söndag 9 augusti 2015

Aktietorgets minsta bolag del 2 - Orezone AB

Börsvärde 7,14 miljoner
Kurs 07/08: 0,16
Antal aktier: 44 626 071

Resultat: -220 000 kr (2014)
Intäkter 0 kr (2014)
Kostnader 2014: Löner och Sociala avgifter 51 517, Övriga kostnader 169 240

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Orezone/73921/382695.pdf
http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006452546


Vad får man för pengarna om man köper aktier?


Bolaget är ett prospekteringsbolag, aktivt i Sverige med 10 undersökningstillstånd i sin portfölj. Strategin är att på kortast möjliga tid, till lägsta möjliga kostnad identifiera fyndigheter på licenserna. Bolaget tog nyligen in 4,2 miljoner via en till 60% tecknad nyemission. Bolagets enda anställda, deras VD Anders West ska tidigare ha varit drivande i ett projekt på filipinerna som sålts till Freeport-McMoRan Inc, en av värdens största koppar producenter. Nu ska han försöka göra samma sak i Sverige. Licenserna ligger i Värmland, Västerbotten och Norrbotten och har giltighetstid som varierar mellan en månad och 2,5 år.  Svenska myndigheter get tillstånd som varar i 3 år som sedan kan förlängas i omgångar. En del av licenserna ägdes tidigare av Archelon AB, vilket förklarar att de har kort giltighetstid.

Då bolaget i princip inte existerade förra året så förväntas kostnaderna gå upp i år. Bland annat ska bolaget betala för platsen på aktietorget (ca 150 000), styrelsearvoden på 222 500 och lön till VD. Totalt kan jag tänka mig att listningen, styrelse och Anders kommer kosta bolaget runt 600 000 - 700 000 per år. Resterande delarna av bolagets kassa kommer kunna användas till prospektering. Därmed kan bolaget prospektera för lite över 3 miljoner utan att behöva ta in kapital. Skulle man köpa aktier idag så motsvarar alltså kassan ca halva aktiens värde och utöver det får man en erfaren person i branschen (Anders) och 10 undersökningstillstånd.Lite smått och gott om bolaget: 


Bolaget skriver i sin årsredovisning från 2014 att "Vi minimerar riskerna till exempel genom att skaffa så många objekt som möjligt.." vilket jag reagerar på, då jag inte ser hur det skulle minska risken. Låt oss säga att bolaget skaffat 2 undersökningstillstånd till, hur hade detta minskat risken? I mina ögon ligger risken snarare i pengar som bränns på prospektering/undersökning utan resultat.

I övrigt så innehåller dock VD orden i 2014 års årsredovisning en del intressant. Bolaget uttrycker bland annat att de håller sig till områden där prospektering är miljömässigt och socialt acceptabelt, ligger rätt med avseende till infrastruktur och transporter och att de kommer sälja projekt innan den riskfyllda och kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. Anders West skriver om sig själv att han har flera decennier med erfarenhet inom guld, koppar och nickelprospektering. Områdena som bolaget undersöker ska bland annat innehålla Guld, Koppar, Nickel och Zink.

Den 22 juni noterades bolaget på Aktietorget, kursen har sedan dess fallit från en öppning på 22 öre till 16 öre. Kursen var nere på 13 öre som lägst under öppningsdagen. Bolagets emission skedde till teckningskursen 25 öre. För varje aktie man tecknade fick man även en teckningsoption. Nedan följer beskrivningen av hur teckningsoptionerna fungerar. Teckningsoptionerna går i dagsläget att komma över för runt 1 öre styck.

"Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att under två teckningsperioder, 24 augusti – 7 september och 2 november – 23 november 2015, teckna en aktie till en kurs uppgående till sjuttiofem procent av den genomsnittliga handelskursen i Bolagets aktie enligt AktieTorgets officiella kursstatistik avseende den period om tjugo handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Teckningskursen skall emellertid inte understiga 0,25 kronor, eller överstiga 0,55 kronor." 


Tror man på kurser över 26 öre är alltså teckningsoptionerna mer fördelaktiga än aktier.


Bolagets första nyhet och lite om ägarna: 


Den 14 juli släppte bolaget sitt första pressmeddelande rörande verksamheten. Aktiemarknaden reagerade inte nämnvärt. Aktier värda ca 30 000 kr bytte händer under dagen. I pressmeddelandet berättade bolaget om "en intensiv prospekteringskampanj fokuserad på södra Västerbotten". De hittade höga halter av Zink (30%) och en del Gallium. Undersökningen måste ha skett på ett ställe där de saknar officiellt tillstånd då bolaget nu ansöker nu om undersökningstillstånd för området.

Vidare berättade bolaget att de hade tecknat ett "förköpsrätt" avtal med  "Flitegold Pty. Ltd." angående Orezones licens Surberget i Vilhelmina kommun(även denna i Västerbotten). På licensen Surberget ska Vanadin och Molybden finnas, 2 sällsynta metaller. Om man googlar Flitegold hittar man ett australiensiskt råvarobolag som varit igång i några årtionden och som har lite över 50 anställda. De verkar dock inte ha någon hemsida vilket är ovanligt. Inga summer nämns i pressmeddelandet.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74482
http://www.aktietorget.se/pressdocs/orezone/documents/orezone_memo_150306-final.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Molybden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanadin
https://www.manta.com/ic/mvml8d0/au/flitegold-pty-ltd


Orezone AB sattes på börsen av Archelon AB, som också är noterat på Aktietorget. Archelon äger idag 12 miljoner aktier i Orezone . Andra stora ägare är Anders West med 2,5 miljoner aktier och Capensor Capital AB (ett bolag som arbetar med svenska småbolag). Övriga insiders(styrelsen och närstående till dem) äger total ca 1,7 miljoner aktier. Anders West äger även lite över 50 000 optioner som han fick när han tecknade aktier vid emissionen.

http://www.orezone.se/index.php/ir/aktien


Kort summering: 


Skulle man rent hypotetiskt köpa aktier i Orezone så gör man ett bet på Anders West, bolagets VD, storägare och enda anställda. Då bolaget är värderat till ca 3-5 miljoner efter kassa så värderar man i princip hans kunskap och erfarenhet till denna summan. Bolaget är dock i princip så hög risk man kan hitta och jag kan inte bedöma potentialen eller Anders Wests erfarenhet. När bolaget genomfört sin första exit(om en sådan någonsin sker) finns andra grunder att bedöma bolaget på. Skulle man vara intresserad av bolaget så finns teckningsrätterna som ger rätt att teckna aktier till ett rabatterat pris, förutsatt att kursen går upp. Skulle det kommande halvåret gå bra blir teckningsrätterna eventuellt värdefulla, går det dåligt blir de värdelösa i slutet av november.

Bolaget kommer släppa sin halvårsrapport 31 augusti.


Jag äger inga aktier eller optioner i bolaget.

http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006452546

Rekommendation: Vet ejTidigare inlägg i samma serie


Aktietorgets minsta bolag del 1- European Institute of Science AB
http://jakten.blogspot.se/2015/04/European-Institute-Of-Science.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar