onsdag 30 december 2015

Kopy Goldfields - januari 2015

Jag har vid flera tillfällen under hösten skrivit om ett litet prospekteringsbolag. I mina texter har jag skrivit att det är i februari-april 2016 det händer. Nu är väntan snart över. De kommande 4 månaderna är de mest intressanta i bolagets historia och jag förväntar mig en kursdubbling.

www.jakten.blogspot.se/2015/11/kopy-goldfields-november-2015.html


Kopy Goldfields letar guld i Lena Goldfields, ett område i Irkutsk regionen(Sibirien) som ligger i närheten av Sukhoy Log (väldens största oexploaterade guldfyndighet). Runt börsnoteringen 2010 värderades bolaget till 120 miljoner, att jämföra med dagens börsvärde på runt 40 miljoner. 2010 fanns förhoppningar och högt ställda mål, nu finns istället konstaterat guld och konkreta planer på gruva. Ett prospekteringsprogram pågår just nu på bolagets Krasny licensen. Tillsammans med en partner (som finansierar prospekteringen i utbyte mot andel i licensen) håller man på att uppgradera antagna och indikerade mineraltillgångar till kända. 1,37 moz (runt 42,6 ton guld) finns redan på licensen. Efter programmet är tanken att man ska gå vidare mot gruva. Resultaten presenteras i februari till april 2016. Blir resultaten i nivå med planen får bolaget en kontant betalning på 16,6 miljoner (motsvarar 40% av börsvärdet).


Historia


När bolaget noterades var målet att identifiera 140 ton guld och starta den första gruvan inom 3 år. För att lyckas med detta tog bolaget in kapital från ägarna och använde pengarna till att borra på licenserna. Huvudprojektet Kopylovskoye hade historiska ryska guldreserver, dessa skulle man genom borrningar utöka och konvertera till internationell standard. De ryska beräkningarna var baserade på guldmängden ner till 30 meters djup. Totalt spenderade bolaget 49 miljoner på prospektering på licensen, men när man borrade ner mot 130 meters djup upptäckte man att guldhalten sjönk snabbt. Den mängden Guld man hade förhoppningar om, hittades aldrig. När man presenterade Kopylovskoye resultaten rasade kursen.

Medan man arbetade med Kopylovskoye påbörjades ett antal andra projekt. På licensen Krasny såg resultaten lovande ut. Kanadensiska Eldorado Gold (en av världens 10 största guld bolag) såg potentialen och investerade 29 miljoner i Kopy Goldfields, pengarna skulle användas till Krasny och att förvärva fler licenser. Året efter drar Kopy Goldfields igång ett borrprogram på Krasny med 28 miljoner i budget och efter lyckade resultat förlängs programmet. 2013 levererar Kopy Goldfields en JORC rapport på 1,37 moz. Baserad på resultaten göra man preliminära beräkningar som kommer fram till att:

Krasny-fyndigheten som visar att förutsättningar finns för dagbrottsproduktion av 60 koz guld per år under 18 år och 360 MUSD i fritt kassaflöde.

moz står för "miljoner troy ounces", en troy ounce(oz) motsvarar ungefär 31,1 gram. koz står för "tusen troy ounces".

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/prospekt_kopygoldfield_nov_2012_fi2.pdf

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/rightsissuedecember2010/kopylovskoye_prospekt_dec2010_svenska.pdf
http://www.redeye.se/intervju/kopylovskoye-ab/prospekteringsbolag-i-varldsklass

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4507 - Eldorado Gold
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=5921 - 1,37 moz

http://www.kopygoldfields.com/projects/krasnyy/ - Krasny


Allt fokus på Krasny


I samband med Krasny resultaten ändrar bolaget fokus. Istället för att försöka bli en stor spelare inser man sin position, tempot i prospekteringsarbetet saktas ner och en kostnadsfokusering infinner sig. 2 licenser säljs och 2 lämnas tillbaka till ryska staten för att hålla nere kostnaderna. Totalt bantar bolaget ner rörelsekostnaderna med 25% 2012, ytterligare 35 % 2013 och minskar sedan overheadkostnaderna med 14% 2014.

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2014_swedish_page.pdf
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2012_swe.pdf
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2013_swedish.pdf

Den ryska guld producenten GV Gold såg potentialen i Krasny och en avsiktsförklaring tecknades i november 2013. Avtalets värde var mellan 7 och 9 MUSD beroende på utfallet. Avtalet lyfte Kopy Goldfields börsvärde från 30 till som högst 86 miljoner. Guldpriset, som när Eldorado Gold investerade i Kopy Goldfields låg på 1800 dollar/oz hade dock fallit till 1300 dollar/oz. Marknaden var helt förändrad och bolag som tidigare sökte med ljus och lykta efter nya projekt, försökte istället hålla nere kostnaderna. När Kopy Goldfields kurs rusade i samband med GV Gold avtalet valde Eldorado Gold att kliva av som storägare och runt 10 % av det totala antalet aktier såldes via den öppna marknaden. Detta resulterade i att börsvärdet föll tillbaka hela vägen till 30 miljoner under vintern-våren 2014, utan negativa nyheter.

Avtalet var en plan i 2 steg om hur man skulle färdigställa prospekteringen på Krasny innan man gick vidare mot gruva. GV Gold betalade 1 MUSD kontant och finansierade prospektering för 6 MUSD. I avtalet finns även en potentiell bonus på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om arbetet når målen(mer om detta senare). I utbyte mot detta tog GV Gold över 51 % av licensen. Kopy Goldfields förblir operatör på licensen och är det fram tills våren 2016. Prospekteringsprogrammet startade sommaren 2014 och avslutas denna vinter. Just nu håller resultaten på att sammanställas.


http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=6640 – Krasny avtal
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7522 – Avtalet slutförs
Prospekteringen på KrasnyTidsschemat

Programmet startade under sensommaren 2014 och har än så länge pågått i 16 månader. Den 29 oktober 2015 berättade bolaget att JORC rapporten(internationell standard för kvantifiering av guldreserver) och den ryska motsvarigheten GKZ förväntas godkännas av myndigheter under februari-mars 2016. Huvuddelen av fältarbetet på Krasny avslutades i september. Bolaget är alltså på väg att uppnå sitt mål om att vara färdiga med prospekteringsarbetet 18 månader efter starten.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9587 - oktober 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7522 - augusti 14 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9030 – juni 15 uppdatering

Budget

Budgeten för projektet var 6 MUSD. Under projektets gång föll den ryska valutan kraftigt i relation till dollar. Från början var det tänkt att 6 MUSD skulle räcka till att borra 80 hål på licensen. Fallet i valutan gjorde istället att 5 MUSD räckte till att finansiera 97 borrningar. Besparing på 1 MUSD gjorde att bolaget kunde tidigarelägga arbete med lönsamhetsstudien, då finansiering redan fanns på plats. I början av december presenterades att de sista miljonerna skulle användas till ett mindre borrprogram(ytterligare 17 hål) mellan december 2015 och februari 2016 med målet att hitta mer guld på Krasny licensen.

http://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=RUB&to=USD&view=5Y
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten 15
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9389 - september 15 PM
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9030 – juni 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9783 – december 15 uppdatering

Resultaten

I oktober uppdateringen skriver bolaget följande efter att fältarbetet är avslutat:

"Resultaten från prospekteringssteg 2 är i linje med den föreliggande geologiska modell av Krasny‐fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter... de nya resultaten fortsätter att starkt konfirmera den föreliggande geologiska modellen av Krasny‐fyndigheten”. Bolaget konstaterar att modellen som låg till grunden för prospekteringsarbetet stämmer bra överens med resultaten.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9587 - oktober 2015 uppdatering

Öka guldresurserna

Efter halva arbetet konstaterade bolaget i januari 2015 att "Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten. Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet". I halvårsrapporten konstaterade man vidare att:

 • "Den genomsnittliga guldhalten har ökat i jämförelse med den tidigare mineraltillgångsberäkningen vid samtliga cut-off halter."
 • "Den totala mängden guld har ökat vid samtliga cut-off halter."
 • "En uppgradering av mineraltillgångskategorin ”antagna resurser” kan göras till tillgångskategorierna ”kända” och ”indikerade” utan någon väsentlig förlust i volym."

I december 2015 presenterade man planer på att borra ”längs strykningen” för att ”tillföra ytterligare malmreserv”. Bolaget tror sig kunna tillföra ytterligare 45-80 koz guld ”nära ytan”, vilket skulle kunna ”förbättra den finansiella modellen”.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8088 - januari 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9783 – december 15 uppdatering

Borrprogrammet

De totala antagna och indikerade mineraltillgångar på Krasny är 1,37 moz. Prospekteringen 2014-2015 har skett på ett område där 300 koz antas. Merparten av arbete har syftat att uppgradera dessa reserver till "kända". För att uppgradera reserverna ökar man tätheten mellan borrhålen.Bilden visar profil 41 (från septembers operativa uppdatering). Profilen visar 4 gamla(vit triangel) borrhål och 4 som borrats under 2014-2015 prospekteringen(svart triangel). Alla de nya hålen ovan är borrade för att öka tätheten och höja sannolikheten att modellen över fyndigheten stämmer. De lila markerade zonerna är områden där modellen, baserat på de tidigare borrningar, indikerat på guld. Längs med borrhålen har Kopy Goldfields markerat zonerna där över 0,6 gram guld per ton(g/t) påträffats. Grönt betyder över 0,6 g/t, rött betyder över 1 g/t och lila betyder över 2 g/t. Den svarta gränsen som omringar alla borrhålen är den centrala delen av Krasny fyndigheten, delen som man har tänkt utveckla till dagbrott. I det nya borrhålet längst till vänster (141596) är de sista 20 metrarna (av ett 100 meter djupt borrhål) ett område där modellen visar på guld, men där inga borrningar bekräftat detta. Resultatet "bekräftar den tidigare modellen" och visar på guld även här. Bolaget har alltså varit extremt transparent med resultaten och resultaten ser väldigt lovande ut. Alla borresultat finns alltså tillgängliga på bolagets hemsida.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8088 - steg 1 är avslutat
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9360 - september uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten 2015


288 koz


Utöver 7 MUSD finns ytterligare en del av avtalet, en kontantbetalning på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om den kommande ryska reservrapporten visar på mer än 9 ton guld(288 koz). Bolaget håller just nu på att färdigställa rapporten till de ryska myndigheterna. Kopy Goldfields har bokat tid för granskning av rapporten i januari 2016. Bolaget förväntar sig ett godkännande av rapporten i februari-mars 2016.

I väntan på godkännandet har man tagit ett lån på 3,3 miljoner med löptid fram tills tilläggsköpeskillingen erhållits. Lånet har tagits för att säkra likviditeten. De som lånar ut pengarna är bolagets VD(Mikhail Damrin), CFO (Tim Carlsson) och 3 av bolagets huvudägare (KGK Holding, UBS AG Clients Account och Novatelligence AB). I samband med PM om lånet skrev man att "Baserat på prospekteringsresultaten hittills så förväntas den kommande ryska reservrapporten visa mer än 9 ton guld". Överlag verkar bolaget vara säkra på positiva resultat. Tim och Mikhail har full insyn i arbetet och väljer att låna ut pengar till bolaget. Redeye skrev i december efter att fler positiva resultat hade presenterats:

Att bolaget kommer erhålla tilläggsköpeskillingen på 2 MUSD från GV Gold ser vi nu mer eller mindre som en självklarhet

http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/interview-kopy-goldfields-ceo-mikhail-damrin
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9536 - lån
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9360 - september uppdatering
http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/shareholder-structure/
http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-bekraftar-var-vardering


Värdering med tilläggsköpeskillingen på kontot


Vid delårsrapporten hade bolaget kortfristiga skulder på 6,5 miljoner kr och likvida medel på 2,7 miljoner. Av skulderna så är 3 miljoner ett lån från huvudägaren Novatelligence(en skuld som Novatelligence kan konvertera till aktier). Trillar tilläggsköpeskillingen in kommer antalet aktier i bolaget öga, då Novaintelligens kommer konvertera sitt lån till aktier. Detta innebär att skuldsättning i bolaget minskar med 3 miljoner och att antalet aktier i bolaget ökar med 5,45 miljoner (teckningskurs 0,55 SEK/aktie) till ca 60 miljoner. Efter detta finns skulder kvar på runt 6,5 miljoner. Tilläggsköpeskillingen är på 2 MUSD (16,6 miljoner vid dollarkurs 8,3) vilket innebär att bolaget kommer ha 0 kr i skulder och ha en kassa på runt 10 miljoner kr.

En kassa på 10 miljoner motsvarar 16 öre per aktie.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7229 - Kopy tar lån
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7240 - Årsredovisningen 2014


Krasny bör värderas baserat på GV Golds investering fram tills bolagen har uttalat sig om hur arbetet kommer fortsätta. Båda bolagen har varit tydliga med att de vill se att Krasny utvecklas till en gruva. Lyckas Kopy Goldfields påvisa 288 koz enligt rysk standard är avtalets totala värde 9 MUSD. Det värderar hela Krasny till 146,5 miljoner vid dollarkurs 8,3. Kopy Goldfields äger 49 % av Krasny vilket innebär att bolagets andel är värd 71,8 miljoner eller 1,20 kr per aktie.

Utöver Krasny äger bolaget ytterligare 2 licenskluster Kopylovskoye-projektet och Norra Territoriet. Redeye värderar Kopylovskoye till 13 miljoner vilket jag ser som en rimlig värdering. I en intervju med Redeye den 14 augusti konstaterade bolagets VD att:

Kopylovskoye project already has gold resources and basic infrastructure on place to become a mine in the short run and with limited capital costs. We see a strong interest for the project from various investors and during 2015 we had 5 visitors on site to review the project in details. We also note some recovery in the investment market in Russia and we see a strong potential to find a partner for the Kopylovskoye project in 2016…. we see good exploration results and a strong possibility of gold production on Krasny in the near future. With the potential of developing the Kopylovskoye project into production on similar joint venture terms, Kopy Goldfields has the chance of becoming a multiple mine gold producer short term.

Ett antal investerare har alltså besökt Kopylovskoye licensen under 2015 och Kopy Goldfields ser en stor chans att de kan hitta en partner under 2016. Vad det gäller Norra Territoriet ska området ha en liknande geologi som Sukhoy Log och Kopy Goldfields har en färdig 3 års plan för prospekteringen av området. Bolaget letar efter en partner som kan finansiera prospekteringen mot ägarandel i licensen.

Det finns alltså konkreta diskussioner om avtal som skulle kunna skapa ytterligare aktieägarvärde, men jag värderar Kopylovskoye + Norra Territoriet (försiktigt) till 10 miljoner. Kommer det avtal om Kopylovskoye/Norra Territoriet så är det uppsida.

10 miljoner på kontot - 0 i skulder + Krasny värderat till 71,8 miljoner + Övriga licenser värderade till 10 miljoner ger ett motiverat värde på 91,8 miljoner för hela bolaget våren 2016, vilket motsvarar 1,53 kr per aktie (efter utspädning). Dagens aktiekurs är 75 öre vilket ger en uppsida på över 100 % de kommande 3 månaderna. Katalysatorn för värdeökningen är GKZ rapporten, tilläggsköpeskillingen, JORC rapporten och sedan hur man väljer att gå vidare med Krasny.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7240 - Årsredovisningen 2014
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/results-mineral-processing-krasny-and-look-future-kopy-goldfields - Intervju med Redeye december 2015
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8797 - Årsredovisning 2015
http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-bekraftar-var-vardering


Ledning och GV Gold


Ledningen bevisade genom att de löste finansieringen via lån istället för nyemission att man värnar om aktieägarna. Vid nyemissionen vintern 2014/2015 valde hela ledningen att teckna fullt vilket ökade deras innehav med över 500 000 aktier. Våren 2014 valde styrelsen att tillfälligt halvera arvodena och att skjuta till pengar genom att köpa teckningsoptioner(värdelösa vid en aktiekurs under 1,54) för att bolaget skulle undvika nyemission i väntan på en inbetalning. Under perioden 2014-2015 ökade CFO sitt aktieinnehav i bolaget med 436 500 aktier, han köpte senast i november 2015. I samband med årsmötet 2015 lämnade styrelseledamoten Markus Elsasser styrelsen, han har inte ersatts (en besparing på 100 000 kr/år). Markus har valt att trots kursuppgång sedan han lämnade, behålla samtliga aktier(1,86 miljoner). Storägarna Novatelligence och UBS AG Clients Account har under året ökat sina innehav.

Krasny avtalet är inte enbart viktigt för Kopy Goldfields. Det är även viktigt för GV Gold som 2013 uttalade ett mål om att öka sin produktion med 66 % fram till 2017. I GV Golds årsredovisning 2014 berättade bolaget om hur Krasny var deras näst största prospekteringssatsning. Amerikanska BlackRock är storägare i GV Gold och sitter på 17,99% av rösterna vilket är en kvalitetsstämpel för en rysk guldproducent. Om världens största fondbolag anser det vettigt att investera i GV Gold, är bolaget förmodligen mån om sin relation med västerländska bolag.

Följande uttalande från GV Gold fanns med i Kopy Goldfields årsredovisning från 2014:

"Vi är glada över samarbetet och att få arbeta ihop med Kopy Goldfields team. Vi är övertygade om att genom våra bolags gemensamma ansträngningar kommer Krasny-projektet framgångsrikt att utvecklas till produktion och bli bas för ett långsiktigt samarbete mellan oss."

http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8797 - Årsredovisning 2015
http://jakten.blogspot.se/2014/07/kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html


Ryska produktionskostnader


En preliminär lönsamhetsstudie gjordes 2013 över Krasnys potential som framtida gruva, man räknade på ett guldpris runt 1,670 USD/oz. Idag står priset i runt 1070 USD/oz. Ett fall på 600 USD/oz. 2013 förväntade man sig att Krasny projektet, skulle kunna generera positivt kassaflöde så länge guldpriset höll sig över 1,240 USD/oz. Man kom fram till produktionskostnader på runt 855 USD/oz.

http://www.kopygoldfields.com/projects/krasnyy/


Sedan 2013 har dock den ryska valutan kraschat, vilket har inneburit att kostnaderna för att producera guld i USD/oz har fallit. GV Gold hade 2013 kostnader på 815 USD/oz vid bolagets gruvor. Dessa föll 2014 till 660 USD/oz. 2013 var den genomsnittliga växelkursen mellan USD/RUB 31,82 (för GV Gold), 2014 var den 37,82. Den ryska valutans fall var den huvudsakliga anledningen till de minskade kostnaderna. Idag är växelkursen över 70 (de högsta nivåerna någonsin). Då GV Gold inte är noterade släpper de inga kvartalsrapporter. 2014 års siffror är alltså de senaste siffrorna som är publika rörande bolagets produktionskostnader. 2014-2015 har guldpriset i rubel legat på rekordnivåer.http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf
http://gvgold.ru/doc/BOOK-2014-ENGL-16-ALL.pdf


Ett annat bolag som producerar guld i Ryssland är Nord Gold, bolaget är noterade på London börsen. Guld är ingen strategisk resurs i Ryssland vilket innebär att västerländska bolag kan äga gruvor i landet utan problem. Licensavgifterna ligger på låga 6 %. Nordgold har 4 aktiva gruvor i ryssland. Deras produktionskostnader har utvecklats enligt följande sedan 2013. Siffrorna för 2014 och 2013 är för helåren, medan siffrorna för 2015 är för de för de första 9 månaderna.


2013 
2014 
2015 
Sänkta kostnader sedan 2013
Buryatzoloto
993
793
589
41 %
Berezitovy
783
572
414
42 %
Neryungri
1017
721
547
46 %
Aprelkovo
1020
994
710
30 %

Kostnader i USD/oz för bolagets ryska gruvor har alltså fallit med mellan 30 och 46 % sedan Krasnys preliminära lönsamhetsstudie publicerades. Under andra halvåret 2015 har den ryska valutans försvagning fortsatt.

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US65557T2050USUSDIOBE.html
http://www.nordgold.com/upload/iblock/04c/Nordgold%20Q3%20and%209m%202015%20Financial%20Results.pdf
http://www.nordgold.com/upload/iblock/1ac/Nordgold%20Q4%20and%20FY%202014%20Financial%20Results.pdf


Som jämförelseobjekt till Krasny har jag dock hittat en annan gruva. Gruvan ligger i Irkutsk(samma region som Krasny), heter Verninskoye och ägs av bolaget Polyus Gold. Gruvan är av typen ”Open pit, gravity, flotation and cyanide leaching". Krasny är tänkt att bli ett dagbrott (Open pit). Baserat på de senaste testresultaten från Krasny rekommenderades följande tekniker för utvinning av guldet ”crashing-grinding-gravity, separation-flotation and CIP leaching circuits”. Verninskoyes guldhalt var 1,9 g/t 2014. Baserat på de tidigare Krasny borrningarna låg Krasnys guldhalt på runt 1,6 g/t. Man har sedan dess indikerat att halterna kan komma att höjas.

Verninskoye ligger alltså i samma region, är av samma typ, använder motsvarande separeringsmetoder och har en jämförbar guldhalt. 2013 låg produktionskostnaderna på 869 USD/oz. Motsvarande siffra för H1 2015 var 462 USD/oz, ett fall på 49 %. Baserat på siffrorna ovan är min bedömning att kostnaderna för produktion på Krasny borde ha fallit med allra minst 30 % sedan 2013. Stämmer antagandena ovan så borde en framtida lönsamhetsberäkning av Krasny licensen resultera i produktionskostnader under 600 USD/oz. Med tanke på USD/RUB utvecklingen under andra halvårat 2015, väntar fortsatt lägre produktionskostnader i Ryssland 2016. Allt tyder alltså på att Krasny kan bli en mycket lönsam gruva vid dagens guldpris.

http://www.polyusgold.com/upload/press_releases/2015-08-20-1h2015-results-eng-final.pdf
http://www.polyusgold.com/upload/investors/annual_reports/pgil-annual-report-2014.pdf


Kalender


Slutförande och inlämning av den ryska GKZ‐rapporten: januari 2016
Ryska myndigheter granska GKZ-rapporten: januari – februari 2016
Resultat från borrprogrammet på Krasny: februari 2016
Godkännande av de ryska GKZ‐reserverna: februari – mars 2016
Slutförande och inlämning av JORC‐rapporten: februari – mars 2016
Tilläggsköpeskillingen: februari – mars 2016

Min investering i Kopy Goldfields utgår från att bolaget kommer få tilläggsköpeskillingen, får jag rätt ger detta ett motiverat värde på 1,53 kr per aktie till våren. Redeye har en (base case) riktkurs på 1,59 kr per aktie, en kurs som de har indikerat att de ska höja "vid positiva resultat från steg 2 samt när reservberäkningen är upprättad". Positiva resultat har kommit in och jag förväntar mig en höjd riktkurs från deras sida. Deras "Bull-case" är 2,52 kr per aktie.

