lördag 8 oktober 2016

Kopy Goldfields - oktober 2016

Det har nu gått lite mer än ett halvår sedan min senaste uppdatering rörande Kopy Goldfields. Jag inledde min januariuppdatering (skriven 30 december 2015), med att skriva att "De kommande 4 månaderna är de mest intressanta i bolagets historia och jag förväntar mig en kursdubbling". 4 månader senare hade Kopy Goldfields stigit 153%. Sedan dess har kursen sjunkit tillbaka och nyligen presenterade bolaget en nyemission. Jag ser nu åter köpläge inför vinterns nyhetsflöde.Kopy Goldfields är ett litet prospekteringsbolag som har hittat guld i Lena Goldfields. Lena Goldfields ligger i Irkutsk regionen (Sibirien), i närheten av Sukhoy Log (väldens största oexploaterade guldfyndighet). När man noterades fanns förhoppningar och högt ställda mål, nu finns konstaterat guld och konkreta planer på gruva. Besked om gruva väntar inom 5 månader. Bolaget har 3 projekt:

Krasny: Bolagets primära projekt som varit huvudfokus sedan 2012. På Krasny finns 955 000 oz guld (29 ton) som beräknas vara lönsamt att bryta vid guldpris över 1,200 USD/oz. Produktionskostnader förväntas vara runt 500 dollar/oz. Krasny förväntas nå produktion 2019. Beslut om gruva tas i början av 2017.


Kopylovskoye: En licens med konstaterat guld som gav bolaget sitt namn 2007. Bolaget planerar att antingen sälja licensen eller utveckla den mot produktion tillsammans med en partner. Licensen har varit ointressant för investerare under ett antal år, men intresset börjar åter vakna.

Norra Territoriet: Ett gäng licenser med väldigt hög potential samlade i ett projekt. Licenserna ligger i närheten av varandra och flera av dem hade potentiellt kunnat brytas tillsammans. Kopy Goldfields har en 3 års prospekteringsplan redo för att ta licensen från outforskad mark till fynd. Bolaget har dragit igång arbetet och letar under tiden efter en partner som kan hjälpa till med finansieringen. Enligt bolaget ska området ha en väldigt intressant geologi och "blue sky" potential. Målet med arbetet är att hitta 2-5 st 1 000 000 oz fyndigheter (lika stora fynd som Krasny).

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/20160205-kopygf-adamsmith-final-ver2.pdf
http://beta.redeye.se/company/kopy-goldfields/502603/capital-raise-and-recent-development-krasny-project#company-navigation

I skrivande stund förlängs Kopylovskoye licensen (inför prov-produktion). På Norra Territoriet pågår småskalig prospektering med målet att hitta intressanta områden att borra på. Framförallt pågår dock ett omfattande borrprogram på Krasny licensen inför beslut om gruva. Beslut om gruva kommer denna vinter och kommer vara den stora katalysatorn för värdeökning.

Historia, hur hamnade vi här?


Runt börsnoteringen 2010 värderades bolaget till 120 miljoner, guldet låg runt 1300 och det fanns väldigt mycket optimism i branschen. Kopy Goldfields var en avknoppning Central Asia Gold, ett bolag som senare blev dagens Auriant Mining. Kopy Goldfields gick till börsen med höga mål om att identifiera 140 ton guld och inom 3 år starta bolagets första gruva. Hela organisationen var anpassat för att bolaget skulle göra allt själva, i högt tempo. För att lyckas genomförde man en nyemission vid noteringen och en till bara månader senare. Aktieägarna som deltog fick optioner för att teckna nya aktier 2011. Huvudprojektet Kopylovskoye hade historiska ryska guldreserver, dessa skulle man genom borrningar utöka och konvertera till internationell standard. De ryska beräkningarna var baserade på guldmängden ner till 30 meters djup och antaganden om att mineraliseringen fortsatte på djupet. Totalt kostade programmet 49 miljoner, men när man borrade mot 130 meters djup upptäckte man att guldhalten sjönk snabbt. Den mängden guld man hade förhoppningar om hittades aldrig. När man presenterade Kopylovskoye-resultaten rasade kursen. När kursen hade fallit blev teckningsoptionerna värdelösa och bolagets pengar tog slut sommaren 2011.

Medan man arbetade med Kopylovskoye påbörjades ett antal andra projekt och på licensen Krasny såg resultaten lovande ut. Detta blev bolagets räddning och kanadensiska Eldorado Gold (en av världens 10 största guld bolag) såg potentialen och investerade 29 miljoner i Kopy Goldfields, pengarna skulle användas till Krasny och att förvärva fler licenser i området. Eldorado Gold och Kopy Goldfields bildade i samband med detta ett gemensamt råd för att besluta om vilka licenser som skulle förvärvas. Eldorado Golds intåg var det första tecknet på att bolaget var seriöst, jag anser att man redan här hade kommit längre än många prospekteringsbolag någonsin kommer. Året efter drog Kopy Goldfields igång ett borrprogram på Krasny med 28 miljoner i budget och efter lyckade resultat förlängdes programmet. 2013 levereras en JORC rapport (internationell standard för kvalitetsbedömning/kvantifiering av guldtillgångar) på 1,37 moz*. Baserad på resultaten göra man preliminära beräkningar som kommer fram till att:

”Krasny-fyndigheten som visar att förutsättningar finns för dagbrottsproduktion av 60 koz guld per år under 18 år och 360 MUSD i fritt kassaflöde.”

Rapporten kommer fram till att gruvan borde generera ett positivt kassaflöde så länge guldpriset håller sig över 1240 USD/oz.

*moz står för "miljoner troy ounces", en troy ounce(oz) motsvarar ungefär 31,1 gram. koz står för "tusen troy ounces".


Krasny och guldkris


Lagom till Krasny-resultaten presenterades toppade guldpriset och vände ner i snabb takt. Vid JORC rapporten använde man vintern 2013 års guldpris och kom fram till att licensen var värd runt 650 miljoner, med 10% diskonteringsränta. Sedan föll guldpriset från 1643 till 1286 på mindre än ett halvår och projektet (som helhet) var plötsligt inte längre kassaflödespositivt att produktionssätta. I den nya "tuffare" miljön för juniora guldbolag valde Kopy Goldfields att ändra fokus. Istället för att försöka bli en stor spelare inser man sin position, tempot i prospekteringsarbetet saktas ner och en kostnadsfokusering infinner sig. Man bestämmer sig att bolaget inte längre behöver göra allt själv och satsar på sin kärnkompetens, prospektering. För att hålla nere kostnaderna säljs 2 licenser och 2 lämnas tillbaka till den ryska staten. Totalt bantar bolaget ner rörelsekostnaderna med 25% 2012, ytterligare 35 % 2013 och minskar sedan overheadkostnaderna med 14% 2014. På bilden nedan ser ni bolagets personalrelaterade kostnader från 2011 till 2015.
Licensen Krasny går att dela in två huvudsakliga delar, Norra-strukturen (som upptäckes 2016) och "Centrala Krasny". Guldet som man har hittat finns i huvudsak i "Centrala Krasny", denna del är uppdelad i en övre (nära ytan) och en undre struktur (på djupet). Mellan strukturerna finns ett område med lägre guldhalter. I den nya miljön med lägre guldpris blev den övre strukturen i de centrala delarna av Krasny (med låga brytkostnader och hyfsade guldhalter) bolagets primära fokus. Den ryska guld producenten GV Gold såg potentialen att ta delar av Krasny till gruva och en avsiktsförklaring tecknades i november 2013. Avtalets värde var mellan 7 och 9 MUSD beroende på utfallet. Avtalet lyfte Kopy Goldfields börsvärde från 30 till 86 miljoner hösten/vintern 2013. Det fallande guldpriset hade dock fått Eldorado Gold att ändra strategi. När Kopy Goldfields kurs rusade i samband med GV Gold avtalet valde Eldorado Gold att kliva av som storägare och runt 10 % av det totala antalet aktier såldes via den öppna marknaden.

Avtalet med GV Gold var en plan i 2 steg om hur man skulle gå vidare med prospekteringen på övre delarna av Centrala Krasny, målet var gruva. GV Gold betalade 3 MUSD kontant under avtalets tid och finansierade prospektering för 6 MUSD. Delar av avtalet var villkorade baserat på prospekteringsresultaten. GV Gold hade dessutom möjlighet att avbryta halvvägs om de inte var nöjda. Kopy Goldfields levererade och hela avtalet fullföljdes. I utbyte mot pengarna tog GV Gold över 51 % av licensen. Kopy Goldfields förblev dock operatör och utförde prospekteringen.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=6640 – Krasny avtal
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7522 – Avtalet slutförsProspekteringsprogrammet sommaren 2014 - vintern 2015/2016


På Kopylovskoye-eran hade Kopy Goldfields varit relativt förtegna medan man borrade. När bolaget sedan presenterade resultaten blev marknaden chockad och kursen föll. Kopy Goldfields lärde av sitt misstag och valde vid Krasny-arbetet ett annat tillvägagångssätt. Istället för att publicera resultaten när man var färdiga valde man att löpande, en gång i månaden, presentera alla borrningarna och utfallen. Prospekteringsprogrammet drog igång sommaren 2014 och avslutades vintern 2015/2016 (i tid). Projektets initiala budget var 6 MUSD och skulle räcka till att borra 80 hål på licensen. När projektet (och dess budget) presenterades fick man 32 rubel för varje dollar, motsvarande siffra idag är 62 rubel. Under projektet pendlande växelkursen mellan 36 och 81 rubel/dollar. Då kostnaderna betalades i rubel räckte budgeten väldigt mycket längre än väntat och vintern 2016 hade pengarna räckt till 113 hål. 

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7522 - augusti 14 uppdateringhttp://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=RUB&to=USD&view=5Y
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9247 - halvårsrapporten 15
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9389 - september 15 PM
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9030 – juni 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9783 – december 15 uppdatering


I bolagets oktober uppdateringen konstateras efter att 97 av 113 hål har borrats att den geologiska modellen av fyndet stämmer. Arbetet fram till denna punkt hade gått enligt planen. Under vintern borrar man runt de centrala delarna av fyndet för öka mängden guld nära ytan, men när resultaten inte var i nivå med förväntningarna borrar man istället på djupet och på Norra Krasny med desto bättre resultat. Detta var de första borrningarna av den nedre mineraliseringen som skett sedan 2013 och resultaten antydde att Kopy Goldfields geologiska modell över fyndet inte bara stämmer nära ytan, utan även mot djupet. Resultaten på Norra Krasny var dessutom tillräckligt intressanta för att fortsätta borra. Att man valde att borra på andra ställen än nära ytan centralt antydde om ett förnyat intresse för hela licensen och framförallt den undre strukturen.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9587 - oktober 15 uppdatering
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10095 - februari 16 uppdatering


Resultaten


Under vintern-våren 2016 publicerade bolaget resultaten från arbetet. Man började med att presentera antagen "recovery rate" baserad på testresultat."Recocery rate" innebär andelen av det brutna guldet man förväntar sig kunna utvinna ur malmen. Resultaten för den primära malmen var fina 90%, medan resultaten från den oxiderade malmen (som ligger närmast ytan) var 75%, lägre än vad man hade förväntat sig. Nya resultat från mars 2016 antydde senare att man skulle kunna komma upp i 78% "recovery rate" för den oxiderade malmen.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9753 - recovery rate pm
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10299 – mars 16 uppdatering

I Januari 2016 släppte bolaget en så kallad GKZ-rapport. En GKZ-rapport är ett dokument som kvantifierar mängden guld enligt den ryska GKZ standarden. Rapporten (och standarden) innehåller även kvalitetsbedömning av fyndet och en lönsamhetsbedömning. Man delar upp fynd i kategorier beroende på malmens regelbundenhet och hur väl utforskat fyndet är. Vidare görs en bedömning om ifall malmen är lönsam att bryta eller inte. I rapporten konstaterades att 9,5 ton guld nära ytan nådde upp till kraven för att klassificeras som C1+C2 reserver (reserver = guld som bedöms ekonomiskt försvarbart att bryta som man har tillräckligt stor kunskap om). Ytterligare 1,3 ton bedömdes som potentiellt brytbart vid ett högre guldpris. Man konstaterade även 7,8 ton av vad som kallas P1 resurser. P1 resurser är guld som man behöver mer kunskap om innan man kan bedöma eller guld som är olönsamt även vid väldigt mycket högre guldpris. Det är ett ryskt lagkrav att sammanställa en GKZ rapport. Rapporten granskas av en rysk myndighet och blir underlag för bedömningen av hur mycket "royalties" den ryska staten kommer få från gruvan. En GKZ rapport är ofta försiktigt skriven, då man inte vill lova den ryska staten för mycket royalties.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9890 - GKZ
http://www.imcinvest.com/pdf/Russian_reserves_8.pdf - Vad är GKZ?

Baserat på resultaten kunde bolaget sedan göra en för-lönsamhetsstudie, en beräkning över "Övre delen av centrala Krasny" och hur denna del hade stått sig som fristående gruva (dagbrott). Mer om denna senare. Mikhail Damrin bolagets VD sammanställde resultaten på följande sätt:

"Resultaten från den preliminära förstudien bekräftar att Krasny-projektet är lönsamt även om endast den övre strukturen tas i produktion. Vi bedömer att även den undre stukturen är brytbar under rådande förutsättningar.."

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10494 - för-lönsamhetsstudie
https://www.bullionvault.com/gold-price-chart.do

Efter att beräkningarna presenterats var det tydligt att fokus flyttades från övre strukturen till hela Krasny. Den bakomliggande orsaken var förmodligen en kombination av låga produktionskostnader, stigande guldpris och goda resultat. Den sista rapporten som släpptes våren 2016 var en så kallad JORC. JORC delar upp guld i tillgångar; guld man tror sig hittat och reserver; guld man berömmer är lönsamt att bryta. Tillgångar sorteras sedan in i 3 kategorier beroende på hur mycket man vet om dem. Den lägsta nivån heter "antagna", sedan följer "indikerade" och den bästa tillgångskategorin heter "kända". Reserver delas in i "sannolika" och "bevisade". När man konstruerar en JORC-rapport handlar det inte om att summera allt guld som finns på en licens. Istället gör man antaganden om guldpris, recovery rate och utformar en fiktiv gruva genom att välja ut delen man tror är lönsam att bryta. När det var dags att presentera JORC rapporten valde Kopy att ta med hela centrala Krasny, istället för enbart övre. JORC rapporten som släpptes ska jämföras med den motsvarande som släpptes 2013 över samma del av Krasny. Den gamla rapporten var baserad på dåtidens guldpriser och den fiktiva gruvan utformades för att inkludera allt guld som var lönsamt vid guldpris runt 1670 USD/oz. Den nya rapporten var anpassad till de nya förutsättningarna och baserades på ett guldpris runt 1200 USD/oz. Rapporten från 2013 innehöll 1370 koz, den nya innehöll 955 koz. Skillnaden berodde i huvudsak på det lägre guldpriset. Den gamla rapporten hade 85% antagna tillgångar och 15% indikerade tillgångar. I rapporten från i år kunde man höja andelen indikerat guld till 30%, man konstaterade dock att man fortfarande inte hade några reserver enligt JORC standarden. Bolagets VD summerade resultatet enligt följande efter att först konstaterat att hela Krasny bedömdes brytbart enligt JORC rapporten:

"Trots att Krasny har prövats av ett 30 procentigt fall i guldpriset sedan 2013, visar fyndigheten prov på att vara en solid 1 Moz‐guldfyndighet och vi ser fortfarande en stor potential att öka mineraltillgångarna i strykningsriktiningen, mot djupet men också i parallella mineraliserade strukturer. Allt inom Krasnys licensgränser. "

http://media.kopygoldfields.com/2016/09/kopygoldfields_ar_2015_swe_page-2.pdf
http://kopygoldfields.com/operations/krazny-2 - 2013 JORC
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10564 - JORC2016 års borrprogram på Krasny


Ursprungsplanen var att följa upp 2015-2016 års prospektering med en fullständig lönsamhetsstudie och sedan ta beslut om gruva. De förbättrade förutsättningarna i Ryssland ändrade planen och istället valde man att dra igång ett nytt borrprogram våren 2016. Merparten av arbetet finansierades av medel som fanns kvar i det samägda joint venture bolaget, de sista delarna finansieras (från Kopys sida) av den pågående nyemissionen. Programmet var en förhöjning av ambitionsnivån rörande Krasny, nedre delarna av centrala Krasny innehåller två tredjedelar av guldet. I pressmeddelandet konstaterade bolaget stolt att: "Kopy Goldfields fortsätter att tillhandahålla prospekteringstjänster till Krasny‐projektet ytterligare ett år.". Det innebär att GV Gold, när de fick valet att antingen sköta prospekteringen själv, eller låta Kopy fortsätta, valde att låta Kopy Goldfields fortsätta vara operatör över projektet.

Det nya programmet fick målet att uppgradera mineraltillgångarna och öka dem. I programmet ingick även ett projekt för att utvärdera potentialen för alluvial guldproduktion på Krasny, vilket hade kunnat hjälpa till att finansiera delar av byggandet av gruva. Alluvial guldproduktion innebär utvinning av guld från jord eller vatten istället för malm.

Tidigare hade man i princip enbart borrat på Centrala Krasny, men efter positiva resultat på Norra Krasny under vintern valde man att nu även borra på andra områden på licensen för att kunna bättre bedöma storleken på anrikningsverket som kommer behöva byggas till gruvan. Resultaten som presenterades från Norra Krasny pratade om guldhalter på 1,4-2,6 g/t (gram guld per ton malm), i nivå med övre Krasny. Borrningarna på Norra Krasny fortsatte sedan att leverera positiva resultat i juli 2016 och i en intervju i september 2016 konstaterade bolagets vd att man hoppades ha bekräftade tillgångar inom ett år på den tidigare outforskade delen av licensen.

"We hope to confirm the Krasny North mineralization and report initial resources within one year"

På de centrala delarna av Krasny kom positiva resultat redan i maj när borrningar indikerade på guld i området där den övre och den undre mineraliseringen möts. Dessa resultat indikerade på möjligheter att utjämna övergången från den övre till undre mineraliseringen vid en framtida gruva. I kombination med brytning av Norra Krasny skulle kassaflödena under övergångsperiod kunna förbättras avsevärt.

I juli kom fler lovande resultat. Man hittade en mineralisering på den västra sidan utanför gränsen för den nuvarande beräkningen av tillgången. När bolaget sedan fortsatte rapportera resultaten i augusti konstaterade man höga halter i den östra delen av fyndet. Normala guldhalter på Krasny är mellan 0,5 g/t (gram guld per ton malm) och 3 g/t. Det man hittade på östra flanken var ett stort område (41 meter långt) där halterna låg på höga 4,71 g/t. Dessa resultat antydde att fyndet var större än man tidiga hade trott. Efter resultatet beslutade man sig att fortsätta med borrningar längs östra Krasny för att undersöka de höga halternas utsträckning. Resultaten presenterades i september och baserat på dessa uppdaterade bolaget sin modell över fyndet.

"Den undre mineraliseringen har utökats med 256 meter utanför den tidigare modellen baserat på nya borresultat."

Man konstaterade rakt ut att de lovande resultaten kommer "tillföra Krasny-projektet nya mineralresurser". Bolaget har dock vissa historiska data som tyder på att fyndet kan vara upp till dubbelt så brett som man än så länge påvisat genom borrningar.

Borrningarna på djupet har än så länge resulterat i att fyndet sträcker sig vidare på den vänstra flanken, har högre halter än väntat på den högra och generellt förbättrar modellen med nya mineralresurser. I skrivande stund är runt 75-80% av 2016 års borrprogram på licensen färdigt. Ett av bolagets senaste uttalande rörande resultaten konstaterade:

"Our intermediary results from this year confirm gold grades and thickness of the mineralization within the previously modelled part of the Lower Structure, thus moving part of its resources from the Inferred into the Indicated category. We have also confirmed extensions of the Lower structure beyond the model along the strike, which is expected to add new resources. On the western extension we now see that the Lower Mineralization comes closer to surface which we failed to confirm and trace during 2011-2012. If this trend is further confirmed by the current drilling, this will significantly increase the upside of the production model."
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10628 - 2016 maj
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10767 - 2016 juli
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10877 - 2016 augusti
http://beta.redeye.se/company/kopy-goldfields/502603/capital-raise-and-recent-development-krasny-project#company-navigation


Övriga licenser


De förändrade förutsättningarna som gjorde att den undre mineraliseringen på Krasny åter blev intressant påverkade även övriga licenser som legat i malpåse sedan Kopy nådde lovande resultat på Krasny. En gissning är att bolaget relativt snart (förmodligen i början av 2017) kommer sluta vara operatör över Krasny licensen, då behöver bolaget något att göra medan GV Gold tar över ansvaret och för licensen mot produktion. Därför utarbetade man under våren 2016 en plan för hur man skulle göra för att ta Norra territoriet från ett outforskat område, via identifiering av intressanta områden och sedan vidare mot mer storskalig prospektering. I samband med att bolaget drog igång arbetet på Norra nämnde man inga mål. När delar av prospekteringen var gjord och två tredjedelar av proverna var skickade för analys ändrade dock Kopy Goldfields sin retorik rörande projektet. Man gick från att prata om en överblicksbild till att gå ut med följande uttalande i halvårsrapporten 2016.

"Vi bedömer att man med ett prospekteringsprogram över tre år har stora möjligheter att identifiera 2-5 guldfyndigheter inom Norra Territoriet där var och en överstiger 1 Moz berggrundsguld."

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/q2_report_2016_swe_final.pdf

För att sätta detta i perspektiv är Krasny ungefär en 1 Moz fyndighet. Förändringen i retorik skulle kunna tolkas som att bolaget har hittat något och har höga förväntningar på provsvaren/redan fått delar av dem. En mer skeptisk syn på detta skulle kunna vara att bolaget valde formuleringen för att skapa hype inför kommande nyemission. Norra Territoriet är inte en enskild licens utan ett kluster av licenser. Bolagets mål är att hitta partner till de licenserna där de hittar fynd, relativt tidigt i processen för att slippa finansiera hela prospekteringen själva. Jag värderar detta licensklustret till 0 kr i väntan på resultat, alla positiva resultat är potentiell uppsida. Min syn är att dessa licenser i ett fristående bolag, med lätthet skulle vara värderade till åtminstone 20 miljoner med dagens småbolagsklimat.

Bolagets tredje projekt Kopylovskoyes licens löper ut 2020 och man har nyligen skickat in papper för att förlänga licensen. Licensen rör både prospektering och produktion. Man förväntar sig att licensen förlängs denna höst. I Ryssland skickar man in papperna och förväntar sig godkännande inom kort tid, processen är mycket smidigare än i Sverige. Denna sommaren pratade bolaget om ett återvändande intresse från investerare rörande licensen. Det finns planer att genomföra verifieringstest av tillgångarna man identifierat på licensen för att möta önskemål från investerare. Licensen borde vara värd åtminstone 10-15 miljoner vid försäljning, men jag värderar den till 0 i väntan på besked.

Summerar man låter det på ledningen som om man är nära ett positivt beslut rörande gruvstart på Krasny, att Norra Territoriet skulle kunna vara guld värt (pun intended) och att man eventuellt kommer kunna göra något av bolagets tidigare misslyckande Kopylovskoye. Allt detta förutsätter dock att man kan lita på ledningens ord.Trovärdighet, ledning och GV Gold


Bolaget Kopy Goldfields började som en avknoppning från Central Asia Gold, ett projekt som många svenska sparare har förlorat stora summor pengar på. Central Asia Gold startades när ryssen Michail Malyarenko började köpa på sig guldtillgångar i Sibiren runt 2003. Bygget noterades i Sverige av alla ställen, föll ihop och blev dagens Auriant Mining. Innan dess delades Kopy Goldfields ut till aktieägarna. Mikhail Malyarenko fortsatte med svensk-ryska projekt som Malka Oil (gick sådär) och enligt en realtid artikel ska han mer eller mindre ha försökt ockupera företagets oljefält med beväpnad trupp när en situation gick emot honom. Kul fotnot är att Michail Malyarenko i skrivande stund nyligen var i Kina och förhandlar rörande IFOX försäljning av Mezhailsa.

Kort efter noteringen av Kopy Goldfields klev Commodity Quest in som storägare. I samband med detta satt Patric Perenius i styrelsen som representant för Commodity Quests. Commodity Quest kraschar dock och nästan alla bolag som de ägt aktier i har gått åt skogen. Senast i veckan gick Delta Minerals (ett annat bolag i samma familj) ut med information om att de planerar att lämna aktietorget (då aktietorget ställer krav på att bolaget ska hålla sig till sanningen i sin kommunikation).

http://www.svd.se/vice-ordforanden-i-malka-oil-kan-polisanmalas
http://www.centralasiagold.se/default.asp?Pageid=102&id=1
https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/09/16/interfox-resources-interfox-resources-forhandlingar-om-forsaljningen-av-mezhlisa-fortskrider-enligt-plan.html
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/policies/annualreport2010english.pdf
http://www.realtid.se/rysk-vapenman-i-kamprads-oljebolag

https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/10/07/delta-minerals-overvager-listning-pa-alternativ-handelsplats.html

