måndag 17 augusti 2015

Kopy Goldfields - augusti 2015


 • Investering från partner värderar Kopy Goldfields andel i licensen Krasny till 57 miljoner
 • Tilläggsköpeskilling bedöms sannolik, potentiell intäkt på 17 miljoner
 • Prospekteringsresultat om ett par veckor
 • Produktionsstart på Krasny i början av 2017
 • Diskussioner om försäljning av licenser/nytt "joint venture" samarbete pågår.
 • Börsvärde ca 31 miljoner 

I förra veckan exploderade Botnia Explorations kurs. Aktien var som mest upp över 150%. Jag har sedan maj 2014 följt Kopy Goldfields och tror att bolaget kan vara nästa guld-prospekteringsbolag som uppvärderas. Botnia Exploration rusade från ett börsvärde på 50 miljoner och är nu värderat till över 100 miljoner. Kopy Goldfields är idag värderat till ca 31 miljoner, trots att bolaget är betydligt närmare produktion än Botnia. Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag som prospekterar guld i området Lena Goldfields i Ryssland.


Krasny-avtalet


Krasny är en av Kopy Goldfields prospekterings licenser. Licensen är giltig fram till 2035. och bolaget har identifierat mineraltillgångar på 1,37 miljoner oz på licensen(ett oz motsvarar 31,10 gram guld). I november 2013 tecknade Kopy Goldfields och GV Gold (Rysslands 8:de största guldproducent) en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen blev under sommaren 2014 till ett färdigt avtal. Det totala värdet av avtalet är 9 MUSD (miljoner dollar). Avtalet är uppdelat i 4 delar.


 • Kontantbetalning: 1 MUSD
 • "Steg 1", finansiering av prospektering: 3 MUSD
 • "Steg 2", finansiering av mer prospektering: 3 MUSD
 • Villkorad prestationsbaserad tilläggsköpeskilling: 2 MUSD


Kopy Goldfields har redan mottagit 7 MUSD vilket värderar Krasny licensen till 115,7 miljoner (dollarkurs 8,50). Lyckas Kopy Goldfields uppnå kraven för den villkorade tilläggsköpeskillingen blir avtalets totala värde 9 MUSD. När avtalet fullföljts kommer Kopy Goldfields äga 49% och GV Gold 51% av Krasny.

115 700 000 * 0,49 = 56,7 miljoner
150 200 000 * 0,49 = 73,6 miljoner

GV Golds värdering av Krasny värderar Kopy Goldfields andel till 56,7 eller 73,6 miljoner beroende på om den villkorade tilläggsköpeskilling betalas ut.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/11/25/kopy-goldfields-kopy-goldfields-och-gv-gold-tecknar-avsiktsforklaring-om-partnerskap-for-att-ta-krasny-projektet-till-produktionsfasen.html 

Den villkorade kontantbetalning på 2 MUSD (17 miljoner svenska kronor) tillfaller Kopy Goldfields om de lyckas bevisa en guldreserv på över 9 miljoner ton(ca 290 koz, koz står för tusen oz) enligt den ryska GKZ standarden. Detta bedömer både Kopy Goldfields och Redeyes analytiker som sannolikt. Sedan Kopy och Redeye bedömde att tilläggsköpeskillingen var sannolikt har positiva prospekteringsresultat kommit. I den senaste uppdateringen skrev bolaget att resultaten ”bekräftar den föreliggande geologiska modell av Krasny fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter”. Sannolikheten borde därmed ha förbättrats. Faller tilläggsköpeskillingen ut har GV Gold betalt sammanlagt 9 MUSD vilket värderar 49% av Krasny till 73,6 miljoner. 

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2014_swedish_page.pdf 
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/interview-kopy-goldfields-ceo-mikhail-damrin
http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-forbattrade-utsikter-kopy
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16720 

Krasny avtalet är inte enbart viktigt för Kopy Goldfields. Det är även viktigt för GV Gold som 2013 uttalade ett mål om att öka sin produktion med 66% fram till 2017. Ett sätt att uppnå detta är om de sätter igång flera nya anläggningar och just nu är Krasny licensen bolagets näst största prospekteringssatsning. GV Gold har alltså starka incitament att snabbt föra Krasny vidare mot produktion. Bilden nedan visar GV Golds investeringar i olika prospekteringsprojekt under 2014. 3 av GV Golds 9 senaste pressmeddelanden handlar om Krasny-licensen.http://www.gvgold.ru/en/
http://www.gvgold.ru/media/filer_public/14/64/1464c425-6d83-42c0-b433-d7c40c3f8e2e/gv_gold_eng_small.pdf


Arbetet med Krasny


Den prospekteringsfinansierande delen av avtalet (6 MUSD) är uppdelad i 2 steg. Det första steget pågick från sommaren 2014 till vinter 2015. Mellan steg 1 och steg 2 hade GV Gold möjlighet att avbryta samarbetet. Efter steg 1 summerade Kopy Goldfields resultatet på följande sätt:

 • ”Samtliga prospekteringsmål för steg 1 har överträffats.”
 • ”Såväl genomsnittlig guldhalt som total mängd guld ökar baserat på en intern mineraltillgångsberäkning efter steg 1.”
 • ”Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten.”
 • ”Mineraliseringen är öppen i båda riktningarna längs strykningen samt mot djupet.” ”prospekteringskostnaderna långt under budget”

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=8088

GV Gold valde att gå vidare och bekräftade därmed att de var nöjda med samarbetet och resultaten från steg 1. I Kopy Goldfields årsredovisning 2014 (skriven under våren 2015) finns följande kommentar från GV Gold:

”I december 2014 slutfördes det första steget. Resultatet var att vi fick en bekräftelse på de förväntade geologiska reserverna... Vi är glada över samarbetet och att få arbeta ihop med Kopy Goldfields team. Vi är övertygade om att genom våra bolags gemensamma ansträngningar kommer Krasny-projektet framgångsrikt att utvecklas till produktion och bli bas för ett långsiktigt samarbete mellan oss.”

http://www.kopygoldfields.com/sitespecific/kopylovskoye/files/kopygoldfields_ar_2014_swedish_page.pdf

Borrningarna på steg 2 påbörjades den 10 juni i år och den svaga ryska valutan har minskat kostnadsprognosen från 3 MUSD till 2 MUSD. Besparingen har inneburit att budgeten för steg 2 nu även kommer finansiera fortsatt arbete med lönsamhetsstudie efter prospekteringen är avslutad. Pengarna som blev över har också används till att köpa en licens för alluvial guldproduktion vid Krasnys fot. Kopy Goldfields, GV Gold och Ryska medier skrev om denna nyheten. Kopy Goldfields köpte licensen för att få kontroll över hela Krasny, men utesluter inte möjligheten att alluvial produktion med en partner kan komma att ske innan själva gruvan på Krasny sätts i produktion.

"Detta kommer potentiellt att ge oss intäkter från alluvial guldproduktion innan vi uppnår intäkter från berggrundsproduktionen. LLC Krasny behöver inte hantera denna produktion på egen hand eftersom dett finns ett antal alluviala guldproducenter i området som kan tjäna som operatörer och dessutom har vår joint venture partner GV Gold både utrustning och erfarenhet av alluvial produktion i området.”

En annan positiv sak med Krasny är närheten till existerande produktion och vägar. Infrastrukturen som krävs för produktion finns redan är på plats. Fallet i den ryska valutan har under de senaste 12 månaderna mer än vägt upp fallet i guldpriset. I dollar nådde guldet sin topp 2011, i rysk valuta toppade guldpriset i år. Dagens guldpris i ruble är högre än toppen 2011.