Jag har ägt aktier i bolaget sedan maj 2014.

http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-finansieringen-visar-pa-aktieagarfokus
http://jakten.blogspot.se/2015/08/kopy-goldfields-augusti-2015.html


Det finns såklart alltid risker relaterat till aktiehandel. Prospekteringsverksamhet är i allmänhet väldigt riskfyllt. Att bolaget är verksamt i Ryssland bidrar också till ökad risk. Även om problem i Ryssland de senaste åren förbättrat läget för Kopy Goldfields, så kan fortsatt instabilitet i landet ställa till problem. Bolaget befinner sig i ett område där en stor del av befolkningen livnär sig på guldindustrin, vilket gör att jag anser att den lokala politiska risken är låg. Guld är ingen strategisk resurs i Ryssland och landets regering är positiv till utländska investeringar. Bolaget har likvida medel så det räcker fram tills tilläggsköpeskillingen kommer in på kontot. Skulle den utebli eller försenas med ett antal månader finns en likviditetsrisk. Bolaget är såklart även beroende av guldpriset och även om dagens nivåer inte ställer till problem, så kan ett fortsatt fallande pris skapa problem. Min bedömning är dock att risken att detta går åt skogen under de kommande månaderna är under 10%, vilket ska jämföras med 100% uppsida. 

tisdag 15 december 2015

Misslyckade försök att handla med hävstång


En av de största fördelarna på aktiemarknaden är att inte behöver välja om man ska gå lång eller kort, valet att avstå finns också. Därför bör alltid bevisbördan ligga på ”att ageras” sida. Hittar man inte tillräckligt bra argument ska alltid utgångsvalet vara att stå vid sidan om. När motargumenten överväger ska man lyssna på dem. Det är aldrig fel att avvakta eller att avstå från en bransch, aktie eller typ av produkt.

Under 2015 har jag vid ett antal tillfällen handlat hävstångsprodukter med OMXS30 som underliggande index. Jag gjorde ett försök under våren, försök "headga" en del av portföljen i samband med en resa och ett gjorde nytt försök under hösten. Alla tre försöker har gått dåligt. Det första försöket började seriöst, men avsaknad av tålamod fick mig att agera ”för ofta”. Sommarens försök var en vettig tanke, men då jag inte fullföljde utan sålde efter halva semestern förlorade positionen sin funktion. Det tredje försöket konsumerade väldiga mängder tid och gick bra till en början, men slutade i min största enskilda förlust sedan jag började med värdepappershandel.


Låt mig börja med en summering av min totala avkastning i år på hävstångsprodukter:

Andel av transaktionerna med positiv avkastning: 52,4%
Andel av transaktionerna med negativ avkastning: 47,6%
Genomsnittlig vinst: 763,76
Genomsnittlig förlust: 890,8**
Total förlust: ca 7% av 
portföljen

En sur historia...

*intradag transaktioner i samma värdepapper, där jag inte har avslutat position 1 innan position 2 påbörjas är i siffrorna ovan summerade till 1 transaktion. En transaktion kan till exempel innehålla 3 köp-avslut och 1 säljavslut. Courtage är medräknat.

**Förlusten är egentligen mycket värre. Siffran är rensad för min största förlust, då den sticker ut väldigt mycket. Jag har rensat bort den siffran då den inte speglar den genomsnittliga transaktionen och då den siffran hade kunnat användas till att räkna ut totalt antal kronor på mitt konto.

Siffrorna ovan ser tråkiga nog ut som det är, även utan min "största förlust"(mer om den senare). Majoriteten av transaktionerna slutade med positiv avkastning, men förlusterna var ändå större än vinsterna. Bortser jag från mitt största misslyckande så var ändå genomsnittsförlusten över 16% större än genomsnittsvinsten (om man räknar med courtage) och att vinsterna var något fler än förlusterna kompenserade inte för detta. Det hela säger kanske inte så mycket, så låt oss placera vinster/förluster på en graf för att få en bättre helhetsbild.

I grafen ovan summerar jag när jag avslutat mina positioner. Hur stora vinster/förluster jag har valt att ta. Y-axeln innebär hur många procent av mina transaktioner av typen vinst/förlust som jag avslutat när vinsten/förlusten vuxit till nivå x. Grafen visar bland annat att 62,9% av alla mina vinster var ”säkrade” innan 500 kr i vinst hade uppnåtts. Enbart 52,17% av mina transaktioner som slutade med förlust var stoppade innan förlusten nådde 500 kr. Summerar man grafen i en mening så visar den i princip att jag ”låtit förlusterna löpa” medan jag avslutat ”vinande transaktioner”. Detta stämmer med snitten ovan, där jag gjorde vinst på merparten av transaktionerna, men där förlusterna var större än vinsterna.


Jag är inte helt dum i huvudet, jag är medveten om att tanken är snäva stoppar och att låta vinnarna löpa. Jag är fullt medveten om att jag hade behövt ha en gräns där jag tog förlusterna om traden gick emot mig. Men jag har inte agerat logiskt när jag handlat hävstångsprodukter. Istället har jag kämpat in i det sista för att försöka vända förluster till vinster, vilket har gjort att jag ökat risken och exponeringen när förluster vuxit. I samband med att jag ökat exponerat kapital i transaktionen har jag ökat risken i positioner som redan varit på minus. Under hösten klarade jag vid några tillfällen (i rad) att "rädda mitt skinn", då utveckling som gått emot mig vändes till vinst. Detta gjorde att jag mentalt trodde att situationer skulle "lösa sig till sist", även om jag förstod att de rent logiskt inte borde göra det. Jag var även medveten om att jag tog enorm risk, ändå gjorde jag det. Tillslut small det istället rejält. En transaktion som började som en liten motgång, dubblades under början av oktober, flera gånger för att jag skulle "rädda den". Tillslut blev en förlust som hade kunnat avslutas efter några hundra minus plötsligt en förlust på över 20 000. Jag valde att inte "stoppa ur". Denna situationen speglar mitt agerande under hela hösten, ren tur gjorde att smällen inte kom tidigare.

Agerandet summerat:
Genom att snittade ner mig i förlusterna och avsluta vinsterna såg jag till att förlusterna konstant löpt längre än vinsterna. Vad gör jag för fel


 • För stor size
 • Vinster fick mig att öka risken
 • Avslutade vinster tidigt
 • Lät förluster löpa och "snittade ner mig"
 • Höll inte koll på mitt risktagande
 • "When in trouble, double!"
 • osv
Jag hade kunnat göra listan dubbelt så lång och fortsätta rada upp flera sätt som jag agerade felaktigt på. Jag var överaktiv, överrisktagande och kastade bra pengar efter dåliga. Men vad jag gjorde för fel känns faktiskt inte jätterelevant. Vag jag istället finner väldigt relevant är varför jag gjorde felen. Nedan kommer jag inte prata om hur människans hjärna fungerar generellt, istället kommer jag försöka fokusera på mina defekter.


Varför gör jag fel


Vad som istället är intressant är vad som får mig att agera på ett sätt som ställer till det för mig själv. Nedanstående reflektioner är såklart mina egna reflektioner över mig själv, det innebär att min egen självsyn i högsta grad vinklar reflektionerna. Jag kan därmed inte vara säkra på att allt jag skriver stämmer, men jag hoppas att jag i alla fall att någon av punkterna har kommit nära sanningen.

 1. Bottenfiskaren/gå mot strömmen: När jag ser en graf över ett bolag som stigit mycket på kort tid, ser jag ingen anledning att överhuvud taget titta på bolaget. Jag ser förlorad potential och en missad häst. Hittar jag däremot ett bolag där kursen har fallit 30% sedan bolagets senaste PM eller handlas runt atl skapar det genast intresse. Detta gör att jag överlag har ett huvud som uppskattar när aktier jag tror på går ner i värde. Jag gillar att köpa billiga(inte i kr utan i förhållande till X) bolag. Vid ett antal tillfällen har jag ökat exponeringen väldigt mycket i bolag som fallit. Ibland har det varit rätt och ibland har det varit fel. Men generellt har det givit bra resultat när marknaden och jag har haft olika åsikter. Min syn på mina åsikter är att de inte ska förändras av kursrörelser, utan istället förändras baserat på nyheter/ny fakta. Under hösten 2015 efter nedgången i index var jag av stark övertygelse att vi skulle fortsätta ner. För varje procent upp OMXS30 gick, ökade min övertygelse om att börsen var för dyr. 1% upp betydde mer eller mindre, att det fanns potential att korta ytterligare. Under perioden handlade jag med stark hävstång, med den typen av produkter ska man inte gå mot strömmen. Jag kortade som mest mellan den 23 september och den 09 oktober. Under perioden steg OMXS30 med 4,09%, men med hävsång över x15 blir det mycket motvind.

 2. Hög tålighet för förluster: Jag har på min korta tid på börsen redan varit med på ett antal resor med stora inledande förluster, som följts av återhämtning och som sedan har vänts till vinst. Jag vet ännu inte om det är tur eller skicklighet som har räddat mig(för kort tid på börsen). Men det jag vet är att jag har ett psyke som klarar av positioner som är minus 30-50%. Vid flertalet tillfällen har jag redan varit med om det och de gångerna har jag alltid legat kvar och väntat ut att min tes ska infrias(om jag haft en tes). När förluster i hävstångsprodukter uppstod, som jag borde stoppa kände jag inte att jag var tvungen att "rädda mitt kapital". Brist på självbevarelsedrift är ett annat sätt att summera detta. Istället valde jag att låta dom ligga kvar då jag inte kände stress förrän förlusten i positionen blivit större. Därmed växte förlusterna. Jag behandlade innehaven i produkterna som om de var aktier, som jag trodde på. Trots att jag visste att detta inte var fallet.

 3. Min syn på risk: När jag följer utvecklingen i en aktie ser jag varje kr/öre upp som en ökad risk. Generellt brukar jag lätta på innehav och vid kraftiga rörelser uppåt resulterar säljer jag ofta av innehav. Indirekt blir i mina ögon varje krona ner minskad risk och ökad potential. Detta synsättet hade jag med mig in i hävstångshandeln. Detta är ett synsätt som man kan ha ifall man har oändligt med tid, är obelånad, handlar i produkter utan avgifter och utan "knock". I en aktie kan du vänta ut marknaden (förutsatt att du har rätt). Med en hävstångsprodukt som kan sjunka till 0 vilken dag som helst har man inte tiden på sin sida. Med en finansieringsnivå några procent ner kan man inte heller tänka att 1% ner (som kan bli över 15% med hävstången) sänker risken. 1% ner är istället ett väldigt stort steg närmare 0. 1 % ner är en förlust som egentligen borde ha stoppats för länge sedan.

 4. Måste veta allt: De bolagen jag har varit intresserad av och haft stora innehav i har jag läst ALLT om. Alla analyser som publicerats, allt som skrivs på forum och allt på Twitter, Jag har även för vanna att följa alla transaktioner som sker i bolagen (antingen i realtid eller i efterhand). Sker det förändringar i köp/säljflödet brukar jag snappa upp det, jag har vid flera tillfällen snappat upp insidertransaktioner innan de har registrerats och om det finns dolda ordrar i orderdjupet har jag koll på det. Jag är medveten om det maniska i detta och i att det generellt enbart skapar brus för min hjärna. När jag överförde detta till index resulterade det i att jag satt och bevakade USA fram till USA stängde 22:00. Det slutade i att jag spenderade den första timmen varje morgon med att läsa nattens nyhetsflöde från Asien/USA och det slutade i att jag hela tiden ville ha grafer både över daxen och omxs30 öppna när börsen var öppen. Detta påverkade sömn och efter ett par veckor av indextrading var jag helt slut.

När man ska försöka handla i linje med trender är det inte vettigt att hela tiden istället följa sin egen övertygelse oavsett trenden. När man ska minimera förlusterna och man istället låter dem löpa kommer för eller senare förluster som är "för stora". Min risksyn var tvärt emot hur jag borde agera och försvårade för mig mentalt. Att jag hela tiden försökte veta så mycket som möjligt gjorde att jag under stora delar av perioden var väldigt trött vilket får hjärnan att agera mer efter känsla och mindre efter tanke. 


Efter en smäll på över 20 000 kr den 06-08 oktober valde jag att avstå från hävstångsprodukter. Jag är medveten om att det var mitt eget fel att jag misslyckades brutalt och att jag "om jag bara agerat annorlunda" hade kunnat nå andra resultat. Men mitt agerande var baserat på min personlighet och även om det hade varit en nyttig övning för mig att kontrollera mina känslor, tror jag inte att min personlighet passar för index handel med hävstångs produkter. Man ska välja sina strider. Då man kan välja att avstå på aktiemarknaden, har jag sedan oktober valt att avstå.


lördag 28 november 2015

Varför rusar alla småbolag?

De senaste veckorna har varit en väldigt konstig period. Jag har aldrig tidigare sett såhär många småbolag, stiga mycket, på kort tid, på lösa grunder. Det hela började med en vansinnig uppgång i ett antal gruvbolag, spred sig till andra mindre råvarobolag och fortsatte vidare till andra micro cap aktier. De senaste veckorna måste varit en av de perioderna i börsens samtids-historia då ägande i små ”skräp” bolag har varit mest lönsamt.

Min hjärna har svårt att hantera situationen, när jag beskådar spektaklet blir jag stressad. Jag har tidigare skrivit på bloggen om ett antal av bolagen som rusat. Jag anser att kunskap om bolagen som rusat, har gjort att det hela varit ännu jobbigare för min hjärna att hantera. I snart 3 år har jag försökt förstå börsen och det har sällan varit svårare än nu. Tidigare har enstaka aktier bettet sig väldigt konstigt. De senaste veckorna har nya exempel uppstått varje dag. För att skapa förståelse för händelserna har jag funderat på vilka faktorer som kan ligga bakom. Jag har tidigare skrivit en inläggsserie vid namn ”Aktietorgets minsta bolag”, den serien är nu lagd på is då jag inte finner det försvarbart att skriva fler inlägg om den typen av bolag just nu (när alla småbolag som får publicitet rusar). När börsen återgått till ett normalare läge har jag tänkt fortsätta inläggsserien där jag summerar väldigt små bolag. Mina iakttagelser nedan är baserade på rusningarna i Lucent Oil, European institute of science och Orezone.

Mina blogginlägg om bolagen:
http://jakten.blogspot.se/search/label/Aktietorgets%20minsta%20bolag

De 3 bolagen hade innan rusningen börsvärde under 10 miljoner. Alla 3 är listade på aktietorget och hade låg likviditet i handeln. Alla bolagen rusade med över 100 % på kort tid. I alla fallen var rusningarna helt omotiverade(min personliga åsikt).


Vad är en normal kurs?

Bolagen som rusat i november har i de flesta fallen (om man bortser från Nordic Mines) varit relativt okända. Jag tror att en av anledningarna till de galna rusningarna har varit att väldigt få människor haft en uppfattning av vad som är en rimlig kurs för aktierna. Följer man börsen har man koll på var till exempel Fingerprint brukar handlas. Varje dag man bevakar aktien får hjärnan se ny data om vilken kurs bolaget brukar handlast till. Detta skapar en uppfattning om ett normalläge, man förväntar sig att kursen ska handlas runt detta normalläge. Hade Fingerprint plötsligt handlats till kursen 3 000 hade många lyft på ögonbrynet. En kurs på 600 är mer normalt och skapar inte samma reaktion. Oavsett om man har kunskaper om bolagsvärdering eller inte, så förstår man Fingerprint oftare handlas runt 600 kr än runt 3000. I okända bolag, som ingen hört talas om, saknar hjärnan denna uppfattning om vad som är en normal kurs. Väldigt få som följer börsen har koll på vad Orezone brukar handlas till för kurser. Hur många visste för en månad sedan om att Orezone normalt sätt handlades runt 10 öre eller 1 kr?


Hur mycket kan ett bolag stiga?

När Nordic Mines rusade, flyttades i mina ögon nivån för vad många anser är en möjlig kursökning. När Orezone rusade hände samma sak. Folk såg i samband med detta ett flertal bolag som rusade över 100 % på kort tid. Har man spenderat kort tid på börsen (låt oss säga under en månad), så har man vid de flesta tillfällen inte sett så många bolag stiga med sådana siffror. Vi befinner oss just nu i en tid då väldigt många lockas till börsen vilket leder till att många får se börsen bete sig på sätt som inte är representativt för hur den brukar bete sig. Hade börsen bettet sig ”normalt” hade många av individerna som just nu söker sig till börsen, inte sökt sig till börsen(högst personlig åsikt). För varje rusning skapas stora vinster hos ett antal individer, när dessa berättar om vinsterna och om hur de gjorde 100 % på en vecka lockas människor att pröva ”börsen”. Färre människor berättar om sina förluster. Även de som varit på börsen en längre tid, får sin uppfattning om vad som är möjligt att flyttas längre ut på skalan. Om X kunde rusa 100 %, så kan även Y göra det. Efter att ha sett Nordic Mines, Endomines och Botnia stiga väldigt många procent på kort tid, valde jag bland annat att köpa Orezone på 25 % upp för dagen(efter att ett PM släppts). Jag hade aldrig köpt Orezone om det inte vore för uppgången i Nordic Mines. Man kan säga att Nordic Mines flyttade ribban. I mitt huvud fanns dock en uppfattning av ”vad som var en normal kurs”, vilket fick mig att sälja på 30 öre och missa i princip hela uppgången.


Låg likviditet och lågt börsvärde

Kombinationen av låg likviditet och lågt börsvärde gör att enskilda aktörer som handlar i en aktie får stor makt. Det finns många bolag på börsen där köp för några tiotusenlappar kan vara tillräckligt för att lyfta kurser 10 %. Detta är normalläget i de tre bolagen jag bloggat om. I Lucent Oil (där jag ägde aktier innan uppgången) fick jag handla aktier i 2 månaders tid för att jag skulle få tag på aktierna jag ville ha till ett rimligt pris. Normalt sätt så handlar man aktier i de minsta bolagen genom att låta sin köporder ligga i dagar/veckor i väntan på att någon ska vilja sälja aktier till rätt pris. Likviditeten i aktierna är normalt sätt ett problem, då den gör att man inte kan gå in/ur aktierna hur man vill. Låg likviditet skapar samtidigt vissa möjligheter, då det gör att bolagen vid publicitet, kan reagera kraftigare. Äger man många aktier i Orezone och vill sälja dem, hade det i normala fall kunnat ta månader. Låg likviditet, som i normala fall är en anledning att ha större säkerhetsmarginal än vanligt blev plötsligt en möjlighet efter att ett antal bolag med låg likviditet i deras aktier hade rusat. När folk jagar nästa 500 procentare är 50 % upp inte en så stor uppgång som det borde vara. Det blir istället för en anledning att sälja, en anledning att köpa då normalläget för uppfattningen om vad som är möjligt har ändrats. När detta hade hänt kunde enskilda individer köpa aktier för stora summor, i obskyra bolag för att skapa rusningar. En förutsättning för att det skulle ske var låg likviditet i aktierna och lågt börsvärde.


Sociala medier

Konversation om aktier och bolag sker ofta online i olika forum eller sociala nätverk. Detta är på många sätt väldigt trevligt då det bidrar till att skapa ökat intresse och gemenskap mellan människor som delar samma intresse. I vissa fall kan även tips kommuniceras mellan individer(av varierande kvalitet). En konsekvens är att djungeltrumman sprider information i snabbare fart. Samma ögonblick som ett bolag stiger, syns bolaget på Avanzas ”vinnarlista”. Inom några minuter har någon twitter-profil berättat om händelsen och en liten stund senare finns en börssnack tråd. Detta gör att väldiga kvantiteter av människor på kort tid plötsligt får höra om bolag de aldrig hört talas om. När något stigit 100 % på 5 minuter och fortsätter upp finns ingen tid till eftertanke. Antingen hoppar man på båten eller så sitter man vid sidan av. När tillräckligt många människor ser detta samtidigt faller en del av dessa för frestelsen. Information om den senaste ”aktieraketen” har aldrig spridits snabbare än idag. Inom minuter har plötsligt tusentals människor hört talas om Orezone. Att bolaget är ”opopulärt” möjliggör att en liten ökning i popularitet kan skapa stora förändringar i kurs.

Inlägg om populära aktier och likviditet:


Historielöshet

Många människor (jag är ett exempel på en av dessa) har spenderat väldigt få år på börsen. Jag var inte med när It-bubblan sprack, när finanskrisen sänkte börsen eller när eurokrisen 2011 fick människor att sälja av. Sedan 2011 har ingen större nedgång skett, framförallt inte i småbolag(småbolagsindex gick inte ner i takt med OMXS30 2015). Man har sett småbolag som grupp gå upp eller möjligtvis gå upp/ligga still. Har du inte varit på börsen länge, har du aldrig sett småbolag som grupp gå ner. Man har inte heller sett bolag rusa som de gjort de senaste dagarna. Därför har man inte erfarenhet om hur det brukar gå för en aktie efter att den har stigit 500 %. En lång period av uppgång har fått individ efter individ att ta sig in på börsen. Kort tid på börsen, innebär lägre sannolikhet att man är påläst.


Girighet

Vid en uppgång i ett bolag man inte äger finns två val, att avstå eller att köpa aktier. Normalläget är att avstå. Det är väldigt få individer som sedan tidigare äger aktier i bolag med lågt börsvärde, därmed är det också väldigt få som har alternativet att sälja aktier i samband med uppgången. Vill man göra pengar, måste man alltså först köpa aktier i bolaget och sedan sälja dem högre. Att man har sett andra människor tjäna pengar på börsen är nog oftast en bidragande orsak att man går in på börsen(detta gäller även mig). De som stigit in på börsen nyligen har nyligen tagit beslutet att utsätta sina pengar för chansen att öka i värde(och även utsätta dem för risk). Har man redan tagit beslutet, satt in pengarna och ser rusningar ske, tror jag många känner ”här kommer min chans att dubbla pengarna”. En av de stora fördelarna med börsen, är att det är friviligt om du vill agera eller avvakta. Girighet får människor att frivilligt avstå från rätten att stå vid sidan av. Många som handlade bolagen var medvetna om att uppgångarna inte var motiverade, men valde ändå att handla (jag var en av dem). Andras såg bara en uppgång och ville ta del av den.Summering:


Många småbolag har på väldigt kort tid rusat. En gemensam nämnare för många av dessa är att bolagen haft låg likviditet i aktien och lågt börsvärde. Utan kunskap om bolag eller hur aktierna brukar handlas saknas en spärr som annars kan synligöra orimligheten i en akties kurs. Nordic Mines (med fler) flyttade gränsen för vad som var en möjlig uppgång, sedan hjälpte sociala medier till att sprida rykten om nästa ”kursraket”. Jag tror att girighet, okunskap och avsaknad av erfarenhet sedan var bidragande faktorer till att kurserna fortsatte upp. Det är oftast inte traders med 10 års börserfarenhet som köper på topparna. På rusningarna tjänade vissa pengar, medan andra blev sittande med Svarte Petter.


Jag ägde innan rusningen aktier i Lucent Oil, jag har under de senaste veckorna bland annat handlat Orezone, Delta Minerals(med förlust), Auriant Minging och European Insitute of Sciense. Fortsätter småbolag att tok-rusa så kommer jag även i fortsättningen doppa tårna ibland. Jag tror dock det är viktigt att man inser att kursrusningarna inte är motiverade, att börsen efter en tid (som kanske redan är passerad) kommer återgå till mer normal handel och att man tar väldigt stor risk när man handlar i denna typ av bolag. Jag anser att priset, är den största riskfaktorn i aktiehandel(något det finns delade meningar om) och att den viktigaste parametern vid ett köp/sälj beslut alltid måste vara börsvärdet i förhållande till något(i förhållande till vad kan variera). Har priset på en aktie stigit utan nyheter anser jag generellt att risken har ökat. Min förhoppning är att småbolagshandeln snart kommer återgå till normalare beteende.


Jag äger inga aktier i något av de ovan nämnda bolagen men är intresserad av att köpa aktier i Lucent oil om kursen åter igen går ner under 5 kr(återgår till normalläget). Jag anser att uppgångarna i Orezone och European Institute of Science är helt verklighetsfrånvända, men då jag enbart varit på börsen i 3 år så ska ni såklart ta allt jag skriver med en stor nypa salt! Allt ovan är betraktelser och inte fakta. Om något är felaktigt i texten ovan så får ni hemskt gärna kontakta mig.söndag 22 november 2015

2014 – mitt andra år på börsen, del 2

Jag har gjort det till en vana att gå tillbaka och kolla på mina egna affärer i efterhand. Detta gör jag för att kunna utvecklas och bli bättre på att handla aktier. Människans historiesyn skiljer sig ganska ofta från vad som verkligen inträffat. Man skapar sina egna sanningar. Genom att gå tillbaka och titta på transaktionshistoriken på Avanza hoppas jag kunna rätta till felaktiga uppfattningar om min egen börshistorik och samtidigt lära mig mer om mitt eget agerande. Jag skriver dessa inläggen när jag har fått distans till händelserna som beskrivs. Del ett skrev jag 2014 om 2013, del två skrevs denna sommaren om första halvåret 2015. Om du vill får du gärna läsa de andra inläggen först.


Portföljen 01-juli 2015.
När jag gick in i Q3 2014 hade jag en bra vår bakom mig. Starbreeze, som dragit portföljen hade under tiden viktats ner från 76% när Q1 började till 26%. I övrigt hade jag en stor kassa och mindre innehav i G5 Entertainment och Kopy Goldfields, samt teckningsrätter i Wesc. Jag redovisade hur det gick med Starbreeze, G5EN och Wesc affärerna i "2014 – mitt andra år på börsen, del 1" inlägget. I övrigt så innehöll portföljen en liten post Kopy Goldfields inköpta i maj 2014. Jag började handla med kassan i början av juli. Portföljen fylldes snabbt med Interfox Resources, BlackPearl och mer Kopy Goldfields. Under tiden skedde också en mängd mindre/kortvariga transaktioner.Min resa och relation till Interfox


Det finns en stor lockelse i Olja. Tanken på ett gäng människor som borrar ute i ingenstans och ur hålet sprutar det svart guldet. Vem läste inte Tintin som liten? Våren 2014 läste jag mitt första prospekt för ett bolag, bolaget hete Interfox Resources(FOX) Bolaget skulle borra efter olja i Tomsk Sibirien och hade nyligen introducerats på aktietroget. På sovjettiden hade man hittat kolväten, brunnen hade dock stängt igen av oklar anledning och nu var det ett litet bolag från Sverige som skulle öppna brunnen på nytt. Jag blev fascinerad och upptäckte att kursen hade halverats utan att bolaget hade rapporterat några negativa nyheter. Jag hade aldrig riktigt någon plan med Interfox, men jag var nöjd med att andra hade gått in med pengar på betydligt högre nivåer och tänkte att bra borresultat hade potential att lyfta kursen. Den 23 juni kom rusningen och jag sålde av mina aktier med en för mig stor vint. Uppgången gav 21% vinst och genererade ett par procents avkastning till portföljen. En vecka tidigare (19 juni) hade jag på min blogg skrivit att "I mina ögon är det i dagsläget större chans att aktien stiger 100% än att den faller under 2 ören (ett fall på 28,5%). Rekommenderar köp på kort sikt.". Kursen steg sedan med över 70%. IFOX blev därmed mitt livs första lyckade rekommendation, jag gick in i ett utbombat bolag och släppte mina aktier när hypen kom.


Mitt uttåg varade dock bara några dagar. 25-30 juni gör jag sedan ett antal transaktioner där jag tradar aktien vilket blir lyckat och drar in ytterligare ett par tusenlappar. Under den kommande tiden har jag väldigt svårt att hålla mig borta från bolaget. Det finns nu helt plötsligt ett stort antal småsparare som handlar i bolaget och aktien kastas från den ena kursen till den andra. Juniuppgången raderas snabbt och jag går in i en ny position 4 juli, en position som jag behåller fram tills 25 juli. Dessa aktierna säljs med en vinst på 18% (alldeles för tidigt). Sedan gör jag en sista bra trade i Interfox när jag köper in aktierna igen ett par dagar senare för att sedan sälja dem på PM 1 augusti. Jag mins att jag satt i fikarummet på jobbet när pressmeddelandet släpptes och skyndade till datorn för att kunna följa alla avsluten i realtid. Efter detta fick jag hybris i aktien och under resten av augusti fortsätter jag göra avslut och blandar vinster med förluster. Under mitten av månaden mins jag att jag minskat ner min aktieexponering i samband med en resa till Spanien. Väl i huset i Spanien kan jag dock inte hålla mig borta och bränner ett antal tusenlappar på dåliga IFOX affärer.Totalt blir dock Interfox en lyckad resa som drar in 5% i avkastning till hela portföljen. Den totala vinsten blir tillslut större än min ursprungliga position. 

Jag hade aldrig varit inne i ett prospekteringsbolag innan Interfox vilket i praktiken innebar att jag inte hade en aning om följande. 

1. Hur mycket det skulle kosta att ta projektet hela vägen (detta stod i material som fanns tillgängligt när jag ägde aktien, men jag förstod inte vad jag läste).
2. Hur många och hur stora aktieutspädningar som krävs för att få in kapitalet, Det tog mer än ett år för Interfox innan bolaget tog ut toppnoteringarna från Augusti 2014. 

Vad jag gjorde rätt:

1. Gick in i bolaget när det var tyst och inte när det fanns hype.
2. Sålde/Minskade vid alla rusningar under perioden.

17 augusti 2015 värderades Interfox till 58 miljoner efter kassa, Den 24 september 2015 är bolaget värderat till 196 miljoner. Den 17 Augusti handlade vissa köpare aktier i bolaget på kursen 3.9 kr, 25 september handlas aktien till kursen 3,8 kr. Under en period då bolaget har vuxit i värde med flera hundra procent har alltså aktien inte rört sig. Hela värdeökningen har därmed ätits upp av nyemissioner. I skrivande stund pågår en debatt om Interfox där kurser över 30 kr nämns. Jag är väldigt skeptisk till detta baserat på vad som hänt i bolaget sedan noteringen. Bolaget håller just nu på att förhandla om finansiering, detta går kanske att lösa utan att aktieägare späds ut, men historien tyder inte på en sådan lösning. Detta är anledningen till att jag idag är negativ till de som säger att Interfox ska göra vanliga investerare till miljonärer.BlackPearl och en förkärlek till kända Svenska näringslivsprofiler.


På SVT gick dokumentärer om Stenbeck och Wallenberg under 2010 talet. Dessa fick mig att sitta klistrad. Som yngre fanns ett intresse för svenska näringslivsledare. På Malmös flygplats såg jag en gång för 4-5 år sedan Jacob Wallenberg komma gående med följe. Jag gick aldrig fram och jagade autograf, men jag var helt starstruck. Jag var på väg med mina vänner mot Cypern för att supa i en vecka, mina vänner visste inte vem Jacob var.

En annan näringslivs familj är Lundinarna. Kombinationen av dem, olja och en aktie som hade tappat från 18 till 14 kronor fick mig på fall. Sedan skedde också stora insiderköp i samband med detta. Lundingarna gick in med mer pengar i BlackPearl och jag följde efter. Det var snack på placeras forum om besked rörande en stor oljeledning vilket skulle vara en mega trigger. På AktieGruppens (på Facebook) hösttävling satsade jag på BlackPearl när jag fick välja en aktie som skulle avkasta mest under den kommande månaden. Mitt bet var under en kortare period lite över 10% av portföljen, men mitt besök i bolaget blev relativt kort då ett annat bolag snart behövde mina pengar.Smått krafs och korta besök


Utöver dessa så ägde jag även ett antal poster i mindre bolag under hösten 2014. Förs ut var en mindre post i Enzymatica som jag köpte efter en diskussion på börspodden om bolaget. 15 Augusti köptes sedan Dome Energy, en vecka senare skriver jag ett inlägg där jag summerar insidertransaktionerna i bolaget. Insiders hade köpt en väldigt stor andel av bolaget (8%) på relativt kort tid. Jag sålde min sista post Dome Energy i november och jag slutade marginellt minus(ett par tusen). 2015 blir sedan Dome Energy ett av mina största innehav, men det är en annan historia.

Mitt köp i Ratos är ett tafatt försök att övergå till stabilare bolag och långsiktigare investeringar. Köpet sker i samband med nedgången hösten 2014. Jag behåller aktierna i totalt 2 dagar och gör en förlust på 176 kr. Min affär i Nordic Mines slutar med en förlust på 100%. Jag köper teckningsrätter för 1 öre styck och hoppas att det ska komma en positiv nyhet. Då inget kommer så lät jag teckningsrätterna förfalla. Jag anser fortfarande att det bettet inte var helt galet då bolagets aktie var galen. Det har skett konstigare sker med det bolaget (än att en teckningsrätt tok-rusar utan anledning). Bara en sådan sak som att det finns aktieägare som vill äga aktier i bolaget är konstigare. Rusningen uteblev dock. Mitt köp var aldrig baserat på tilltro till bolaget.

Beowulf Mining var mitt sista mindre innehav under hösten 2014. Tanken var att jag skulle äga aktierna under en längre tid tills bolaget antingen gick i konkurs eller tills en rusning kom. Jag sålde dock aktierna med förlust efter ett par månader. Hur man bränner merparten av sin portfölj på månader


När andra halvåret 2014 började låg redan en mindre post Kopy Goldfields i portföljen. Fram till 2 juli ökar jag sakta min position och den är tillslut 15% av portföljen. Då känner jag mig nöjd och slutar att röra positionen. Jag hade byggt upp positionen(gav 1,09), då jag väntade på att kursen skulle explodera. Bolaget hade i november 2013 tecknat en avsiktsförklaring med den ryska guld producenten GV Gold. Avtalet var värt 7-9 MUSD och värderade Kopy Goldfields licens Krasny till mellan 90 och 120 miljoner. När avtalet presenterades hade kursen rusat från 1 kr(börsvärde 30 miljoner) till 2,7 kr(börsvärde 81 miljoner). När avtalet med GV Gold skrevs på valde en annan partner att stiga av, det kanadensiska gruvbolaget Eldorado Gold började sälja sina aktier i Kopy Goldfields.  Detta skapade ett säljtryck och det blev vedertaget bland de som följde bolaget att när aktien nästa gång skull gå över 1,50, skulle Eldorado Gold fortsätta sin utförsäljning. Så sakta men säkert föll aktien tillbaka. I mars 2014 hade signaturen Rika på Redeye bloggen skrivit ett inlägg där han beskrev hur Kopy Goldfields var en signatur från att göra "en motiverad monsterrusning".

http://www.redeye.se/aktiebloggen/kopy-goldfields/kopy-goldfields-ar-en-paskrift-ifran-att-gora-en-motiverad-monsterrusni

Kopy Goldfields bolagsvärde var i juli 2014 runt 32 miljoner. Avtalet skrevs på och bolaget rusade som planerat. Aktien toppade över 2 kr och jag, satt tålmodigt kvar och väntade på fortsatt uppgång. Jag ansåg att bolaget skulle handlas en bra bit över 2 kr med signaturen på papper. Istället kom Eldorado Gold tillbaka till orderdjupet och under den kommande veckan säljer bolaget ut sina resterande aktier. 18 Juli är kursen nere på som lägst 1,20 kr. Istället för att minska vid uppgången (som jag hade gjort framgångsrikt med Interfox) valde jag istället att fylla på när uppgången kom av sig. 22 juli hade jag plötsligt dubblat mitt innehav på kurser mellan 1,25 och 1,39 kr. Jag såg nedgången som en tillfällig rea innan nya köpare skulle strömma till, istället var nedgången bara början. Månad för månad tickade kursen ner och i november 2014 handlas aktien runt 67 öre, mitt gav var nu nere på 0,96, antalet Kopy Goldfields aktier i portföljen har ökat med smått otroliga 600% sedan rusningen. I November 2014 hade jag i ett halvårs tid hållit fast vid att jag hade rätt, att kursen är för låg och att bolaget bör handlas runt 2 kr. Den 14 november är jag alla in i Kopy Goldfields och bolaget är den enda aktien jag äger. Sedan 5 augusti 2014 hade portföljen förlorat 42% av sitt värde. Jag var nästan tillbaka där jag började och i princip alla pengar jag hade tjänat på Nokia, Interfox och Starbreeze var utraderade. Den 14 november är en fredag, nästa börsdag är den 17 november.