Trots att Kopy Goldfields har ett brokigt förflutet har jag tilltro till bolagets ledning, jag har varit aktieägare sedan maj 2014. Under perioden har en del händelser skett som visat att de utgår från aktieägarnas bästa. Hösten 2015 höll bolagets likvida medel på att ta slut, detta skedde samtidigt som bolaget inväntade ett kritiskt besked rörande en inbetalning på 2 MUSD. För att lösa likviditetsproblemen och undvika emission gick ledningen in med pengar via lån vilket hindrade utspädning av aktieägarna. Vid nyemissionen vintern 2014/2015 valde hela ledningen att teckna fullt. Även våren 2014 valde styrelsen att agera för att hantera likviditeten. De halverade tillfälligt sina arvoden och sköt till pengar genom att köpa teckningsoptioner (värdelösa vid en aktiekurs under 1,57) för att bolaget skulle undvika nyemission i väntan på en inbetalning. Optionerna är giltiga till och med vintern 2016, så ledningen har fina incitament att leverera de kommande månaderna. Man har även valt att kontinuerligt arbeta med att hålla nere bolagets kostnader. Till exempel så valde man i samband med årsmötet 2015 när styrelseledamoten Markus Elsasser lämnade styrelsen, att inte ersätta honom (en besparing på 100 000 kr/år).

http://jakten.blogspot.se/2014/07/kopy-goldfields-insiderkop-i-kopy.html

Vid den pågående emissionen valde ledningen att lämna teckningsgarantier. Innan emissionen var det känt att ledning och styrelsen totalt ägde 1 447 000 aktier. I samband med emissionen bekräftade bolagets CFO Tim Carlsson att han äger ytterligare 100 000 aktier via en kapitalförsäkring, ett innehav som fram till sommaren 2016 inte krävt rapportering. Totalt äger alltså ledning och styrelsen 1 547 000 aktier. Vid emissionen garanter ledningen att de ska teckna 424 000 aktier. I emissionen får varje aktieägare teckna en aktie för varje 3 existerande de har. Baserat på de siffrorna uppnår ledningens teckningsgarantier en täckningsgrad som motsvarar 87% av deras innehav, vilket måste ses som klart godkänt. Styrelsens tecknande bör i viss utsträckning ses i relation till deras arvoden. En ordinarie styrelsemedlem i Kopy Goldfileds tjänar 100 000 per år, Johan Österling garanterar att han tecknar aktier värda 150 000. Så sent som 2014/2015 tecknade han för 103 000. Det innebär att under de senaste 2,5 åren har hela hans ordinarie arvode gått till att teckna aktier i bolaget. Utöver detta ställer han även upp som garant i samband med emissionen och kan därmed komma att teckna ytterligare 500 000 aktier om täckningsgraden blir låg. Den senaste insiderförsäljningen skedde 2013 (av en individ som inte finns kvar i bolaget) och sedan dess har bolagets CFO (som jag har förtroende för) köpt totalt 545 469 aktier. Han ska teckna minst 150 000 aktier vid den kommande emissionen, efter det kommer han äga 750 000 aktier.

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/emissionsmemorandum.pdf
http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/insider-list/

Merparten av bolagets nuvarande legitimitet (som jag anser att de har) bygger dock inte på ledningens agerande, utan på att man faktiskt har hittat en stor partner. Att GV Gold klev in och investerat pengar i licensen var bekräftelsen på att bolaget faktiskt gjort något vettigt med Krasny och att guldet verkligen finns i berget. GV Gold är Ryssland 8:e största guldproducent. GV Gold är dessutom backat av västerländska BlackRock som sitter på 17,99% av rösterna. Både i Kopy Goldfields årsredovisning och i sin egen årsredovisning (i VD orden) uttalade sig GV Gold om sin syn på Krasny.

"-Jag är mycket nöjd med resultaten av borrningen vid Krasny hittills. Vi har inte bara kunnat bekräfta de förväntade geologiska reserverna utan också gjort nya fynd som till och med har överträffat förväntningarna. 2016 kommer att bli ett spännande år vid fyndigheten med lönsamhetsstudien som väntas bli klar i november – och sedan kommer vi börja planera för bygget av gruvan."

"We have no intention to stop. Next thing on the agenda is commercial development of the Krasnoye deposit in the Bodaibo area. Our geologists carry out large-scale exploration operations in all the regions where we operate and we count on some new discoveries."

"The Company also expects the gold production growth at the expense of the Krasny deposit commercial development in 2018."


GV Golds uttalanden om projektet säkerställer att Kopy Goldfields ledning håller sig till sanningen. Skillnaden mellan Kopy Goldfields och många andra prospekteringsbolag som letar råvaror på obskyra platser är att man faktiskt genom GV Gold kan verifiera att allt sköts rätt.

http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf


Ryssland, förbannelse eller välsignelse?


Alla svenska bolag med Ryssland koppling handlas mer eller mindre till någon form av rabatt. Då och då blåser det upp stormar rörande landet och landets relation till sina grannar. Generellt kräver investerare högre avkastning för att våga investera i landet. Det finns dock även stora fördelar. En av fördelarna är att landet och framförallt regionen där Kopy Goldfields arbetar i är väldigt positivt inställda till gruvor. En stor del av områdets jobbtillfällen kommer från gruvrelaterad verksamhet och man är väldigt positiv till start av flera gruvor. Vidare får man i samband med prospekteringslicens även produktionslicens, vilket inte är fallet i Sverige. I Sverige behöver bolag ta hänsyn till samer, hårda miljökrav och andra lokala intressegrupper som ofta är negativt inställda till gruvor, i Ryssland Bodaibo, finns inget sådant motstånd. En fördel med guld i Ryssland jämfört med till exempel olja är lägre statlig involvering då guld INTE anses som en strategisk resurs. Vidare finns förmånliga skatteregler och royalties till staten är låga 6% av försäljningspriset. Det ska även finnas möjligheter att få rabatt både på skatter och royalties, då den ryska staten vill stimulera regionen. GV Gold har den typen av rabatter i dagsläget. I området är flera stora gruvor aktiva gruvor, bland annat Verninskoye ägd av Polyus Gold.

Under senare år har landet dessutom blivit ett riktigt lågkostnadsland. Som jag tidigare nämnt halverade landets valuta i relation till dollarn under perioden som Kopy och GV Gold har arbetat med Krasny. GV Gold hade 2013 kostnader på 815 USD/oz vid bolagets gruvor. Dessa föll 2014 till 660 USD/oz och 2015 var de nere på 499 USD/oz. Detta är inte cash cost (vad det kostar att ta upp guldet ur marken) utan "total cash cost" vilket inkluderar alla övriga omkostnader, inklusive försäljning och royalties till den ryska staten. GV Gold hade 2015 en EBITA marginal på 56% vilket i princip innebär att bolaget hade kunnat generera ett positivt operativt kassaflöde vid halva dagens guldpris. Guldpriset idag (efter de senaste veckornas fall) är betydligt högre än guldpriset 2015. Bolaget har redan existerande produktion i samma region som Kopy Goldfields licenser vilket innebär att bolagets siffror i viss mån borde spegla förutsättningarna som Krasny kommer uppleva om licensen blir gruva. Detta avspeglades i vårens beräkningar rörande Krasny som kom fram till "totala produktionskostnader om 475 USD/oz". Det är inte enbart GV Gold som har låga kostnader, det gäller alla guldproducenter i landet (se bild nedan). Efter 2016 års uppgång i guldpriset talar mycket för att bolagen kommer ha ännu bättre marginaler 2016. GV Gold nådde 56% EBITA marginal när guldpriset snittade 1,160 USD/oz. Det finns ingen anledning att tro att ett guldpris på den nivån, skulle äventyra Krasnys framtid som gruva.
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/39/6b/396b2adb-5bca-4585-9e0f-539b20091e88/book_ar15_gv_eng.pdf
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10494
https://www.bullionvault.com/gold-price-chart.do

Vad är Krasny värt


Krasny köptes för 4,4 miljoner kr 2010. Arbetet började på allvar 2011 och fram tills 2012 hade man totalt spenderat 41,4 miljoner på arbetet med licensen. De pengarna räckte för att ta licensen från "outforskad" till en JORC med 1,37 moz guld. Efter det investerade GV Golds ytterligare 51 miljoner i projektet. Utöver detta är 9 miljoner av den pågående emissionen tänkt att skjutas till Krasny och GV Gold kommer göra en motsvarande investering. Den totala summan investerad i projektet kommer därmed passerat 115 miljoner. Det har alltså kostat 115 miljoner att ta ett projekt mer eller mindre raka vägen (allt har i princip gått bra) från outforskad mark till beslut om gruva. Summorna är vad som faktiskt investerats, Kopy Goldields har varit noggranna med att särredovisa hur mycket pengar som gått till olika projekt, vilket är en förutsättning för att kunna bedöma bolagets prestationer. Kostnader för ledning och administrativa kostnader är inte inkluderade i siffrorna.

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopy_goldfields_memorandum_june_2013_hi_res_for_print.pdf
http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/emissionsmemorandum.pdf

GV Golds andel av licensen förvärvades från Kopy Goldfields för 9 miljoner USD (77 miljoner kr). Transaktionen satte ett marknadspris på vad licensen var värd förutsatt att man lyckades påvisa 300 koz enligt rysk standard (vilket man gjorde). Innan 2014 års program inleddes var licensen alltså värd totalt 151 miljoner. Både GV Gold och Kopy Goldfields har varit tydliga med att arbetet som skett 2014-2016 har gått i nivå med, eller bättre än planen. Under tiden har även marknadsförutsättningarna förbättrats avsevärt och guldpriset har stigit 2016. Avsiktsförklaringen skedde i november 2013 och avtalet undertecknades sommaren 2014. Under den perioden pendlade guldpriset mellan 1203 och 1340. Dagens guldpris är runt 1250. Jag ser ingen anledning varför licensen skulle vara värd mindre idag än när avtalet tecknades. Väger man in att total cash cost i Ryssland har fallit från 800 dollar/oz runt till 500 dollar/oz borde andelen i licensen rimligtvis ha sålts för en högre summa om den ursprungliga transaktionen istället hade skett 2016. Utgår man från mina antaganden ovan och adderar investeringarna som har gjorts sedan 2014 (med lyckade resultat) borde licensens värde idag överstiga 151 (pris 2013) + 51 (budget 2014-2016) + 18 (budget från nu - 2017) = 220. Av detta äger Kopy Goldields 49% vilket borde motivera ett värde på Kopy Goldfields andel av Krasny på minst 107 miljoner, 1,34 kr per aktie efter utspädning. Allt under denna summa är i mina ögon helt orimligt med tanke på alla positiva resultat.


Existerande beräkningar


I våras släppte Kopy Goldfields ett PM med beräkningar på övre Krasnys lönsamhet som dagbrott. Kalkylen släpptes för att bolaget ville visa upp potentialen i den övre strukturen för externa investerare. Tidigare (2013) hade man släppt en liknande kalkyl över hela Krasny, vilket var en av förutsättningarna för att GV Gold skulle våga investera. Beräkningarna som släpptes var redan när de släpptes "utdaterade". Beräkningarna var baserade på 2015 års borrprogram (och innehöll inte resultaten från vintern 2016). När pressmeddelandet släpptes stod guldet runt 1250, men beräkningarna i dokumentet var baserade på guldpris 1100. Dokumentet var en extern presentation av bolagens interna beräkningar och hur man såg på delar av projektet i början av 2016. Sedan dess har mycket hänt, men dokumentet ger ändå en fingervisning rörande övre Krasnys lönsamhet.

Beräkningen visar inte på den förväntade lönsamheten om man gör Krasny till gruva. Beräkningen visar på förväntade kassaflöden ifall man skulle göra övre Krasny (ca 1/3 av hela projektet) till en gruva, vid guldpris 1100 och vid den relativt låga utvinningsgraden 78%. I mina ögon är det mycket mer sannolikt att guldpriset förblir över 1200 och att man gör hela projektet till gruva (mer om det senare). Utfallet av beräkningarna var 119 MUSD (1011 miljoner sek vid dollar kurs 8,5) i odiskonterat projektvärde före skatt. I dokumentet pratar man om 35 MUSD i årliga intäkter och ett resultat på 15 MUSD i genomsnitt per år från byggstart till avveckling. Vid guldpris 1100 borde alltså övre Krasny kunna uppnå en marginal på 37%. Beräkningarna utgick från en RUB/dollar kurs på 70, rubel har dock stärkts sedan dess, men uppgången i guldpriset bör kompensera mer än tillräckligt. När resultaten summerades landade man på att övre Krasny i skrivande stund borde vara värt 212 miljoner med 10% diskonteringsränta. Det innebär att Kopy Goldfields andel av övre borde vara värt över 106 miljoner.

http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10299 - Uppdaterad utvinningsgrad
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10494 - Beräkningar
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9753 - Utvinningsgrad

Både när jag utgår från investeringarna som har gjorts i projektet och hur de bekräftats och när jag utgår från de preliminära beräkningarna från i våras landar man alltså på att en värdering lite över 1,30 kr per aktie. Detta är i mina ögon base-caset, vad dagens värdering är baserad på och vilket värde Kopy Goldfields borde få ut (i värsta fall) ifall bolaget skulle kasta in handduken och sälja sin kvarvarande andel av Krasny till GV Gold. Skillnaden i guldpris mellan början av året och dagens, tillsammans med goda prospekteringsresultat bör ge god säkerhetsmarginal.