GV Gold äger en aktiv gruva i närheten av Krasny. Kopy Goldfields har bjudit in investerar att komma och besöka Krasny i september, besöket innehåller ett studiebesök på GV Golds aktiva gruva, vilket tyder på en bra relation mellan bolagen.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/07/16/kopy-goldfields-kopy-goldfields-inbjuder-till-att-besoka-krasny-projektet-i-bodaibo-ryssland.html
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16576
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16708

Den 30 juli 2015 publicerade bolaget sin första operativa uppdatering med resultat från arbetet med steg 2. Bolaget konstaterade följande:

 • ”prospekteringsprogrammet fortsätter i enlighet med plan”
 • ”Resultaten hittills från prospekteringssteg 2 bekräftar den föreliggande geologiska modell av Krasny‐fyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter.”
 • ”Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten”

Allt som rapporterades tyder alltså fortsatt på att bolaget kommer lyckas med att bevisa 300 koz och att de därmed kommer få tilläggsköpeskillingen från GV Gold. Nästa uppdatering väntas komma under första halvan av september och varje uppdateringen som går i linje med förväntan minskar risken i projektet samtidigt som potentialen består. Torsdagen den 20 augusti kommer bolaget släppa sin halvårsrapport med fler kommentarer från VD Mikhail Damrin. När hösten prospektering är klar finns tillräckligt med data för att man ska kunna göra en lönsamhetsstudie över Krasny licensens potential. Det har pratats om 30 koz om året i 10 år. Dagens guldpris är 1 117 dollar/oz.

1 117(guldpris) * 8,50(dollar) * 30 000 (oz)  = 284 835 000

Den delen av Krasny som avtalet rör har 320 koz i antagna och identifierade mineraltillgångar. Totalt på Krasny licensen finns 1 370 koz i mineraltillgångar. Prospekteringen sker alltså på en del som innehåller ca 23% av licensens totala tillgång. Prospekteringsprogrammet sker på den centrala delen av mineraliseringen och ner till 200 meters djup, detta är den delen av fyndigheten som ligger närmast ytan och därmed är billigast att utvinna. Vid en Redeye presentation i september 2014 pratade Kopy Goldfields om produktionskostnader på 600-800 dollar i Lena Goldfields (området där Krasny ligger). Räknar man på kostnader på 800 dollar/oz så skulle det kosta 204 miljoner per år att ta upp 30 koz ur berget.

284 835 000 - 204 000 000 = 80 835 000.
80 835 000 * 0,49 (Kopy Goldfields andel) =  39 609 150 kr.

Siffrorna ovan bör tas med en stor nypa salt i väntan på lönsamhetsstudien. Min poäng är att det finns goda möjligheter att 23% av Krasny fyndigheten kan ge Kopy Goldfields fina vinster i 10 års tid(om det blir gruva).

http://www.kopygoldfields.com/projects/krasnyy/
http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=9187
https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/moyazg5m?auto_play=true&seek=0&s_referrer=http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/company-presentation/&domain=&tags=&categories=
Kassa, övriga licenser och ledning


Bolaget är i princip skuldfritt (bortsett från ett lån på 3 miljoner från Novatelligence AB). Novatelligence AB kan konvertera lånet till aktier våren 2016. Värt att notera är att Novatelligence AB är storägare i bolaget och sitter på 6,9% av aktierna. Skulden är alltså till en intressent som vinner på om det går bra för bolaget. Kopy Goldfields satt på en kassa på 1,1 miljon vid årsskiftet 2014/2015. Sedan dess har 10,9 miljoner tillförts före emissionskostnader(i januari). Vid en tidpunkt för året tog bolaget upp ett kortsiktigt lån för att lösa finansiering i väntan på en inbetalning. Bolaget har alltså bevisat nyligen att de kan lösa tillfälliga likviditetsproblem. Redeye har räknat på bolagets burn-rate och kommit fram till att den låg runt 5 miljoner för andra halvåret 2014. Redeye räknar med lägre burn-rate i år då GV Gold står för merparten av alla kostnader. Baserat på detta borde bolaget klara sig fram tills tilläggsköpeskillingen trillar in på kontot. Bolagets styrelse gör samma bedömning i årsredovisningen där de skriver:

”Med beaktande av den nyligen genomförda nyemissionen, det omförhandlade lånet samt den sannolikt tillkommande tilläggsköpeskillingen i Krasny-projektet är det dock styrelsens bedömning att Bolaget är finansierat för resterande delen av räkenskapsåret och har förmåga till fortsatt drift.”