17 november 2014


Vissa dagar och vissa ögonblick kommer för alltid finnas kvar. Jag är en människa som kommer ihåg platser och min hjärna tar ögonblicksbilder där plötsligt allt är tydligt. De flesta dagarna sparar inte min hjärna så mycket information, men jag kommer aldrig glömma promenaden till bussen den 17 november 2014. Klockan är runt 08:35 när mobilen plingar till, till vänster om mig är Svecos Malmös kontor. Jag läser rubriken i mejlet och 3 ord fastnar, "Kopy Goldfields Företrädesemission". Teckningskursen var satt till 45 öre och jag bestämmer mig att ligga kvar då jag fortfarande tyckte bolaget var undervärderat. 3 dagar senare har jag gått från att förlorat 42% av portföljen sedan toppen, till att ha förlorat 60%. Under november/december 2014 sover jag dåligt, varje dag blir en kamp för att hålla kvar mina aktier och inte kasta in handduken. Under dessa månaderna bloggar jag i princip enbart om Kopy Goldfields. Den 30 december trillar en enorm mängd, i princip värdelösa, teckningsrätter in på kontot på Avanza. Årets sista dag blir också den dagen, i vuxen ålder, men minst antal kronor på sparkontot + ISK. På 4 månader har jag gått från 148% upp under min tid på börsen till 7,6% ner. Vintern 2014 slutade jag prata med mina vänner om börsen. När jag pratade med börsintresserade människor börjar jag tjata mer än någonsin om Kopy Goldfields. På söndagsmiddag hos släkt berättar jag för pappa om mitt misslyckande, jag är dock väldigt tydlig med att jag ska behålla mina aktier. Några månader senare har jag fått tillbaka alla pengarna jag har förlorat, men det är en annan historia.

Den markerade zonen är nyemissions beskedet.Vilka misstag skapade nedgången


1. Jag minskade inte på rusningen. Jag ägde Kopy Goldfields aktier motsvarande 15% av min portfölj. I samband med nyheten steg kursen till som högst 2 kr, en uppgång med över 80%. Efter rusningen motsvarade Kopy Goldfields nästan 30% av min portfölj, men jag valde inte att minska Istället ökade jag redan samma dag till kurser som tryckte upp mitt gav och ökade min exponering.

2. Avsaknaden av reflektion över vad som skulle skapa framtida kurssökning. När jag tog position i Kopy Goldfields hade jag en tydlig trigger framför mig. När ett specifikt PM skulle släppas, skulle kursen rusa. Mina tankar visade sig vara rätt. När väl nyheten hade släppts, fans ingen motsvarande trigger i närtid. För att skapa kursökning krävs ibland något som kan trigga uppgången, i Kopy Goldfields fallet så fanns ingen sådan trigger i närtid, ändå handlade jag trots fallande kurs.

3. Fokus på fel saker. Jag vet inte hur många gånger jag läste igenom historiska pressmeddelanden under halvåret, jag spenderade 100 tals timmar på att följa i princip varje avslut som skedde i aktien, jag läste operativa uppdateringar som jag inte förstod och tolkade ord från ledning/styrelse. Däremot så kollade jag aldrig upp bolagets balansräkning. När nyemissionen kom var jag lika förvånad som alla andra. 100 tals timmar lagda på ett bolag hade lagts utan att jag visste vad jag höll på med. Nyemissionen skedde hösten 2014, bolaget fick under 2015 totalt 0 kr i intäkter. Jag borde varit medveten om att nyemissionen skulle komma för eller senare, men valde att inte tänka på det. Problemet var inte att jag hade räknat fel, problemet var att jag inte hade räknat alls.
söndag 15 november 2015

Tankar om populära aktier och likviditet

Gustavs aktieblogg publicerade idag ett intressant inlägg om småbolag, efter att ha läst mindre än halva inlägget fastnade mina ögon på en lite bild på höger sida. På bilden presenterades sambandet mellan lägre likviditet i aktier och högre avkastning. Jag skulle egentligen till gymmet idag, men efter att ha sett bilden så försvann intresset att gå och träna, istället satte jag mig vid datorn. Ge bilden 5 minuter och ta in skillnaden i avkastning mellan småbolag med hög likviditet(populära) och låg likviditet (bortglömda). Enligt bilden avkastar småbolag generellt sett bättre än storbolag. Bilden visar dock att det finns ett undantagna till regeln. Småbolag med hög likviditet visar sig vara sämst att äga långsiktigt. Hög likviditet = populära.http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2015/11/smart-att-satsa-pa-sma-bolag.html
https://twitter.com/iancassel/status/637264902613168128

Under de senaste dagarna har jag gått runt med en väldigt intressant bok i öronen. Nassim Taleb som skrev "The Black Swan" för några år sedan, släppte 2012 en bok vid namn "Antifragile". Boken beskriver ett koncept som går ut på att motsatsen till fragil inte är robust, utan antifragil. Går man in på antonym.se hittar man följande om man söker på fragil(se bild nedan). Detta är enligt författaren rent nonsens. Motsatsen till att vara bräcklig eller ömtålig är inte att vara hållbar eller slitstark, utan något som istället blir starkare än det var från början när det stöter på förändringar i sin miljö. Människans immunförsvar är ett exempel på ett antifragilt system. En förskolelärares immunförsvar blir starkare för varje dag hen besöker förskolan och blir utsatt för diverse barn. Kroppens muskler blir starkare för varje gång de bryts ner via träning. Exempel på fragila enheter är till exempel en människa som bryter ihop vid minsta motgång, ett digital antivirus system som inte uppdateras eller en mobiltelefon som går sönder när någon tappar den från några decimeters höjd.

http://antonym.se/fragil

Jag anser att popularitet är ett fragilt. En populär(känd och omtyckt) människa kan vid en större förändring i omvärlden förlora sin popularitet. En människa som ingen gillar och ingen känner till kan däremot på kort tid plötsligt uppnå popularitet och hen placeras i ett annat sammanhang(förutsatt att det inte är personligheten som är allt för otrevlig). Samma sak gäller aktier och hur de reagerar på förändringar i omvärlden. Ett exempel på förändringar i omvärlden är nyheter. Popularitet höjer i mina ögon fragiliteten då det påverkar hur aktier reagerar på nyheter.


Låt oss koppla detta till likviditet:
Jag äger aktier i ett litet bolag som handlas på aktietorget. Varje dag omsätts aktier i bolaget till ett värde av mellan 0 och 20 000 svenska kronor. Bolaget har 144 ägare på Avanza och är värderat till nästan ingenting. Bolagets "popularitet" är därmed antifragil, då bolaget redan befinner sig nära botten av skalan mellan populärt och impopulärt. I slutet av oktober släpptes nyheten att bolagets storägare och förre detta VD hade dömt för insiderbrott(en motsvarighet till åtalet mot Fingerprint Cards förra VD). Ingen aktieägare paniksålde, ingen reagerade över huvud taget och bolaget fortsatte handlas i spannet 4-5 kr där det legat de senaste månaderna(ett stort span på grund av obefintlig likviditet). Antal aktieägare via Avanza minskade under dagen med totalt 1 st. Med 144 ägare via Avanza, inga lyckosökare och en aktie som ingen bryr sig om så finns inte "negativ publicitets risk". Media kommer inte skriva något negativt om bolaget(då de inte bryr sig) och även om de gör det så kommer ingen av aktieägarna bry sig. Hade det kommit en analys av bolaget med säljrekommendation hade kursen inte rört sig alls. Popularitet är generellt mer fragilt än okändhet.

I populära bolag kan en nyhet (likt DN:s säljrekommendation av Precise Biometrics) skapa en sälj våg. Likaså kan en positiv nyhet (som den omvända vinstvarningen i samma bolag) lyfta aktien. I de lågomsatt bolagen med (relativt) få aktieägare finns en stor sannolikhet att populariteten ökar i relation till att den minskar(vid nyheter). Min gissning är att likviditet(i kr räknat) och antal aktieägare förmodligen är ett relativt objektivt sett att bedöma popularitet. Indirekt indikerar alltså morningstarrapporten att populära bolag underavkastar, och att populära småbolag är absolut värst. Man vill äga aktier där nyheter kan få nya aktieägare att strömma till och kursen att lyfta, inte aktier där nyheter kan skapa en säljvåg.

Få aktieägare innebär få potentiella säljare men lika många potentiella köpare.

Powercell hade 16 september 1 700 aktieägare på Avanza och 47 000 aktier omsattes. I fredags hade bolaget 3 400 aktieägare på Avanza och 3 500 000 aktier omsattes. Den dubblade ägarbasen och att omsättningen exploderat borde vara ett objektivt mått på att aktien är mer populär idag än i september. Powercells popularitet är mer fragilt på skalan mellan fragil och anti-fragil idag än vad populariteten var för ett par månader sedan.


Summering:

På bilden visar morningstar hur småbolag med låg likviditet historiskt har överavkastat småbolag med hög likviditet 17,87% vs 5,92%. Bilden visar att de mest likvida småbolagen är de sämsta att äga på lång sikt. Skillnaden är extremt stor. Min åsikt är att man kan använda likviditeten i ett småbolag som ett mått över hur pass "populärt" bolaget är. Ingen lyssnar på negativa nyheter om ett bolag de aldrig hört talas om innan, däremot kan positiva nyheter lyfta okända bolag. Okända bolags popularitet(obs inte bolagen i sig!) är därmed antifragilare då nyheter generellt har större potential att locka in nya aktieägare i relation till deras risk att skrämma bort gamla. Du ska inte köpa opopulära bolag blint, men enligt undersökningen ovan lär du ändå överavkasta om du gör det. Låg popularitet innebär ökad chans att bolaget är felvärderat, vilket blir en fördel om du gör din egen analys och lägger mycket tid på dina bolag.  Jag vill äga bolag som har potentialen framför sig och inte bolag där där de potentiella köparna redan har köpt. Att köpa bolag som är mindre populära(färre ägare och lägre likviditet) bör generellt ge överavkastning jämfört med populära bolag.

Jag tror att du har bättre chans att uppnå överavkastning om du letar bland impopulära bolag. Framförallt bör man försöka undvika den senast avfyrade "aktieraketen", då popularitet är fragilt.
söndag 1 november 2015

Kopy Goldfields - november 2015

Inlägget skrevs 01/11/2015, inläggets uppdaterades 14/11/2015


För 2 månader sedan skrev jag en Kopy Goldfields analys. Nedanstående inlägg är en uppföljning av mitt inlägg från augusti 2015 och fokuserar på det som har förändrats sedan dess. Jag kommer fram till att aktien bör nå 1,56 kr/aktie våren 2016, vilket ger en uppsida på 130%.

http://jakten.blogspot.se/2015/08/kopy-goldfields-augusti-2015.htmlKort summering av bolaget:


Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag som letar guld i ryska Lena Goldfields i Irkutsk regionen. I närheten finns en av världens största guld gruvor Sukhoy Log. Bolaget noterades 2010 med målet att nå gruvverksamhet 2013. Runt börsnoteringen 2010 värderades bolaget som högst till 120 miljoner(dagens börsvärde är runt 37,3 miljoner). Bolaget har sedan dess gått från att ha intressanta licenser, till att ha långt gångna projekt. Detta har finansierats genom återkommande nyemissioner. Bolagets fokus ligger nu på Krasny licensen där det finns antagna och indikerade mineraltillgångar på 1,37 miljoner oz med en snitthalt(hur koncentrerat guldet är) på 1,60 g/t gram guld per ton. Investipedia skriver följande om guldhalter:

"The World Gold Council defines a high-quality underground mine as having a gold ore density between 8 and 10 g/t (grams per tonne), while a low-quality underground mine has a gold ore density of 1 to 4 g/t. Open-pit mines tend to have a lower grade, but they can be considered very valuable because of the lower average operating costs necessary to obtain them. The council recommends using cost per ounce, not gold ore grading, to evaluate a gold mine."

http://www.investopedia.com/ask/answers/022315/what-does-grade-gold-mine-refer.asp

Den mest utforskade delen av fyndet ligger är från ytan och ner mot 150-200 meters djup. Att fyndet ligger vid ytan innebär att man kan använda sig av ett dagbrott (open-pit). Därmed är guldhalten, som kan låta låg, fullt tillräcklig då den kompenseras av låga brytningskostnader. Bolagets CFO berättade 2014 om att kostnaden för de aktiva gruvorna i regionen låg mellan 600-800 dollar/oz. Kostnaderna har sedan dess gått ner(i dollar), då den ryska valutan har rasat i värde. Fallande oljepriser bidrar också till lägre kostnader i gruvor. Jämför man det med dagens guldpris på runt 1080 dollar/oz så ser man att licensen har potential.

http://www.wsj.com/articles/gold-miners-find-little-solace-in-cheaper-oil-1418252494

Den ryska guld producenten GV Gold såg potentialen och skrev 2014 ett samarbetsavtal med Kopy Goldfields, för att ta Krasny till gruva. GV Gold betalade 1 MUSD kontant och finansierat prospektering på Krasny licensen för 6 MUSD. Det finns även en potentiell bonus på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om arbetet når målen(mer om detta senare). I utbytte mot detta tog GV Gold över 51% av licensen. Kopy Goldfields äger resterande 49%. Prospekteringsprogrammet startade sommaren 2014 och avslutas denna vintern. Prospekteringsprogrammets syfte är att "kunna konvertera de tidigare antagna och indikerade mineralresurserna till de mer säkra kategorierna indikerade och kända mineralresurser". Detta uppnår man genom att borra på licensen. Just nu håller resultaten på att sammanställas.

Sedan avtalet skrevs på (sommaren 2014) har guldpriset i rysk valuta stigit med över 50%, från nivåer runt 45 000 rub/oz till dagens 70 000 rub/oz. GV Gold hade produktionskostnader 2013 på 815 dollar/oz, 2014 hade produktionskostnaderna fallit till 660 dollar/oz. Då fallet i den ryska valutan påbörjades under Q3 2014 och oljepriset rasat sedan dess så förväntar jag mig att GV Golds snittkostnad kommer fortsätta att falla under 2015.Utöver Krasny äger även Kopy Goldfields ytterligare 2 licens kluster (sammanlagt 11 licenser) kallade "Norra Territoriet" och Kopylovskoye.

Prospekteringen på Krasny


 • "Programmet förväntas ta 18 månader inklusive rapportering av mineralreserver"
 • Initial budget på 6 MUSD
 • Upprätta och rapportera en mineralreservsrapport under såväl ryska GKZ-standarde som internationell JORC-standarden.
 • Mål att öka guldresurserna
 • Mål att färdigställa en reservrappport som visar minst 300 koz guldTidsschemat
Programmet startade under sensommaren 2014 och har än så länge pågått i runt 15 månader. Den 29 oktober 2015 berättade bolaget om att JORC rapporten(internationell standard för kvantifiering av guldreserver) och den ryska motsvarigheten GKZ förväntas godkännas av myndigheter under februari-mars 2016. I samband med detta berättade bolaget även om att de skulle påbörja arbetet med lönsamhetsstudier i december 2015. Fältarbetet är redan avslutat. Bolaget är alltså på väg att uppnå sitt mål om att vara färdiga med prospekteringsarbetet 18 månader efter starten. Bolaget arbetar just nu med upprättandet av rapporterna och inget tyder på att den delen kommer dra ut på tiden.


Budget
Budgeten för projektet var 6 MUSD. GV Gold betalade Kopy Goldfields summan i förväg. Under projektets gång föll den ryska valutan kraftigt i relation till dollarn. Resultatet av fallet blev en besparing på 1 MUSD vilket innebar att det "kommer finnas medel kvar för att fortsätta med lönsamhetsstudier". Som ett resultat av detta kan bolaget dra igång med arbetet med lönsamhetsstudien redan i december i år, då finansieringen redan finns på plats. Fallet i den ryska valutan är även väldigt positivt inför det fortsatta arbetet då fallet kommer fortsätta bidra till lägre kostnader och även sänker framtida produktionskostnader.


300 koz
I oktober uppdateringen skriver bolaget följande "Resultaten från prospekteringssteg 2 är i linje med den föreliggande geologiska modell av Krasny‐fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter... de nya resultaten fortsätter att starkt konfirmera den föreliggande geologiska modellen av Krasny‐fyndigheten".. Efter att ha borrat 49 borrhål under prospekteringsarbetet på sammanlagt 7551 meter kan man alltså konstatera att bolagets modell som låg till grunden för prospekteringsarbetet verkar stämma bra överens med vad som hittats. Man konstaterar vidare att även om alla resultat inte har kommit än, följer de preliminära resultaten från de pågående testerna "generellt sett resultaten från 2012 års processtester". Mycket tyder alltså på att man uppnår målen och kan bekräfta 300 koz i berget. Mer om vad detta innebär senare!Öka guldresurserna
Efter halva arbetet konstaterade bolaget i Januari 2015 att "Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten. Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet." . I halvårsrapporten konstaterade man vidare att:

 • "Den genomsnittliga guldhalten har ökat i jämförelse med den tidigare mineraltillgångsberäkningen vid samtliga cut-off halter. 
 • Den totala mängden guld har ökat vid samtliga cut-off halter.
 • En uppgradering av mineraltillgångskategorin ”antagna resurser” kan göras till tillgångskategorierna ”kända” och ”indikerade” utan någon väsentlig förlust i volym."

Mycket tyder alltså på en ökad guldreserv, trots att "Att öka mängden guldresurser har dock inte varit huvudmålet och av den anledningen har Krasny‐mineraliseringen medvetet lämnats öppen i strykningsriktningen. Vi bedömer att en ökning av Krasny‐licensens mineraltillgångar kan uppnås i ett senare steg i utvecklandet av Krasny och vi ser starka indikationer för en uppsida av guldresurser både inom den nuvarande fyndigheten men också inom andra guldmineraliseringar, alla inom Krasny‐licensens gränser." Bolaget vill så snabbt som möjligt gå i produktion med den centrala delen av Krasny-fyndigheten. Därför har man medvetet valt att låta väldigt intressanta områden förbli outforskade för att spara tid och pengar. När väl gruva och positivt kassaflöde finns på plats finns goda möjligheter att gå vidare med prospekteringen och fortsätta öka storleken på fyndet. De totala antagna och indikerade mineraltillgångar är 1,37 miljoner oz. Prospekteringen 2014-2015 har skett på ett område där 0.3 miljoner oz antas. Allt arbete har syftat att uppgradera dessa reserverna till "kända". För att uppgradera reserverna ökar man "tätheten" mellan borrhålen jämfört med tidigare borrningar. Bilden visar profil 41 (från septembers operativa uppdatering), ett tvärsnitt av fyndet. Profilen visar 4 gamla borrhål och 4 som borrats under 2014-2015 prospekteringen. Alla hålen ovan är borrade för att "öka tätheten" och därmed höja sannolikheten att modellen över fyndigheten stämmer. De lila markerade zonerna är områden där modellen, baserat på de tidigare borrningar, indikerat på guld. Trianglarna som är "svartifyllda" är nya borrhål, de som är "vita" är gamla. Längs med borrhålen har Kopy Goldfields markerat "zonerna" där över 0,6 gram guld per ton påträffats. Grönt betyder över 0,6 g/t, rött betyder över 1 g/t och lila betyder över 2 g/t. Den svarta gränsen som "omringar" alla borrhålen är den centrala delen av Krasny fyndigheten som man tänkt utveckla till dagbrott. Vad bilden bland annat visar är att "kanterna" av denna delen inte är utforskad i samma grad som de centrala delarna. I det nya borrhålet längst till vänster (141596) är de "sista 20 metrarna (av ett 100 meter djupt borrhål) ett område där modellen visar på guld, men där inga borrningar bekräftat detta. Resultatet "bekräftar den tidigare modellen" och visar på guld även här. För den som är intresserad finns totalt 10 profilbilder(som släppts juni-oktober i år) som visar de konkreta resultaten av arbetet. Bolaget har alltså varit extremt transparenta med resultaten och dessa ser väldigt lovande ut! Det ser alltså förhoppningsfullt ut att bolaget lyckas öka mängden guld, trots att detta inte varit det primära målet. 
Vad händer om man bevisa 300 koz/misslyckas?


Utöver 7 MUSD finns ytterligare en del av avtalet, en kontantbetalning på 2 MUSD som tillfaller Kopy Goldfields om den kommande ryska reservrapporten visar på mer än 9 ton guld. 9 ton guld motsvarar 288 000 oz (288 koz). Det innebär att Kopy Goldfields kommer "få" motsvarande 17 miljoner svenska kronor (dollarkurs 8,5) förutsatt att resultatet visar sig vara över 288 koz(rysk standard). I en Redeye intervju formuleras kriterierna för att få tilläggsköpeskillingen på följande sätt av VD Mikhail Damrin.

"The 2 MUSD additional consideration is paid if Krasny will prove more than 9 tons (approximately 290 koz) of gold reserves under Russian GKZ classification. "

Bolaget håller just nu på att färdigställa rapporten till de ryska myndigheterna och den förväntas bli klar i slutet av 2015. De ryska myndigheterna har bokat tid för att granska mineralreservrapporten i januari 2016. Bolaget förväntar sig ett godkännande av rapporten i februari-mars 2016.

I väntan på godkännandet har man tagit ett lån på 3,3 miljoner med löptid fram tills tilläggsköpeskillingen har erhållits. Lånet har tagits för att säkra likviditeten. De som lånar ut pengarna till Kopy Goldfields är bolagets VD(Mikhail Damrin), CFO (Tim Carlsson) och 3 av bolagets huvudägare ("KGK Holding", "UBS AG Clients Account" och "Novatelligence AB"). Både Novatelligence och UBS AG Clients Account har ökat sina innehav sedan i våras. I början av november passade även CFO Tim Carlsson på att köpa fler(50 000 nya) aktier i väntan på beskedet. Lånet innebär att bolaget bör klara sig fram tills tilläggsköpeskillingen och att risken för nyemission i närtid är undanröjd. Notera att formuleringen angående löptiden på lånet är "Lånet löper tills tilläggsköpeskillingen har erhållits, dock längst till och med den 30 september 2016" vilket är en kaxig formulering som utgår från att de får tilläggsköpeskillingen. I samma PM skriver även bolaget att "Baserat på prospekteringsresultaten hittills så förväntas den kommande ryska reservrapporten visa mer än 9 ton guld". Överlag verkar bolaget vara säkra på positiva resultat.

Vid delårsrapporten hade bolaget kortfristiga skulder på 6,5 miljoner kr och likvida medel på 2,7 miljoner. Av skulderna så är 3 miljoner ett lån från huvudägaren "Novatelligence AB"(en skuld som Novatelligence kan konvertera till aktier). Skulle bolaget inte få tilläggsköpeskillingen kommer kassan vara slut och bolaget kommer ha skulder på runt 9,8 miljoner våren 2016. Efter ett misslyckande kommer "Novatelligence AB" förmodligen inte konvertera skulden till aktier då kursen lär ha fallit betydligt från dagens nivå. Vid Kopy Goldfields senaste emission drog man in 10,9 miljoner (före emissionskostnader) på kursen 45 öre per aktie. Jag tror inte Kopy Goldfields har en chans att dra in ett liknande belopp till samma kurs om bolaget inte får tilläggsköpeskillingen. Jag förväntar mig kursslakt och nyemission om bolaget misslyckas med att bevisa 288 koz. Om detta sker kan jag tänka mig kurser runt 10-20 öre per aktie om ett halvår.

Men, aktörer som redan har en exponering på en bra bit över 10 miljoner kr valde ändå att öka sin exponering med 3,3 miljoner kr(lånet). Lånet har 10% ränta och förväntas löpa under ett halvår, vilket innebär att investerarna riskerar 3,3 miljoner för ränteintäkter på 165 000 kr. Jag tycker det vore bisarrt om de ökade sin exponering med 3,3 miljoner, när de redan har en exponering på över 10 miljoner för att tjäna 165 000 om de inte var säkra på att bolaget skulle få tilläggsköpeskillingen. Det enda sättet att motivera den investeringen är om de utgår från att Kopy Goldfilds får in 17 miljoner kr på kontot till våren. Jag ser lånet som ett lån där aktieägare lånar ut pengar för att undvika nyemission och utspädning. Tim och Mikhail har full insyn i arbetet och därmed vet de betydligt mer om resultaten än marknaden. De tror på tilläggsköpeskillingen, annars hade de inte ökat sin exponering mot bolaget. Redeye skriver att:

"Att bolaget nu sköter finansieringen fram till att de kan erhålla tilläggsköpeskillingen från GV Gold på 2 MUSD genom lån och inte nyemission ställer vi oss positiva till. Det visar enligt oss på ett aktieägarvänligt förhållningssätt"Värdering med tilläggsköpeskillingen på kontot


Trillar tilläggsköpeskillingen in kommer antalet aktier i bolaget öga, då Novaintelligens kommer konvertera sitt lån till aktier. Detta innebär att skuldsättning i bolaget minskar med 3 miljoner. Sker detta ökar mängden aktier i bolaget med ca 5,45 miljoner (teckningskurs 0,55 SEK/aktie.). Totalt finns det i så fall ca 60 miljoner aktier i bolaget. Efter detta finns skulder kvar på ca 6,5 miljoner. Tilläggsköpeskillingen är på 2 MUSD (17 miljoner vid dollarkurs 8,5) vilket innebär att bolaget kommer vara skuldfritt (0 kr i skulder) och sitta på en kassa på runt 10-11 miljoner när tilläggsköpeskillingen kommer. Lånet från storägarna och ledningen kommer då vara återbetalt. 

En kassa på 10 miljoner motsvarar (avrundat neråt) 16 öre per aktie efter utspädning.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7229 - Kopy tar lån
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7240 - Årsredovisningen 2014

Krasny bör värderas baserat på GV Golds investering fram tills Kopy Goldfields och GV Gold har uttalat sig om hur arbetet kommer fortsätta. Båda bolagen har dock varit tydliga med att de vill se att Krasny utvecklas till en Gruva. Lyckas Kopy Goldfields uppnå kraven för den villkorade tilläggsköpeskillingen blir avtalets totala värde 9 MUSD. När avtalet fullföljts kommer Kopy Goldfields äga 49% och GV Gold 51% av Krasny. Detta innebär att 49% av Krasny är värt:

 9 000 000 (GV Golds investering) * 8,5 (dollar kurs) / 51 (antal procent GV Gold fått för investerad summa) * 49 (Kopy Goldfields kvarvarande andel) = 73,5 miljoner. 73,5 miljoner motsvarar 1,23 kr per aktie efter Novaintelligens utspädningen. 

Utöver detta äger bolaget Kopylovskoye-projektet och Norra Territoriet. Bolagets har målet att sälja Kopylovskoye-projektet (bolagets ursprungliga licens som givit bolaget dess namn) under 2015. Redeye värderar licensen till 13 miljoner vilket jag ser som en rimlig värdering. 2014 lyckades nämligen Kopy Goldfields sälja 2 licenser med mindre identifierade tillgångar för 10 miljoner. I en intervju med Redeye den 3 augusti konstaterade bolagets VD att:

”Our target is to sell or develop Kopylovskoye into production under a Joint Venture and find a partner for exploration of the Northern Territories. We are holding discussions with several potential investors over both project” 

Det finns alltså konkreta diskussioner om avtal som skulle kunna frigöra ytterligare kapital. Jag värderar Kopylovskoye + Norra Territoriet (försiktigt) till 10 miljoner.

10 miljoner på kontot - 0 i skulder + Krasny värderat till 73,5 miljoner + Övriga licenser värderade till 10 miljoner ger ett motiverat värde på 93,5 miljoner för hela bolaget våren 2016, vilket motsvarar 1,56 kr per aktie (efter utspädning). Dagens aktiekurs är 67 öre vilket ger en uppsida på 130% de kommande 3-6 månaderna. Ledning och samarbetspartner


Ledningen bevisade genom att de löste finansieringen via lån istället för nyemission att man värnar om aktieägarna. Detta har man de senaste åren bevisat vid åtskilliga tidpunkter. Vid nyemissionen vintern 2014/2015 valde hela ledningen att teckna fullt vilket ökade deras innehav med över 500 000 aktier. Våren 2014 valde man att tillfälligt halvera styrelsens arvoden, att låta ledningen skjuta till pengar genom teckningsoptioner och att ta ett tillfälligt lån för att undvika nyemission. Under perioden 2014-2015 ökade CFO sitt aktieinnehav i bolaget med 436 500 aktier(de senaste köpet skedde i november 2015). Bolaget har under sin tid på börsen genomfört väldigt många nyemissioner, men under senare tid har ledningen kämpat för att minimera utspädningen. När styrelsen väljer att halverar sin arvoden för att hjälpa till att lösa likviditetsproblem i ett bolag är det i mina ögon ett tecken på att de ställer upp för aktieägarna. I samband med årsmötet 2015 tog styrelseledamoten Markus Elsasser ett steg ner och lämnade styrelsen, han har inte ersatts (en besparing på 100 000 kr/år). Han har valt att trots kursuppgång, behålla sina aktier i Kopy Goldfields.

Krasny avtalet är inte enbart viktigt för Kopy Goldfields. Det är även viktigt för GV Gold som 2013 uttalade ett mål om att öka sin produktion med 66% fram till 2017. Ett sätt att uppnå detta är om de sätter igång flera nya anläggningar och i årsredovisningen 2014 berättade GV Gold om hur Krasny var bolagets näst största prospekteringssatsning. GV Gold har alltså starka incitament att snabbt föra Krasny vidare mot produktion. Bilden nedan visar GV Golds investeringar i olika prospekteringsprojekt under 2014. GV Gold brukar släppa pressmeddelande till sina aktieägare i samband med Krasny nyheter. Amerikanska BlackRock är storägare i GV Gold och sitter på 17,99% av rösterna vilket är en kvalitetsstämpel för en rysk guldproducent. Om världens största fondbolag anser det vettigt att investera i GV Gold, är bolaget förmodligen mån om sin relation med "väst". 
Följande uttalande från GV Gold fanns med i Kopy Goldfields årsredovisningen från 2014:

"Vi är glada över samarbetet och att få arbeta ihop med Kopy Goldfields team. Vi är övertygade om att genom våra bolags gemensamma ansträngningar kommer Krasny-projektet framgångsrikt att utvecklas till produktion och bli bas för ett långsiktigt samarbete mellan oss."

http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8797 - Årsredovisning 2015

Kalender & Kurs:


 • Nya resultat från metallurgiska processtester - november/december 2015
 • Kopy Goldfields och GV Gold deltar på Mines and Money - början av december 2015
 • Slutförandet av en intern rapport över Krasny under december 2015
 • Påbörjandet av rapportering av för‐lönsamhetsstudier/lönsamhetsstudier – december 2015
 • Slutförande och inlämning av den ryska GKZ‐rapporten – januari 2016
 • Ryska myndigheter granska GKZ-rapporten - januari 2016
 • Godkännande av de ryska GKZ‐reserverna under februari – mars 2016
 • Slutförandet av JORC‐rapporteringen under februari – mars 2016
 • Tilläggsköpeskillingen – våren 2016
 • JORC baserad reservuppdatering - första halvåret 2016
 • Gruva – 2017

När jag publicerade min förra Kopy Goldfields uppdatering stod kursen i 0,57 kr 17 augusti 2015. Jag hade då en motiverad kurs på 1,20 kr och en riktkurs på 1,76 kr. Sedan dess har kursen stigit till 0,67 kr. Jag har nu sänkt riktkursen till 1,56 kr då kassan visade sig vara sämre än väntat i Q2 rapporten. Bolaget valde att lösa den låga kassan genom ett lån. I min augusti uppdatering bedömde jag sannolikheten att bolaget skulle få tilläggsköpeskillingen till 70%, denna siffran är nu höjd till 80% efter positiva resultat, positiva uttalande och investeringar från personer med insyn. Detta ger ett nytt motiverat värde på 1,25 kr per aktie. Redeye har en (base case) riktkurs på 1,59 kr per aktie, en kurs som de har indikerat att de ska höja "vid positiva resultat från steg 2 samt när reservberäkningen är upprättad.". Positiva resultat har kommit in och jag förväntar mig en höjd riktkurs från deras sida innan året är slut. Min riktkurs är baserad på GV Golds investering. Redeyes riktkurs är baserad på 33% chans att Krasny blir gruva. Deras "Bull-case" är 2,52 kr per aktie.
http://www.borsdata.se/ta/comp/kopy
http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-finansieringen-visar-pa-aktieagarfokus
http://jakten.blogspot.se/2015/08/kopy-goldfields-augusti-2015.html
http://jakten.blogspot.se/2014/11/kopy-goldfields-analys-20.html


Sannolik utveckling den närmaste tiden


Jag tror att följande kommer hända:
Bolaget fortsätter att rapportera resultat i linje med förväntan. I slutet av året skickas reservrapporterna in och i början av nästa år godkänner ryska myndigheter rapporten. Baserat på detta motar bolaget tilläggsköpeskillingen i februari-april 2016. Tilläggsköpeskillingen motsvarar över 45% av dagens börsvärde. Tilläggsköpeskillingen blir i mars 2016 katalysatorn för värdeökningen i aktien, fram tills dess förväntar jag mig en sakta stigande kurs. Jag skrev för 2 veckor sedan att "om kursen inte stiger, så kommer jag fortsätta öka i bolaget". Detta har jag gjort.

Detta utfallet är i mina ögon det mest sannolika utfallet för det kommande halvåret vilket ger följande riktkurs för bolaget:

Krasny: 9 000 000 * 8,5 / 51 * 49 = 73,5 miljoner.
Kassa: 10 miljoner
Övriga licenser: 10 miljoner
93,5 miljoner motsvarar 1,56 kr per aktie (efter utspädning). Dagens aktiekurs är 67 öre vilket ger en uppsida på 130% de kommande 5 månaderna.

Infrias detta värderas bolaget till över 93 miljoner kr i slutet av mars 2016. För att sätta siffran i perspektiv så värderades bolaget till över 80 miljoner 25 november 2013 efter att avsiktsförklaringen rörande Krasny avtalet hade presenterats. Sedan dessa har merparten av avtalet fullföljts och risken har sjunkit. Bolaget var värderat till som mest 120 miljoner kort efter introduktionen. Dagens börsvärde är 37 miljoner.