Var finns uppsidan?

Redan 2 veckor efter "beräkningarna" släppte bolaget en JORC rapport, som var utformad baserat på att hela licensen skulle bli gruva. Baserat på ett guldpris på 1200 (under dagens guldpris) fanns 955 000 oz guld som bedömdes ekonomiskt utvinningsbart. 30% av tillgången var indikerad (relativt god kännedom) och 70% var antagen. Kort efter detta presenterade man ett nytt borrprogram där man skulle borra på djupet. Någon gång under vintern/våren 2016 kom alltså bolagen fram till att även den undre mineraliseringen var intressant. Vid halvårsrapporten 2016 skrev bolaget VD, "Dock vill vi ha mer säkerhet avseende den undre mineraliseringen genom att konvertera antagna mineraltillgångar till indikerade för att kunna beräkna en framtida produktion.", detta behövde man utreda "för att kunna bedöma en total mineraltillgångspotential innan beslutet om att fortsätta till gruvbygge". Just nu arbetar man alltså för att kunna besluta om hur stor anläggning som ska byggas. Som jag tidigare har nämnt har resultaten från borrningarna sett lovande ut.

"All these facts support our expectation that we have a bigger deposit than the existing 1 Moz, only within Krasny Central." - Från emissionsdokumentet

I samband med en presentation i Malmö i september 2016 sa bolagets CFO Tim Carlsson att "ser vi även att den undre strukturen nu kommer vara lönsam att bryta". Sedan fortsatte han med "som det ser ut, så ser vi att guldproduktion kommer bli uppdelad i två steg. Vi börjar med den övre strukturen och producerar den under några år och med hjälp av det kassaflödet kan vi också utöka anrikningsverket och påbörja produktion av den undre strukturen. På det här sättet kan vi hålla nere kapitalkostnaderna". 

Alla detaljerna i planen är ännu inte klara, men tanken är att man under resten av året utreder förutsättningarna, sedan fattar man beslut efter årsskiftet. Uppsidan i caset består i att man i mina ögon siktar in sig på en 3 gånger så stor gruva som man pratade om i våras. Min syn är att marknaden ännu inte har tagit med detta i värderingen. Dagens börsvärde är idag på en lägre nivå än när bolaget i våras pratade om att ca 1/3 av Krasny skulle bli gruva och guldpriset låg runt 1250.

Under slutet av 2016 kommer bolaget presentera resultat från alluvial prospektering. När man bygger en gruva behöver först jordytan ovanför berget tas bort innan brytning kan påbörjas. Den alluviala prospekteringen som just nu sker kontrollerar guldhalterna i jorden ovanför malmen, är nivåerna tillräckligt höga och guldet tillräckligt lätt att utvinna är tanken att guldet i jorden (som behöver tas bort oavsett) ska få finansiera delar eller hela avtäckandet av malmen. En möjlighet som eventuellt skulle kunna reducera investeringsbehovet fram till gruvstart.

Med upplägget som bolaget planerar kommer det inte heller innebära så stora ökningar i initialt investeringsbehov, att man gör gruva av hela licensen jämför med en tredjedel. I våras pratade man om totalt investeringsbehov runt 420 miljoner för att göra en gruva av övre Krasny. Tanken är att en kombination av alluvial produktion och byggande av gruva i flera olika steg, ska hålla nere kapitalkostnaden. Kassaflöden från övre Krasny får därmed finansiera nedre Krasny och utbyggnad av anrikningsverket. I samband med presentationen i Malmö pratade Tim om att GV Gold och Kopy Goldfields hade ett gemensamt riktmärke på att 60-70% av gruvan skulle finansieras via lån.

450 * 0,49 = 220 miljoner, investeringsbehov från Kopys sida
220 * 0,35 = 77 miljoner, summa bolaget behöver finansiera via eget kapital

Rörande bolagets möjligheter att låna pengar nämnde Tim i förbifarten att GV Gold har "stor möjlighet att agera garant". GV Gold har en skuldsättningsgrad som möjliggör fortsatt lånande, bolaget hade en marginal på 56% 2015 och gjorde ett EBITDA resultat på miljarden. GV Gold har outnyttjade krediter och inga problem att låna. Bolaget bör vara tillräckligt kapitalstärkt för att kunna garantera ett (relativt litet) projekt. Sin andel i Krasny blir Kopy Goldfields säkert mot GV Gold. Jag tror det är rimligt att anta, baserat på den senaste tidens uttalanden att Kopy Goldfields kommer få låna pengar till sin andel. Vi kommer dock inte få svar på finansieringen förrän det är dags att bygga gruva. Bolaget är (helt) skuldfritt och kommenterade nyligen finansiering enligt följande. 

"− Following the decision on the construction start, we will commence discussions with banks over debt project financing.
− Construction financing might be done in the format of convertible debentures in order to avoid dilution."


http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10564 - JORC
http://www2.bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=10844 - Halvårsrapport
http://media.kopygoldfields.com/2016/09/emissionsmemorandum.pdf
http://aktiespararna.fnf.nu/player/590/3127 - kopy-goldfields-cfo-tim-carlsson
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/capital-raise-and-recent-development-krasny-project

Låt oss anta att gruvan blir dyrare och landar på 550 miljoner istället när man bygget en något större anläggning jämfört med vårens plan. Även då landar behovet av eget kapital under 100 miljoner (550 * 0,49 *0,35 = 94 miljoner). Baserat på ovanstående antaganden, är det rimligt att anta att enbart en sista emission kommer krävas innan gruva byggs.


Värdering

Jag har gjort simpla preliminära beräkningar av en framtida gruva. Har antagit guldpris 1250 och dollar kurs på 8,50. Gruvan Kostar 550 miljoner att starta och kräver lika mycket till i investeringar under sin livstid. Under 16 aktiva år produceras totalt 800 000 oz guld (bolaget ser potential för betydligt mer) till en kostnad av 550 dollar/oz (över regionens snitt). Finansiering löses genom 270 miljoner i lån och 94 miljoner finansieras genom eget kapital. Då landar jag på att Kopy Goldfields andel av Krasny totalt kommer generera 1,62 miljarder i fria kassaflöde under 18 års tid, efter alla investeringar är gjorda och räntekostnader på 173 miljoner är avdragna. Detta ger 90 miljoner i vinst per år före skatt, i genomsnitt från gruvan börjar byggas tills avvecklingen är färdig. Jag anser att antagandena är rimliga och har viss säkerhetsmarginal, även om förra veckans fall i guldpriset har minskat marginalen i beräkningen.
De senaste borresultaten talar för att mer guld finns på Krasny och så sent som för 2 veckor sedan utökade bolaget sin modell över fyndets utsträckning från 1650 meter till 1900 i strykningsriktningen. Inga resultat från 2016 finns med i JORC rapporten som påvisade 950 000 oz.

Dagens värdering speglar i mina ögon en gruva på 260 koz. Denna vintern förväntar jag mig en bekräftelse av en mer än 3 gånger så stor gruva, detta kommer enligt mig driva upp värderingen till nivåer som möjliggör anskaffning av eget kapital till en mer rättvis värdering. Utgår man från att anskaffning av eget kapital för att bygga gruva kommer ske till kurser runt 1,5 kr, landar jag på ett motiverat värde på 2,77 kr per aktie baserat på 67 miljoner nya aktier när gruvan ska finansieras. Jag ser de kommande månaderna (oktober-november 2016 ) som sista chansen att anskaffa aktier till dagens kurser innan resultat presenteras och planerna för gruva offentliggörs. Under vinter 2016 kommer bolaget bland annat presentera följande resultat:

 • Emissionsutfallet, 12 oktober:
  God marginal mellan dagens kurs och teckningskurs får mig att tro på en 100% tecknad emission och att inga garanter har fått aktier.
 • Förlängning av Kopy-licensen, hösten 2016:
  Värderas till 0 i alla mina antaganden ovan, men bör åtminstone vara värd 10-20 miljoner om bolagets uttalanden om intresse från investerare stämmer och något konkret händer.
 • Fullständig JORC-rapport, släpps någon gång innan årsskiftet
 • Presentation av 2016 års Krasny borrprograms resultat, i år:
  Bolagets uttalanden tyder på ett mycket lyckat borrprogram. Kommer följas upp av uppdaterade tillgångsrapporter.
 • Presentation av Norra Territoriet resultat, i år:
  Resultaten har än så länge varit lovande. Jag värderar licensen till 0 och stor uppsida finns om resultaten fortsätter vara positiva. 
 • Resultat från nya flödestester, denna vintern:
  Uppsida om man uppnår över 78% i utvinningsgrad för den oxiderade malmen. 
 • Beslut om gruva, Q1 2017:
  Stor potentiell värdehöjare som jag förväntar mig kommer driva kursen, både inför beskedet och när väl beskedet kommer. Förväntar mig att man planerar för att göra gruva av hela licensen. 
 • Beslut om alluvial produktion på Krasny, Q1-Q2 2017:
  Möjlighet att minska behovet av eget kapital, chans att det första guldet på Krasny produceras redan 2018.
 • Uppdaterad JORC med 2016 års borrningar, 2017

När alla resultaten ligger på bordet och beslut om gruva tagits förväntar jag mig en kurs någonstans över 2 kr så länge guldpriset håller sig på vettiga nivåer (över 1200). Vilket skulle innebära en värdering på någonstans runt 160 miljoner. Eventuella nyheter om de övriga projekten är uppsida. Värderingen ska jämföras med att bolagets andel i projektet har potential att dra in långt över 1,5 miljard de kommande 18 åren. Allt förutsätter såklart att man bygger en gruva av hela Krasny, men även ifall man enbart bygger en gruva av Övre Krasny bör licensen vara värd över 1,34 kr per aktie. Jag anser att kursen redan idag borde stå en betydande bit över 1,34 kr (runt 1,6) och att oddsen är goda att kursen kommer ha passerat 2 kr om resultaten blir i nivå med mina förväntningar denna vintern.

Riktkurs idag: 1,6 kr
Riktkurs vid gruvbeslut (på 6 månaders sikt): över 2 kr
Riktkurs vid färdig gruva: 2,77 kr (värdering, 6 gånger gruvans gissade kassaflöden)

dagens datum: 08 oktober 2016
dagens kurs: 1,15
dagens guldpris: 1256
dollar/kr kurs: 8,64 (har använt 8,5 i beräkningarna)
fotnot: I skrivande stund motsvarar min Kopy Goldfields placering (inklusive teckning i emissionen) ca en tredjedel av min portfölj. Jag har varit aktieägare i bolaget sedan 2014 och har just nu en tidshorisont som åtminstone sträcker sig 6 månader framåt (jag är generellt relativt kortsiktig i mina placeringar). Jag kommer inte sälja av några aktier ifall kursen reagerar på detta inlägget. Däremot kommer jag sakta minska antalet aktier när kursen letar sig upp mot mina målnivåer (vilket jag förväntar mig att den ska göra under vintern). Vid alla aktiehandel finns risker. I Kopy Goldfields fall är den största överhängande risken ofta guldpriset. Guldet bör helst hålla sig över 1200, men en gruva kommer gissningsvis byggas även vid 1000-1100. Går kursen ner mot 1000 är inte längre dagens börsvärde motiverat, men jag anser att dagens värdering går att försvara vid ett guldpris på 1100. När bolagets ledning blev tillfrågade om risker såg bolagets ledning osäkerhet kring produktionsstart och valet av teknik för att utvinna guldet ur malmen som de största riskerna. Bolaget såg detta som en större risk än själva beslutet om gruva. Även jag är väldigt säker på att en gruva kommer byggas. 
2 kommentarer:

 1. Fantastiskt skrivet. Kopy Goldfield är enligt mig en av de mer intressanta investeringarna under de närmaste 6 månaderna där risk/rekord är väldigt tilltalande.

  Jag hoppas på att de fortsatta resultaten av borrningen visar större mängder än man tidigare trott. Det här blir bra!

  SvaraRadera
  Svar
  1. de har ju mer eller mindre sagt rakt ut att de gjort om sin modell för att inkludera ytterligare 200 meter av guld på bredden. Blir galet intressant att se vad framtida tillgångsuppdateringar innehåller. Snacket om dubbelt så långt fynd är kittlande. Framförallt är de höga halterna på östra sidan galet intressanta, tyder på att de kommer fortsätta hitta mer guld längs östra flanken.

   Radera