv, överrisktagande och kastade bra pengar efter dåliga. Men vad jag gjorde för fel känns faktiskt inte jätterelevant. Vag jag istället finner väldigt relevant är varför jag gjorde felen. Nedan kommer jag inte prata om hur människans hjärna fungerar generellt, istället kommer jag försöka fokusera på mina defekter.


Varför gör jag fel


Vad som istället är intressant är vad som får mig att agera på ett sätt som ställer till det för mig själv. Nedanstående reflektioner är såklart mina egna reflektioner över mig själv, det innebär att min egen självsyn i högsta grad vinklar reflektionerna. Jag kan därmed inte vara säkra på att allt jag skriver stämmer, men jag hoppas att jag i alla fall att någon av punkterna har kommit nära sanningen.

 1. Bottenfiskaren/gå mot strömmen: När jag ser en graf över ett bolag som stigit mycket på kort tid, ser jag ingen anledning att överhuvud taget titta på bolaget. Jag ser förlorad potential och en missad häst. Hittar jag däremot ett bolag där kursen har fallit 30% sedan bolagets senaste PM eller handlas runt atl skapar det genast intresse. Detta gör att jag överlag har ett huvud som uppskattar när aktier jag tror på går ner i värde. Jag gillar att köpa billiga(inte i kr utan i förhållande till X) bolag. Vid ett antal tillfällen har jag ökat exponeringen väldigt mycket i bolag som fallit. Ibland har det varit rätt och ibland har det varit fel. Men generellt har det givit bra resultat när marknaden och jag har haft olika åsikter. Min syn på mina åsikter är att de inte ska förändras av kursrörelser, utan istället förändras baserat på nyheter/ny fakta. Under hösten 2015 efter nedgången i index var jag av stark övertygelse att vi skulle fortsätta ner. För varje procent upp OMXS30 gick, ökade min övertygelse om att börsen var för dyr. 1% upp betydde mer eller mindre, att det fanns potential att korta ytterligare. Under perioden handlade jag med stark hävstång, med den typen av produkter ska man inte gå mot strömmen. Jag kortade som mest mellan den 23 september och den 09 oktober. Under perioden steg OMXS30 med 4,09%, men med hävsång över x15 blir det mycket motvind.

 2. Hög tålighet för förluster: Jag har på min korta tid på börsen redan varit med på ett antal resor med stora inledande förluster, som följts av återhämtning och som sedan har vänts till vinst. Jag vet ännu inte om det är tur eller skicklighet som har räddat mig(för kort tid på börsen). Men det jag vet är att jag har ett psyke som klarar av positioner som är minus 30-50%. Vid flertalet tillfällen har jag redan varit med om det och de gångerna har jag alltid legat kvar och väntat ut att min tes ska infrias(om jag haft en tes). När förluster i hävstångsprodukter uppstod, som jag borde stoppa kände jag inte att jag var tvungen att "rädda mitt kapital". Brist på självbevarelsedrift är ett annat sätt att summera detta. Istället valde jag att låta dom ligga kvar då jag inte kände stress förrän förlusten i positionen blivit större. Därmed växte förlusterna. Jag behandlade innehaven i produkterna som om de var aktier, som jag trodde på. Trots att jag visste att detta inte var fallet.

 3. Min syn på risk: När jag följer utvecklingen i en aktie ser jag varje kr/öre upp som en ökad risk. Generellt brukar jag lätta på innehav och vid kraftiga rörelser uppåt resulterar säljer jag ofta av innehav. Indirekt blir i mina ögon varje krona ner minskad risk och ökad potential. Detta synsättet hade jag med mig in i hävstångshandeln. Detta är ett synsätt som man kan ha ifall man har oändligt med tid, är obelånad, handlar i produkter utan avgifter och utan "knock". I en aktie kan du vänta ut marknaden (förutsatt att du har rätt). Med en hävstångsprodukt som kan sjunka till 0 vilken dag som helst har man inte tiden på sin sida. Med en finansieringsnivå några procent ner kan man inte heller tänka att 1% ner (som kan bli över 15% med hävstången) sänker risken. 1% ner är istället ett väldigt stort steg närmare 0. 1 % ner är en förlust som egentligen borde ha stoppats för länge sedan.

 4. Måste veta allt: De bolagen jag har varit intresserad av och haft stora innehav i har jag läst ALLT om. Alla analyser som publicerats, allt som skrivs på forum och allt på Twitter, Jag har även för vanna att följa alla transaktioner som sker i bolagen (antingen i realtid eller i efterhand). Sker det förändringar i köp/säljflödet brukar jag snappa upp det, jag har vid flera tillfällen snappat upp insidertransaktioner innan de har registrerats och om det finns dolda ordrar i orderdjupet har jag koll på det. Jag är medveten om det maniska i detta och i att det generellt enbart skapar brus för min hjärna. När jag överförde detta till index resulterade det i att jag satt och bevakade USA fram till USA stängde 22:00. Det slutade i att jag spenderade den första timmen varje morgon med att läsa nattens nyhetsflöde från Asien/USA och det slutade i att jag hela tiden ville ha grafer både över daxen och omxs30 öppna när börsen var öppen. Detta påverkade sömn och efter ett par veckor av indextrading var jag helt slut.

När man ska försöka handla i linje med trender är det inte vettigt att hela tiden istället följa sin egen övertygelse oavsett trenden. När man ska minimera förlusterna och man istället låter dem löpa kommer för eller senare förluster som är "för stora". Min risksyn var tvärt emot hur jag borde agera och försvårade för mig mentalt. Att jag hela tiden försökte veta så mycket som möjligt gjorde att jag under stora delar av perioden var väldigt trött vilket får hjärnan att agera mer efter känsla och mindre efter tanke. 


Efter en smäll på över 20 000 kr den 06-08 oktober valde jag att avstå från hävstångsprodukter. Jag är medveten om att det var mitt eget fel att jag misslyckades brutalt och att jag "om jag bara agerat annorlunda" hade kunnat nå andra resultat. Men mitt agerande var baserat på min personlighet och även om det hade varit en nyttig övning för mig att kontrollera mina känslor, tror jag inte att min personlighet passar för index handel med hävstångs produkter. Man ska välja sina strider. Då man kan välja att avstå på aktiemarknaden, har jag sedan oktober valt att avstå.