Bolagets har även målet för 2015 är att sälja Kopylovskoye-projektet (bolagets ursprungliga licens som givit bolaget dess namn). Redeye värderar licensen till 13 miljoner vilket jag ser som en rimlig värdering. 2014 lyckades nämligen Kopy Goldfields sälja 2 licenser med mindre identifierade tillgångar för 10 miljoner. I en intervju med Redeye den 3 augusti konstaterade bolagets VD att:

”Our target is to sell or develop Kopylovskoye into production under a Joint Venture and find a partner for exploration of the Northern Territories. We are holding discussions with several potential investors over both project” 

Det finns alltså konkreta diskussioner om avtal som skulle kunna frigöra ytterligare kapital. Jag värderar Kopylovskoye (försiktigt) till 10 miljoner.

http://www.kopygoldfields.com/investor-relations/the-share/shareholder-structure/
http://www.redeye.se/analys/update/kopy-goldfields-forbattrade-utsikter-kopy
http://www.redeye.se/intervju/kopy-goldfields/interview-kopy-goldfields-ceo-mikhail-damrin

Vid nyemissionen i vintras tecknade merparten av ledningen fullt. Den enda i ledningen som inte tecknade fullt var styrelseledamoten Markus Elsasser. Markus har nu lämnat styrelsen vilket förklarar att han inte deltog. Sedan dess har CFO Tim Carlsson handlat 216 000 aktier. Under 2014 valde styrelsen att frivilligt halvera sina arvoden för att hjälpa bolaget ekonomiskt. Styrelse och ledning har sedan jag började följa bolaget agerat aktieägarvänligt. Jag har vid ett flertal tillfälle varit i kontakt med CFO Tim Carlsson och jag har möts av ett trevlig och tillmötesgående CFO.

Tabell över ledningens deltagande vid emissionen:

20150126 Kjell Carlsson buy share 61 000
20150126 Mikhail Damrin buy share 55 596
20150126 Andreas Forssell buy share 56 000
20150126 Tim Carlsson buy share 104 000
20150126 Johan Österling buy share 230 000


Sannolik utveckling den närmaste tiden


Jag tror att följande kommer hända:
Bolaget fortsätter att rapportera resultat i linje med förväntan och 300 koz bekräftas. Baserat på detta så motar bolaget tilläggsköpeskillingen denna vintern. Detta utfallet är i mina ögon det mest sannolika utfallet för det kommande halvåret vilket motiverar följande värdering av bolaget:

((9 MUSD (avtalets storlek) * 8,50 (nuvarande dollarkurs) ) / 51 (GV Golds andel)) * 49 Kopy Goldfields andel = Kopy Goldfields andel i Krasny bör värderas till 73,5 miljoner.

Kassa på 17 miljoner(efter att tilläggsköpeskillingen har trillat in på kontot) och skulder på 3 miljoner (bolagets lån). Kassan denna vintern kommer innehålla 14 miljoner.

Kopylovskoye licensen värderar jag till runt 10 miljoner, mer om avtal trillar in. Jag värderar bolagets tredje licens (Norra territoriet) till 0 kr. Potentiell ytterligare uppsida finns i ifall avtal trillar in om någon av licenserna. Bolaget bedömer att Norra territoriet har "blue sky" potential.

Total värdering av bolaget 73,5(Krasny) + 14(Kassan) + 10(Kopylovskoye+Norra territoriet)  = 97,5 miljoner vilket motsvarar 1,76 kr per aktie denna vintern.

Detta förutsätter dock att höstens arbetet går i nivå med bolagets förväntningar. Innan man köper aktier bör man göra en riskbedömning av sannolikheten att det går bra. Både bolaget, deras partner och Redeye är dock mycket positiva. Redeye (som har en riktkurs på 1,59 kr) skriver i sin senaste kommentar att:

”Implicit prisar marknaden in att Krasny-projektet inte faller väl ut trots alla de positiva resultat som Kopy har presenterat.” 

Baserat på dagens kurs bedömer marknaden att sannolikheten att höstens arbete lyckas är runt 33%. Jag bedömer att detta är en felprissättning och att den reala sannolikheten istället är över 70% vilket borde motivera kurser på över 1,20 kr redan idag (en dubblering från dagens 0,57 kr).

http://www.redeye.se/analys/today/kopy-goldfields-allt-enligt-planen-i-krasny


Fotnot: jag äger mycket aktier i bolaget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar